uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach. Narada dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych Wrocław 24 stycznia 2014r. Podstawa prawna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach

Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach

Narada dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych

Wrocław 24 stycznia 2014r

podstawa prawna
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych pora-dniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

uchybienia merytoryczne
Nieprawidłowa kwalifikacja do kształcenia specjalnego (niezgodna z rozporządzeniem) - §2 ust. 1 pkt 1
 • Nieprawidłowe określenie okresu (czasu) kształcenia specjalnego, nauczania indywi-dualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowaw-czych -

§9 ust. 1 - 4

 • Ustalenie warunków nauczania indywidual-nego niezgodne ze wskazaniem lekarza w zaświadczeniu o stanie zdrowia - §9 ust. 1
Uchybienia merytoryczne:
uchybienia merytoryczne1
Ustalenie czasu nauczania indywidualnego niezgodnie ze wskazaniem lekarza w za-świadczeniu o stanie zdrowia (skrócenie) - §9 ust. 4
 • Niepełne uzasadnienie orzeczenia (bez wska-zania faktów na których zespół orzekający się oparł, brak podstawy prawnej) –

§8 ust. 2 - 5

 • Brak wskazania wszystkich najkorzyst-niejszych form kształcenia –

§8 ust. 2

Uchybienia merytoryczne:
uchybienia formalne
Brak zarządzenia dyrektora poradni powo-łującego skład zespołu orzekającego –

§4 ust. 1

 • Nieprawodłowy skład zespołu orzekającego –

§4 ust. 2

 • Pełnienie przez pracownika funkcji przewo-dniczącego zespołu bez pisemnego upo-ważnienia przez dyrektora poradni –

§4 ust. 2 pkt 1

 • Niewypełnione protokoły – brak informacji o odmiennym stanowisku -

§7 ust. 3

Uchybienia formalne:
uchybienia formalne1
Pełnienie podwójnej roli przez dyrektora poradni jako przewodniczący i jako członek zespołu (np. pedagog, psycholog) –

§4 ust. 2 pkt 1

 • Inny skład zespołu wpisany w protokole, a inny na wydanym orzeczeniu -

§4 ust. 1 -2

 • Brak pieczątki na wniosku złożonym przez rodziców do poradni lub na wniesionym odwołaniu od wydanego orzeczenia
Uchybienia formalne:
uchybienia formalne2
Brak potwierdzenia daty doręczenia orze-czenia rodzicom

§16 ust. 1

 • Niezachowanie terminu postępowania orzekającego w procedurze odwoławczej - §17 ust. 1 - 4
 • Nieprawidłowe wzory orzeczeń – (wydane na nieaktualnych drukach) –

§10 ust. 1

Uchybienia formalne: