Ty paikkakiusaamisesta ja ty suojelun viranomaisvalvonnasta
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta. Ylijohtaja Leo Suomaa 21.3.2012. Alustuksen jäsennys. Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista Rikoslain säännös Työsuojeluviranomaisten toiminnasta. Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki. 28 § Häirintä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ty paikkakiusaamisesta ja ty suojelun viranomaisvalvonnasta

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

Ylijohtaja Leo Suomaa

21.3.2012


Alustuksen j sennys
Alustuksen jäsennys viranomaisvalvonnasta

 • Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista

 • Rikoslain säännös

 • Työsuojeluviranomaisten toiminnasta

LSuo


Ty paikkakiusaaminen ja ty turvallisuuslaki
Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki viranomaisvalvonnasta

 • 28 § Häirintä

  Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

 • 18.3 § Työntekijän yleiset velvollisuudet

  Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

LSuo


H irint tai muu ep asiallinen kohtelu
Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu viranomaisvalvonnasta

 • Laissa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei ole tarkemmin määritelty

 • Työsuojeluvalvonnassa häirinnäksi katsotaan mm.:

  • toistuva uhkailu, pelottelu

  • ilkeät ja vihjailevat viestit

  • väheksyvät ja pilkkaavat puheet

  • maineen tai aseman kyseenalaistaminen

  • työyhteisöstä eristäminen

  • sukupuolinen häirintä

  • perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun ja määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen laiton muuttaminen, nöyryyttävien käskyjen antaminen tai epäasiallinen työnjohtovallan käyttö

LSuo


Mik ei ty suojelun kannalta ole h irint
Mikä ei työsuojelun kannalta ole häirintää? viranomaisvalvonnasta

 • Työsuojeluvalvonnassa häirintänä ei pidetä esimerkiksi

  • työnantajan antamia asiallisia päätöksiä ja ohjeita

  • työn ja työyhteisön ongelmien yhteistä käsittelyä (vaikka ne herättäisivätkin ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita)

  • asianmukaisesti annettua perusteltua huomautusta

  • työnantajan antamia laissa määriteltyjä kurinpitotoimia

  • perusteltua ohjaamista työkyvyn arviointiin

  • satunnaista epäasiallista puhetta tai näkemyseroa (vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina)

  • yksittäisiä erimielisyyksiä, satunnaista sopimatonta kielenkäyttöä (vaikka ne aiheuttaisivatkin pahaa mieltä)

LSuo


Rikoslain s nn s
Rikoslain säännös viranomaisvalvonnasta

 • Rikoslain 47 luvun 1 §

 • Rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo työturvallisuusmääräyksiä

 • Tuomita voidaan myös siitä, että mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista

 • ”Tekemättä jättäminenkin on teko.”

LSuo


Ty suojeluviranomaiset ja ty suojelutarkastajat
Työsuojeluviranomaiset ja työsuojelutarkastajat viranomaisvalvonnasta

 • Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on työsuojeluviranomainen

  • Työsuojelun vastuualueita on yhteensä viisi

 • Työsuojelun vastuualueen johtaja on virkamies, joka johtaa työsuojelun vastuualueen toimintaa

 • Tarkastaja (jolla voi olla muukin virkanimike) on työsuojelun vastuualueen palveluksessa oleva virkamies joka tekee työpaikkatarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä

LSuo


Ty suojeluviranomaisten toiminnasta
Työsuojeluviranomaisten toiminnasta viranomaisvalvonnasta

 • Työsuojeluviranomaiset valvovat että työnantaja noudattaa häntä velvoittavaa lainsäädäntöä

  • Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011

 • Työsuojelutarkastajat tekevät työpaikkatarkastuksia ja laativat tarkastuskertomuksia

  • Muistutusmahdollisuus TsValvL 45 §

 • Työsuojeluviranomaiset tekevät päätöksiä

  • Muutoksenhaku valittamalla hallinto-oikeuteen TsValvL 44 §

 • Työsuojeluviranomaiset tekevät ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten

  • TsValvL 50 §

 • Työsuojeluviranomaista kuullaan esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana ja sillä on läsnäolo- ja puheoikeus tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä

  • TsValvL 50 §

LSuo


Ty suojeluviranomainen ei k sittele asiaa jos esimerkiksi
Työsuojeluviranomainen ei käsittele asiaa, jos esimerkiksi viranomaisvalvonnasta

 • … kysymys on vääryyttä kokeneen tai kärsineen henkilön hoitamisesta

 • … kysymys on asianajosta tai edunvalvonnasta

 • … asianomainen henkilö ei anna suostumusta asian käsittelyyn

 • … kysymys on tapauksesta, joka on tapahtunut kauan sitten ja olisi rikoksenakin vanhentunut

 • Työsuojeluhallinnon virkamiehet antavat näistäkin asioista tarvittaessa asianmukaisen ohjeen tai neuvon.

LSuo


Ty suojeluviranomainen k sittelee asian
Työsuojeluviranomainen käsittelee asian viranomaisvalvonnasta

 • …jos se lain mukaan kuuluu työsuojeluviranomaisen käsiteltäviin asioihin

 • …noudattaen Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011

  • katso http://www.tyosuojelu.fi/fi/valvontaohjeet

  • sisältää vain siinä käsitellyn asian työsuojeluvalvonnan kannalta olennaiset seikat eikä siinä selosteta kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä

 • Työsuojelutarkastajat ovat työsuojeluvalvonnan ammattilaisia koulutustaustastaan riippumatta

  • Missään oppilaitoksessa ei ole työsuojeluvalvonnan opintosuuntaa

LSuo


Tiivistelm
Tiivistelmä viranomaisvalvonnasta

 • Minkään työn tekemisessä ei tarvita kiusaamista eikä häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua

 • On nurinkurista edes kysyä, kuinka paljon saa kiusata syyllistymättä työturvallisuusrikokseen

 • Kaikki kiusaaminen on paitsi typerää myös tarpeetonta sen lisäksi, että kiusaaminen tai sen salliminen voi olla myös rangaistavaa

 • Jokainen työpaikka luo itse joka päivä oman työhyvinvointinsa

 • Hyvää käytöstä ei voi eikä pidä ulkoistaa työsuojeluviranomaisten hoidettavaksi

LSuo