nowotwory z o liwe j dra katedra i klinika onkologii um w poznaniu dr n med krzysztof ro nowski
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDRA Katedra i Klinika Onkologii UM w Poznaniu Dr n.med. Krzysztof Rożnowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDRA Katedra i Klinika Onkologii UM w Poznaniu Dr n.med. Krzysztof Rożnowski - PowerPoint PPT Presentation


 • 976 Views
 • Uploaded on

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDRA Katedra i Klinika Onkologii UM w Poznaniu Dr n.med. Krzysztof Rożnowski. 90-95 \% nowotworów jądra to nowotwory germinalne. EPIDEMIOLOGIA. może wystąpić w każdym wieku szczyt zachorowań - pomiędzy 25 a 40 rokiem życia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOWOTWORY ZŁOŚLIWE JĄDRA Katedra i Klinika Onkologii UM w Poznaniu Dr n.med. Krzysztof Rożnowski' - brigitte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
90-95 %

nowotworów jądra to nowotwory

germinalne

epidemiologia
EPIDEMIOLOGIA
 • może wystąpić w każdym wieku
 • szczyt zachorowań - pomiędzy 25 a 40

rokiem życia

 • najczęstszy nowotwór złośliwy w tej

grupie wiekowej

slide4
W Polsce 2000 roku:

nowych zachorowań - 617chorych

(współczynnik zachorowalności 2,9/100 tys.)

zmarło - 122chorych

(współczynnik umieralności 0,6/100 tys.)

czynniki ryzyka
CZYNNIKI RYZYKA
 • Rodzinne występowanie (zwłaszcza u bliźniąt)
 • Rak drugiego jądra (500 x większe ryzyko)
 • Wnętrostwo (35 x większe ryzyko)
 • Zespół Klinefeltera, Zespół Downa
 • Bezpłodność,
 • ekspozycja na diethylstilbestrol w życiu płodowym
objawy
OBJAWY

GUZ JĄDRA

niebolesna, jednostronna zmiana guzkowa w okolicy jądra

ginekomastia(7%)

objawy cd
OBJAWY – cd.

w rozsianej chorobie nowotworowej:

- bóle pleców

- bóle okolicy lędźwiowej

- bóle w klatce piersiowej, kaszel, duszność

- powiększenie wątroby

- bóle kości

- objawy wzmożonego ciśnienia węwnątrzczaszkowego

- ogólne objawy zaawansowanej choroby nowotworowej

diagnostyka
DIAGNOSTYKA
 • badanie palpacyjne
 • badanie ultrasonograficzne
 • dodatkowo oznaczenie markerów nowotworowych - AFP, β HCG,
markery nowotworowe
MARKERY NOWOTWOROWE

AFP – αfetoproteina

βHCG – gonadotropina kosmówkowa podjednostka β

LDH – dehydrogenaza mleczanowa

badania diagnostyczne cd
BADANIA DIAGNOSTYCZNE – cd.

NIE WYKONUJEMY BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ !!!

Lokalizacja w jądrze- orchidektomia pachwinowa.

Lokalizacja pozagonadalna- może być materiał z biopsji.

r nicowanie
RÓŻNICOWANIE

WODNIAK JĄDRA

ZAPALENIE JĄDRA I NAJĄDRZA

okre lenie stopnia zaawansowania
OKREŚLENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
 • RTG lub KT klatki piersiowej
 • USG lub KT jamy brzusznej
 • inne w zależności od objawów:
     • scyntygrafia kości
     • tomografia komputerowa głowy
ocena stopnia zaawansowania
OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA
 • Klasyfikacja TNM + S

(S - poziom markerów nowotworowych w surowicy)

 • Klasyfikacja Royal Marsden Hospital wg.Peckhama
 • Podział na grupy prognostyczne według IGCCC

(International Germ Cell Consensus Classification)

klasyfikacja tnm s
Klasyfikacja TNM + S

T

guz pierwotny ( klasyfikacja po radykalnej

amputacji jądra -pT; w przypadku

niewykonania radykalnej amputacji -

kategoria Tx)

tumor
TUMOR
 • pTx- nie można ocenić guza pierwotnego
 • pT0- nie stwierdza się obecności guza pierwotnego
 • pTis-rak przedinwazyjny
 • pT1- guz ograniczony do jądra, z włączeniem sieci jądra
 • pT2- guz nacieka osłonki lub/i naczynia krwionośne/limfatyczne
 • pT3- guz nacieka powrózek nasienny
 • pT4- guz nacieka mosznę
nodules okoliczne w z y ch onne
NODULES - okoliczne węzły chłonne
 • Nx - nie można ocenić okolicznych ww. chłonnych
 • N0 - nie stwierdza się przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych
 • N1 - przerzut w poj. węźle chłonnym < 2 cm
 • N2 - przerzut w poj. węźle chłonnym > 2 cm < 5 cm, lub w ww. chłonnych ale żaden nie > 5 cm
 • N3 - przerzuty w węźle chłonnym > 5 cm
metastasis przerzuty odleg e
METASTASIS- przerzuty odległe
 • Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
 • M0 - nie stwierdza się przerzutów odległych
 • M1 - stwierdza się obecność przerzutów odległych
 • M1a - przerzuty do innych niż okoliczne (regionalne) ww. chłonnych i przerzuty do płuc
 • M1b - przerzuty odległe inne niż M1a
serum markery w surowicy
SERUM- markery w surowicy
 • Sx - poziom nieznany ( badanie niewykonane lub niedostępne)
 • S0 - poziom w granicach normy
 • S1 - LDH < 1.5 x N, hCG <5ooo mlu/ml, AFP <1ooo ng/ml
 • S2 - LDH 1.5-10 x N, hCG 5ooo-50ooo mlu/ml,

AFP 1ooo-10ooo ng/ml

 • S3 - LDH >10 x N, hCG >50ooo mlu/ml,

AFP >10ooo ng/ml

N- górna granica normy dla LDH

stopnie klinicznego zaawansowania wg royal marsden hospital
Stopnie klinicznego zaawansowania wg. Royal Marsden Hospital

0 pTis N0 M0 S0

IA pT 1-4 N0 M0 Sx

IB pT 2-4 N0 M0 S0

IS każde pT N0 M0 S1-3

slide21
II każde pT/Tx N1-3 M0 Sx

IIA każde pT/Tx N1 M0 S0-1

IIB każde pT/Tx N2 M0 S0-1

II C każde pT/Tx N3 M0 S0-1

slide22
III każde pT/Tx N0-3 M1 Sx

III A każde pT/Tx N0-3 M1a S0-1

III B każde pT/Tx N0-3 M0-1a S2

III C każde pT/Tx N0-3 M1a-1b S0-3

okre lenie stopnia zaawansowania23
OKREŚLENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
 • stopień I

nowotwór ograniczony do jądra,

bez klinicznych cech przerzutów

 • stopień II

przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych

zaotrzewnowych

 • stopień III

przerzuty odległe – płuca, wątroba, kości, mózg

grupy prognostyczne wg igccc inter germ cell consensus class
GRUPY PROGNOSTYCZNE WG. IGCCC(Inter.Germ Cell Consensus Class.)

GRUPA NIENASIENIAKI NASIENIAKI

ROKOWNICZA

DOBRE JĄDRO LUB OKOLICA ZAOTRZ. + KAŻDY PUNKT +

META POZAPŁUCNE  + META POZAPŁUCNE  +

AFP < 1OOO NG/ML AFP = N

hCG < 5000 mlu/ml hCG < 400 mlu/ml

LDH < 1.5 xN LDH - każda wartość

92%86%

POŚREDNIE JĄDRO LUB OKOLICA ZAOTRZ. + KAŻDY PUNKT +

META POZAPŁUCNE  + META POZAPŁUCNE  +

AFP < 1OOO NG/ML AFP = N

i hCG < 5000 mlu/ml hCG < 400 mlu/ml

LDH < 1.5 xN LDH - każda wartość

80%72%

ZŁE ŚRÓDPIERSIE

META POZAPŁUCNE +

lub AFP < 1OOOO NG/ML

hCG < 50000 mlu/ml

LDH > 10 x N

72%

klasyfikacja who nowotwor w j dra
Klasyfikacja WHO nowotworów jądra
 • Nowotwory zarodkowe (germ cell tumor)
 • Nowotwory podścieliska i/lub sznurów płciowych (sex cord stromal tumors)
 • Nowotwory z elementami zarodkowymi i podścieliskowymi
 • Inne

Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego

klasyfikacja who nowotwor w zarodkowych j dra
Klasyfikacja WHO nowotworów zarodkowych jądra
 • zawierające jeden typ utkania histopatologicznego

nasieniak

nasieniak spermatocytarny

rak zarodkowy

poliembryoma

nabłoniak kosmówkowy

potworniak

 • zawierające więcej niż jeden typ utkania histologicznego
podzia kliniczny
PODZIAŁ KLINICZNY

NASIENIAKI (SEMINOMA)– 25 %

NIENASIENIAKI (NONSEMINOMA)– 75 %

leczenie nasieniaki
LECZENIE - NASIENIAKI

Stopień I A-B

 • orchidektomia + RT

regionalnych węzłów chłonnych

ścisła obserwacja - T1, T2 z przeciwwskazaniami do RT

 • CHT

2 x karboplatyna jedynie w badaniach klinicznych

slide30
Stopień II A-B
 • orchidektomia + RT

ww. chłonnych

okołoaortalnych i miednicznych po stronie

zmiany pierwotnej ( bez RT śródpiersia)

 • CHT

(3 x BEP lub 4x EP) u chorych z

masywnym II B

slide31
Stopień I, IIA, IIB- nawrót
 • CHT( w zależności od grupy rokowniczej)- chorzy po

wcześniejszej RT:

ROKOWANIE:

dobre - 4 x EP lub 3 x BEP

pośrednie - 4 x BEP z dalszą obserwacją w przypadku

 • RT

chorzy z cechą N1-2 po wcześniejszym leczeniu bez

udziału RT

stopie ii c i iii
Stopień II C i III
 • orchidektomia + CHT( w zależności od grupy rokowniczej)

ROKOWANIE:

dobre - 4 x EP lub 3 x BEP

pośrednie - 4 x BEP

z dalszą obserwacją w przypadku CR, lub zmian < 3 cm.

Jeżeli zmiany przetrwałe > 3 cm do rozważenia RT

lub resekcja

leczenie nienasieniaki
LECZENIE - NIENASIENIAKI

Stopień IA (pT1)

 • orchidektomia +:

ścisła obserwacja

(KT j. brzusznej co 3 msc. przez 2 lata i markery co 6 tygodni)

lub

RPLD z zaoszczędzeniem nerwów - przy niemożności

ścisłej obserwacji, warunek prawidłowy poziom markerów

(N+ w wyniku RPLD = CHT 2 x BEP)

i b pt 2 4
I B pT 2-4
 • CHT uzupełniająca (2 x BEP)

lub

 • alternatywna RPLND

(N+ w wyniku RPLD = CHT 2 x BEP)

slide35
IS
 • CHT

4 x EP

lub

3 x BEP

( chorzy z utrzymującymi się podwyższonymi wartościami poziomu markerów)

RPLNDprzeciwwskazana !!!

ii a iii b
II A - III B
 • CHT 3 x EP lub 4 x BEP

dalsze postępowanie zależnie od odpowiedzi i poziomu markerów:

CR/markery w normie - obserwacja

PR/ markery w normie -

wycięcie zmian przetrwałych + obserwacja (dojrzały potworniak)

lub

następowa CHT (2 x EP) gdy inny hist.- pat.

NR/ markery 

IIIB (meta ad CUN) jednoczasowa RT w trakcie I CHT

nawroty niepowodzenia po bep
NAWROTY (niepowodzenia po BEP)

Dobre rokowanie

(niski poziom markerów, niewielka masa nowotworu, CR po CHT I rzutu,

punkt wyjścia w jądrze)

 • CHIR(zmiana pojedyncza i / lub nawrót > 2 lat z

podwyższeniem AFP)

lub

 • CHT II rzutu

CR - obserwacja

PR - CHT III rzutu/ CHT wysokodawkowana lub leczenie objawowe

slide38
Złe rokowanie

( wysoki poziom markerów, znaczna masa nowotworu, PR lub SD po CHT I

rzutu, punkt wyjścia poza jądrem)

 • CHTwg schematu VeIP/ CHT wysokodawkowana

lub

 • niepowodzenie - CHT III rzutu (GCB + PXL)
 • leczenie objawowe
slide40
NASIENIAKI

wywiad, badanie przed., poziom markerów, RTG kl.piersiowej

1 rok co 2 msc.

2 rok co 3 msc

3 rok co 4 msc

4 rok co 6 msc

następnie co 12 msc

USG lub KT j.brzusznej i miednicy

co 3 msc do wystąpienia stabilizacji

NIENASIENIAKI

wywiad, badanie przed., poziom markerów, RTG kl.piersiowej

1 i 2 rok co 2 msc.

3 rok co 3 msc

4 rok co 4 msc

5 rok co 6 msc

następnie co 12 msc

USG lub KT j.brzusznej i miednicy

1 i 2 rok co 6 msc

następnie co 12 msc

slide42
EP

Etoposide 100 mg/m2 IV infused over 30 minutes on days 1-5

Platinol (cisplatin) 20 mg/m2 IV infused over 15-30 minutes on days 1-5

Repeat cycle every 21 days for 4 cycles.

NOTE:

Treat patients every 21 days on schedule, regardless of the granulocyte count.

Reduce etoposide dose by 20% in patients who previously received radiotherapy or had

granulocytopenia with fever/sepsis during the previous cycle.

de Wit R, Roberts JT, Wilkinson PM, et al: J Clin Oncol 19:1629–1640, 2001.

przypadek nr 1
PRZYPADEK NR 1

Pacjent lat 38 zgłosił się z powodu

powiększenia jądra lewego.

Przedmiotowo:

jądro 2 x powiększone, zaczerwienione,

niebolesne. Reszta: bez zmian

slide47
Morfologia(04.08.): Ht- 0,40 l/l, Hb- 8,8 mmol/l, E- 4,36 T/l, L- 11,0 G/l

Płytki krwi- 343 G/l OB 34/1h

04.08.: Białko- 7,1 g%, Cukier- 95 mg%, Mocznik- 19 mg%,

Bilirubina- 0,75 mg%, Kwas moczowy- 4,87 mg%, Kreatynina- 0,99 mg%,

Elektrolity: Chlorki- 95 mEq/l, Potas- 4,4 mEq/l, Sód- 146 mEq/l, Wapń- 2,02 mmol/l,

ALAT- 26 U/l, AspAT- 18 U/l, Fosfataza zas.- 76 U/l, LDH- 370 U/l,

05.08.: Kreatynina w sur.- 0,88 mg%, Kreat. w moczu- 89 mg%- 2,2 g/d, CK= 175 ml/min.,

AFP- 1,59 ng/ml, BhCG- 59393,9 ng/ml,

slide48
Rozpoznanie histopatologiczne:

Naciek dużych, atypowych komórek przemieszanych

z limfocytami. Nowotwór nacieka osłonkę białawą i

najądrze. Komórki nowotworowe obecne w

naczyniach limfatycznych osłonki białawej i

powrózka nasiennego

slide49
RTG kl.piersiowej (87.44) z 06.08.2003r.: W prawym płucu widocznej jest okrągłe zagęszczenie w polu dolnym położone obwodowo jest ono większe w porównaniu do badania poprzedniego z 23.07.03 r. w lewym płucu znacznie są dwa zagęszczenia w polu górnym i w polu dolnym przysercowo są one homogenne dobrze odgraniczone okrągłe ich wielkość również w porównania do badania poprzedniego jest nieco większa szczególnie tego w polu górnym. Również w lewym kącie przysercowym widoczne jest zagęszczenie zacierające jego zarys bez zdjęcia bocznego nie można sprecyzować czy jest to cień okrągły czy też jedynie pogrubienie opłucnej najprawdopodobniej jest to cień okrągły.
slide50
USG j.brzusznej (88.741) z 07.08.2003r.: Wątroba, śledziona niepowiększone o jednorodnej echostrukturze bez stref patologicznych. Pęcherzyk żółciowy nie zawiera złogów kamiczych. Nerki porównywalnej wielkości morfologiczne prawidłowe bez cech zastoju. W przestrzeni zaotrzewnowej okołoaortalnej po stronie lewej na wysokości odejścia tętnicy kreskowej górnej widoczna jest niejednorodna hypoechogenna masa o maksymalnym wymiarze około 4,5 cm odpowiadająca najprawdopodobniej pakietowi powiększonych węzłów chłonnych. Nie stwierdzono węzłów chłonnych wzdłuż naczyń biodrowych. Nie stwierdzono również płynu w wolnej jamie otrzewnej.
przypadek nr 2
PRZYPADEK NR 2

27 - letni pacjent zgłosił się z powodu

powiększonego jądra prawego.

Przedmiotowo:

jądro powiększone nieznacznie, bolesne

podczas wysiłku,bez cech zapalenia

Reszta bez odchyleń

slide52
RTG kl. piersiowej z 31.10.2003r.: Płuca bez zmian ogniskowych i cech

zastoju. Węzłychłonne śródpiersia i wnęk płucnych niepowiększone.

Serce w normie.

USG jamy brzusznej z dnia 31.10.2003r: bez zmian

.

slide53
KT jamy brzusznej z07.11.2003r.:

W przestrzeni zaotrzewnowej do przodu od początkowego odcinka żyły

głównej dolnej hypodensyjna strefa o średnicy ok. 1,5 cm, nie ulegająca

wzmocnieniu kontrastowemu, najprawdopodobniej powiększony węzeł

chłonny. Poza tym innych zmian ogniskowych w przestrzeni

zaotrzewnowej nie stwierdza się. Wątroba, śledziona, obie nerki, trzustka

morfologicznie prawidłowe.

slide54
Morfologia (13.11.): Ht- 0,46 l/l, Hb- 9,5 mmol/l, E- 5,22 T/l, L- 5,6 G/l
 • Płytki krwi- 227 G/l
 • 13.11.Białko- 8,4 g%, Cukier- 119 mg%, Mocznik- 29 mg%, Bilirubina- 1,06 mg%,
 • Kwas moczowy- 6,56 mg%, Kreatynina- 0,77 mg%,
 • Elektrolity: Chlorki- 100 mEq/l, Potas- 5,2 mEq/l, Sód- 143 mEq/l,
 • Wapń- 2,39 mmol/l, ALAT- 23 U/l, AspAT- 22 U/l, Fosfataza zas.- 74 U/l
 • Kreatynina w moczu- 112 mg%- 1,8 g/d, Ck= 162 ml/min.,
 • Markery z 07.11.2003r.: AFP- 19,5 ng/ml, BhCG- 0,0 mlU/ml,
slide55
Rozpoznanie histopatologiczne nr A- 3421/03 z 04.11.2003r. (konsultacja preparatów): Mieszany guz zarodkowy jądra z przewagą elementów carcinoma embryonale i seminoma. Nowotwór przekracza osłonkę białową i nacieka najądrze. Obecne struktury IGCN.
ad