Download
rhythm a churiadau affricanaidd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rhythm a Churiadau Affricanaidd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rhythm a Churiadau Affricanaidd

Rhythm a Churiadau Affricanaidd

152 Views Download Presentation
Download Presentation

Rhythm a Churiadau Affricanaidd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rhythm a Churiadau Affricanaidd 8

  2. Gloywi’r Patrwm Drymio CYNTAF Jemba YMYL CANOL YMYL 1 X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Clychau Agogo 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  3. Gloywi’r AIL Batrwm Drymio Jemba YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL 1 X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Clychau Agogo 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 • Eisteddwch mewn cylch a rhowch rif 2 neu 2 i bawb. • Pob rhif 1 i gael Jemba (drwm) • Pob rhif 2 i gael tun mawr (clychau agogo)

  4. Galwad i’r patrwm CYNTAF 1 X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - - - X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - A - c X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  5. Galwad i’r AIL batrwm 1 X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - - - X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - A - c YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  6. Sut i stopio 1 2 3 4 5 Jemba YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL 1 X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S T O P 1 2 3 4 5 Clychau Agogo S T O P 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 • Wrth i chi chwarae byddwch yn clywed yr agogo’n cael ei daro 4 gwaith. • Mae angen i chi ymarfer stopio ar y 5ed trawiad.

  7. Perfformiad • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • PAWB I CHWARAE PATRWM 1 • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • PAWB I CHWARAE PATRWM 2 • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • YMRANNU (HANNER I CHWARAE Rh1 HANNER I CHWARAE Rh2) • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2 • PAWB I ORFFEN MEWN TAWELWCH.