slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods ) Peakomponentanalüüs ( principal component analysis ). Idee - asendame hulk omavahel korreleeruvaid muutujaid vähema arvu muutujatega, teeb elu lihtsamaks. Mispidi andmepilv välja venitatud, sinna telg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mitmemõõtmelised meetodid ( multivariate methods )' - brygid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Mitmemõõtmelised meetodid

(multivariate methods)

Peakomponentanalüüs (principal component analysis). Idee -

asendame hulk omavahel korreleeruvaid muutujaid vähema

arvu muutujatega, teebelu lihtsamaks. Mispidi andmepilv

välja venitatud, sinna telg.

Component score – koordinaat sellel uuel teljel.

Z1 = a1X1 + a2X2 + a3X3+ ....

Uus muutuja vanade lineaarkombinatsioon.

Ei testi midagi, eeltöö muudeks testideks.

slide2
Olukord, kus arvutame ühe peakomponendi.

Loodusest püütud liblika vanus

- ei saa otse mõõta.

Sellega korreleerub usutavasti, kuid üksi ei iseloomusta:

- kulunud olemine;

- katki olemine;

- kuupäev.

slide3
Kõik korreleeruvad ka omavahel.

Võtame kokku üheks peakomponendiks.

Sellel uuel teljel koordinaat, see ongi hinnatud vanus ja sedakasutame,

slide4
PCA annab sellised tulemused:

Ehk siis

vanus = 0,56*kulumus+0,58*katkisus+0,59*kuupäev+0,02*suurus.

ja iga vaatluse kohta:

1 -2.48

2 -2.74

3 -0.64

4 -0.28

5 0.30 , ära muretse et miinus

slide6
Kasutame, kui muutuja väärtus pole mõõdetav

- tehnilistel põhjustel;

- põhimõtteliselt, nt tuju.

slide7
Peakomponent andmepilve telg,

aga noid telgi võib olla mitu, üksteisega risti!

Kaks peakomponenti, koosluste klassifitseerimine näitena.

Objektid: metsalaigud;

mõõdetud muutujad: eri taimeliikide ohtrused;

hinnatavad muutujad: kasvukoha parameetrid.

Olgu neid peamisi kaks – niiskus ja viljakus,

arvutame kaks PC ja vastavad PS scored nii:

Z1 = a1,1X1 + a1,2X2 + a1,3X3+ ....

Z2 = a2,1X1 + a2,2X2 + ..…

slide8
Ordination plot::

viljakus

niiskus

slide9
viljakus

Biplot:

nõges

kanarbik

niiskus

slide10
Canonical correspondence analysis

viljakus

CCA biplot

niiskus

valgustatus

slide13
Diskriminantanalüüs

- objekti kuulumine klassidesse juba ette teada;

- milline uus muutuja - mõõdetud muutujate lineaarkombinatsioon - võimaldab kõige paremini vahet teha.

Z1 = a1,1X1 + a1,2X2 + a1,3X3+ ....

- selle uue muutuja suhtes koordinaadid igal vaatlusel - ja kriitiline väärtus, mille põhjal otsustatakse uue objekti kuulumine.

slide14
Aegrida (time series analysis)

- mõõdetud sama muutujat hulga ajavahemike tagant;

- tulemuseks siksakiline joon.

- autokorrelatsioon - miski aja tagant;

- negatiivne

- positiivne

– korrelogramm.

- trend

-perioodilisus, ka korrelogrammilt.

Ennustuskeskne, aga ka muud asjad võimalikud,

seose otsimisel ei tohi teha tavalist regressiooni.

Üle 50 vaatluse peab olema.

slide17
Bonferroni korrektsiooni

millal - kui ühe alltesti posit tulemus on piisav

järeldamaks laiema hüpoteesi posit tulemust -

- kliimasoojenemise mõju taimede kasvukiirusele - 100 liiki.

5%-s sign tulemus juhuslikult ju -

sequential Bonferroni correction,

- pane testid tabelisse ritta p-väärtuste kasvamise järjekorras;

- esimese testi puhul võrdle saadud p’d väärtusega alfa/k, kus

k on testide arv tabelis - kui p on väiksem, kuuluta test oluliseks

ja mine järgmise testi juurde - kui pole, siis kuuluta nii see

esimene kui ka kõik järgmised testid mitteoluliseks;

- kui eelmine punkt ‘lubas’ jätkata, siis järgmise testi korral võrdle

p’d väärtusega alfa/(k-1) - kui p on väiksem, kuuluta tulemus

oluliseks ja mine edasi, kui pole, lõpeta;

- jne, st p’d tuleb võrrelda väärtusega alfa/(k+1-i).

slide18
Testi võimsuseks nimetatakse tõenäosust leida statistiliselt

oluline seos antud suurusega valimi põhjal olukorras,

kus tegelik seos üldkogumis on nii- või naasugune ja disper-

sioonid on ka teada,

- kaks kasutusala

- katse planeerimine - kui suur valim võtta?

- järeldamaks midagi negatiivsest tulemusest.

Mittesign tulemus iseenesest pole kuigi tugev argument.

NB seose puudumist (või olemist täpselt null vms.) ei saa tõestada!

slide19
Saab tõestada, et pole suurem kui miski (biol relevantne
 • väärtus),
 • ei saanud seost statistiliselt oluliseks, kui aga seos oleks
 • olnud tugevam kui ...., oleks selle oluliseks saamine
 • olnud väga tõenäone, kuna me aga ei saanud, siis
 • ju siis üldkogumis nii tugevat seost ei olnud;
 • ei kuulu standardprotseduuride hulka;
 • Lihtsam viis - parameetrite usalduspiirid.
slide20
Hüpoteesi testimine:

nullhüpotees ja sisukas hüpotees:

HO: - erinevust pole;

H1: - erinevus on;

Esimest tüüpi viga (type I error):

kuulutame H1 õigeks, kui ta tegelikult pole;

Teist tüüpi viga (type II error):

jääme HO juurde, kuigi tegelt on H1 õige.

slide21
Informatsioonikriteeriumid mudeli valimisel,

AIC – Akaike Information Criterion, IT-approach;

rakendub olukordades, kus uurime, millest kõigest

mõõdetust sõltuv tunnus sõltub,

kase kõrgus metsas....

mitte katses.

Saab võrrelda erinevaid mudeleid nende delta-i’de alusel,

parimaks kuulutada see, mille AIC on väikseim,

- mitte ainult R-ruudu põhjal – keerulisemal alati suurem

R-ruut, keerulisusest saab miinuseid;

- mitte üksikute efektide p-väärtuste põhjal.

.... teeme järeldused kas parimast mudelist või mitmest piisavalt

hästi sobivast mudelist – kaalud w.

.

slide22
Bayesi statistika

“.... p on tõenäosus, et valimis nähtav seos on saadud juhuslikult”

“... tõenäosusega p üldkogumis seost ei ole.”

.... täringuga viskame kuue,

.... tavatäringu korral tõenäosus 16,7%, see on p.

... pole ju tõenäosus, et täring on OK.

Aga kui teame, et pooltel juhtudel kasutab sohitäringut, saame

järeldada, et

85,7% vs 14,3%

slide23
Saame täringuga „kuue“; tõenäosus, et on sohitäring (või siis

OK täring) sõltub

- tõenäosusest saada „6“ õige täringuga;

- tõenäosusest, et kasutatakse sohitäringut;

Samamoodi, tõenäosus, et üldkogumis r>0, sõltub kahest asjast;

- tõenäosusest saada valimi r olukorras, kus r>0;

- selliste üldkogumite esinemise tõenäosusest (sagedusest),

kus r>0;

Kui teist asja teame, saame öelda, et tõenäosusega ….

on üldkogum, kus r>0,

nagu saime öelda, et tõenäosusega … on sohitäring.

slide24
Bayes’i statistika,

... meil on eelnev teave sellest, milline parameetri

väärtus on kui tõenäone;

.... valimi põhjal muudame oma arusaama;

... tõenäosusega 99% on positiivne seos;

.... tavalist p väärtust nii ei tõlgenda!

slide25
******************************************************

Päris ausalt peaks hüpotees olema olemas enne andmete

vaatamist -

******************************************************

statistika ülesanne pole vastata küsimusele

seose põhjuslikkuse kohta.

****************************************************************

slide26
ühes rühmas on seos oluline,
 • teises mitte;
 • Vormistamine:
 • täpsus!
 • nähtavus!
 • tabel!
ad