Warunki przyrodnicze le nego kompleksu promocyjnego lasy gostyni sko w oc awskie
Download
1 / 25

Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”. Włocławek, 11 luty 2012. Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich. Obszar „Lasów Gostynińsko-Włocławskich” jest silnie zróżnicowany pod względem ukształtowania trenu i budowy geologicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”' - brita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Warunki przyrodnicze le nego kompleksu promocyjnego lasy gostyni sko w oc awskie

Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”

Włocławek, 11 luty 2012


Warunki przyrodnicze w lasach gostyni sko w oc awskich
Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich

Obszar „Lasów Gostynińsko-Włocławskich” jest silnie zróżnicowany pod względem ukształtowania trenu i budowy geologicznej.

Jego wschodnia część jest raczej płaska. Obszar pomiędzy Płockiem a Włocławkiem zajmuje kotlina obejmująca rozległy piaszczysty taras nadzalewowy z licznymi formami polodowcowymi oraz taras zalewowy, przekształcony w latach sześćdziesiątych XX wieku w zbiornik zaporowy (Zbiornik Włocławski). Charakterystyczną cechą tej części są wydmy, wały wydmowe oraz głębokie rynny jeziorneWarunki przyrodnicze w lasach gostyni sko w oc awskich2
Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich

Na terenie lasów Gostynińsko-Włocławskich występuje ponad 50 jezior o powierzchni powyżej 1 ha które spełniają bardzo ważną rolę. Nadają im wysokich walorów krajobrazowych, łagodzą klimat, a w miejscach gdzie występują zdecydowanie polepszają  warunki życiowe roślin i umożliwiają rozwój zbiorowisk siedlisk żyźniejszych takich jak np. lasy grądowe (wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane z przewagą grabu i dębu)nad Jeziorem Wójtowskim.
Bior norodno gatunkowa szata ro linna
Bioróżnorodność gatunkowa - Szata roślinna

Flora, czyli ogół gatunków roślin danego terenu, jest w lasach Gostynińsko-Włocławskich stosunkowo liczna i przy tym bardzo interesująca. Dotychczasowe badania wykazały obecność ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych obejmujących rośliny kwiatowe oraz paprotniki. Wśród nich, w świetlistych dąbrowach i ciepłolubnych zaroślach rosną takie gatunki, jak np.: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dziurawiec skąpolistny Hipericum montanum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia i naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora.


Bior norodno gatunkowa szata ro linna1
Bioróżnorodność gatunkowa - Szata roślinna

Zawilec wielkokwiatowy

Miodunka wąskolistna

Naparstnica zwyczajna


Szata ro linna
Szata roślinna

W borach, na terenach wydmowych rosną między innymi:

goździk piaskowy Dianthus arenarius,

łyszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata czy,

koniczyna łubinowata Triforium lupinaster.

Do torfowiskowych gatunków reliktowych zaliczane są min.:

gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia,

fiołek torfowy Viola epipsila oraz mchy


Szata ro linna1
Szata roślinna

Goździk piaskowy

Fiołek torfowy


Szata ro linna2
Szata roślinna

Na Szczególną uwagę zasługuje Dyptam jesionolistny, roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i wpisana do Polskiej czerwonej Księgi Roślin jako gatunek zagrożony.

Jest również ujęty w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski i uznany jako gatunek wymierający, krytycznie zagrożony.

Na terenie Polski gatunek ten występuje tylko w trzech miejscach:

w okolicach Dąbrowy Górniczej (woj. Śląskie)

w okolicach Pińczowa (woj. Świętokrzyskie)

oraz na terenie Nadleśnictwa Włocławek, w rezerwacie Kulin


Szata ro linna3
Szata roślinna

dyptam jesionolistny


Szata ro linna4
Szata roślinna

Dyptam jesionolistny utożsamiany był z Biblijnym gorejącym krzewem.

Roślina jest owłosiona i pokryta licznymi gruczołkami wydzielającymi, szczególnie przed dojrzeniem owoców, łatwopalne olejki eteryczne, dzięki czemu dyptam pachnie jak cytryna lub cynamon. Jak podaje literatura w gorącym klimacie wydzielane olejki eteryczne w upalną pogodę mogą ulegać samozapłonowi, stąd nazwa potoczna „krzew ognisty” lub „gorejący krzew Mojżesza”


Bior norodno gatunkowa wiat zwierz t
Bioróżnorodność gatunkowa - Świat zwierząt

Stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk lasów Gostynińsko-Włocławskich – od żyznych lasów liściastych, do ubogich kserotermicznych wydm sprawia, że różnorodność występujących tutaj gatunków zwierząt jest znaczna. Zbiorniki wodne zasiedlają pospolite krajowe ryby jak np.:

  • szczupak

  • lin

  • karp

  • leszcz

  • węgorz czy miętus.

miętus


Wiat zwierz t
Świat zwierząt

Występują tutaj także wszystkie gatunki płazów i gadów charakterystyczne dla niżu Polski. Wśród nich można wymienić:

traszkę zwyczajna

traszkę grzebieniastą

ropuchę szarą

ropuchę zieloną i ropuchę paskówkę.

Mniejsze zbiorniki wodne zasiedla ginący gatunek – kumak nizinny. Z gadów można wymienić: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, zaskrońca oraz padalca.


Wiat zwierz t1
Świat zwierząt

traszka zwyczajna

traszka grzebieniasta


Wiat zwierz t2
Świat zwierząt

padalec

zaskroniec


Wiat zwierz t3
Świat zwierząt

gniewosz plamisty


Wiat zwierz t4
Świat zwierząt

Najliczniejszą grupę kręgowców stanowią ptaki. Stwierdzono lęgi 135 gatunków i regularne pojawianie się na przelotach ponad 30 gat. Najcenniejsze z punktu widzenia różnorodności i zasobów ornitofauny jest obszar nazywany Niecką Kłocieńską. Zasadniczą jej część stanowi Jezioro Rakutowskie oraz dolina Kłótni i Rakutówki wraz z przyległymi do niej łąkami. Duża część bytujących tam gatunków ptaków znalazła się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Należą do nich min.:

bąk

kulik wielki

żuraw

batalion

błotniak łąkowy czy kropiatka.


Wiat zwierz t5
Świat zwierząt

bąk

batalion


Wiat zwierz t6
Świat zwierząt

Na obszarze lasów Gostynińsko-Włocławskich stwierdzono występowanie prawie 50 gatunków ssaków. Większość z nich związana jest z borami Świerzymi, dąbrowami, olsami i łęgami. Z rzędu owadożernych stwierdzono 5 gatunków:

jeża wschodniego

kreta

ryjówki- aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka.

Bogatą w gatunki grupę stanowią nietoperze (11 gatunków) Spośród ssaków kopytnych występuje: dzik, łoś, sarna, jeleń szlachetny, a także daniel.Wiat zwierz t8
Świat zwierząt

Łoś

Daniel


Wiat zwierz t9
Świat zwierząt

Na szczególna uwagę i opiekę w Lasach Gostynińsko-Włocławskich zasługują gatunki o wąskich spektrach ekologicznych, których sukces rozrodczy możliwy jest w specyficznych biotopach. Do tej grupy należą przede wszystkim gatunki bytujące na terenach podmokłych.

bóbr


Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziębia nr 1387-800 Włocławek [email protected] +48 54 234 98 00, fax +48 54 234 92 81

Dziękuję za uwagę


ad