slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009. Rodinné právo i s mezinárodním prvkem . VYSTOUPÍ. Lenka Pavlová, advokátka, exředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Iva Jermanová, advokátka Marta Ehlová, advokátka Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONFERENCE FEMINA IURIS 2009' - brigette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Rodinné právo

i

s mezinárodním prvkem

vystoup
VYSTOUPÍ
 • Lenka Pavlová, advokátka, exředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • Iva Jermanová, advokátka
 • Marta Ehlová, advokátka
 • Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě
 • Zuzana Fišerová, ředitelka mezinárodního odboru civilního MS ČR
mezin rodn pr vn ochrana d t
Mezinárodněprávní ochrana dětí

JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.

advokátka, exředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

mezin rodn pr vn ochrana d t1
Mezinárodněprávní ochrana dětí

Obsah přednášky

Náhled a úvod do problematiky

Historický vývoj, právní a politické vlivy, přímá a kolizní úprava

Globální a regionální a evropská právní úprava

Národní úprava - mezinárodní právo soukromé

Mezinárodněprávní ochrana dětí v ČR

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zákon o rodině, č. 94/1963 Sb.

Zákon o sociálně – právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb.,

Aktuální problémy a směr vývoje

mluva
Úmluva

Úmluva o právech dítěte, 20.11.1989

rada evropy eslp
RADA EVROPY - ESLP

Rada Evropy, 1949

Evropský soud pro lidská práva, 1959

rozsah pr vn ochrany
Rozsah právní ochrany

Globální/celosvětová úprava: OSN, Haag

Úmluva o právech dítěte, 1998

Svět vhodný pro dětí, 2002

Mezinárodní závazky + implementace do národního práva

Regionální – EU

Přímé normy – nařízení ( Brusel I., II.bis ),

Směrnice – + implementace do národního práva, lhůty ( mediace )

Národní úprava – mezinárodní právo soukromé

Normy kolizní – úprava tzv. použitelného práva

www hcch net
www.hcch.net

Permanent BureauHague Conference on Private International Law6, Scheveningseweg2517 KT  THE HAGUEthe Netherlandsfax: +31 (0)70 360 4867e-mail: secretariat@hcch.net

historick v voj i
Historický vývoj I.

1902, 1905 – Ochrana dětí (1902 ) + manželství

1956/1958 – Vymáhání výživného pro děti + New York Úmluva

1961 / 1996 – Ochrana nezletilých

1965 / 1993 – Adopce

1973 – Výživné – příslušné právo a vymáhání

1980 – „ Únosy „ dětí

1993 – Spolupráce při mezinárodní adopci

1996 – Ochrana dětí

1998 – ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

2007 – Vymáhání výživného + Protokol

international protection of children
International Protection of Children

Protection of Children (1996) - [34]Child Abduction (1980) - [28]Adoption - Co-operation (1993) - [33]Recovery of Maintenance (2007) [38]Protocol on Maintenance (2007) [39]Maintenance Obligations (Applicable Law) (1973) - [24]Maintenance Obligations (Enforcement) (1973) - [23]Maintenance Obligations - Children (Applicable Law) (1956) - [08]Maintenance Obligations - Children (Enforcement) (1958) - [09]Protection of Minors (1961) - [10]Adoption (1965) - [13]

organizace spojen ch n rod
Organizace spojených národů

http://www.un.org

www.ohchr.org

slide16
OSN

Liga spojených národů – OSN

1924, práva dítěte – Prohlášení

1948, OSN – Prohlášení

1978 – 1988 pracovní komise – Úmluva

1989/ 1990/ 1.1.2000 – Úmluva o právech dítěte/ Convention on Rights of the Child

CRC, z. č. 104/1991 Sb.

international court of justice cour internationale de justice
International Court of JusticeCour internationale de Justice

http://www.icj-cij.org

Nizozemí – Palác Míru, Carnegie Nadace

V letech 1922 – 1946 sídlo Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti

icj cij
ICJ / CIJ

Založen Chartou Spojených národů v červnu 1945, pracuje od dubna 1946, 1.spor 22.5.1947

sídlí v paláci Míru v Haagu, Nizozemí ,

15 soudců volí VS OSN a Rada bezpečnosti na 9 let

k 8.11.2009 projednal 144 sporů

Contetious cases x Advisory proceedings

p ehled sv t
Přehled - svět

Liga spojených národů

Permanentní soud mezinárodní spravedlnosti, Haag

OSN, United Nations, New York – 1945 , 51 států, dnes 192

Soud: Haag, ICJ/CIJ – Mezinárodní soudní tribunál

HAAGSKÁ KONFERENCE PRO MEZ. PRÁVO SOUKROMÉ

Members x Parties neboli Státy členskéx smluvní strany

69 států a od r. 2007 i organizace mez. hosp. integrace ( EU )

Úmluvy 1980, 199381 smluvních stran

region ln syst my
Regionální systémy

Americký kontinent

Organization of American States

Inter – American Commission for Human Rights

Inter – American Court for Human Rights

Africký kontinent

EVROPA

evropsk kontinent
Evropský kontinent

Rada Evropy, Štrasburk , 47 zemí

Evropská Unie, Brusel /Luxembursko, 27 zemí

Konference/Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Helsinky

rada evropy
Rada Evropy

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č. 11 , Reforma ESLP, 1998

Avenue de l’Europe F - 67075 Strasbourg Cedex Tel. +33 (0)3 88 41 20 00

http://www.coe.int

evropsk unie na zen
Evropská Unie – nařízení

http://europa.eu/index_cs.htm

Brusel I

Brusel II bis

Soudní instituce

Soudní dvůr

Soud prvního stupně

Soud pro veřejnou službu

evropsk unie soudy
Evropská Unie - soudy

Soudní dvůr

Soud prvního stupně

Soud pro veřejnou službu

esk republika
Česká republika

Právní úprava

Institucionální zajištění

Tradice a současnost

r mluvy
ČR - Úmluvy

OSN: zakládající člen 1945/ ČR: 19.1.1993

Úmluva CRC pro ČR: 30.9.1990, 6.2.1991, zákon č. 104/1991 Sb.

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

Haagská konference: zakládající člen 1863/ ČR: 28.1.1993

http://www.hcch.net/index_en.php?act=states.details&sid=32

Rada Evropy:

98 podepsáno a ratifikováno, 12 podepsáno, ale ne rat., 97 ne

Evropská Unie: přístup 1.5.2004 , dnes 27 zemí

http://europa.eu/index_cs.htm

http://eur-lex.europa.eu

http://curia.europa.eu

OSBE: http://www.osce.org/

slide31
Úřad

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

slide32
Úřad

Šilingrovo náměstí 3/4602 00  Brnowww.upmod.cz

E-mail: podatelna@umpod.czTel.: 00420 542 215 522

dnes a z tra
Dnes a zítra

Celosvětové problémy x problémy Evropy

Práva majetková x osobní

Ekonomická krize a rozpad rodiny

Migrace obyvatelstva a imigrační regulace

Nárůst dětské kriminality, technologický pokrok

PREVENCÍ PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM

Mír a vzájemné porozumění mezi národy

kontakt
Kontakt

Děkuji za pozornost.

JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.

Křtiny 18, 679 05

lenka.pavlova@gmail.com

Tel. 516 43 90 80, 604 243 674

problematika nosu d t z hlediska mezin rodn pr vn ho

Problematika únosu dětí z hlediska mezinárodně právního

Mgr. Iva Jermanová

advokátka

pr vn p edpisy
Právní předpisy

Mezinárodní smlouvy

 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů děti (Haagská úmluva)
 • Nařízení Brussel II bis
 • Úmluva o právech dítěte
 • Evropská úmluva o výkonu práv děti
 • Úmluva o pravomoc i orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Vnitrostátní právo:

 • Občanský soudní řád
 • Zákon o rodině
 • Ústava, Listina
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (ÚMPOD)
v znamn judik ty
Významné judikáty:
 • Ústavní soud – III. ÚS 440/2000 z 7. 12. 2000
 • Nejvyšší soud ČR

Rozsudek č.j. 30 Cdo 1931/2006 z 28. 11. 2006

Rozsudek č.j. 30 Cdo 3425/2006 z 27. 2. 2007

Při rozhodování by soud měl vycházet

z co nejpečlivěji zjištěného skutkového stavu

a provést důkazy i třeba účastníky nenavržené, aby byla dostatečně zajištěna ochrana práv nezletilého dítěte a prověřeno, že přikázaným návratem nebude dítěti způsobena újma fyzická, psychická nebo nebude vystaveno nesnesitelné situaci.

slide40
ÚMPOD
 • Sídlí v Brně
 • Ředitelka JUDr. Lenka Pavlová, PhD. – snaha prosadit mediaci hned v počátku
 • Ředitel JUDr. Zdeněk Kapitán – mediace proběhla
 • Pouze poučovací a pomocná role pro domáhajícího se rodiče
  • Jediný úkol - Ochrana zájmu dítěte
  • Podávat informace, ale nezastupovat v řízení
  • Spolupráce s ostatními orgány

v zahraničí – partnerské instituce

v ČR – OSPOD

slide41
Soud
 • Podána žaloba na navrácení dítěte dle § 193a a násl. OSŘ
 • Příslušnost soudu: § 88 písm. q) OSŘ

Soud 1. stupně - Městský soud v BrněRozdělení práce soudu - JUDr. Zuzana Grimmová

Odvolací soud – Krajský soud v Brně

JUDr. Jiří Zrůst

 • Role Státního zastupitelství - § 35 odst. 1 písm. n) OSŘ

- vysoká odbornost

- důkladný a profesionální přístup

z kladn pravidlo
Základní pravidlo

Zájem dítěte

faktory kter by soud m l zva ovat
Faktory, které by soud měl zvažovat

Dítě se navrací s matkou

Dítě se navrací bez matky

matku nelze nutit opustit vlast (nezákonné vyhoštění )

matka se nemůže vrátit (nebezpečí života a zdraví)

Prověřit do jakých podmínek se dítě vrací

Prověřit dopad odloučení dítěte od matky na dítě

Možnost kontroly co se s dítětem dál děje

Využívat možnosti žádat záruky

 • Zajištění, aby dítě nebylo po návratu od matky odloučeno
 • Prověřit, do jakých podmínek se bude dítě s matkou navracet
 • Možnost kontroly, co se s dítětem a matkou po návratu děje

Využívat možnosti žádat záruky

pravidla pro nevyd n
Pravidla pro nevydání

Haagská úmluva

Brussel II. bis

Článek 11

odst. 4

(vhodná opatření k zajištění ochrany)

odst. 5

(vyslechnutí dožadující se osoby)

odst. 6, 7

Článek 12 - časová hranice

Článek 13

 • ve skutečnosti domáhající se subjekt právo péče nevykonával nebo souhlasil či se později smířil s přemístěním
 • Nebezpečí fyzické nebo duševní újmy nebo vystavení jinak nesnesitelné situaci
 • Dítě samo nesouhlasí

Povinnost přihlížet k informacím orgánů z místa bydliště dítěte

po adavek z ruk
Požadavek záruk

OSŘ - § 193e odst. 3

Brussel II. - Článek 11

Nelze odmítnout navrácení pokud přijata vhodná opatření k zajištění ochrany dítěte po jeho navrácení

Situace, že se odmítne vydání

Článek 11 odst. 6 a 7

Soud může podmínit nebo podmíněně odložit navrácení dítěte

 • Splněním přiměřených zárukžalobcem
 • Vydáním rozhodnutí nebo učiněním jiných opatření orgány státu, do něhož má být dítě vydáno
p stup v zahrani
Přístup v zahraničí

Child welfare prevails, but …

 • EU - Brussel II. – aplikace a využití systému záruk a jejich kontrola prostřednictvím ústředního orgánu
 • Nečlenské země EU, ale signatáři Haagské úmluvy
 • Nesignatáři Haagské úmluvy
velk brit nie
Velká Británie
 • Re F (A Minor) (Abduction Custody Rights Abroad)
 • Re D (Article 13B: Non-Return)

Podklad po rozhodnutí o nevydání Důkaz o domácím násilí, kterému byli děti přítomny

 • Re W (Abduction: Domestic Violence)
 • Re G (Abduction: Psychological Harm)

V návaznosti na předchozí případy, rozhodnuto, že dítě by mohlo být vystaveno psychologické újmě z důvodu vnímání nebezpečí pro matku, které mu by matka po návratu s dítětem byla vystavena

 • B v K (Child Abduction)

Dítě nebude vydáno z důvodu psychologické újmy, které by bylo vystaveno po oddělení od sourozence

Aplikace

článku 13b

Haagské úmluvy

podpora aplikace l nku 13b
Podpora aplikace článku 13b
 • Soudy rozhodující o vydání automaticky předpokládají, že dítě bude po návratu dostatečně a řádně ochráněno – žádat a prověřovat reálnost naplnění záruky, nespokojit se jen s prohlášením žadatele, žádat záruky ze strany státních orgánů
 • Soudy automaticky předpokládají, že žadatel vykonával péči o dítě – spokojí se s odkazem na právní předpisy, ale nezabývají se, zda žadatel skutečně péči o dítě vykonával - Nespokojit se pouze s tvrzením, ale požadovat důkazy
 • Soudy automaticky předpokládají, že je proti zájmu dítěte , aby bylo přemístěno do jiného místa a odděleno od svého druhého rodiče

Vždy se dá najít řešení, které je v zájmu dítěte a při tom současně budou respektována pravidla stanovená právními předpisy vnitrostátního práva i mezinárodními smlouvami.

thorpe lj case payne v payne the principle of the paramountcy of the child s welfare
Thorpe LJ – Case Payne v PayneThe Principle of the paramountcy of the child’s welfare

Test 4 otázek platný pro případy nezletilých dětí:

 • Jednal rodič pouze ve vlastním sobeckém zájmu a proto, aby zcela vyloučil druhého rodiče ze života nezletilého dítěte?
 • Důkladné posouzení stanoviska druhého rodiče, zda na jeho straně nejsou sobecké pohnutky, snaha pomstít se druhému rodiči, nebo zda mu jde skutečně jen o zájem dítěte a neztracení kontaktu s ním
 • Jak ovlivní vyhovění/zamítnutí žádosti život rodiče, s nímž dítě v době řízení žije a jaký dopad to bude mít na dítě
 • Na základě výsledků bodů a) – c) zhodnotit dopad rozhodnutí JEN PRO DÍTĚ
z v r
Závěr:

I když jde o případy složité, tak jich s postupující globalizací bude přibývat.

I přes tento fakt je nutno nezletilé dítě vnímat jako

lidskou bytost

a nikoli jako „předmět řízení“, který je způsobilý být předmětem výkonu rozhodnutí.

mgr iva jermanov advok tka
Mgr. Iva Jermanová, advokátka

Advokátní kancelář tel.: +420 602 240 542

Fantova 1786/24 +420 211 141 109

155 00 Praha 5 E-mail: iva.jermanova@mymail.cz

rodi ovsk zodpov dnost
RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST

JUDr. Marta Ehlová

advokátka

mo nosti pr vn pomoci p i ochran d t v neziskov m sektoru

Možnosti právní pomoci při ochraně dětí v neziskovém sektoru

Mgr. Monika Šimůnková

právnička Nadace Naše dítě

manažerka Linky právní pomoci

nadace na e d t
Nadace Naše dítě

Významná nestátní organizace na ochranu dětských práv - podpora všech skupin ohrožených dětí (opuštěných, týraných, zneužívaných, handicapovaných)

založena v roce 1993 Ing. Baudyšovou

1994 – celostátní Linka bezpečí pro děti (Rodičovská linka, Linka vzkaz domů atd.)

Dlouhodobá finanční podpora organizacím pomáhajícím dětem

(přerozděleno přes 200 mil. Kč)

Osvětové kampaně proti týrání, zneužívání dětí, podpora dětských práv

2005 - Linka právní pomoci

2007 - Internet Hotline – oblast bezpečného internetu pro děti

Aktivní participace na prosazování legislativních změn v ČR týkajících se ochrany dětí (Výbor pro práva dítěte atd.)

Mezinárodní aktivity - ochrana dětských práv na úrovni EU

linka pr vn pomoci
Linka právní pomoci

Založena 11/2005 ve spolupráci s ČAK

Dobrovolná spolupráce advokátů (celkem 8)

Určena pouze pro právní dotazy týkající se dítěte

Telefonická i e-mailová forma

Provoz – každou středu 10 – 18h

Cena Právník roku 2006 v kategorii Rodinné právo

statistika
Statistika

11/2005 – 11/2009

Celkem telefonátů: 1223

e-mailových dotazů: 348

Prvořadým hlediskem při poradenství je řešení v nejlepším zájmu dítěte

Některé případy – zprostředkování dalšího právního zastoupení, popř. jiné odborné pomoci

dotazy s mezin rodn m prvkem
Dotazy s mezinárodním prvkem

Dotazy s mezinárodním prvkem: 7% všech telefonátů

Převážně preventivní charakter – problematika mezinárodních únosů dětí (Haagská úmluva)

Evropa – Itálie, Slovensko, Rakousko, Belgie

USA

Asie – Jižní Korea,Thajsko, Vietnam, Indie

Austrálie

Blízký východ (Spojené arabské emiráty, Libanon)

Problematika uznávání a výkonu rozsudků týkajících se nezletilých dětí – problém především ve vztahu s USA – spolupráce LPP s advokátem v New Yorku

problematika mezin rodn ch nos d t a role nadace
Problematika mezinárodních únosů dětí a role nadace

Haagská úmluva o mez.únosech dětí – složitá problematika

Nejednoznačnost ve výkladu klíčových ustanovení –je zde opravdu dostatečně chráněn zájem dítěte ?

Nejlepší zájem dítěte – prvořadé hledisko při veškeré činnosti nadace

Role Nadace

1) konkrétní pomoc – finanční, zprostředkovatelská

případ dětí Fiordalisových (ČR x Argentina)

případ Kristinky Fontanive (ČR x Itálie) a další

problematika mezin rodn ch nos d t a role nadace1
Problematika mezinárodních únosů dětí a role nadace

2) osvětová a informativní úloha (LPP, webové stránky, spolupráce na informačním letáku MPSV)

3) participace v pracovních skupinách příslušných ministerstev či na konferencích zabývajících se tímto tématem

- 2007 prac. skupina MSpr k problematice MÚ a výkonu rozhodnutí o výchově nezl.dětí (novela OSŘ)

- 2007/8 Panel expertů MPSV pro problematiku MÚ

- 10/2007 Konference MSPr „Když rodič unese vlastní dítě“

osv ta a mediace
Osvěta a mediace

Základní otázka: Jak co nejlépe ochránit děti v případě sporů rodičů v mezinár.partnerstvích, tak aby se nestaly jejich největšími oběťmi ?

Osvěta a informovanost rodičů

Podpora mediačního procesu jako prioritního a účelného nástroje řešení rodinných sporů

finanční – spolupráce s Asociací mediátorů – fin. podpora mediačních sezení pro sociálně slabé rodiny

Informování veřejnosti o možnostech mediace, zprostředkování mediace v konkrétních případech rodinných sporů

účast v prac.skupině MSPr pro mediaci v netrestních věcech dílčí řešení – novela OSŘ – možnost soudního nařízení mediace v rodinných věcech

De lege ferenda – větší využití i v rodin.sporech s mezinárodním prvkem

dal aktivity nadace v oblasti nejen rodinn ho pr va
Další aktivity nadace v oblasti nejen rodinného práva

Podpora náhradní rodinné péče, upřednostnění před ústavní výchovou

Pozice opatrovníka dítěte v soudních řízeních, stanoviska nadace

Návrhy na legislativní změny v dalších oblastech

větší ochrana dětí na internetu (trestnost groomingu, blokace stránek s dětskou pornografií)

zavedení tzv. Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech

nová kampaň Pozitivní rodičovství

d kuji za va i pozornost

Děkuji za Vaši pozornost…

www.nasedite.cz

m.simunkova@nasedite.cz

slide71

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Rozvod manželství s mezinárodním prvkem

a některé související aspekty

Zuzana Fišerová

Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor civilní

Praha, 20.11.2009

mezin rodn odbor civiln
Mezinárodní odbor civilní
 • sjednávání mezinárodních smluv a úmluv (příklady:)
  • haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007)
  • protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007)
 • sjednávání komunitárních předpisů (příklady:)
  • nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
  • návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a současně se zavádějí pravidla pro určení rozhodného práva ve věcech manželských (tzv. nařízení Řím III – zatím neúspěšný návrh)
  • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a o vytvoření evropského dědického osvědčení (předložen 14.10.2009)
  • Zelená kniha o majetkových režimech (sezdaných a nesezdaných) párů
 • justiční spolupráce ve věcech občanských
 • poskytování informací o českém právu soudům
 • bezplatná právní pomoc v přeshraničních sporech (zákon č. 629/2004 Sb.)
 • spolupráce v rámci Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních
 • další
z kladn pr vn p edpisy a rozvod
Základní právní předpisya) rozvod
 • nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
 • bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských
 • haagská úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (č. 131/1976 Sb.)
 • zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů
z kladn pr vn p edpisy b v ivn
Základní právní předpisyb) výživné

nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

bilaterální mezinárodní smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských

úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag 1958, vyhláška č. 14/1974 Sb.)

úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag 1973, vyhláška č. 132/1976 Sb.)

úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York 1956, vyhláška č. 33/1959 Sb.)

zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů

nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (účinné od 18.6.2011)

haagská úmluva o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven

protokol o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007) – vstup v účinnost ještě nebyl stanoven

rozvod man elstv s mezin rodn m prvkem
Rozvod manželství s mezinárodním prvkem

posouzení právních otázek:

mezinárodní soudní pravomoc (soudní příslušnost)

použitelné právo

uznání rozhodnutí

výkon rozhodnutí (výživné)

(bezplatná) právní pomoc v přeshraničním řízení

praktické zkušenosti:

rozhodování českých soudů

judikatura Evropského soudního dvora

zápis do zvláštní matriky

zajímavosti:

konzulární sňatek / rozvod

rozvod homosexuálního manželství

domněnky otcovství v závislosti na rozhodném právu pro rozvod

zaj mav odkazy
Zajímavé odkazy

Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5120&d=8743

Dvoustranné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána v oblasti občanského práva

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=386&d=11319

Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm

Evropská soudní síť ve věcech občanských a obchodních

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_cs.htm

Informace o bezplatné právní pomoci v přeshraničním občanskoprávním či obchodněprávním řízení

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5097&d=35918

Haagská konference mezinárodního práva soukromého

http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash