slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
briar-richardson

Autori - PowerPoint PPT Presentation

135 Views
Download Presentation
Autori
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Argumentarea alegerii temei Descrierea proiectului educațional Discipline școlare implicate Geografie- Istorie-Educaţie tehnologică - TIC Niveluri 11-15 ani Obiective • Crearea şi menţinerea motivaţiei elevilor în studierea economiei oraşului Luduş • Formarea competenţelor cheie la elevi şi aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite la orele de geografie • Dezvoltarea competenţelor de a investiga, de a obţine informaţii şi de a redacta un text folosind termeni de specialitate • Dezvoltarea curiozităţii intelectuale, a creativităţii şi utilizării tehnologiei moderne cu scopul facilitării proceselor de documentare, informare, învăţare, valorizarea potenţialului, evaluare şi autoevaluare prin realizarea materialelor propuse. Necesitatea promovării economice şi culturale a zonei Luduş prin mijloace moderne (pagina de internet) şi clasice (broşură de promovare). Autori Berar Antoniu-Ioan, Berar Marcela ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Tipul proiectului Descriere Realizarea unei broşuri de prezentare istorico-geografică a zonei Luduş şi promovarea Potenţialului economic şi cultural al oraşului prin mijloace clasice şi moderne de comunicare Schimb de experiență, Tîrgu-Mureş - 2012

  2. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Prezentarea profesorului și a școlii sale Nume și prenume: Berar Antoniu-Ioan, Berar Marcela Specializarea: geografie-istorie Gradul didactic: II e-mail: antoniuberar@yahoo.com Școala: Gimnazială “Ioan Vlăduţiu” Luduş – Structură Şcolară Şcoala Gimnazială “Ioan Oltean” Localitatea: Luduş Județul:Mureş E-mail: ioanvladutiu@yahoo.com Număr elevi:109 Testimoniale “Impoliteţea, murdăria, gelozia, duplicitatea, delaţiunea sunt greşeli mult mai grave decât necunoaşterea gramaticii sau a geografiei”. Alexis Carrel (chirurg și biolog francez, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1912) Schimb de experiență, Tîrgu-Mureş - 2012

  3. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Curriculum – conținuturi și evaluare • Conținuturi curriculare implicate: • ISTORICUL ECONOMIEI LUDUŞENE. SUBSTRATUL FIZICO-GEOGRAFIC (prezentarea substratului fizico-geografic, istoricul economiei luduşene – obţinerea informaţiilor de la biblioteca oraşului prin sistemul BIBLIONET) • AGRICULTURA (Colectarea informaţiilor şi realizarea unei prezentări text-imagini a agriculturii localităţii Luduş) • INDUSTRIA (Colectarea informaţiilor şi redactarea unui text care va fi folosit în broşură şi în portalul in-ludus.ro) • COMERŢUL (Colectarea informaţiilor şi redactarea unui text care va fi folosit în broşură şi în portalul in-luduş.ro) • TRANSPORTURILE (Inserarea imaginilor în broşură şi în portalul in-ludus.ro) • TURISMUL (Realizarea de imagini cu principalele obiective turistice, Inserarea imaginilor în broşură şi în portalul in-ludus.ro) • RECAPITULARE (Aranjarea în pagină a informaţiilor şi prezentarea capitolelor broşurii de către elevi folosind TIC) • Elemente de interdisciplinaritate: • Studiul geografic al zonei Luduş se va realiza prin observaţii în teren asupra elementelor fizico-geografice şi biologice şi transpunerea informaţiilor obţinute în format electronic şi printat • Modalităţi de evaluare: • Jurnal, fişă de documentare, fişă de observare, portofoliul, broşura, pagina web, chestionar http://www.kubbu.com/teacher/ Schimb de experiență, Tîrgu-Mureş - 2012

  4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Pedagogie - Didactică Metode didactice utilizate Aplicaţii practice utilizate: • Conversaţia • Utilizarea TIC în proiect • Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat! • Cubul • Studiul de caz • Brainstorming

  5. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Managementul învățării Descrierea mediului de învățare utilizat Activităţile de documentare se vor desfăşura în incinta şcolii precum şi in cadrul bibliotecilor din localitate. De asemenea, proiectul îşi desfăşoară activitatea şi în teren. Aceste activităţi vor fi realizate utilizând resurse OER şi WEB 2.0. • Extinderea învățării înafara clasei • Prin obiectivele urmărite în cadrul proiectului, o mare parte din activităţi se realizează în teren. Şi în acest caz se folosesc mijloace TIC (laptop, reportofon şi aparat foto digital, GPS, etc.) • Colaborarea • Proiectul este realizat în cadrul parteneriatului educaţional dintre Şcolile Gimnazială “Ioan Vlăduţiu” şi Şcoala Gimnazială Nr.1. • - La realizarea broşurii îşi dau concursul un grup format din 25 elevi coordonaţi de profesorii Berar Antoniu şi Berar Marcela. • - Colectivul de elevi participanţi la proiect este împărţit pe grupuri, fiecare grup primind o sarcină de lucru. (Spre exemplu: grupul fotografilor, grupul “geomorfologilor”, grupul elevilor care studiază geografia umană a zonei, grupul biologilor, grupul tehnoredactorilor, etc. Schimb de experiență, Tîrgu-Mureş - 2012

  6. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ÎN ORAŞUL LUDUŞ: AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERŢUL, TRANSPORTUL ŞI TURISMUL Utilizare TIC • În cadrul proiectului, se utilizează: • Laboratorul informatizat A.E.L. compus din 15 staţii şi un server dotate cu sistem de operare Windows 7, pachetul Office 2010 pentru editarea textului şi diferite utilitare pentru prelucrarea imaginilor • Aparat foto digital • Laptop • Reportofon pentru înregistrarea informaţiilor obţinute în urma unor interviuri Aplicații OER și Web 2.0 utilizate Internet: http://www.ecomunitate.ro/ludus (Portal naţional EBC) http://www.ludus.ro (Pagina oficială a Primăriei Oraşului Luduş) http://romaniadigitala.ro (Suport cartografic on-line) http://www.qgis.org (Site-ul oficial al softului educaţional-cartografic) http://www.google.com/earth/index.html (Site cu profil cartografic), http://prezi.com, http://www.mures.in.sse.ro/main.php (Pagina Institutului Judeţean de Statistică Mureş) Soft-uri educaţionale: Windows 7, Office 2010, Diferite editoare de imagine • Abilități TIC necesare • Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. • Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru. • Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului. • Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea sarcinilor de lucru. • Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general. • Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice. Schimb de experiență, Tîrgu-Mureş - 2012

  7. Reflecții asupra activității proprii desfășurate în programul EBC