iauliai 2012 09 14 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Š iauliai 2012-09-14

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Š iauliai 2012-09-14 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Š iauliai 2012-09-14. SAVIVALDOS, VERSLO IR MOKSLO BENDRADARBIAVIMAS - MISIJA (NE) ĮMANOMA? Daiva Matonien ė Šiaulių m. mero pavaduotoja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Š iauliai 2012-09-14' - bryce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iauliai 2012 09 14
Šiauliai

2012-09-14

SAVIVALDOS, VERSLO IR MOKSLO BENDRADARBIAVIMAS- MISIJA (NE) ĮMANOMA?DaivaMatonienėŠiaulių m. mero pavaduotoja
slide2

Bendravimo virtuozas Keithas Ferrazzis teigia, kad sėkmės paslaptis- gebėjimas palaikyti ryšį su kitais. Ferrazzis dar vaikystėje suprato, kad sėkmė lydi tuos, kurie sugeba efektyviai bendrauti ir kiekvienas gali turėti iš to naudos.

slide5

Bendradarbiavimas – asmenų arba socialinių grupių bendravimas, siekiant padėti realizuoti vienaskitoporeikius.Tarpsektorinisbendradarbiavimas– tai vienaskitąpapildantisbendradarbiavimas tarp valdžios, valstybinių institucijų (sveikata, švietimas, aplinka, kultūra, sportas, ir kt.), visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir žiniasklaidos.Tarpžinybinisbendradarbiavimas– tai vienaskitąpapildantisbendradarbiavimas, kuris apima vieno iš sektorių (valstybinio, verslo ar nevyriausybinio) skirtingos specializacijos atstovus iš daugiauneivienosžinybos.

slide6

Bendradarbiavimo principai

 • planavimo principas;
 • funkcijų ir vaidmenų pasidalinimo principas;
 • sisteminio požiūrio principas;
 • informavimo principas;
 • išteklių optimizavimo principas.
kod l reikia bendradarbiauti
Kodėl reikia bendradarbiauti ?

Įgyvendinant viešojo sektoriaus prioritetus,

Siekiantoptimizuoti resursus ir procesus,

pasitelkiamas partnerystės principas.

Šio principo įgyvendinimą skatina šios priežastys:

politinės; finansinės; neišvengiamumas;

vienos įstaigosveikla gali paveikti visą sistemą;

jungiant skirtingų organizacijų resursus

vienos organizacijos tikslai pasiekiami efektyviau;

siekiant įstaigos žinomumo.

slide11

ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖSTARYBOS VEIKLOS DEKLARACIJA2008 m. birželio 27 d. (Pritarta Šiaulių m. savivaldybės tarybos2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T- 367)

SIEKDAMOS:

miesto ekonominės bei socialinės pažangos;

socialinės santarvės miesto bendruomenėje;

darbdavių ir darbuotojų interesų pusiausvyros;

2001 m. miesto Trišalės Tarybos steigimo sutarties tęsimo ir tobulinimo;

DEKLARUOJA:

Šiaulių miesto Trišalės Tarybos atkūrimą ir jos veiklos atnaujinimą;

lygiateisės trišalės partnerystės ir tarpusavio susitarimų principų laikymąsi sprendžiant miesto socialines, ekonomines ir darbo problemas;

trišalio bendradarbiavimo tęstinumą.

slide12

ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖSTARYBOS NUOSTATAINuostatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T- 367TT sudaroma lygiais pagrindais: Šiaulių miesto savivaldybės, profesinių sąjungų, darbdavių atstovų - po 4 (keturis) atstovus nuo kiekvienos šalies.

slide13

ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖSTARYBOSVEIKLATT posėdžių metu buvo aptariami aktualūs Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžio klausimai.Pristatomas Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos didėjančio nedarbo sprendimo ir socialinės įtampos mažinimo priemonių planas. Teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Vyriausybės 2008-2012 m. veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo priemonių plano.Apžvelgiama Šiaulių miesto ekonominė, finansinė situacija.

slide14
ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖSTARYBOS KREIPIMASIS

Dėl skubaus ekonomikos ir verslo aplinkos gaivinimo veiksmų plano parengimo.

2009 m. sausio 28 d. Šiaulių miesto TT pateikė kreipimąsį

LR Seimo pirmininkui, LR Ministrui pirmininkui .

slide15
ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖSTARYBOS VEIKLOS VIEŠINIMAS
 • Šiaulių miesto TT veikla, veiklos deklaracija, nuostatai, kreipimasis ir protokolai skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės internetiniame puslapyje adresu:
 • http://www.siauliai.lt,
 • Šiaulių televizijos laidoje TV laidoje „Miesto savaitė“;
 • Lietuvos Trišalės tarybos internetiniame puslapyje;
 • Lietuvos profsąjungininkų spaudoje;
 • Centrų internetiniuose tinklapiuose, bei elektroniniu paštu siunčiama informacija Šiaulių miesto profesinėms sąjungoms.
bendradarbiavimas su vietimo staigomis
BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVIETIMO ĮSTAIGOMIS
 • Bendradarbiavimo sutartis su ŠU;
 • Studentų praktikos;
 • Bendrų konferencijų, forumų organizavimas;
slide18

Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Šiaulių universitetu įgyvendino bendrą tarptautinį projektą “Biurokratinės naštos mažinimas savivaldybėje”

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
 • NVO iniciatyvų rėmimas (fondas);
 • Bendradarbiavimas su ŠPAR ir Pramonininkų asociacija (įtraukimas į darbo grupes, verslo parodų organizavimas, atstovavimas kitose užsienio šalyse);
 • Bendradarbiavimo sutartis su Tardymo izoliatoriumi .
socialinio dialogo ssgg

STIPRYBĖS

SOCIALINIO DIALOGO SSGG

Parengta socialiniam dialogui Lietuvoje

stiprinimo programa (2007-2011 m.)

Sukurta palanki struktūra socialinio

dialogo plėtojimui (TT)

Besikuriančios ir stiprėjančios TT

regionuose

Stiprėjančios ir aktyvesnės

profesinės sąjungos

socialinio dialogo ssgg1
SOCIALINIO DIALOGO SSGG

SILPNYBĖS

Nepakankamas valstybės vaidmuo

sprendžiant socialinio dialogo problemas

Maža profesinių sąjungų plėtra

tarp darbuotojų arba vis dar per silpnos

Socialiniai partneriai neaktyviai

įsitraukia į dialogą

Darbo ginčų sprendimo mechanizmas

labai sudėtingas ir brangus

socialinio dialogo ssgg2
SOCIALINIO DIALOGO SSGG

GALIMYBĖS

Europos socialinio dialogo modelio

įdiegimas

Socialinio dialogo skatinimo priemonių

įgyvendinimas pasinaudojant ES parama

Socialinis dialogas-kaip efektyvi priemonė

sprendžiant svarbiausius klausimus

socialinio dialogo ssgg3

GRĖSMĖS

SOCIALINIO DIALOGO SSGG

Nenuosekliai įgyvendinama

socialinio dialogo struktūra

Per menkas Valstybės dėmesys

produktyviai socialinio dialogo plėtrai

Neišsivystęs ir neproduktyvus dialogas

tarp socialinių partnerių

Padidėjusi socialinė įtampa

sukels priešiškumą

slide24

Bendradarbiavimo iššūkiaiEsminisiššūkisbendradarbiavimuikylaskirtingomsorganizacijomsieškantvieningosvizijos.Kiekvienaorganizacijaturisavoveikloskontekstą. Organizacijosvadovaujasiskirtingaisveiklostikslais, kurieišdaliesgalipersidengti, bet ikigalonesutapti.

slide26

Džordžas Vašingtonas sugebėjo išlaikyti savo kariuomenę sutelktą ir galiausiai laimėjo Nepriklausomybės karą, nes krizės įkarštyje nuolat kviesdavo karininkus pasitarti ir išklausydavo jų pasiūlymų. Idėjos ir strategijos, gimusios per šiuos pasitarimus, virsdavo kariniais veiksmais ir pergalėmis, kurios lėmė karo eigą ir baigtį.

slide27

ĮMANOMA, JEI:Parengiama ilgailaikė bendradarbiavimo strategija ir nuosekliai įgyvendinama;Priskiriami atsakingi vykdytojai;Analizuojama ir vertinama pažanga;Tobulinamos bei kuriamos naujos bendradarbiavimo formos.

slide28
Konkretūs praktiniai bendradarbiavimo pasiūlymai tarp verslo, mokslo ir savivaldosŠU savanoriai verslo parodoje, svečių priėmimuose