slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & K PowerPoint Presentation
Download Presentation
RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & K

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & K - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Płock, 9.05.2012 r. Rynek PPP w Polsce 2009-2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES dr Rafał Cieślak radca prawny Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & K' - brewster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RYNEK PPP W POLSCE – CASE-STUDIES

dr Rafał Cieślak

radca prawny

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego

Cieślak & Kordasiewicz

Płock, 9.05.2012 r.

slide2

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Na dzień 31 grudnia 2011 r. ogłoszono ok. 140 postępowań w sprawie PPP/koncesji i zawarto 26 umów o PPP lub koncesję
 • Po stronie podmiotów publicznych występują przede wszystkim miasta i gminy, względnie – inne j.s.t. lub ich jednostki organizacyjne
 • Preferowaną formą partnerstwa jest koncesja na roboty budowlane lub PPP w trybie koncesji.
slide3

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Podział na modele współpracy w ramach ogłoszonych postępowań
slide4

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Lokalizacja projektów
slide5

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Podmioty ogłaszające postępowania typu PPP
slide6

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Podział na modele współpracy w ramach zawartych umów
slide7

Rynek PPP w Polsce 2009-2011

 • Postępowania według sektorów
slide8

PPP case studies – gospodarka odpadami

Projekt: Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ulicy Nowohuckiej w Krakowie

Koncesja / koncesja na usługi

 • Data rozpoczęcia postępowania: 10.02.2011
 • Zawarcie umowy koncesji: czerwiec.2011
 • Koncesjodawca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
 • Koncesjonariusz: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

źródło: www.infokrakow24.pl

slide9

PPP case studies – gospodarka odpadami

 • Przedmiot koncesji: obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie
 • Czas trwania umowy – 10 lat
 • Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana koncesjodawcy
 • Wynagrodzenie koncesjonariusza: pobierane pożytki
 • Wysokość partycypacji finansowej ze strony Gminy: 0,00 zł

źródło: www.infokrakow24.pl

slide10

PPP case studies – energetyka

Projekt: Koncesja na świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną dla mieszkańców osiedla w m. Siemirowice

 • Postępowanie ogłoszono w dniu - 24.06.2011 r.
 • Data zawarcia umowy – 28.10.2011r.
 • Koncesjodawca: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – oddział w Gdyni
 • Koncesjonariusz: Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski,
 • M. Czachowski Sp. Jawna.
 • Przedmiot koncesji:
  • Produkcja energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną
  • Modernizacja utrzymanie infrastruktury technicznej przez okres obowiązywania umowy.
slide11

PPP case studies – energetyka

 • Wartość usług będących przedmiotem koncesji - 17 710 000 zł netto.
 • Okres trwania umowy - 15 lat

Zdjęcie osiedla Siemirowice (źródło: www.panoramio.pl)

slide12

PPP case studies – termomodernizacja

 • Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie
 • Zakres prac przy termomodernizacji budynków liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej, zespołu szkół podstawowo-gimnazjalnych, oraz przedszkola:
 • wymiana 760 okien, drzwi, rynien,
 • ocieplenie 11 tys. mkw. ścian,
 • nowe kotłownie i węzły ciepłownicze,
 • malowanie elewacji,
 • zmiana systemu oświetlenia na energooszczędne.
 • Cel: obniżenie kosztów eksploatacji obiektów (gwarancje oszczędności)
 • Wartość inwestycji: ok. 9 000 000,00 zł
slide13

PPP case studies – termomodernizacja

 • Postępowanie prowadzono w trybie dialogu konkurencyjnego (PZP)
 • Do postępowania przystąpiły dwie firmy:
 • Siemens Sp. z o.o.
 • ESCO Sp. z o.o.
 • Postępowanie wygrał: Siemens Sp. z o.o.
 • Data zawarcia umowy: 4.03.2010 r.
 • Okres obowiązywania umowy: 10 lat
 • Innowacja: partner prywatny udzielił gwarancji
 • na uzyskanie oszczędności energetycznych.

Jest to pierwsza umowa o PPP w Polsce zawarta na podstawie PZP.

źródło : www.mediana.nazwa.pl

slide14

PPP case studies – gospodarka wodno-ściekowa

 • Projekt: Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino
 • Przedmiot koncesji:
 • Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną.
 • Utrzymanie i eksploatacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię.
 • Prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Smołdzino w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Koncesjonariusz – Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku
 • Data zawarcia umowy – 15.09.2011 r.
slide15

PPP case studies – gospodarka wodno-ściekowa

 • Kryteria oceny ofert:
 • Istotne
  • wysokość stawek za: - dostawę 1m3 wody przy uwzględnieniu taryf wskazanych przez Radę Gminy Smołdzino w uchwale nr V/35/2011 z dn. 19.01.11
  • wysokość stawek za: odbiór 1m3 ścieków przy uwzględnieniu taryfy w uchwale jak wyżej
  • wysokość zadeklarowanej średniej wysokości nakładów ponoszonych na remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w okresie obwiązywania umowy
  • zaproponowanie rozwiązań technologicznych, w tym gwarantujących poprawę jakości dostarczanej wody oraz usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
 • Uzupełniające
  • doświadczenie poparte referencjami
 • Wartość koncesji - 654.200,00 zł netto.
 • Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy
slide16

PPP case studies – ochrona zdrowia

Projekt: Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną.

 • Postępowanie ogłoszono w dniu 7.05.2009 r.
 • Przedmiot koncesji:
 • budowa obiektu Stacji Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną i Oddziałem Nefrologicznym przy obiekcie SP ZOZ w Jaworznie,
 • dodatkowe powierzchnie (administracja, sala audio-wizualna) dla szpitala,
 • Łączna powierzchnia: ok. 2 tys. m2 (4 kondygnacje).
 • Wartość robót budowlanych: ok. 5 000 000,00 zł,
 • Ryzyka związane z budową i eksploatacją: po stronie koncesjonariusza
 • Partner prywatny: Nefrolux NZOZ Lucjan Sobieraj s.c.
slide17

PPP case studies – ochrona zdrowia

 • Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 8.11.2010 r..
 • Pacjenci korzystają nieodpłatnie z usług Stacji Dializ od początku 2011 r. (NFZ)
 • Dodatkowe informacje:
 • stacja wyposażona jest w 18 miejsc, czynna 24h, zapewnia specjalistyczny transport dla pacjentów,
 • usługi hemodializy (sztuczna nerka),
 • zapewnienie dodatkowej pracy lekarzom SP ZOZ w Jaworznie (konsultacje),
 • kontrakt z NFZ.
 • Po 15 latach obiekt zostanie przekazany przez koncesjonariusza na rzecz szpitala.

www.jaworzno.pl

www.szpital.jaw.pl

slide18

PPP case studies – parkingi

 • Projekt: Budowa parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu.
 • czas trwania koncesji – 40 lat,
 • zawarcie umowy: 16.07.2010 r.,
 • partner prywatny: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider konsorcjum),
 • koszty budowy: ponad 38 000 000,00 zł,
 • 3 kondygnacje (331 miejsc postojowych),
 • planowany czas realizacji: 3 lata
 • Dodatkowe informacje:
 • konieczność wyburzenia schronu lotniczego
 • prace archeologiczne (podmiot publiczny)
 • wymiana nawierzchni placu (mała architektura) i uzupełnienie zieleni,
 • po zakończeniu umowy obiekt zostanie przekazany podmiotowi publicznemu.
slide19

PPP case studies – parkingi

 • Zdjęcie z budowy parkingu we Wrocławiu (źródło: Urząd Miejski we Wrocławiu)
slide20

PPP case studies – rewitalizacja

   • Projekt: przebudowa przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych pawilonów handlowych oraz modernizacją istniejących.
 • Przedmiot koncesji :
  • Zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich decyzji i remont przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic Basztowa – Lubicz – Westerplatte – Pawia.
 • Wyposażenie przejścia we własne oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego.
 • Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
  • Wykonanie przez koncesjonariusza 16 lokali handlowych, które będzie eksploatował.
  • Złożenie przez koncesjonariusza w pierwszej kolejności oferty najmu lokali handlowych oraz miejsc przeznaczonych pod handel obwoźny osobom prowadzącym działalność handlową w przejściu podziemnym.
slide21

PPP case studies – rewitalizacja

 • Okres obowiązywania umowy
  • niecałe 12 lat (143 miesiące). Sama przebudowa potrwa 9 miesięcy.
 • Ocena ofert dokonana na podstawie kryteriów:
  • Termin wykonania przedmiotu koncesji - 50 %,
  • Czas trwania koncesji - 50 %.
 • Koncesjonariusz:
  • firma budowlana Fortunet z Krakowa.
 • Wartość :
  • około 2,6 mln zł.

www.diennikpolski24.pl

slide22

PPP case studies – sport i rekreacja

 • Projekt: Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy

Koncesja / koncesja na usługi

 • Data rozpoczęcia postępowania: 1.02.2011
 • Data zawarcia umowy koncesji: 8.06.2011
 • Koncesjodawca: Miasto Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 • Koncesjonariusz – konsorcjum firm w składzie:
 • Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Kopernika 17,
 • IQ Service Jacek Bańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-520) przy ul. Olimpijskiej 28A.

www.dziennikzachodni.pl

slide23

PPP case studies – sport i rekreacja

 • Przedmiot koncesji: świadczenie usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun”
 • maks. cena biletu na 60 min pływania dla klienta indywidualnego: 9,26 zł netto,
 • opłata za 45-minutową naukę pływania dla grupy 15-osobowej: 15,00 zł netto.
 • Czas trwania umowy – 24 miesiące od momentu przekazania nieruchomości
 • Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana będzie koncesjodawcy
 • Wynagrodzenie koncesjonariusza:
 • pobierane pożytki,
 • płatność koncesjodawcy - roczna dopłata koncesjodawcy do kosztów utrzymania krytej pływalni „Neptun” – 420 000 zł netto (516 600 zł brutto)
 • Całkowita wartość umowy: 1 033 200,00 zł brutto
slide24

PPP case studies – sport i rekreacja

 • Projekt: Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”
 • Zakres przedsięwzięcia:
 • kompleks basenowy,
 • SPA,
 • Park „Feng-shui”,
 • Parkingi samochodowe i rowerowe,
 • Podjazdy i ciągi piesze integrujące
 • inwestycję z terenami otaczającymi.

Całość terenu obejmuje obszar ok. 4 ha

źródło: www.goldenline.pl

slide25

PPP case studies – sport i rekreacja

Przebieg postępowania o wybór partnera prywatnego:

 • Ustalenie z UMWŚw możliwości współfinansowania projektu w modelu PPP.
 • Postępowanie w trybie koncesji na roboty budowlane: grudzień 2009.
 • W październiku 2010 r. zawarto umowę koncesji z firmą Malinowy Zdrój Sp. z o.o.
 • Nakłady inwestycyjne: ok. 16 000 000,00 zł
 • Finansowanie ze środków UE (RPOWŚw): 8 000 000,00 zł (50%)
 • Okres na jaki zawarto umowę koncesji: 27 lat
 • Planowane oddanie obiektu do użytkowania: do końca 2012 r.

Zakres zadań koncesjonariusza

 • Projektowanie
 • Budowa
 • Eksploatacja
slide26

PPP case studies – turystyka

 • Projekt: Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze
 • Data ogłoszenia postępowania – 20.10.11 r.
 • Forma umowy – koncesja na usługi
 • Przedmiot koncesji:
 • Świadczenie usługi zarządzania, udostępniania i utrzymania Podziemnej Trasy Turystycznej w Kamiennej Górze.
 • Wynagrodzeniekoncesjonariusza:
 • Wpływy z biletów i płatność koncesjodawcy (nie przekraczająca dwukrotności minimalnego wynagrodzenia).
 • Roczne koszty świadczenia usług – 250 000 zł netto
slide27

PPP case studies – turystyka

Kryteria oceny ofert:

1. wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji (cena za bilet)

2. propozycja corocznej imprezy - wydarzenia

3. propozycja programu (scenariusza) zwiedzania PTT

4. wkład własny Koncesjonariusza w udostępnienie przedmiotu koncesji (wyposażenie, doposażenie obiektów, przygotowanie ekspozycji w PTT)

5. wkład własny koncesjonariusza w promocję PTT w pierwszych dwóch latach obowiązywania umowy koncesji .

slide28

PPP case studies – edukacja

 • Projekt: Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krapkowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka oraz prowadzeniem żłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. a także przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie.
 •   Forma: PPP w trybie koncesji
 • Data wszczęcia postępowania: 20.09.2011
 • Kryteria oceny ofert:
  • 1. Oferowany czas trwania koncesji /nie krócej niż do 31.12.2016r.
   • 2. Przejęcie przez koncesjonariusza jak największej ilości zakresu zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem
 • Miasto przewiduje dopłaty dla inwestora.
 • Data zawarcia umowy: 19 października 2012 r.
slide29

PPP case studies – edukacja

Zdjęcie budynku na os. Sady 1 w Krapkowicach (źródło: www.krapkowice.net.pl)

slide30

PPP case studies – cmentarz komunalny

Projekt: Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią

Koncesja / koncesja na roboty budowlane

 • Data rozpoczęcia postępowania: 2.06.2010
 • Data zawarcia umowy koncesji: 12.07.2011
 • Koncesjodawca: Gmina Miejska Kraków
 • Koncesjonariusz: konsorcjum w składzie:
 • Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi,
 • Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA,
 • T. Salski i D. Salska Spółka Jawna z Łodzi,
 • UrciuoliGroup`s S.R.L. z Avellino – Włochy.

źródło: www.tvp.pl

slide31

PPP case studies – cmentarz komunalny

 • Przedmiot koncesji: kompleksowa realizacja inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielarnia zwłok
 • powierzchnia cmentarza: 9ha,
 • liczba miejsc grzebalnych: ok. 9 tys.
 • powierzchnia obiektu ceremonialnego: ok. 1,5 tys. m²
 • powierzchnia parkingu naziemnego: ok. 150 m²
 • liczba miejsc parkingowych: ok. 150
 • Czas trwania umowy – 30 lat
 • Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zwracana koncesjodawcy
 • Wynagrodzenie koncesjonariusza: pobierane pożytki
 • Całkowita wartość umowy: 24 500 000,00 zł brutto
slide32

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego

Cieślak & Kordasiewicz

ul. Pilicka 26, 02-613 Warszawa

tel./fax: (22) 499 51 80/81

email: kdg@kdg.waw.pl

www.kdg.waw.pl