slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM. Situering van het OCMW BOOM -OCMW -secretariaat -financiële dienst -sociale dienst -personeelsdienst (voor OCMW en WZC) -WZC -176 woongelegenheden -7 kamers kortverblijf -15 plaatsen DVC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Met CAF aan de slag in het OCMW BOOM' - chana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Situering van het OCMW BOOM

-OCMW -secretariaat

-financiële dienst

-sociale dienst

-personeelsdienst (voor OCMW en WZC)

-WZC -176 woongelegenheden

-7 kamers kortverblijf

-15 plaatsen DVC

-25 serviceflats

slide3

Waarom aan de slag met CAF?

-Behoefte aan een evaluatie van het volledige OCMW+

verplichting vanuit kwaliteitsdecreet voor de

ouderenvoorzieningen.

-Eind 2007: als voorbereiding cursus CAF aan het

Instituut voor de Overheid: secretaris en

kwaliteitscoördinator OCMW

slide5

Doelgroepen voor de zelfevaluatie

   • -oorspronkelijk was het de bedoeling om de CAF
   • met drie werkgroepen uit te voeren:
   • -1)Het managementteam (8 deelnemers)
   • -2)OCMW (8 deelnemers)
 • -3)WZC (14 deelnemers)

evaluatie

slide6

Draaiboek zelfevaluatie

 • 1. 1ste Werkgroep, wie neemt deel?
 • managementteam (8 personen):
  • -secretaris OCMW
  • -kwaliteitscoördinator OCMW
  • -hoofd sociale dienst
  • -directeur rusthuis – WZC Den Beuk
  • -informaticus
  • -deskundige financiële dienst
  • -personeelsverantwoordelijke
  • -verantwoordelijke technische dienst
  • /preventieadviseur
slide8

Draaiboek zelfevaluatie

 • 3. Opleiding werkgroep (5 -19/2/2009)
  • -Voorstelling en info CAF
  • -Het doel en de aard van de zelfevaluatieprocedure
  • wordt uitgelegd.
  • -Het CAF wordt in een ruimer kader geplaatst.
  • -Hoe verhoudt het CAF zich t.o.v. BSC, EFQM?
  • -Afspraken binnen de groep:
   • Uiten van een eerlijke mening op basis van feiten
   • Vertrouwen t.o.v. elkaar!
  • -Individuele score  consensus
slide9

Draaiboek zelfevaluatie

 • 4. Voorbereiding vergaderingen
  • -Uitnodiging via outlook voor de vergadering.
  • -Elk teamlid krijgt vooraf per criterium een aantal
  • voorbeeldvragen die ze moeten lezen en hun
  • persoonlijke score aan moeten geven. Zij krijgen
  • ook de scoretabel voor de factoren en resultaten
  • met instructies hoe te scoren.
slide10

Draaiboek zelfevaluatie

 • 5. Verloop elke vergadering
  • -Elk criterium en bijhorende vragen worden voorgelezen.
  • -Brainstorming waardoor eerste spontane reacties(feiten)
  • loskomen.
  • -De persoonlijke scores worden naast elkaar gelegd en in
  • consensus wordt aan de hand van de aangebrachte feiten
  • een definitieve score bepaald.
  • -Secretaris noteert aangebrachte feiten en scores in excel.
slide11

Draaiboek zelfevaluatie

 • 6 .Na elke vergadering
 • De kwaliteitscoördinator bepaalt na de vergadering aan de hand
 • van de gegevens in excel een gemiddelde score en brengt deze
 • gegevens online in de officiële website van het CAF (EIPA).
slide12

Draaiboek zelfevaluatie

 • 7. Verloop slotvergadering
 • -Terugkoppeling van de zelfevaluatie en de resultaten naar
 • managementteam op 27/10/2009.
 • -Bepalen van verbeterpunten.
 • -Uitschrijven van de werkpunten in een tijdpad.
slide13

Bepalen van de verbeterpunten

-Tijdens de laatste CAF-bijeenkomst zijn zowel de sterke punten als

de verbeterpunten geïnventariseerd.(Totaal aantal

verbeterpunten:78)

-Door puntenrangschikking binnen het CAF zijn de

prioritaire doelstellingen voor 2010 bepaald: 11

prioritaire doelstellingen vertaling naar het beleid

slide14

Van prioriteiten naar beleid

-Voor de 11 prioriteiten wordt bepaald:

-doelstelling

-uitvoering, actieplan, wie, wat, hoe?

-tijdspad van…tot….

 • -communicatie + rapportering
 • -Toelichting eindrapport in januari 2010 voor OCMW-Raad.
 • -Goedkeuring prioriteitenlijst + aanpassing beleidsnota en
 • meerjarenplanning
slide15

CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT (2x/maand)

-Missie en visie VLOT koppelen aan competentieprofielen

-Communicatie: opstellen charter toegankelijkheid ;elektronisch

zorgdossier, efficiëntie verbeteren door intranet, e-loket..

-Dienstoverschrijdend denken bevorderen

-Cultuurondersteunend werken: familiedag voor personeel

organiseren, uitwisselen medewerkers tussen diensten..

slide16

CAF Doelstellingen vast item op agenda MAT( 2x/maand)

-Afsprakennota MAT en politici: betere samenwerking

-Bevraging cliënteel sociale dienst

-Beschikbaarheid beleidsinformatie: efficiënt toegankelijk maken

voor budgethouders

-HRM module opstarten

-Inventariseren samenwerkingsverbanden/partnerschappen

-kwaliteitshandboek toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken

voor personeel

slide17

Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

 • -samenstelling managementteam: 2/3 OCMW en 1/3 WZC.
 • ≠ werkwijzen, ≠belangen, ≠stadia in proces
  • → Probleem om consensus van score te krijgen door verschil WZC
  • en OCMW.
 • -vraagstelling soms te complex en te algemeen.
 • → soms moeilijk om voorbeelden uit eigen werksituatie te zoeken.
 • → scoren: wat juist scoren? Soms moeilijk te interpreteren.
 • -sommige voorbeeldvragen niet relevant voor onze organisatie.
slide18

Moeilijkheden bij uitvoering zelfevaluatie managementteam

-Feiten en uitspraken worden soms te voorzichtig geformuleerd.

-Opletten voor beïnvloeding.

-Sterke begeleiding is nodig.

-Goede opvolging tijdens de oefening noodzakelijk.

slide19

Tot slot……kritische kijk op het CAF

 • -Algemene indruk van CAF: niet eenvoudig door complexe
 • vraagstelling.
 • -Bedenking: vragen moeten aangepast worden vooraleer CAF kan
 • uitgewerkt worden door de groep basismedewerkers.
 • Deze problematiek was de reden waarom we voorlopig CAF enkel
 • uitgevoerd hebben met het managementteam.
 • -CAF aanzet om verbeterpunten op te nemen in de agenda van het
 • managementteam. Wordt bij elke vergadering opgevolgd.