satiksmes ministrija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Satiksmes ministrija | PowerPoint Presentation
Download Presentation
Satiksmes ministrija |

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Satiksmes ministrija | - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

6.1.3. specifiskais atbalsta mērķis „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu”. Satiksmes ministrija |. Salu tilta komplekss.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Satiksmes ministrija |' - brita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
satiksmes ministrija

6.1.3. specifiskais atbalsta mērķis „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu”

Satiksmes ministrija|

slide2

Salu tilta komplekss

 • Uzņem galvenās transportlīdzekļu plūsmas no autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) un A10 Rīga – Ventspils.
 • Vidējā diennakts satiksmes intensitāte - 3341 transporta vienības stundā.
 • Konstruktīvo elementu nolietojums – līdz pat 39% - vērtējams kā neapmierinošs.
 • No 01.01.2010. līdz 05.11.2013. fiksēti 104 ceļu satiksmes negadījumi - 31 cietušais un 1 bojā gājušais.
slide3

Ātrāk uzsākamā specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 1.atlases kārtas ieviešanas mehānisms

 • Atbildīgā iestāde - Satiksmes ministrija
 • Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Projekta īstenotājs - Rīgas Dome

Līdz MK noteikumu par SAM īstenošanu spēkā stāšanās noslēdz sadarbības līgumu atbilstoši

  • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piektās daļas un 61.panta nosacījumiem;
  • MK 11.03.2014. sēdes protokollēmuma (prot.Nr.16, 38.§.) „Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decemrbim” 13.4.apakšpunktam
slide4

Specifiskā atbalsta mērķa un SAM 1.atlases kārtas ietvaros ietvaros sasniedzamais rezultāts

 • Projekta iznākuma rādītājs:
  • rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums.

SAM īstenošanas rezultātā plānots rekonstruēt vai izbūvēt 3.8 km tiltu, pārvadu un tuneļu.

SAM 1.atlases kārtas ietvaros plānots rekonstruēt 0.9 km no Salu tilta kompleksa.

 • SAM rezultāta rādītājs:
  • vidējā transportlīdzekļa aizkavējuma laika samazinājums.

Plānots, ka SAM īstenošanas rezultātā vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks samazināsies līdz 2,71 minūtei.

2012.gadā vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks bija 3,42 minūtes.

slide5

SAM 1.atlases kārtas projektu priekšlikumu vērtēšanas kritēriji - SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 • Projekts savieno pilsētas daļas, kas atdalītas ar dabīgi vai mākslīgi veidotiem šķēršļiem un sasaista pilsētu ar Eiropas TEN-T autoceļu tīklu.
 • Rekonstruējamā autoceļa posmā neatrodas inženierkomunikācijas vai ir iesniegts no inženierkomunikācijas infrastruktūras īpašnieka apliecinājums, ka rekonstruējamā ceļa posmā esošās inženierkomunikācijas 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām nav plānots rekonstruēt, ietekmējot veiktos kapitālieguldījumus.
 • Projekta izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām prasībām un to lietderīgums ir pamatots ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzi.
 • Infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam.
slide6

SAM 1.atlases kārtas projektu priekšlikumu vērtēšanas kritēriji - KVALITĀTES KRITĒRIJI

 • 3.1. Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR)

PunktuspiešķiratbilstošiERR lielumam - jāiegūst vismaz 1 punkts

 • 3.2. Projekta gatavības pakāpe - jāiegūst vismaz 1 punkts
 • 3.3. Vidējā pavasaros un rudeņos piemērotā pieļaujamā transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu grupa projektā ietvertajam autoceļa posmam laikposmā no 2010. līdz 2013.gadam- Kritērijs dod papildu punktus
 • 3.4. Vidējā pavasaros un rudeņos piemērotā pieļaujamā transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu grupa projektā ietvertajam autoceļa posmam laikposmā no 2010. līdz 2013.gadam - Kritērijs dod papildu punktus