personlighet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personlighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personlighet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Personlighet - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Personlighet. Historisk tilbakeblikk Personlighetstrekk Sosial-kognitive perspektiv. På noen måter er vi … lik alle andre mennesker … lik noen andre mennesker … forskjellig fra alle andre mennesker (Kluckhohn & Murray, 1953). Konsek-venser?. Hvorfor?. Personlighet. HVA?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Personlighet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
personlighet
Personlighet
 • Historisk tilbakeblikk
 • Personlighetstrekk
 • Sosial-kognitive perspektiv
slide2
På noen måter er vi

… lik alle andre mennesker

… lik noen andre mennesker

… forskjellig fra alle andre mennesker

(Kluckhohn & Murray, 1953)

hva er personlighet
Mennesker er ulike

hverandre – på

meningsfylte måter

Mennesker ser ut til å

være relativt konsistente

– på tvers av tid og

situasjon.

Personlighet defineres som distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på

Hva er personlighet?
slide6
Mye av vårt mental liv – inkludert tanker, følelser og motiver er ubevisst
 • Barndomsopplevelser spiller en viktig rolle i personlighetsutvikling
 • Mennesker oppfører seg noen ganger på måter som er uforståelig for dem selv
 • Noen ganger har vi motstridende følelser ovenfor en person eller situasjon
freudiansk teori
Personlighetstruktur

Id

Opererer ut fra “nytelsesprinsippet"

Ego

Opererer ut fra “realitetsprinsippet”

Superego

Inneholder verdier, normer og idealer.

Freudiansk teori
freuds isfjell bevissthetsniv er
Freuds “isfjell” - bevissthetsnivåer

Bevisst

Tanker og

Følelser

Førbevisst

Tilgjengelig minner

Ubevisst

Seksuelle ønsker,

aggressive impulser,

fortrengte opplevelser

forsvarsmekanismer
Forsvarsmekanismer

EKS:

Fortrenging

Reaksjonsdannelse

Intellektualisering

Forskyvning

Projisering

problemer
Begrepene er vanskelige å operasjonalisere

Vanskelig å teste empirisk

Teorien tillater ikke klare prediksjoner

Empirisk forskning støtter ikke alle de grunnleggende antakelsene.

Problemer
psykodynamisk videreutvikling
Psykodynamisk videreutvikling
 • Alfred Adler
  • Sosial motivasjon
 • Carl Jung
  • Universelle arketyper – et kollektivt ubevisste
 • Objekt-relasjons teori
  • Fokus på mentale representasjoner vi former på basis av tidlig erfaring
humanistisk perspektiv
Humanistisk perspektiv

Carl Rogers

 • Selvet og selv-følelse
 • Fokus på vekst og realisering
 • Vi har behov for:
  • Selv-konsistens (fravær av konflikt mellom selv-persepsjoner)
  • Kongruens (Konsistens mellom selv-persepsjoner og erfaring)
personlighets trekk
Personlighets-trekk
 • Underliggende atferdstendenser
 • Normalvariasjon langs ulike dimensjoner
 • Personlighetens ”grunnstoffer”
 • Leksikalske hypotese
 • Cattell, Big5, Eysenck
slide15

Målrettethet

4

5

6

Kreativitet

1

2

3

Faktor-analyse

personlighets trekk cattell 16pf
Interpersonlig varme

Intelligens

Emosjonell stabilitet

Dominans

Impulsivitet

Konformitet

Tapperhet

Sensitivitet

Mistenksomhet

Forestillingsevne

Kontrollert

Usikkerhet

Radikalisme

Selv-tilstrekkelighet

Selv-disiplin

Spenning

Personlighets-trekk: Cattell 16PF
personlighets trekk 5 faktor modellen costa mccrae
Personlighets-trekk: 5-faktor modellen (Costa & McCrae)
 • Åpenhet (Openness)
 • Organisert (Conscientiousness)
 • Ekstraversjon (Extraversion)
 • Varme (Agreeableness)
 • Nevrotisisme (Neuroticism)
 • (OCEAN)
slide18

Dimensjonalitet

Emosjonell

stabilitet

Nevrotisisme

slide19

X

X

X

X

1 2 3 4 5 6

Innadvendt Utadvendt

Fåmælt Pratsom

Passiv Aktiv

Ikke dominerende Dominerende     

Varm Kald

      Ikke kynisk Kynisk

Omsorgsfull Ikke omsorgsfull

Vennlig Uvennlig

Ikke velorganisert Velorganisert

Ikke planmessig Planmessig

Ikke disiplinert Disiplinert

Ikke strukturert Strukturert

Tradisjonell Original

Ikke fantasifull Fantasifull

Ikke kreativ Kreativ

Ikke oppfinnsom Oppfinnsom

     Bekymret Ubekymret

Hårsår Ikke hårsår

Nervøs Ikke nervøs

Anspent Ikke anspent

1 2 3 4 5 6

gener og milj
Gener og miljø
 • Arvelighet: 30-60%
 • Gen-miljø korrelasjoner
 • Arvelighet kun på gruppenivå
personlighet og helse
Personlighet og helse
 • Type A personlighet
  • Ambisiøs, stresset, agressiv, krevende
  • Risiko for hjerte-lidelser
 • Type B personlighet
  • Avslappet, vennlig, rolig
 • Type C personlighet
  • Holder på alle emosjoner
  • Økt risiko for kreft-lidelser
sosial kognitive perspektiv
Sosial-kognitive perspektiv
 • Locus of control (Rotter)
  • Indre versus Ytre
 • Kognitivt-Affektivt Personlighetssystem
  • Kognisjon-Emosjon-Situasjon(Mischel & Shoda, 1999)
mestringsforventning self efficacy bandura
Mestringsforventning (Self-efficacy) Bandura

4 viktige determinanter:

 • Tidligere atferd
 • Ovservasjonslæring
 • Verbal overtalelse
 • Kontroll av negativ arousal
reliabilitet og validitet
Reliabilitet og validitet

Er du utadvendt? Ja Nei

Svært Svært

uenig enig

Liker å snakke med andre 1 2 3 4 5 6 7

Trives som midtpunkt 1 2 3 4 5 6 7

Misliker å være alene 1 2 3 4 5 6 7

Tar ofte kontakt med ukjente 1 2 3 4 5 6 7