It toimintamalli
Download
1 / 20

It-toimintamalli - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

It-toimintamalli. tietty-projekti 25.6.2008. Taustaa: kaupunginhallituksen päätös 19.11.2007 § 8 - tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen. IT-tilaaja- ja tuottajatehtävät keskitetään koko kaupungin tasolla, eikä hallintokuntiin jää enää omia tietohallinto-organisaatioita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'It-toimintamalli' - brice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
It toimintamalli

It-toimintamalli

tietty-projekti

25.6.2008


Taustaa kaupunginhallituksen p t s 19 11 2007 8 tietohallinnon linjap t ksen loppuunsaattaminen
Taustaa: kaupunginhallituksen päätös 19.11.2007 § 8 - tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

IT-tilaaja- ja tuottajatehtävät keskitetään koko kaupungin tasolla, eikä hallintokuntiin jää enää omia tietohallinto-organisaatioita.

Tietohallinnon järjestäminen koskee koko kaupunkia, myös yhdistyvää sosiaali- ja terveystointa, opetustointa sekä ammatti-instituuttia. Alpen ja AMK:n asema ratkaistaan erikseen.

Tietohallinto toimii strategisena tilaajana kaikissa tietohallinnon alaan kuuluvissa kokonaisuuksissa yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja tietohallintohankinnat keskitetään Halokeen.

Tietotekniikan palvelukeskus toimii tietohallinnon alaisena (organisointi selvitettävä projektin aikana) palveluoperaattorina tietohallinnon ja hallintokuntien sopimuksissa ja toimii pääasiallisena tukipalvelurajapintana

Kaikki hallintokunnissa olevat it-toimintoihin liittyvät määrärahat keskitetään konsernin tietohallintoon.

2


Hy dyt
Hyödyt tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

 • IT-toiminnan tehostaminen

 • Yhteiset hankinnat

 • Parempi sopimus- ja toimittajahallinta

 • IT-taloushallinnon keskittäminen

 • IT:n parempi vaikuttavuus

 • IT toimialojen kehittämisen mahdollistajana ja ideoijana

 • Valtakunnallinen ja seudullinen yhteistyö


Uusi toimintamalli
Uusi toimintamalli tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

 • Sovelletaan hyvän tietohallintotavan mallia (CobiT)

 • Palvelutoiminnan tavoitteet, IT-toiminnan prosessit sekä tehtäväkokonaisuudet pohjana uudelle organisaatiolle

 • Matriisitoimintamalli, jossa resursseja ei ole pysyvästi kiinnitetty virastoihin ja osastoihin

 • Kaksi pääosaa:

 • Ratkaisuhallinta eli asiakasvastuulliset IT-osaajat

 • IT-palvelualue- ja teknologia-asiantuntijat

 • Oma IT-tuotanto yhdistetty kaupungin yhteiseen IT-toimintaan yhdeksi asiantuntijuusalueeksi


It toimintamalli

Toimintamalli tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

5


Kaupungin it toiminnan vastuut
Kaupungin IT-toiminnan vastuut tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

 • Kaikki kaupungin IT-sopimukset

 • Sopimusten toteutumisen valvominen ja korjaavat toimenpiteet

 • Keskitetyn IT-rahoituksen hallinta

 • IT-kehitysprojektit sekä IT-osaaminen toiminnan kehitysprojekteihin

 • Omien IT-palveluiden ohjaaminen ja tuottaminen


Oma it palvelutuotanto it palvelukeskus
Oma IT-palvelutuotanto, IT-palvelukeskus tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

 • Palvelutuotanto organisoidaan osaksi kaupungin yhteistä IT-toimintaa

 • Toiminta erillisenä palvelukeskuksena loppuu

 • Oma tuotanto keskittyy niiden palveluiden tuottamiseen jotka kaupungin IT-toiminnan ja kehittämisen kannalta ovat välttämättömiä

 • IT-palvelujen ostamista yhteistyökumppaneilta jatketaan ja hyödynnetään erikoisosaaminen jota itsellä ei ole tai jota ei kannata ylläpitää tai hankkia

 • IT-toimintojen yhdistämisellä estetään osaamisen hajottaminen ja päällekkäisyydet


Henkil st
Henkilöstö tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

 • Nykyinen keskushallinnon, IT-palvelukeskuksen ja hallintokuntien IT-organisaatiot (n. 115 henkilöä) siirtyvät kaupungin yhteiseen IT-toimintaan

 • Yhdistyvään Sote:een on sovittu jääväksi kolme IT-henkilöä (ratkaisupäällikköä)

 • Uusi IT-toiminta on sijoitettu keskushallintoon talouden vastuualueelle


Turun kaupungin it henkil st arvio
Turun kaupungin it-henkilöstöarvio tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

Nykytilanne

Uudessa toimintamallissa

Tietohallinto

6 htv

Kaupungin yhteinen it-toiminta

Johtaminen, asiantuntijuus ja

ratkaisuhallinta

30-40 htv

Oma it-palvelutuotanto

75-85 htv

Tietotekniikan palvelukeskus

64 htv

Hallintokuntien it-henkilöstö

45 htv

Hallintokuntien it-taloushallinto

5 htv laskujenkäsittely

Yhteensä 115 htv

Yhteensä 115 + 5 = 120 htv

9


It toimintamalli

Hallinnollinen organisaatiomalli tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

Virastopäällikkö

Sote

Tietohallinnon johto

Ratkaisuhallinto

-sote

 • Ratkaisu-hallinta

 • - sivistys

 • hallinto

 • ympäristö

Tietoarkkiteh-tuuri

Teknologia-arkkitehtuuri

Tietoturvalli-suus

Projektihallinta

IT-palvelut

Talous

SLA/palvelut

Oma It-palve-lutuotanto

Talous

HR/koulutus

Paikkatieto

Tiedonhallinta

Tietoliikenne

Konfiguraatio

Teknologia (HW)

Sovellus

Järjestelmäintegraatio (SOA)

Projektit

Muutoksen-halinta

Roolit ja nimikkeet täsmennetään projektin seuraavassa vaiheessa ja ehdotus viedään hallintojaoston/kh:n päätettäväksi.

115 hlöä

10


It toimintamalli

Rahoitusmalli tietohallinnon linjapäätöksen loppuunsaattaminen

Ulkoiset laskut/menot

It-palvelutuottajat

Sisäiset tulot

Ulkopuolisille toimittajille

maksettavat it-palvelut, laite-/lisenssimaksut

(0428, 0705, 2109)

HALOKE

(kilpailuttaminen)

Kaupungin yhteinen IT-toiminta

(sis. oman it-palvelutuotannon)

Määrärahat/menot (toimintamenot)

Tuloerät/tulot (automaattilaskutus virastoilta)

Netto =IT-toiminnan yleiskustannukset

Suoritekohtainen laskutus

ohjelmaperusteisesti

(0503, 2109)

Korvaus

toimialasovellukset

(2109)

Työasemakohtainen

kustannus

(0503, 0705)

Projektien

it-kulut

Tapake

+ taloushallinnon palvelut

- korvaus ohjelmista

Korvaus taloushallinnon palveluista

Toimialat ja vastuualueet

+ määrärahat

 • - käyttö ja ylläpito / työasema

 • mahdolliset toimialasovellukset

 • taloushallinto / suoritekohtainen

 • kehittäminen projektikohtainen budjetointi (it-osuus)

11


Toiminnan tehokkuus efficiency ja toiminnan tuloksellisuus effectiviness
Toiminnan tehokkuus (efficiency) ja toiminnan tuloksellisuus (effectiviness)

 • Toiminnan tehostamistavoitteet vuositasolla, kun toimitaan mallin mukaisesti

 • it-hankintojen volyymiedut

 • nyt it-hankinnat 4,5 milj € vuosi/ säästötavoite 3 % = 135 t €/vuosi

 • it-hankintojen päällekkäisyyksien poistaminen (it-palvelut)

 • nyt käyttöpalvelut 8 milj €/vuosi  säästötavoite 20 % = 1,6 milj.€/vuosi

 • nyt sovellukset 4,5 milj € /vuosi  säästötavoite 20 % = 900 t €/vuosi

 • nyt data- ja puhepalvelut 4,5 milj. €/vuosi  säästötavoite 30 % = 1,35 milj €/vuosi

 • it-sopimustenhallinta

 • nyt 350 IT-sopimusta ja 2000 leasing-sopimusta  tavoite - 50 %  säästö 4 htv =280 t €/vuosi

 • it-laskujen virheet

 • nyt ulkoisten IT-laskujen kokonaisarvo 18 milj. €/vuosi säästötavoite 250 t €/vuosi

 • it-laskujen määrä

 • nyt 18.900 kpl/vuosi  tavoite 10.000 kpl/vuosi  säästötavoite 2,5 htv/vuosi = 175 t €/vuosi

 • Toimialojen toiminnan ja palveluiden kehittäminen

 • It palvelujen ideoijana ja mahdollistajana (esim. sähköiset palvelut, kuten ajanvaraus yhteisenä ratkaisuna kaikille toimialoille)

 • Moninkertainen säästöpotentiaali edelliseen verrattuna ! Tavoitteet määritellään erikseen kehitysohjelmissa ja projekteissa.


Kehitt misen tavoitteet ja viitekehys
Kehittämisen tavoitteet ja viitekehys (effectiviness)

 • IT-toimintamallin tavoitteena on nykyistä ketterämpi toimintapa:

  • strateginen herkkyys

  • nopea ja tehokas resurssien siirtely ja käyttö

  • yksituumaisuus it-johtamisessa

 • IT-toimintamalli on kehitetty hyvää it-hallinnan standardoitua, laajasti hyväksyttyä ja yleisesti tunnettua CobIT-viitekehystä hyödyntäen.

 • Luonteenomaista CobIt-viitekehykselle on prosessi-orientoituneisuus, ydintoiminnan tukeminen ja yhdessä kehittyminen.


It sopimusmalli
IT-sopimusmalli (effectiviness)

Turku-strategia ja ryhmien väliset sopimukset

Strategiset sopimukset

Innovaatio- ja

it-palveluverkosto

Toimialat ja vastuualueet

Kaupungin yhteinen IT-toiminta (sis. oman it-palvelu-tuotannon)

Palvelut

Hallinto

it-palvelusopimukset

ja palvelutasot (SLAt)

Ulkoiset it-palvelutuottajat


It toiminnan yhteisty ja vastuumalli

Tukitoiminnot (effectiviness)

Toimialat ja vastuualueet

IT-toiminta

IT-toiminnan yhteistyö- ja vastuumalli

Johtaa it-toimintaa

Johtaa toimintaa

Vuorovaikutus, ideointi

ja arviointi

Huolehtii yhteistyöstä toimialan

kanssa (toimialatuntemus,

elinkaarenhallinta ja it:n

mahdollisuudet)

Suunnittelee ja käynnistää

toiminnan kehitysprojektit

raportointi

Henke

Ohjaa osaamisen

hallintaa

Käynnistys,

muutoksen hallinta

Kehittää toimintaa

projekteissa hyödyntäen it:tä

IT-projektien hallinta

Talke

Määrittelee/tekee

talousarvion,

kustannusten

kohdistamisen ja

laskujen hyväksymisen

Konsultointi, ohjaus

Johtaa it-osaamista

Tukee käyttötilanteissa

(opastaa uusia henkilöitä) ja

osallistuu keh..projekteihin

(pääkäyttäjä)

Vastaa arkkitehtuureista,

yhtenäisestä infrasta ja

yhteisistä tiedoista

ja sovelluksista sekä tieto-

turvallisuudesta

Käyttää it-palveluita

työtehtävien hoidossa

Haloke

Kilpailuttaa ja

Koordinoi sopimusneu-

vottelut

Tekee it-hankinnat, koordinoi

sopimuksia ja kohdentaa

kustannukset

raportointi

sopimukset

tapahtumat

Toimittajat/oma it-palvelutuotanto

Service Desk

it-palvelut

Konsultointipalvelut

Tietojärjestelmät


It toimintamalli

Toimintamalli (effectiviness)


It toimintamalli

Kaupungin IT-toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet (effectiviness)

 • Kytkeä IT-toiminta tehokkaammin kaupungin ydintoimintaan ja palvelutuotantoon

 • Hyödyntää tietotekniikkaa tehokkaammin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja suorien it-menojen vähentämiseksi

 • Hallita ja johtaa tehokkaammin it-resursseja

 • Parantaa kaupungin IT-toiminnan riskienhallintaa

 • Pystyä nykyistä paremmin mittaamaan it:n tuloksellisuutta