zna aj energetske efikasnosti za javni i privatni sektor l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE. ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR. Nada Radovanovi ć savetnik za električnu energiju i ugalj. RPKS , Sombor , 09 .0 5 .2011.godina. Zbog čega je važna energetske efikasnost?. Zato što doprinosi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zna aj energetske efikasnosti za javni i privatni sektor

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU

I MINERALNE SIROVINE

ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ZA JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

Nada Radovanović

savetnik za električnu energiju i ugalj

RPKS, Sombor, 09.05.2011.godina

slide2

Zbog čega je važna energetske efikasnost?

 • Zato što doprinosi:
 • Smanjenju potrošnje energije, a time i smanjenju troškova
 • Sigurnosti snabdevanja energijom
 • Smanjenju uvozne zavisnosti
 • Smanjenju potreba za izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta
 • Smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu usled korišćenja
 • energije
 • Poboljšanju uslova rada, bezbednosti i komfora
slide3

Harmonizacija sa EU legislativom

 • Direktiva o energetskoj efikasnosti i energetskim uslugama
 • (2006/32/EC)
 • Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada (2002/91/EC)
 • Direktiva o označavanju potrošnje energije i drugih resursa
 • uređaja za domaćinstvo (92/75/EC)
 • Direktiva o uspostavljanju okvira za definisanje zahteva za EKO
 • dizajnom proizvoda koji koriste energiju (2005/32/EC)
slide4

Zakonska regulativa u oblasti energetske efikasnosti

 • Zakon o energetici (Sl.glasnik RS, br.84/2004)
 • Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine (Sl. Glasnik
 • RS”, br. 44/2005)
 • Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do
 • 2012.godine (Sl.Glasnik RS”, br.17/2007)
 • Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS”, br.72 /2009)
 • Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.glasnik Rs, br. 129/2007)
 • Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 39/2002, 43/2003, 55/2004)
 • Zakon o budžetskom sistemu (Sl.glasnik RS, br. 09/2002 .... 86/2006)
 • Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS, br.16/1997 i 42/1998)
slide5

Zakonske obaveze lokalnih samouprava u oblasti energetike

Prema Zakonu o energetici:

 • Izdavanje energetskih dozvola za objekte za proizvodnju toplotne energije
 • Donošenje tarifnih sistema za obračun isporučene toplotne energije
 • Donošenje planova razvoja energetike
 • Dostavljanje podataka za energetski bilans

Prema Uredbi kojom se uređuje Program ostvarivanja Strategije razvoja

energetike Republike Srbije za period od 2007. do 2012.god:

 • Uspostave energetski menadžment
 • Promovišu i sprovode mere energetske efikasnosti
 • Pripremaju planove i programe za za korišćenje obnovljivih izvora energije i
 • sprovode ih
slide6

Zakon o planiranju i izgradnji

 • Prema članu 4. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, br. 72/2009)propisano je da se:
 • Energetska svojstva utvrđuju se izdavanjem sertifikata o
 • energetskim svojstvima objekta
 • Sertifikat o energetskim svojstvima objekta izdaje ovlašćena
 • organizacija koja ispunjava propisane uslove koje utvrđuje ministar
 • nadležan za poslove građevinarstva
 • Sertifikat o energetskim svojstvima objekta čini sastavni deo
 • tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje
 • upotrebne dozvole
slide7

Nacrt zakona o racionalnoj upotrebi energije

Nacrt Zakona uvodi obavezu sistema energetskog menadžmenta!

Obveznici sistema energetskog menadžmenta na nivou

državne i lokalne vlasti:

 • Jedinice lokalne samouprave sa više od 20 000 stanovnika
 • Organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine , organi jedinica lokalne samouprave kao i druge javne službe koje koriste zgrade i druge objekte u javnoj svojini
slide8

Ministarstvo rudarstva i energetike

 • Zakonska regulativa
 • Izdavanje licenci za en. menadžere i en.savetnike

Inspektor

inspekcija, saveti i uputstva

izricanje kazne

 • Agencija za energetsku efikasnost RS
 • Pružanje obuke za:
  • energetskog menadžera
  • energetskog saradnika
  • ovlašćenog ener. savetnika
 • Ovlašćeni energetski savetnik
 • energetski pregledi

potvrde

izveštaj

obuka

 • Obveznici sistema energetskog menadžmenta (opštine, preduzeća, objekti..)
 • Imenovanje energetskog menadžera, energetskog saradnika
 • Prikupljanje i analiza podataka o potrošnji energije, predlaganje mera EE
 • Sprovođenje mera EE
 • Izrada periodičnih izveštaja

Energetski menadžer

Energetski saradnik

Organizaciona struktura sistema energetskog menadžmenta

slide9

Nacrt zakona o racionalnoj upotrebi energije - nastavak

Obaveze obveznika sistema energetskog menadžmenta:

 • realizuje indikativni cilj koji propisuje Vlada
 • donosi plan racionalne upotrebe energije za period od 3 godine
 • donosi godišnji program racionalne upotrebe energije
 • sprovodi mere za efikasno korišćenje energije u skladu sa
 • programom
 • dostavlja Ministarstvu godišnje izveštaje o stepenu ostvarivanja
 • ciljeva
slide10

Podrška republičkih i pokrajinskih institucija

Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) je u saradnji sa GTZ, SKGO i Pokrajinskim centrima za energetsku efikasnost sprovodilo aktivnosti u cilju podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje energetskog menadžmenta – više edukacija, uputstva

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je u sardanji sa MRE i GTZ organizovao 2010.god. 4 seminara za energetske menadžere u AP Vojvodini

 • Problemi u opštinama i dalje postoje:
 • Deficit opštinskih kapaciteta za planiranje
 • Poslovi energetskog menadžera su “pridodati” postojećim zaduženjima
 • zaposlenih
 • Formiraju se razni organizacioni oblici za EE (komisije, odbori,..)
 • Aktivnosti EM se baziraju na entuzijazmu pojedinaca
 • Ne postoji razrađen organizacioni model realizacije obaveza EM
 • Ne postoji zakonska obaveza za funkciju EM – postoji samo Uredba za POS
slide11

Prvi akcioni plan za energetsku efikasnost

Republike Srbije za period od 2010. do 2012.godine

Akcioni plan pripremljen na bazi zahteva Uputstva 2006/32/EC Evropskog parlamenta i Saveta o energetskoj efikasnosti kod krajnjih korisnika i energetskih usluga

Utvrđen srednji indikativni cilj za period od 2010. do 2012. godine je ušteda od 1.5% finalne domaće potrošnje energije. Ušteda treba da se ostvari u sektorima: domaćinstva i komercijalne delatnost, industriji i saobraćaju

Ukupni cilj od najmanje 9% finalne potrošnje energije u devetoj godini primene periodu 2010. do 2018.godine

slide12

Pregled mera iz Akcionog plana za EE

 • Pregled mera za sektor javnih i komercijalnih delatnosti:
 • Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikasnim sijalicama (obaveza
 • za javne objekte)
 • Modernizacija sistema javne rasvete u opštinama
 • Smanjenje korišćenja električne energije za grejanje
 • Nova pravila projektovanja i izgradnje zgrada, sertifikati o energetskim
 • svojstvima zgrada
 • Uvođenje sistema energetskog menadžmenta u javnim i komercijalnim
 • zgradama
 • Osnivanje Fonda za energetsku efikasnost
 • Uvođenje kreditinih linija za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
 • Energetska efikasnost kao kriterijum u javnoj nabavci opreme
 • Ugovaranje energetskih ušteda (ESCO)
slide13

Obaveze energetskog menadžmenta u opštini

 • Praćenje i nadzor potrošnje energije
 • Identifikaciju neracionalne potrošnje
 • Pripremu predloga projekata energetske efikasnosti i
 • praćenje efekata
 • Formiranje akcionog plana za energetsku efikasnost opštine
 • Uključivanje mera energetske efikasnosti u strateške
 • dokumente opštine
 • Uključivanje projekata EE u finansijske planove opštine
 • Uključivanje projekata EE u razvojne planove opštine
 • Priprema predloga i izvora finansiranja projekata EE
slide14

Uloga javnog sektora

 • Uloga lokalnih samouprava na poboljšanju energetske efikasnosti je u svojstvu:
 • Potrošača energije
 • Proizvođača energije
 • Regulatora tržišta toplotne energije
 • Planera urbanog prostora i investitora
 • Promotera primene energetske efikasnosti i korišenja obnovljivih izvora energije
slide15

Šanse za poboljšanje stanja u lokalnim samoupravama

 • Korišćenje sredstava iz evropskih fondova za jačanje
 • kapaciteta lokalnih samouprava
 • angažovanje mladih stručnjaka
 • podizanje javne svesti o potrebi racionalnog korišćenja
 • energije
 • uključivanje lokalnih kapaciteta za realizaciju mera EE
 • podsticanje javnog sektora na gazdovanje energijom
 • edukacija predstavnika javnog sektora i stanovništva opštine
 • o mogućnostima smanjenja neracionalnog trošenja energije
slide16

Šansa za privredu i društvo u realizaciji projekata

energetske efikasnosti

 • Uključivanje u projekte energetske efikasnosti putem
 • javno-privatnog partnerstva
 • Otvaranje novih pogona za proizvodnju EE opreme
 • Otvaranje novih uslužnih delatnosti za praćenje, kontrolu i
 • upravljanje potrošnjom energije
 • Ugovaranje učinka za finansiranje projekata energetske
 • efikasnosti –ESCO
 • Zapošljavanje mladih stručnjaka
 • Angažovanje lokalnih firmi za projektovanje, izvođenje radova na
 • sanaciji/rekonstrukciji javnih objekata
slide17

Neke mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti

 • Javno-privatno partnerstvo
 • ESCO model
 • Razvojna banka
 • Kreditne linije
 • Revolving fond
 • Programi Evropske unije
   • IPA – Instrument pretpristupne pomoći: CBC, EXCHANGE 3
   • SEE- Transnacionalni program Jugoistočne Evrope
   • CIP – Program za konkurentnost i inovacije
   • FP7 – Sedmi okvirni program
slide18

IPA FONDOVI

Cilj pomoći: priprema država kandidata i potencijalnih kandidata za korišćenje strukturnih fondova EU

 • IPA komponente:
 • pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
 • prekogranična saradnja
 • regionalni razvoj
 • razvoj ljudskih resursa
 • ruralni razvoj

Srbija do dobijanja statusa kandidata može da koristi samo prve dve komponente.

Vojvodina ima velike šanse za prekograničnu saradnju jer graniči sa

regionima: Hrvatske, Mađarske, Rumunije i BiH

Predloge projekata mogu da prijavljuju: lokalne samouprave, udruženja lokalnih samouprava, udruženja, neprofitna društva, komore, obrazovne institucije.

Finansijski okvir za IPA iznosi 10 milijardi €

Vremenski okvir: 2007-2013

slide19

Exchange 3 – podrška EU lokalnim samoupravama

Program EXCHANGE 3 finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija EU u Srbiji a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Krajnji korisnici su gradovi i opštine u Srbiji i njihovi građani

Program EXCHANGE 3 je usmeren na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji

Cilj programa

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa standardima EU

slide20

Razlozi za pokretanje projekata koji se finansiraju iz EU fondova

za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu mera

energetske efikasnosti u APV

 • Stanje početkom 2010.godine:
  • nedostatak finansijskih sredstava iz budžeta APV za mere EE
  • nema Fonda za energetsku efikasnost (EE)
  • veliki gubici energije u javnom sektoru
  • nema institucionalnog okvira za podršku programima EE
  • postoje obaveze opština, ali ne i uslovi za realizaciju
  • nerazvijena svest javnog sektora o potrebi racionalnog
  • korišćenja energije
slide21

ESCO model za finansiranje projekata

energetske efikasnosti

 • ESCO – Kompanije za energetske usluge
 • ESCO model obuhvata razvoj, izvedbu, finansiranje projekata EE
 • Rizik ostvarenja ušteda energije preuzima ESCO kompania
 • Cilj ESCO projekata je ostvarenje ušteda energije i smanjenje
 • troškova za energiu i održavanje
 • Realizacija projekata se sprovodi ugradnjom nove efikasnije
 • opreme i optimizacijom rada sistema
 • Rok otplate projekata kroz uštede se kreće od 6 do 15 godina
 • ovisno od veličine investicije i ušteda, dela odvajanja ušteda za
 • javni sektor i političkog rizika
slide22

HVALA NA PAŽNJI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

tel: ++381/21 487 4662

nada.radovanovic@vojvodina.gov.rs