kierowanie tw rczo ci w organizacji n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kierowanie twórczością w organizacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kierowanie twórczością w organizacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Kierowanie twórczością w organizacji. Wykład 2. Myślenie twórcze w organizacji. Powszechne zjawisko gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji Warunki materialne Warunki techniczne i technologiczne Warunki społeczne zmiany na rynku pracy oczekiwania pracowników wymagania konsumentów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kierowanie twórczością w organizacji' - aminia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
my lenie tw rcze w organizacji
Myślenie twórcze w organizacji
 • Powszechne zjawisko gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji
  • Warunki materialne
  • Warunki techniczne i technologiczne
  • Warunki społeczne
   • zmiany na rynku pracy
   • oczekiwania pracowników
   • wymagania konsumentów
   • konkurencja
  • Warunki kulturowe
   • zmiany wyznawanych wartości
   • wielokulturowe organizacje
  • Warunki prawne
atuty tw rczych organizacji
Atuty twórczych organizacji
 • Możliwość elastycznego dopasowywania się do nowych wymagań
 • Zdolność do wyprzedzania konkurencji
 • Poprawa wydajności i rentowności
 • Szeroko pojęty rozwój organizacji
typowe problemy wymagaj ce my lenia tw rczego w organizacji
Typowe problemy wymagające myślenia twórczego w organizacji:
 • Efektywne wykorzystanie czasu menedżera
 • Zwiększenie atrakcyjności produktu dla klienta
 • Zwiększenie motywacji pracowników
 • Zredukowanie kosztów produkcji przy równoczesnej minimalizacji kosztów społecznych
 • Zidentyfikowanie nowych możliwości rynkowych dla produktu (np. nisz rynkowych)
kiedy my lenie tw rcze jest najbardziej potrzebne
Kiedy myślenie twórcze jest najbardziej potrzebne?
 • Brakuje zgody co do stawianych celów organizacyjnych
 • Brak zrozumienia wśród pracowników (lub trudność w identyfikacji) zależności między przyczynami i skutkami
 • Pojawiają się nieoczekiwane problemy i trudności
 • Wzrasta niepewność osiągnięcia wyników i celów organizacyjnych
 • Zmienia się paradygmat związany z zarządzaniem
paradygmat

Problem: jak dotrzeć z informacją jak najdalej i jak najszybciej?

I paradygmat

II paradygmat

telefon, telegraf, satelita komunikacyjny

krzyk, dym, ogień

Paradygmat
 • Zespół reguł i zasad, którymi kierujemy się przy rozwiązywaniu danego problemu
 • Zmiana paradygmatu to przełom a nie prosty rozwój rozwiązań już istniejących
efektywno paradygmatu
Efektywność paradygmatu
 • Paradygmaty mają pewien określony czas swojej efektywności
 • Po pewnym czasie rozwiązania tworzone w danym paradygmacie stają się:
  • coraz kosztowniejsze
  • coraz mniej satysfakcjonujące
  • coraz mniej zróżnicowane
  • coraz bardziej „problemogenne” w innych dziedzinach

Przykład: rozbudowa już istniejących autostrad

slide8

Dzisiejszy obiekt zainteresowania

 • Neurofizjologiczna struktura mózgu:
 • 4 kwadranty
 • Włókna łączące
 • Komunikacja między kwadrantami

Warunki kreatywności

Inne wyjaśnienia kreatywności:

Asocjacja

Szansa

Boski dar

Osobowość

Poznawcza teoria kreatywności:

tworzenie schematów i wydobywanie ich z pamięci

Myślenie konwergencyjnei dywergencyjne

 • Metafora indeksu:
 • W jaki sposób idee pojawiają się w naszym umyśle?
 • Poszukiwanie „księgi”umysłowej
 • Krzyżujące się odniesienia
 • Utknięcia w martwym punkcie
 • Potrzeba mechanizmów TPR
 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Teorie rozwiązywania problemów

Proces twórczego rozwiązywania problemów

Proctor, 2003, s. 57

m zg siedlisko tw rczo ci
Mózg – siedlisko twórczości
 • Półkule mózgowe
  • Lewa półkula – „logiczna”
   • Kontroluje prawą stronę naszego ciała
  • Prawa półkula – „intuicyjna”
   • Kontroluje lewą stronę naszego ciała
 • Mózg jako całość składająca się z części
lewa p kula m zgu
Lewa półkula mózgu
 • MOWA - kontroluje funkcje językowe czyli mowę i sprawia, że możemy czytać i pisać; pamiętamy imiona, fakty i daty; wiemy jak pisać ortograficznie
 • ANALIZA i LOGIKA -analiza i "rozbieranie rzeczy na kawałki" oraz poddawanie materiału logicznej, racjonalnej ocenie. Logiczne ianalityczne myślenie potrzebne jest do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych

Ponadto lewą półkulę charakteryzuje:

 • SEKWENCYJNOŚĆ - napływające informacje są kodowane sekwencyjnie czyli "krok po kroku"
 • MATEMATYCZNOŚĆ - numery i liczby są kodowane w lewej półkuli
 • DOSŁOWNOŚĆ - lewa półkula rozumie tylko dosłowne znaczenie słów
prawa p kula
Prawa półkula
 • WIZUALIZACJA - informacje są kodowane i uzyskiwane w postaci wyobrażeń, a nie słów
 • HOLISTYCZNOŚĆ - różne informacje są postrzegane jednocześnie jako całość (np. rozpoznawanie twarzy ludzi,odczytując rysy twarzy jako całość)Często rozwiązania problemu pojawia się poprzez olśnienie (Eureka!)
 • PRZESTRZENNOŚĆ - funkcje wizualno - przestrzenne. Umożliwia np. układanie puzzle, orientację w terenie
 • METAFORYCZNOŚĆ - rozumienie języka przenośni i metafor. Umiemy zamienić dosłowne znaczenie zdania w treści, jakie się w nim zawierają
 • EMOCJONALNOŚĆ-choć emocje są produktem innej części mózgu, systemu limbicznego, są one niejako transportowaneprzez prawą półkulę.

Ponadto prawa półkula odpowiada za:

 • Talenty muzyczne i plastyczne
 • Marzenia senne
zasada dominacji
Zasada dominacji
 • Lateralizacja ciała
 • Lateralizacja mózgu i wynikające z niej przykładowe problemy
  • Dominacja lewej półkuli: trudności w relacjach interpersonalnych
  • Dominacja prawej półkuli: trudności w podejmowaniu schematycznych, dobrze ustrukturyzowanych zadań
ca o ciowy model m zgu 4 kwadranty wg herrmanna 1990 za proctor 2003 s 59
Całościowy model mózgu (4 kwadranty)wg Herrmanna (1990, za: Proctor, 2003, s. 59)

Lewa półkula

Prawa półkula

model tw rczego procesu wg wallasa 1923
Model twórczego procesu wg. Wallasa (1923)
 • Stadium przygotowania (czas: minuty – lata)
  • Definiowanie problemu
  • Zbieranie informacji
  • Określanie kryteriów weryfikacji rozwiązań
 • Stadium inkubacji (czas: minuty – lata)
  • Dystansowanie się do problemu
  • Analizowanie
 • Stadium iluminacji (czas: minuty – godziny)
  • Pojawianie się pomysłów
  • Pomysły mogą być częściowe lub całościowe
  • Często jest to natłok pomysłów
 • Stadium weryfikacji (minuty – godziny)
  • Sprawdzanie efektywności pomysłów
  • Wykorzystywanie kryteriów wygenerowanych w stadium przygotowania
1 1 2
1 + 1 > 2
 • Harmonijne działanie obu półkul znacząco podwyższa jakość funkcjonowania
 • Poeta
  • prawa półkula: stan natchnienia i głębokich, poetyckich odczuć
  • lewa półkula: ubranietych przeżyć i odczuć w piękne słowa
 • Architekt
  • prawa półkula: wyobrażenie formy przestrzennej przyszłej budowli
  • lewa półkula: pomiary i obliczenia tysięcy zależności
 • Naukowiec
  • lewa półkula: logiczne dedukowanie i racjonalne myślenie
  • prawa półkula: nagłe, często olśniewające w swojej prostocie, zrozumienie i rozwiązanie problemu