projekt poticanja energetske efikasnosti u hrvatskoj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt poticanja Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt poticanja Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Projekt poticanja Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Projekt poticanja Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj. 7 . Radni sastanak 05 .0 6 . 2006. Dnevni red. 1. Ciljevi i instrumenti projekta Dr. Tomšić i Dr. Morvaj 2. Pravni okvir za energetsku efikasnosti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska energetska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt poticanja Energetske Efikasnosti u Hrvatskoj' - brook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dnevni red

Dnevni red

1. Ciljevi i instrumenti projekta

Dr. Tomšić i Dr. Morvaj

2. Pravni okvir za energetsku efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska energetska

regulatorna agencija

3. EU Direktive

UNDP

4. Obračunska mjerenja, umjeravanje i zakonska regulativa

Hrvatska energetska regulatorna agencija

5. Modeli financiranja projekata poboljšanja EE

Reiffeisen Consulting

cilj projekta

Cilj projekta:

“uklanjanje ključnih barijera za primjenu ekonomski isplativih tehnologija i postupaka poboljšanja energetske efikasnosti (EE) u sektorima stanovanja i usluga u Hrvatskoj, a time i smanjivanje emisija stakleničkih plinova”

projektno okru enje

Projektno okruženje:

 • Teškoće u opskrbi plinom
 • Udvostručenje cijena nafte
 • Pristup EU – pravni okvir – EU direktive
  • (“Energy Performance of Buildings”
  • “Energy end-use efficiency and energy services”)
 • Kyoto Protokol
poticaj transformaciji ee tr i ta

STRATEGIJE ZA

UKLANJANJE

BARIJERA

POTICAJI

EKONOMSKI I

SOCIJALNI

MARKETING

CILJNE

SKUPINE

PRILAGOĐAVANJE

ZAKONSKE

REGULATIVE

ANALIZA

USPJEŠNA

PROVEDBA

PONUDA

PONAVLJANJE

TRŽIŠTE

ENERGETSKIH

USLUGA

PREDUVJETI ZA

TRANSFORMACIJU

TRŽIŠTA ENERGETSKIH

USLUGA I PROIZVODA

Poticaj transformaciji EE tržišta

projektni instrumenti

Projektni instrumenti:

 • Besplatni preliminarni energetski auditi;
 • Podrška pilot i demo projektima;
 • Uvjetne darovnice za razvoj EE projekata
 • Parcijalne financijske garancije komercijalnim bankama preko HBOR-a
 • Tehnička (EE) podrška bankama
projektni instrumenti nastavak

Projektni instrumenti (nastavak):

 • Stručni EE seminari i radionice
 • Informiranje i obrazovanje javnosti
 • Direktni marketing i networking (B2B)
 • Monitoring redukcije emisija stakleničkih plinova
najzna ajnije projektne aktivnosti u 2006

Najznačajnije projektne aktivnosti u 2006

 • “Dovesti svoju kuću u red” – projekt poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama MINGORP-a, a potom i u ostalim vladinim objektima
 • “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima”–pilot projekt grad Sisak
5 ee obnova stambene zgrade pilot projekt

5. EE obnova stambene zgrade – pilot projekt

 • transmisijski toplinski gubici
 • ventilacijski gubici
 • ljetni toplinski komfor
slide13

7. Edukacija potrošača i ponuđača8. EE Pool9. Interaktivna Web stranica10. Poticanje komercijalnog financiranjaEE projekata:

slide14
MEĐUNARODNA I HRVATSKA “EE” REGULATIVA...

POTROŠNJA ENERGIJE U ZGRADARSTVU...

TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADA...

slide15

Zgrade su tijekom svog životnog vijeka odgovorne za 40% potrošnje energije u svijetu, 17% pitke vode i 40% emisije stakleničkih plinova

~80% potrošnje energijeu zgradarstvu je za grijanje/hladjenje i PTV;

~85% objekata ne zadovoljavasadašnje propise o toplinskoj zaštiti!

slide17

EU trendovi

 • Planovi EU, sukladni Kyoto Protokolu za smanjenje stakleničkih plinova (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs i SF6) za 8% do 2008-2012 su između ostalog i uvođenje energetski učinkovitih sustava i tehnologija koje u praksi postoje, na ekonomskim principima.
 • Procijenjeno je da bi se do 2010 godine, potrošnja energije u zgradama mogla smanjiti za 22 % korištenjem naprednih tehnologija u zgradarstvu.
slide18

EU directive 2002/91/EC, (4.1.2003)“Energy performance in buildings”

 • Zgrade moraju ispunjavati uvjete za minimalnu potrošnju energije prema lokalnim klimatskim uvjetima
 • Veće adaptacije postojećih zgrada (investicije koje se više od 25% vrijednosti zgrade) čija je površina iznad 1000 m2 treba tretirati kao mogućnost za uvođenje energetski učinkovitih mjera koje će smanjiti potrošnju energije u zgradi.
 • Za nove zgrade čija je ukupna korisna površina iznad 1000 m2 potrebno je osigurati da tehnički, ekološki i ekonomski izvedivi alternativni sustavi kao što su:
  • Decentralizirana opskrba energijom temeljena na obnovljivim izvorima energije, kogeneracijski sustavi, daljinsko grijanje i hlađenje, dizalice topline

imaju prednost nad konvencionalnim sustavima,

slide19
Zgrade moraju imati certifikat o potrošnji energije
 • Prioritet bi trebali dati pasivnim tehnologijama
 • Kotlovi (20-100 kW) se moraju redovito servisirati
 • Uljni kotlovi kapaciteta Q>100 kW moraju se servisirati svake dvije godine
 • Za sustave grijanja čiji su kotlovi kapaciteta Q> 20kW a stariji su od 15 godina cijeli sustav treba pregledati i kontrolirati
 • Sustavi hlađenja i klimatizacije kapaciteta Q>12 kW mora se osigurati redovit servis
slide20
EU directive“Energy end-use efficiency and energy services” 2006/32/EC, 5 April 2006 (1)

CILJ: poticanje energetski učinkovitog korištenja energije

 • Postavljanje ciljeva za štednju energije u iznosu od 1% od godišnje distribuirane (prodane) energije do krajnjih korisnika
 • Ciljne skupine:
  • Krajnji korisnici
  • Opskrbljivači energijom
slide21
EU directive“Energy end-use efficiency and energy services” 2006/32/EC, 5 April 2006 (2)

Područja za primjenu energetski učinkovitih mjera:

 • Sustavi grijanja i hlađenja
 • Izolacija zgrada i ventilacija
 • Sustavi potrošne tople vode
 • Rasvjeta
 • Priprema i skladištenje (hlađenje) hrane
 • Motori, ventilatori, kompresori, sustavi ventilacije
 • Upravljanje energijom na strani potražnje za energijom (“demand side management”)
 • Drugi uređaji i sustavi
 • Transport
slide22
EU directive“Energy end-use efficiency and energy services” 2006/32/EC, 5 April 2006 (3)

- Izdavanje bijelih certifikata (Tradable White Certificates – TWC) za uštedu primarne energije

 • Distributeri imaju 4 opcije sukladne direktivi:
  • Razvijanje i primjena energetski učinkovitih projekata unutar svoje kuće
  • Razvijanje i provedba projekata u suradnji s trećom stranom npr. ESCO
  • Kupnja “bijelih certifikata” na burzi
  • Plaćanje kazni za nepoštivanje ciljeva
slide23
EU directive“Energy end-use efficiency and energy services” 2006/32/EC, 5 April 2006 (4)

Svake godine:

 • Odobrenje plana za monitoring potrošnje energije za složene projekte
 • Evaluacija i certifikacija energetskih ušteda za svaki projekt
 • Godišnja izvješća i prijedlozi za modifikaciju sustava upućuju se Vladi
 • Provjera ušteda prema određenim ciljevima + kazne za nepoštivanje ciljeva
slide24
Energetska učinkovitost na strani zahtjeva za potrošnju energije (ovojnica zgrade)
 • Energetska učinkovitost na strani korištenja energije u zgradama (sustavi klime, grijanja i hlađenja –KGH, rasvjeta)
 • Energetska učinkovitost na strani opskrbe energijom (električna energija, plin, priključak na toplanu, lož ulje...)
slide26
UREDBA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ (NN 120/05) (EU Directive on Ozone depleting substances 2037/2000)
 • Ugradnja sustava s radnim tvarima CFC (R11, R12) zabranjena od 1999. godine
 • Uvoz CFC-a zabranjen od 1.01.2006.!!!
 • Radne tvari CFC moraju se povući iz uređaja do 2010 godine.
 • Dozvoljena uporaba ekološki prihvatljivih radnih tvari koje ne sadrže klor - HFC (R134a, R404a, R410A, R407c)
slide27
- Zabranjena ugradnja sustava s radnim tvarima HCFC (R22) od 1.01.2006
 • Uvoz HCFC-a dozvoljen samo za servisiranje postojećih uređaja do 31.12.2015
 • Servis mogu obavljati samo ovlašteni serviseri koji imaju dozvolu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i koji su upisani u Registar

HRVATSKA

2010. u EU

slide28
Zakon o gradnji (NN 175/03):- Čl. 6.Bitni zahtjevi za građevinu…. uštedu energije i toplinsku zaštitu.- Čl. 12. ……da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti.Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05):- Čl. 1. …. propisuju se tehnički zahtjevi glede uštede toplinske energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti kod projektiranja novih i projektiranja rekonstrukcije i adaptacije postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C,...
tomo gali dipl ing predsjednik upravnog vije a hrvatske energetske regulatorne agencije

Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Tomo Galić dipl. ing. Predsjednik Upravnog vijeća

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Energetski doručak, Zagreb, svibanj 2006

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

sadr aj
Sadržaj
 • Uvod
 • Mjerenje električne energije
 • Mjerenje toplinske energije
 • Mjerenje utroška plina

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide32
Uvod
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03) uređuje jedinstveni mjeriteljski sustav koji obuhvaća temeljno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo.
 • Poslove zakonskog mjeriteljstva obavljaju:
  • Državni zavod za mjeriteljstvo
  • Ovlaštene pravne osobe i
  • Ovlašteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje.
 • Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo između ostalog priprema nacrte zakona iz područja mjeriteljstva, donosi podzakonske akte, proglašava državne etalone, usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija, nadzire rad ovlaštenih mjeritelja u obavljanju mjeriteljske djelatnosti te pruža pomoć građanima, ovlaštenim mjeriteljima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide33

Mjerenje električne energije

Zakon o energiji NN br. 68/2001 i 177/2004 članak 29 propisuje donošenje:

  • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom NN 14/06 u poglavlju br. 6 definiraju:

- Obračunsko mjerno mjesto i mjerenje isporučene električne energije

 • Zakon o tržištu električne energije NN br. 177/2004, članak 25 propisuje donošenje :
  • Mrežna pravila NN 36/06 u poglavlju br. 6 :

- Mjerna pravila

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide34

Mjerenje električne energije

 • Opći uvjeti za opskrbu električne energije :
 • Članak 73: Mjerno mjesto
 • Članak 74: Vlasništvo nad mjernom opremom i nadležnost
 • Članak 75: Ovjernicu o udovoljavanju mjernih zahtjeva i plombiranje
 • Članak 76: Smještaj mjerne opreme
 • Članak 80: Određuje postupanje s neispravnom opremom
 • Članak 82: kontrolni pregled mjerne opreme

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije
Mjerenje električne energije
 • Mrežna pravila / 6. Mjerna pravila:
 • Obračunsko mjerno mjesto:
 • Odobravanje i ovjeravanje
 • Mjerne usluge:
  • Nabava, ugradnja i zamjena mjerne opreme
  • Održavanje
  • Ovjeravanje
  • Prikupljanje mjernih podataka
  • Provjera i potvrda valjanosti mjernih podataka
  • Upravljanje mjernim podacima
  • Vlasništvo nad podacima

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije1
Mjerenje električne energije
 • Obračunsko mjerno mjesto:

Prema članku br. 2 Općih uvjeta za opskrbu električne energije: mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale opreme obavlja mjerenje parametara električne energije

 • Oprema koja čini obračunsko mjerno mjesto:

a) brojilo električne energije

b) mjerni transformatori (naponski i strujni)

c) spojni vodovi

d) osigurački uređaji

e) ograničavala strujnog opterećenja

f) uređaji za upravljanje tarifama i komunikacijski uređaji

g) prenaponska zaštita mjernih i komunikacijskih uređaja

h) ostalo

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije2
Mjerenje električne energije
 • Brojila el. energije - dozvoljena točnost - Mrežna pravila

Dopušteni razredi točnosti brojila na mjernom mjestu kupaca el. energije:

 • Podjela po vrsti: brojilo za mjerenje djelatne ili jalove energije ili kombinirano brojilo
 • Podjela po tehnološkoj izvedbi: elektromehaničko ili elektroničko brojilo
 • Podjela po načinu mjerenja primarnih ili sekundarnih mjerenih veličina: brojilo za izravno, poluizravno (preko strujnih transfor-matora) ili neizravno mjerenje energije (preko strujnih i naponskih transformatora)
 • Podjela prema smjeru energije: jednosmjerno, dvosmjerno iu 4 kvadranta

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije3
Mjerenje električne energije
 • Brojila el. energije - dozvoljena točnost - Mrežna pravila

Dopušteni razredi točnosti brojila na mjernom mjestu kupaca el. energije:

 • Na niskom naponu manje priključne snage do 30 kW (izravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 2
 • Na niskom naponu veće priključne snage od 30 kW (izravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1
 • Na niskom naponu veće priključne snage od 30 kW (poluizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1
 • Na srednjem naponu za kupce s god. potrošnjom manjom od 25 GWh(neizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1
 • Na srednjem naponu za kupce s god. potrošnjom većom od 25 GWh

neizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 0,5S na

visokom naponu (neizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda

točnosti 0,2S

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije4
Mjerenje električne energije
 • Brojila el. energije - dozvoljena točnost - Mrežna pravila

Dopušteni razredi točnosti brojila za proizvođače el. energije:

 • Na niskom naponu (izravno i poluizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1 (dvosmjerno)
 • Na srednjem naponu manje priključne snage od 5 MW (neizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1 (dvosmjerno)
 • Na srednjem naponu veće priključne snage od 5 MW (neizravno mjerenje) brojilo za djelatnu energiju razreda (točnosti 0,5S (dvosmjerno
 • Na visokom naponu (neizravno mjerenje)brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 0,2S (dvosmjerno)

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije5
Mjerenje električne energije
 • Mjerni transformatori - dozvoljena točnost - Mrežna pravila
 • Dopušteni razred točnosti - srednji i niski napon0,5 ili bolji, faktor sigurnosti kod strujnih transformatora treba biti 10 ili manji
 • Dopušteni razred točnosti – visokinapon0,2 ili bolji, faktor sigurnostikod strujnih transformatora treba biti 10 ili manji 
 • Strujni transformatori ne smiju biti sekundarno prespojivi
 • Preporuka je da novonabavljeni mjerni transformatori zadovoljavajurazred točnosti i kod tereta manjih od 25% nazivnog zbog elektroničkih brojila koja su mali potrošači
 • Mjerna jezgra (strujni transformator) i namot (naponski transformator) koriste se isključivo za priključivanje brojila el.energije. Za priključak ostalih zaštitnih i mjernih uređajatransformatori trebaju imati posebne jezgre odnosno namote

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije6
Mjerenje električne energije
 • Kontrola i umjeravanje 1
 • Na temelju članka 21. Zakona o mjeriteljstvu (NN 163/03) Državni zavod za mjeriteljstvo donio je:

Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05):

  • Statička brojila – priključena izravno: svakih 12 god.
  • Statička brojila – priključena neizravno: svakih 8 god.
  • Indukcijska brojila – priključena izravno: svakih 16 god.
  • Indukcijska brojila – priključena neizravno: svakih 8 god.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije7
Mjerenje električne energije
 • Kontrola i umjeravanje 2
 • Mrežna pravila i Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom definiraju samo kontrolno ispitivanje mjerne opreme na zahtjev kupca ili opskrbljivača.
 • Bilten br. 73, Vjesnika Hrvatske elektroprivrede, određuje tehničke i mjeriteljske uvjete za obračunska mjerna mjesta te detaljno definira opseg ispitivanja opreme obračunskog mjernog mjesta prije puštanja u pogon.
 • Tehničke uvjete za obračunska mjerna mjesta,

temeljem Općih uvjeta izrađuje HEP-OPS i HEP-ODS kojim će se utvrditi značajke i sastav mjerila i ostale mjerne opreme za obračunska mjerna mjesta.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje elektri ne energije8
Mjerenje električne energije
 • Kontrola i umjeravanje 3
 • Nije propisano kontrolno umjeravanje cjelokupnog mjernog mjesta
 • Nije propisano kontrolno umjeravanje mjernih transformatora nakon njihove prve ugradnje

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje toplinske energije
Mjerenje toplinske energije
 • Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom NN 42/05
  • Novogradnja: svaki stan zaseban uređaj za regulaciju protoka toplinske energije i zaseban uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije. INVESTITOR!
  • Postojeće zgrade:
   • Distributer topline mora o svom trošku ugraditi uređaje za regulaciju protoka toplinske energije i uređaje za mjerenje potrošnje u svim toplinskim stanicama. (travanj 2007.)
   • Izdvajanje tarifnih kupaca toplinske energije na zajedničkom mjerilu uz suglasnost isporučitelja topline i suglasnost svih tarifnih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije.
   • Ovi kupci mogu uz suglasnost isporučitelja topline, ugraditi uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje toplinske energije1
Mjerenje toplinske energije
 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom – kojima se definiraju energetski i tehnički uvjeti, te gospodarski odnosi između distributera, opskrbljivača i kupaca toplinske energije. (Čl. 29. Zakona o energiji)
 • Tarifni sustav za usluge proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (Čl. 28. Zakona o energiji)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Čl. 24. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom)

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje toplinske energije2
Mjerenje toplinske energije
 • Umjeravanje mjerila topline:
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije NN 25/2000 kojim se propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati mjerila toplinske energije, tipsko ispitivanje i ovjeravanje mjerila toplinske energije a sve prema HRN EN 1434
 • Prema Naredbi o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05)ovjerna razdoblja su kako slijedi:

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila:

  • a)mjerila toplinske energije 3 godine
  • b)mjerila toplinske energije s uzv. mjerilom protoka 5 godina

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

cijevni razvod unutar zgrade odre uje mjernu opciju
Cijevni razvod unutar zgrade određuje mjernu opciju

Horizontalni cijevni razvod topline Vertikalni cijevni razvod topline

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjerenje utro ka plina
Mjerenje utroška plina
 • Državni zavod za mjeriteljstvo daje ovlaštenja za ovjeravanje mjerila pravnim osobama koje ispunjavaju propisane uvjete.
 • Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za protočna mjerila obujma plina (NN 53/02) za sve tipove plinomjera koji se koriste definirani su:
  • Granice dopuštene pogreške plinomjera
  • Najveći dopušteni padovi tlaka u plinomjerima
  • Najmanji protok
  • Najmanji obujmi radnih ciklusa

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

popis ovla tenih servisa potvr enih laboratorija za pripremu mjerila za o vjeravanje
Popis ovlaštenih servisa (potvrđenih laboratorija) za pripremu mjerila za ovjeravanje

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

m jeriteljski zahtjevi
Mjeriteljski zahtjevi
 • Valjanost ovjere mjerila prestaje ako je:
  • isteklo ovjerno razdoblje,
  • na mjerilu provedena izmjena koja može utjecati na njegove mjeriteljske značajke,
  • mjerilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za ovjeru,
  • ovjerna oznaka uništena, promijenjena, uklonjena ili na bilo koji drugi način oštećena,
  • očigledno da je mjerilo izgubilo potrebita mjeriteljska svojstva iako ovjerna oznaka nije oštećena,
  • mjerilu promijenjeno mjesto ugradnje.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

ovjeravanje plinomjera rokovi
Ovjeravanje plinomjera-rokovi
 • Ovjeravanje plinomjera-rokovi

Prema Naredbi o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05)ovjerna razdoblja su kako slijedi:

  • plinomjeri s mjehovima veličine G6 i manji te turbinski plinomjeri sa stalnim podmazivanjem ležaja (bez uređaja za podmazivanje)8 godina
  • plinomjeri s mjehovima veličine G10, turbinski plinomjeri s uređajem za podmazivanje veličine G2.500 i manji te vrtložni plinomjeri12 godina

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

ovjeravanje plinomjera rokovi1
Ovjeravanje plinomjera-rokovi
 • plinomjeri s mjehovima ili s rotacijskim stapovima veličine od G16 do G1.00016 godina
 • turbinski plinomjeri s uređajem za podmazivanje veličineG4.000 i G6.50016 godina
 • mehanički korektori obujma plina - 3 godine
 • elektronički korektori obujma plina - 5 godina

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

poticanje energetske efikasnosti u hrvatskoj

Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Tomo Galić dipl. ing. Predsjednik Upravnog vijeća

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Energetski doručak, Zagreb, svibanj 2006

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide54

gorivo

PROIZVODNJA

PRIJENOS I DISTRIBUCIJA

POTROŠAČ

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide55

Energetska bilanca EU 25 (podaci za 2001)

(Izvor: IEA Chalmers University)

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

mjere pove anja energetske efikasnosti
Mjere povećanja energetske efikasnosti
 • Povećanje energetske efikasnosti:
  • Smanjenje gubitaka u proizvodnji, prijenosu i distribuciji.
  • Smanjenje gubitaka kod krajnjeg korisnika.
 • Mjere za povećanje energetske efikasnosti kod krajnjeg korisnika.
  • Ugradnja efikasne opreme.
  • Poticanje na mjere upravljanje potrošnjom energije:
   • Mogućnost regulacije
   • Pouzdano mjerenje
   • Cijena energije

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

hera i energetska efikasnost
HERA i energetska efikasnost
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 174/04.)
  • Čl. 4 st. (2):

Regulacijom energetskih djelatnosti promiče se učinkovito i

racionalno korištenje energije

  • Čl. 9. st (2):

Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

– Odobrenje planova razvoja i izgradnje mreža

– nadzor kvalitete usluge energetskih subjekata

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

hera i energetska efikasnost1
HERA i energetska efikasnost
 • Zakon o energiji (NN 68/01., 177/04):
  • Čl. 26 st. (2):

Tarifini sustavi se temelje na opravdanim troškovima

poslovanja održavanja zamjene izgradnje ili rekonstrukcije

objekata ….

  • Čl. 28. st (1):

Metodologije tarifnih sustava bez visine tarifnih stavki

donosi Agencija, a nakon što pribavi mišljenje energetskih

subjekata za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje

tarifni sustav i Ministarstva.

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)

slide59
HVALA NA POZORNOSTI

12TH MEETING of the UNECE GC TF GROUP ON THEIMPLEMENTATION OF THE EU GAS DIRECTIVES

Monday, 10 and Tuesday, 11 April 2006, Zagreb (Croatia)