Produkcja przyjaznej rodowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy
Download
1 / 22

Produkcja przyjaznej ?rodowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Produkcja przyjaznej środowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy. Olli Taimisto Dyrektor Sprzedaży 21 listopada 2012. Spis treści. Powody, dla których warto promować energię odnawialną Rola Metso Biomasa i jej spalanie Modułowe elektrownie i elektrociepłownie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produkcja przyjaznej ?rodowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy' - brett-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Produkcja przyjaznej rodowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy

Produkcja przyjaznej środowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy

Olli Taimisto

Dyrektor Sprzedaży

21 listopada 2012


Spis tre ci
Spis treści pozyskiwanej biomasy

Powody, dla których warto promować energię odnawialną

Rola Metso

Biomasa i jej spalanie

Modułowe elektrownie i elektrociepłownie


Dlaczego bioenergia jest korzystna
Dlaczego bioenergia jest pozyskiwanej biomasykorzystna?

Metso wspiera ochronę środowiska przez redukcję emisji zmieniając klasyczne kominy w „zielone”

 • Trwały, czysty i bezpieczny sposób zastąpienia i uzupełnienia paliw kopalnianych

 • Najlepszy sposób na wykorzystanie lokalnych zasobów, z których korzyści czerpie lokalne społeczeństwo i środowisko

 • Produkcja zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej

 • Mniejsze zapotrzebowanie na rezerwowanie mocy i inwestycje sieciowe – może stanowić rezerwowanie mocy dla wiatru i energii słonecznej


Wybrane kwestie
Wybrane kwestie pozyskiwanej biomasy

2. Mega trendy

3. Rozwiązania

1. Środowisko biznesu

Ogólne cele wzrostu

Mniej paliw kopalnych

CO2 – neutralna energia elektryczna - Para- Ciepło

Cel

Wykorzystanie paliw odnawialnych

Wysokie ceny energii

Rentowność

Sprawność procesowa w energetyce

Nowe produkty bio:- Bio-gaz- Bio-olej- Bio-węgiel

Zrównoważony rozwój

Duża zmienność na rynku energii elektrycznej

Duża mieszanka paliwa

Dążenia w kierunku mniejszych lokalnych bloków energetycznych

Przyszłościowe produkty wysokiej klasy

Różnorodne technologie wytwarzania energii


Propozycja m etso rozwi za dla produkcji bioenergii
Propozycja M pozyskiwanej biomasyetso rozwiązań dla produkcji bioenergii

Niepowtarzalne połączenie technologii i usług, które umożliwiają przekształcenie biomasy, materiałów uzyskanych z recyklingu i odpadów w najbardziej wartościową postać bioenergii w specyficznej dla Klienta działalności biznesowej.

 • Spalanie

 • Gazyfikacja

 • Piroliza

 • Torrefikacja

Przygotowanie i podawanie paliwa

Proces konwersji

Oczyszczanie spalin

 • Produkcja:

 • CO2 – neutralnaenergiaelektryczna

 • para

 • ciepło

 • Nowe bio-produkty

 • Bio gaz

 • Bio-olej

 • Bio- węgiel

Przyszłościoweprodukty wysokiej klasy

Rozwiązania automatyki / Serwis

Zmaksymalizowanie zróżnicowania paliw odnawialnych

Maksymalizacja produkcji i sprawności

Redukcja emisji

Wydajność


Instalacje biomasowe firmy metso s dostosowane do r nych potrzeb
Instalacje pozyskiwanej biomasybiomasowefirmy Metso są dostosowane do różnych potrzeb

 • Przykład: BayerfondsBestEnergy

 • Paliwo pozyskiwane lokalnie

 • Typowa odległość transportu paliwa < 50 km

Małe, modułowe

instalacje < 20 MWe

 • Przykład: PGE GiEK Oddział Zespół El. Szczecin

 • Transport paliwa ciężarówkami i koleją

 • Typowa odległość transportu paliwa do 50-100 km

Instalacje średnie –BFB

< 20-100 MWe

 • Przykład: AlholmensKraft

 • Dobrze rozwinięta logistyka paliwa

 • Większa odległość transportu paliwa, np. transport drogą morską

Duże instalacje –CFB

< 100-300 MWe

6


Produkcja przyjaznej rodowisku energii z lokalnie pozyskiwanej biomasy

MW Power – pozyskiwanej biomasyczęścią Metso

ENERGIA

PAPIER I CELULOZA

 • Rozwiązania technologiczne , maszyny i usługi dla produkcji energii

 • Celulozao

 • Papier

 • Elektrownie < 60 MW

 • Ciepłownie

 • Elektrownie modułowe

 • Kotły olejowe i gazowe

Power

Pulp and Paper

Metso

MW Power

 • Elektrownie > 60 MW

 • Rozwiązania dotyczące gazyfikacji

 • Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

 • Kotły sodowe

 • Usługi serwisowe i eksperckie

 • Rozwiązania automatyki

 • Mechaniczne i chemiczne linie i urządzenia do roztwarzania masy

 • Linie produkcyjne , maszyny i modernizacje do produkcji papieru, tektury i bibułki

 • Tkaniny i filtry dla przemysłu papierniczego, celulozowego i energetycznego

 • Usługi konserwatorskie i serwisowe

 • Części zamienne i szybko zużywające się


Zalety modu owych elektrowni biomasowych

ESP pozyskiwanej biomasy

Walczak parowy

Komin

Kocioł

Klatka schodowa

Moduł zbiornika wody zasilającej

Bio ruszt

Silos kotła

Moduł wentylatora

Moduł zbiornika wody uzupełniającej

Moduł pompy wody zasilającej

Moduł pary głównej

Moduł wymiennika ciepła

Jednostka generatora turbiny

Moduł kondensatora

Zalety modułowych elektrowni biomasowych

Szybszy i łatwiejszy sposób na budowę wysoce sprawnej elektrowni

 • Korzyści projektu modułowego

 • Jasny zakres i opcje

 • Szybki rozruch projektu

 • Szybka i bezpieczna realizacja

 • Zminimalizowanyinterfejs i ryzyko opóźnienia

 • Seryjne zastosowanie

 • Atrakcyjna cena

 • Korzyści dostawy „pod-klucz”

 • Jednoosobowa odpowiedzialność

 • Zminimalizowane ryzyko projektu

 • Wiarygodność finansowa

 • Stała jakość

 • Inne korzyści

 • Lokalna obsługa i konserwacja


Modularyzacja umo liwia seryjno produkcji
Modularyzacja umożliwia seryjność produkcji pozyskiwanej biomasy

Wielokrotne zastosowanie przyczynia się do rosnących korzyści dla Klientów

Sześć identycznych elektrowni „pod-klucz” dla jednego Klienta

Wydajność: 6 x 5.6 MWe / 0-10 MWth

Paliwa:lokalne odpady biomasowe i odpady skladowane

Dostawa & eksploatacja2008-2011

Obsługa i konserwacja dostępne lokalnie


Referencje mw power w europie
Referencje pozyskiwanej biomasyMW Power w Europie

Power Gen

Heat plant

Retrofit

1 Baden Baden, BioPower 5CEX

2 Bad Arolsen, BioPower 5CEX

3 Langelsheim, BioPower 5CEX

4 Rieste, BioPower 5CEX

5 Leipzig, BioPower 5CEX

6 Niesky, BioPower 5CEX

7 Steinau, BioPower 5CEX

8 Zwickau, BioPower 5CEX

9 Amel 1, BioPower 5CEX

10 Amel 2, BioPower 5CEX

11 Ham, BioPower 8CEX

12 Autun, Dalkia, BioHeat 8

13 Manchester, BioPower 5CEX

14 Tadcaster, BioPower 5CEX

15 Enniskeane, BioPower 2CEX

Czechy

16 Caslav, BioPower 5CEX

Białoruś

17 Pruzhany, BioPower 5CEX

18 Helme, BioPower 7 DH

19 Laukalne, BioPower 7 DH

18

19

17

14

15

13

3

4

5

6

2

8

11

9,10

7

16

1

12

10


Biopower koncepcja dostaw modu owych pod klucz
Biopower – pozyskiwanej biomasyKoncepcja dostaw modułowych „pod-klucz”

Całościowe rozwiązanie kogeneracji energii odnawialnej 24/7

Unikalna oferta:

 • Łączna produkcja ciepła i energii elektrycznej 3–10 MWe

 • Projekt modułowy

 • Dostawa „pod-klucz”

 • Usługi przez cały okres eksploatacji

 • BioGrate lub BFB

 • Korzyści płynące dla Klienta

 • Zakres dostaw zgodny z potrzebami Klienta

 • Zabezpieczenie harmonogramu i kosztów

 • Szybkie planowanie projektu

 • Seryjna produkcja

 • Ekonomiczna cena


Luty 2012
Luty pozyskiwanej biomasy 2012


Mar zec 2012
Mar pozyskiwanej biomasyzec 2012


Kwiecie 2012
Kwiecień pozyskiwanej biomasy 2012


Ma j 2012
Ma pozyskiwanej biomasyj 2012


Czerwiec 2012
Czerwiec pozyskiwanej biomasy 2012


Lipiec 2012
Lipiec pozyskiwanej biomasy 2012


Sierpie 2012
Sierpień pozyskiwanej biomasy 2012


Wrzesie 2012
Wrzesień pozyskiwanej biomasy 2012


Pa dziernik 2012
Październik pozyskiwanej biomasy 2012


Przyk ad heizkraftwerk zwickau s d gmbh co kg
Przykład pozyskiwanej biomasy: Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH & Co. KG

 • Rozruch: Grudzień 2012

 • Dostawa „pod klucz” modułowej Elektrowni Biopower 5

 • Paliwo: biomasa i paliwo odpadowe pozyskane z lokalnej roślinności

 • Wydajność:

  • Maks. 10 MWth dla miejskiej sieci centralnego ogrzewania dla miasta Zwickau

  • Maks. 5 MW energii elektrycznej dla krajowej sieci elektrycznej

Klient: “Poprzez tę inwestycję nie tylko zabezpieczymy produkcję centralnego ogrzewania dla naszego miasta, ale również zmniejszamy swoją zależność od ciągle rosnących cen oleju i gazu.”

21