1 / 11

PISKI –HANKE JA KULJETUSPALVELU PIRKANMAALLA Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Kanerva

PISKI –HANKE JA KULJETUSPALVELU PIRKANMAALLA Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Kanerva Tampereen kaupunginkirjasto-Pirkanmaan maakuntakirjasto Jyväskylä 17.3.2005. PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ vuodesta 2002 Pirkanmaalla alkanut PallasPro-yhteisjärjestelmä

brooklyn
Download Presentation

PISKI –HANKE JA KULJETUSPALVELU PIRKANMAALLA Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Kanerva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PISKI –HANKE JA KULJETUSPALVELU PIRKANMAALLA Kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Kanerva Tampereen kaupunginkirjasto-Pirkanmaan maakuntakirjasto Jyväskylä 17.3.2005

 2. PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ • vuodesta 2002 Pirkanmaalla alkanut PallasPro-yhteisjärjestelmä • kesään 2005 mennessä mukana on 21 kirjastoa Pirkanmaan 33 kirjastosta • väestöpohja yli 400.000 asukasta • nyt PIKI-kimpassa kirjastot tilaavat kaukolainat tekemällä suoraan asiakkaalle varauksen PallasProssa selauskokoelmien kautta • ei-PIKI-kirjastot tekevät kaukolainat verkkokirjaston kautta hyllyvarauksina tai varauksina • kaukolainat kuljetetaan joko Matkahuollon rahtipusseina tai postipaketteina • asiakkaat tekevät itse varauksia PIKI-verkossa, ei kuljetusta • hyllyvarausmahdollisuus myös ilman kuljetusta

 3. kaukolainojen raja hämärtynyt PIKIn sisällä • ei noudateta kaukopalvelusääntöjä • kirjastot kustantavat kuljetukset • asiakkaalta peritään normaali varausmaksu • asiakkaiden selvä tarve/halu olisi saada omaan kotikirjastoonsa toisessa PIKI-kirjastossa hyllyssä oleva nide – saatavuustilanne näkyy PIKI-verkkokirjastossa • ei-PIKI-kirjastoissa kaukopalvelusääntöjä noudatetaan, asiakkaalta peritään kaukolainamaksu • Tampereelta kaukolainoja Pirkanmaalle vuonna 2004 noin 16.300 kpl, joista PIKI-kirjastoille noin 9.800 kpl • kaukolainojen postitus/rahtipussikustannukset Pirkanmaan kirjastoihin noin 20.000 €

 4. PISKI -HANKE • esikuvana Lapin kirjastojen REKKU • periaate: asiakkaiden omatoiminen hyllyvaraus PIKI-verkkokirjastossaniin, että asiakas voi valita haluamansa noutopaikan • asiakas saa tällaista kuljetettavaa hyllyvarausta tehdessä popparin ohjelmassa: • kuljetettavalla varauksella on oma hinta, 2 € • kaikkea PIKI-verkkokirjastossa näkyvää lainattavaa aineistoa voi hyllyvarata • kaukopalvelusääntöjä ei noudateta • ”Parempi kirja lainassa kuin hyllyssä” • varatun tai lainassa olevan aineiston varaukset: noutopaikkaa ei voi valita vapaasti

 5. PISKI-varaus toimii näin: • asiakas tekee hyllyvarauksen PIKI-verkkokirjastossa ja valitsee haluamansa noutopaikan • teoksen kotikirjastoon tulostuu varauksesta sähköposti • virkailija hakee teoksen hyllystä ja palauttaa sen • ohjelma pyytää kuljettamaan asiakkaan valitsemaan noutopaikkaan • näkyy virkailijaohjelmassa: kuljetettavana, PIKI-verkkokirjastossa: lainassa • kuljetetaan noutopaikkaan, jossa nide taas palautetaan • tärppää asiakkaan tekemään varaukseen • asiakkaan velkasaldoon menee maksu 2 € • kirjasto lähettää asiakkaalle noutoilmoituksen tai asiakas saa emailin tai tekstarin (asiakkaan määrittelyn mukaan)

 6. nide lainataan asiakkaalle • lainauksessa noudatetaan lainaajakirjaston parametreja (laina-ajat, maksut jne.) • asiakas palauttaa lainan • ohjelma pyytää kuljettamaan niteen kotitoimipisteeseensä • näkyy virkailijaohjelmassa: kuljetettavana, PIKI-verkkokirjastossa: lainassa • kuljetetaan kotiinsa • palautetaan ja hyllytetään

 7. PISKIIN LIITTYVÄT MAKSUT • maksukäytäntöjä on pakko yhtenäistää • varausmaksu 0,50 € (nyt 0-1 €) – ei kuljetusta • hyllyvarausmaksu 0,50 € - ei kuljetusta • PISKI-hyllyvaraus 2 € • kuljetusmaksu oman kirjaston sisällä 0,50 € (käytössä vain Tampereella) • kuljetusmaksu PIKI-kirjastojen välillä 2 € (nyt 5 €) • kaukopalvelumaksu 0,50 € vai 2 € • lisätarve ohjelmaan: virkailijan tekemä kuljetettava varaus ja tälle oma hinta 2 €

 8. PIRKANMAAN MAAKUNTAKIRJASTOALUE JA PIKI

 9. KULJETUSPALVELU • koko Pirkanmaa (PIKI/PISKI-lainat + kaukolainat) • tarjouskilpailu keväällä 2005 • toimintaan syksyllä 2005 TARJOUSPYYNNÖN REUNAEHTOJA • ei osatarjouksia – katettava koko Pirkanmaa • 1-3 kertaa viikossa, mahd. tauko kesällä • kuljetuksen hinta: Tampere – kirjasto X – Tampere • omat vai firman laatikot • optiot: lajittelu joko kirjaston tai kuljetusfirman tiloissa, mahdollisuus jakaa aineistoa jo reitin varrella • tarjous 2 vuodeksi + optiovuosi • arvioitu olevan noin 2.500 kuljetusta vuodessa

 10. KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT • sopimuksen solmiminen – Tampere voi allekirjoittaa muiden puolesta – hankintarengas - hankintalain mukainen toimeksianto oltava • kustannusten jako kirjastojen kesken • laskutus • tilat + henkilötyö Tampereella • reitit – milloin laatikot noudetaan ja tuodaan • laatikot • miten paljon lisää työtä kirjastoissa – hyllyvarausten haut, pakkaamiset, purkamiset

 11. MUUTA HUOMIOITAVAA • muiden kuin PIKI-kirjastojen tekemät kaukolainatilaukset • vain Tampereella velvollisuus toimittaa kaukolainoja – käytännöt kuitenkin vaihtelevat • noutopaikkalistalla valittavana noutopaikka: Kaukopalvelu – tämä tulee näkyviin vain kun ohjelmaan on kirjautunut tunnus, jonka asiakaslaji on kaukolainakirjasto • kuljetukset Pirkanmaan ulkopuolelle edelleen joko rahtipusseina tai postipaketteina – kallista • maija.kanerva@tampere.fi

More Related