osna simetrija u ravni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osna simetrija u ravni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osna simetrija u ravni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Osna simetrija u ravni - PowerPoint PPT Presentation


  • 377 Views
  • Uploaded on

Osna simetrija u ravni. Ako kod figure postoji bar jedna prava po kojoj , ako bi se savio papir , svaka ta č ka figure sa jedne strane te prave poklopila sa odgovarajućom tačkom sa druge strane, onda je reč o simetričnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osna simetrija u ravni' - britanney-kidd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osna simetrija u ravni
Osna simetrija u ravni

Ako kod figure postoji bar jedna prava po kojoj, ako bi se savio papir, svaka tačka figure sa jedne strane te prave poklopila sa odgovarajućom tačkom sa druge strane, onda je reč o simetričnosti.

Takvo pridruživanje (preslikavanje, dodeljivanje) je osna simetrija, a prava u odnosu na koju postoji to pridruživanje je osa simetrije.

Tačka A1 je osno simetrična tački A u odnosu na osu simetrije s, a tačka A je osno simetrična tački A1, štoznači da su A i A1uzajamno simetrične.

A

A1

Ako se preslikava tačka koja se nalazi na osi simetrije, ona će se preslikati u samu sebe, dakle tačka B će biti na istom mestu gde i B1.

s

  • Osobine:
  • Parovi odgovarajućih tačaka pripadaju pravoj koja je normalna na osu simetrije.
  • Odgovarajuće tačke su jednako udaljene od ose simetrije.
crtnje osnosimetri nih figura
Crtnje osnosimetričnih figura

Skicirati znači crtati “slobodnom rukom” bez pribora.

Nacrtati znači koristiti pribor: trougaone lenjire, šestar, uglomer, i drugo.

Konstruisati znači koristiti pribor, ali samo jedan lenjir i šestar.

Način preslikavanja osnosimetrične tačke:

  • Prvo se nacrta normala n na pravu s koja sadrži
  • tačku A koristeći trougaoni lenjir

s

A

- Zatim rastojanje AS (tačka S je presek pravih n i s)

preneti na drugu stranu prave n, tako da je AS=AS1

S

- Tačka A1je simetrična tački A.

A1

n

Duži se prenose na isti način, i to tako što se prvo prenese jedna krajnja tačka, pa druga krajnja tačka duži, i na kraju se spoje dve preslikane tačke.

Tačka ili figura dobijena preslikavanjem se zove slika.

Ako se zna kako se preslikavaju tačke i duži, onda je lako preslikati i bilo koji mnogougao.

simetrala du i
Simetrala duži

Simetrala duži je prava normalna na duž i sadrži središte duži.

B

Svaka tačka koja pripada simetrali duži (prava sAB) je na jednakim rastojanjima od krajeva duži.

A

S

sAB

sAB

Simetrala proizvoljne duži AB konstruiše se tako što se prvo konstruišu kružne linije k1(A,r)

i k2(B,r) gde je dužina poluprečnika r izabrana proizvoljno, ali je veća od polovine duži AB.

M1

Kružne linije k1 i k2 seku se u tačkama M1i M2 koje određuju datu simetralu sab.

B

A

M2

k1

k2

Središte duži je tačka koja pripada duži i deli je na dve jednake duži.

simetrala ugla
Simetrala ugla

x

Prava s u ravni ugla xOy koja sadrži tačku O i gradi jednake uglove xOs i sOy naziva se simetrala tog ugla.

s

O

y

x

Datom konveksnom uglu xOy konstruišemo tačke X i Y na kracima Ox i Oy tako da je OX=OY.

X

(To se radi kružnom linijom k(O,r), gde je dužina poluprečnika r proizvoljno izabrana).

s

Simetrala duži XY je simetrala ugla xOy.

O

Y

y

Konstruisana simetrala je istovremeno i simetrala ugla unakrsnog sa uglom xOy.

Svaka tačka sa simetrale ugla jednako je udaljena od pravih određenih krakovima ugla