El sistema catal de serveis socials scss miquel g mez serra mgomez@ub edu
Download
1 / 26

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra [email protected] El sistema català de serveis socials (SCSS) GÓMEZ SERRA, Miquel Departament de Teoria i Història de l’Educació (THE) Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS) Miquel Gómez Serra [email protected]' - bryson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

El sistema català de serveis socials (SCSS)

GÓMEZ SERRA, Miquel

Departament de Teoria i Història de l’Educació (THE)

Facultat de Pedagogia

Universitat de Barcelona

Assignatura: Acció socioeducativa en els serveis socials

Grau d’Educació social

Aquest document està subjecte a una Llicència Creative Commons
TEMA

QUÈ SÓN ELS SERVEIS

SOCIALS?


Concepte de serveis socials
Concepte de serveis socials

 • DEFINICIONS DE SERVEIS SOCIALS


Sectors prove dors de serveis i
Sectors proveïdors de serveis (I)

 • SECTORS PROVEÏDORS SERVEIS

  • Sector estatal

  • Sector mercantil

  • Sector social

  • Sector informal


TEMA

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS

(SCSS)


Marc legal serveis socials i
Marc legal serveis socials (I)

 • LEGISLACIÓ GENERAL:

  • Constitució espanyola (1978)

  • Estatuts d’autonomia de Catalunya (1979 i 2006)

  • Tractats internacionals: Declara-ció Universal Drets Humans, Carta Social Europea...


Marc legal serveis socials i ii
Marc legal serveis socials (i II)

 • LEGISLACIÓ ESPECÍFICA


Marc legal serveis socials i iii
Marc legal serveis socials (i III)

 • INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ:

  • Pla d'actuació social (PAS), Pla estratègic i Plans sectorials

  • Convenis cooperació interadmi-nistrativa

  • Programes estatals


Aspectes b sics scss i
Aspectes bàsics SCSS (I)

 • CONCEPTE SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS (SCSS)

  • Xarxa d’atenció pública de serveis socials: serveis públics més serveis privats acreditat concertats

  • Responsabilitat i finançament dels serveis

  • Conceptes elementals


Aspectes b sics scss i ii
Aspectes bàsics SCSS (i II)

 • Paper diverses administracions: cooperació interadministrativa

 • PRINCIPIS RECTORS

 • ÀREES D’ACTUACIÓ

 • Tipologia de serveis i d’establiments socials VERSUS Xarxa bàsica de responsabilitat pública


 • Principals modificacions llei 12 2007 i
  Principals modificacions Llei 12/2007 (I)

  • Definició

  • De dret subjectiu a dret efectiu: garantia d’accès

  • Quatre pilars Estat benestar: salut, pensions, educació i serveis social


  Principals modificacions llei 12 2007 i ii
  Principals modificacions Llei 12/2007 (i II)

  • Reconeixement paper adminis-tració local i iniciativa privada (principi de subsidiarietat)

  • Qualitat assistencial

  • Cofinançament dels serveis per part del usuari (no família)

  • Cartera de serveis socials


  Cartera de serveis socials
  Cartera de serveis socials

  • Prestacions garantides. Defineix:

   • Tipologia prestació

   • Població destinatària

   • Establiment o equip de gestió

   • Perfils i ratios professionals

   • Estàndards de qualitat

  • ESQUEMA 12/2007 (doc web)

  LLEI


  Prestacions dels serveis socials
  Prestacions dels serveis socials

  • Prestacions de servei (serveis socials bàsics i especialitzats)

  • Prestacions Econòmiques

  • Prestacions Tecnològiques


  Estructura funcional serveis socials i
  Estructura funcional serveis socials (I)

  • SERVEIS SOCIALS BÀSICS

   • serveis polivalents comunitaris i preventius

  • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS (SSE)

   • segons edats i/o tipologia de les necessitats


  Estructura funcional i ii
  Estructura funcional (i II)

  • SERVEIS SOCIALS BÀSICS, serveis polivalents comunitaris i preventius:

   • Equips bàsics

   • SAD i teleassistència

   • Menjadors socials centres acollida d’urgència

   • Centres oberts inf. I adolescents


  Estructura funcional i iii
  Estructura funcional (i III)

  • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS (SSE)

   • Serveis socials especialitzats d'acolliment diürn

   • Serveis socials especialitzats d'acolliment residencial

  • (segons edats i/o tipologia de les necessitats)

  Distinci sectors p blic i privat
  Distinció sectors públic i privat

  • INSTITUCIONS PÚBLIQUES

   • Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya)

   • Administracions locals (municipal, supramunicipal i comarcal)

  • INSTITUCIONS PRIVADES (d’iniciativa social i mercantil)

   • Acreditació entitats i Registre d’entitats i Establiments socials


  Mbits variables intensitat i
  Àmbits / variables / intensitat (I)

  • Grup, Comunitat

  • Prevenció

  • Normalització

  • Globalitat

  • Etc

  • Individu

  • Intervenció

  • Específic

  • Especialització

  • Etc

  Continuum progressiu

  Increment de la intensitat


  SSE

  diurns

  SSE

  resids.

  SSAP

  Àmbits / variables / intensitat (I)

  • Totes les variables es presenten en qualsevol servei o establiment, però amb intensitat diferent

  • És un continuum progressiu, una qüestió de proporcions

  • No és un joc de contraris (oposicions), sinó de complementaris (amb intensitat diferent)

  Intervenció

  Prevenció


  Factors de risc i de benestar
  Factors de risc i de benestar

  FACTORS DE

  RISC

  FACTORS DE

  BENESTAR

  • Factors de benestar:

  • Condicions generals i

  • Qualitat de vida

  • Prevenció inespecífica

  • Factors de risc:

  • Prevenció específica

  • Atenció individualitzada

  • i familiar

  Resiliència


  Aquest document està subjecte a una Llicència Creative Commons
  ad