slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE YAPI MALZEMELERİNİN CE VE G İŞARETLEMESİ KONTROLÜ. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE

YAPI MALZEMELERİNİN

CE VE G İŞARETLEMESİ KONTROLÜ

slide2

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- 4703 Sayılı Yapı Malzemeleri Kanunu 11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) 01.07.2010 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Amaç

Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi,piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.

slide3

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) hususlarına göre
 • MALZEMELER;
 • -Mekanik Dayanım ve Stabilite
 • -Yangın Durumunda Emniyet
 • -Hijyen, Sağlık ve Çevre
 • -Kullanım Emniyeti
 • -Gürültüye Karşı Koruma
 • -Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
 • koşulları bakımından CE veya G işareti taşımak zorunda olup bu koşullarda ilgili standartlarında açıklanması istenen beyan değerlerini vermek zorundadır.
slide4

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İncelenmesi İstenen Malzemenin CE veya G İşaretlemesi;

- Ürünün Üzerine

- Ürünün İrsaliye ve Faturası Üzerine veya Arkasına

- Ürünün veya Faturasının Yanında Ek Olarak

- İnternet Sitesi Üzerinde;

Yapılabilir.

slide5

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

CE ve G işaretlemesi bir kalite standart ölçüsü değildir.

İşaretlemesini yapmış olan firma etiket üzeri veya yanında ürün hakkında beyan bildiriminde bulunur.

Bu bildirimler incelenerek projeye uygunluğu tetkik edilmeli, varsa uygunsuzluğunda da müdahale edilmelidir.

Üzerinde CE logosu taşıyan her ürün güvenli olmayabilir. Bu nedenle üretici istendiğinde Teknik Dosya içeriğini beyan etmek zorundadır.

slide6

CE İşareti

1783

 • AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su
 • Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230
 • TR
 • 03
 • 1783-CPD-055
 • Üreticinin Adresi
 • CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi
 • Sertifika no :
 • Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no.
 • EN 12345
 • 80 mm Mineral yün binalar için
 • Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı
 • Isı iletkenliği – 0.04 W/mK
 • Bükülme gerilme direnci – NPD
 • Malzeme Standardı
 • Malzeme Verisi
 • NPD - No Performance Determined

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

CE İŞARETİ

Onaylanmış Kuruluş Var İse,

slide7

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Onaylanmış Kuruluş Yok İse,

 • CE İşareti
 • Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230
 • TR
 • 03
 • Üreticinin Adresi
 • CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi
 • EN 12345
 • 80 mm Mineral yün binalar için
 • Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı
 • Isı iletkenliği – 0.04 W/mK
 • Bükülme gerilme direnci – NPD
 • Malzeme Standardı
 • Malzeme Verisi
 • NPD - No Performance Determined
slide8

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA

İNCELEME YÖNTEMİ

slide9

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILARIMIZDA SIKLIKLA KULLANILAN MALZEMELERİN STANDARTLARI

KALİTE EL KİTABI

slide10

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA

 • Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak TEKNİK DOSYA adı altında muhafaza edilir.
 • Teknik dosyanın amacı, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun değerlendirilmesini ve ürünün tasarımı, üretimi ve işlevselliğinin anlaşılmasını sağlamaktır.
 • Teknik dosya, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) göre tanımlanmış olan bütün uygunluk teyit sistemleri için istenir.
slide11

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER

YETKİLİ KURULUŞ

(BAKANLIK)

DAĞITICI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ

ÜRETİCİ

slide12

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ONAYLANMIŞ KURULUŞ

ATAMA

PİYASAYA ARZ

ÜRETİCİ

PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ – DOKÜMAN İNCELEMESİ

PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ – NUMUNE ALMA

BELGELENDİRME

YETKİLİ KURULUŞ

(BAKANLIK)

PİYASA

slide13

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 1

 • Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama,
 • Ürüne ait teknik şartnamelerin (standartlar) listesi,
 • Ürünün test sonuçları,
 • Varsa kalite sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu,
 • Uygunluk beyanı, uygunluk belgesi,
 • Başlangıç Tip Deneyi sonuçları (Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen),
 • Kalite Kontrol Planı,
slide14

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 2

 • Laboratuvar Ekipman Listesi,
 • Üretim yeri akış şeması,
 • Paketleme ve depolama durum (piyasaya sürme durumu),
 • Ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil),
 • Ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler,
 • Üretim kontrolünün sağlandığı doküman listesi, Deney Metod Listesi,
 • Ürünlerin üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
 • Test için ürünlerin numune alma yerleri,
slide15

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 3

 • Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama,
 • Ürünün test sonuçları,
 • HAZIRLANDIKTAN SONRA ...
 • Her bir ürün için revize edilmeli ve ilgili yerlere gönderilmelidir.
slide16

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • AT UYGUNLUK BELGESİ
 • Üretici veya onun Toplulukta yerleşik yetkili temsilcisinin, piyasaya arz ettiği yapı malzemelerinin bunlara uygulanan tüm temel gereklere uygun olduğunu gösteren belgedir.
 • Bu Belge Uygunluk değerlendirme Kuruluşları, Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenmektedir.
 • Yabancı bir Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenmesi halinde, belgenin yeminli bir tercüme bürosu aracılığıyla TÜRKÇE’ye tercüme edilmiş olması gerekir.
 • Uygunluk Teyid Sistemi 2,3 ve 4 olan ürünler için Teknik Dosyada böyle bir belge istenmez.
slide17

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AT UYGUNLUK BELGESİ

 • Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi, Üreticinin veya topluluk içindeki kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,
 • Ürünün tanımı (tarifi) (cins,tip, sınıf, kullanım,vb. tanımlar)
 • Ürünün uyacağı hükümler,
 • Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar
 • Belge numarası,
 • Uygulanabildiğinde, belgenin
 • geçerlilik süresi ve şartları,
 • Belgeyi imzalamakla
 • görevlendirilmiş olan kişinin adı
 • ve pozisyonu.
at uygunluk beyani
AT UYGUNLUK BEYANI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Biz, (İmalatçının adı)

......................................................................................................(adresi)

...............................................................................................aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak ............................................. (direktifin/direktiflerin numarası) ........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No

İlgili standardlar

İlgili dokümanlar

Tarih ve yer

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

slide19

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AT Uygunluk Beyanı üreticinin kendisi tarafından düzenlenir.

AT Uygunluk Beyanı üreticinin, ürünü ile ilgili olan direktif gereklerine uygun üretim yaptığının bir beyanıdır.

Uygunluk Teyid Sistemlerinden bağımsız olarak tüm ürünler için olması gereken bir belgedir.

slide20

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRETİCİ

Uygunluk Teyid Sistemi

4

AT

Uygunluk

Beyanı

3 [Onaylanmış Laboratuvar]

BTT Onaylanması

2 ve 2+[Fabrika Üretim Kontrolü]

FÜK Belgesi

ONAYLANMIŞ KURULUŞ

1 ve 1+ [Belgelendirme Kuruluşu]

AT Uygunluk Belgesi

ÜRETİCİ

20

slide21

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK DOSYA - KALİTE EL KİTABI

KARŞILAŞTIRMASI

TEKNİK DOSYA

 • Teknik Dosya :
 • Ürünün güvenliği ile ilgili dokümanlar
 • Kalite El Kitabı :
 • Sistem ile ilgili dokümanlar

KALİTE EL KİTABI

slide22

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANTİYEDE PGD FAALİYETLERİ

13.05.2010 tarih ve 631 sayılı “Şantiye’de Yapı Malzemelerinin Denetimi” konulu Genelge (2010/8) Tüm Valiliklere ve ilgili diğer birimlere gönderilmiştir.

Yalnızca üretim yeri, dağıtıcılar, depolar ve ardiyelerde değil, gerekli durumlarda ŞANTİYE’DEde yapılmalıdır. Şantiyede Yapı Malzemelerinin Denetimi Genelgesi yayımlanmasına müteakip;

Şantiyede yapılacak PGD faaliyetlerinden Yapı Denetim kapsamında Yapı Denetim Elemanları ve Belediye Fenni Mesulleri de SORUMLU’dur.

slide23

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILARIMIZDA SIKLIKLA KULLANILAN MALZEMELERİN STANDARTLARI

KALİTE EL KİTABI

slide24

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ü

slide25

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

X

slide26

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

X

slide27

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ü

slide28

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ

Yapıda kullanılmak amacı ile şantiye mahalline getirilen malzemeler için;

İlgili standardına uygun, işaretleme ve beraberinde beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmaları halinde malzemelerin yapı işinde kullandırılmalarına müsaade edilir.

“CE” ve “G” işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri ve ilave ürün karakteristiği/karakteristikleri için teknik onaylarda beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı işinde kullandırılmamalıdır.

slide29

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ

İlgili standardına uygun olmayan ve/veya işaretlemesi (CE,G) yetersiz olan malzemelerin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilmez ve o malzemeye ilişkin olarak Ek-1 formu doldurularak Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) bildirilir.

İlgili standardına uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü takdirde, malzemeler için TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını sağlayan bir laboratuarda yaptırılan deney sonuçlarına göre işlem yapılır. Deney sonuçları uygun ise, malzemenin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilir. Aksi halde Madde 3’ ün gerekleri yerine getirilir.

slide30

T.C. MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

slide31

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İlginiz için

Teşekkür Ederiz

Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü