1 / 7

Rhythm a Churiadau Affricanaidd

Rhythm a Churiadau Affricanaidd. 8. Gloywi’r Patrwm Drymio CYNTAF. Jemba. YMYL CANOL YMYL 1 X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Clychau Agogo.

Download Presentation

Rhythm a Churiadau Affricanaidd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rhythm a Churiadau Affricanaidd 8

  2. Gloywi’r Patrwm Drymio CYNTAF Jemba YMYL CANOL YMYL 1 X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Clychau Agogo 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  3. Gloywi’r AIL Batrwm Drymio Jemba YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL 1 X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Clychau Agogo 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 • Eisteddwch mewn cylch a rhowch rif 2 neu 2 i bawb. • Pob rhif 1 i gael Jemba (drwm) • Pob rhif 2 i gael tun mawr (clychau agogo)

  4. Galwad i’r patrwm CYNTAF 1 X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - - - X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - A - c X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  5. Galwad i’r AIL batrwm 1 X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - - - X X X X X XX X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Wyt ti’n - bar - od - am sbri -Y DW WIR - A - c YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

  6. Sut i stopio 1 2 3 4 5 Jemba YM CANOL YM CANOL YM CANOL YM CANOL 1 X X X X X X X X X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S T O P 1 2 3 4 5 Clychau Agogo S T O P 2 X X X X 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 • Wrth i chi chwarae byddwch yn clywed yr agogo’n cael ei daro 4 gwaith. • Mae angen i chi ymarfer stopio ar y 5ed trawiad.

  7. Perfformiad • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • PAWB I CHWARAE PATRWM 1 • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • PAWB I CHWARAE PATRWM 2 • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2, • YMRANNU (HANNER I CHWARAE Rh1 HANNER I CHWARAE Rh2) • 4 CURIAD YNA STOPIO, • GALWAD I DDRYMIO AC ATEB X 2 • PAWB I ORFFEN MEWN TAWELWCH.

More Related