BAKTERIE
Download
1 / 17

BAKTERIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 637 Views
 • Uploaded on

BAKTERIE. 1.Definicja bakterii 2.Budowa bakterii 3.Kształty komórek bakterii 4.Czynności życiowe bakterii -odżywianie -oddychanie -rozmnażanie -metabolizm 5.Pozytywna rola bakterii w środowisku i gospodarce człowieka 6.Negatywna rola bakterii w środowisku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAKTERIE' - pink


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BAKTERIE

1.Definicja bakterii

2.Budowa bakterii

3.Kształty komórek bakterii

4.Czynności życiowe bakterii

-odżywianie

-oddychanie

-rozmnażanie

-metabolizm

5.Pozytywna rola bakterii w środowisku

i gospodarce człowieka

6.Negatywna rola bakterii w środowisku

i gospodarce człowieka

7. Ciekawostki


BAKTERIA

Bakteria (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) to  grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.


Budowa bakterii
BUDOWA BAKTERII

Niezależnie od kształtu komórki wszystkie bakterie posiadają zbliżoną budowę składającą się z trzech podstawowych elementów:

Cytoplazmy(galaretowata substancja wypełniająca wnętrze komórki oraz będą ca składnikiem błony komórkowej. Substancja ta posiada charakter substancji białkowej).

 • Ściany komórkowej (błona otaczająca komórkę wytrzymała na rozerwanie i posiadająca cechy elastyczne. Jej zadaniem jest ochrona komórki przed szkodliwym wpływem środowiska. Ściana komórkowa posiada ponadto cechy półprzepuszczalności umożliwiające wnikanie do wnętrza komórki substancji odżywczej o prostej budowie chemicznej. Ściana komórkowa nadaje komórce bakteryjnej określony kształt).

 • Błony komórkowej (błona cytoplazmatyczna; jej zadaniem jest filtrowanie związków wchłanianych przez komórkę, przenikają przez nią tylko związki proste posiadające cechy rozpuszczania się w wodzie lub tłuszczach. Błona komórkowa zbudowana jest z cytoplazmy).


Komórka wypełniona jest cytoplazmą, w której znajdują się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

· Nukleoid (jądro komórkowe) – w postaci cienkiej nici.

· Rybosomy – odgrywające zasadniczą rolę w syntezie białek (konstruowaniu złożonych substancji białkowych z substancji prostych – aminokwasów). Rybosomy mają postać skupiska drobnych ziarenek. W komórkach starszych znajdują się również substancje o charakterze materiału zapasowego głównie tłuszcze i cukry są to tzw. ziarniaki.

· Przetrwalniki – są to ciała umożliwiające odbudowę komórki bakteryjnej po jej zniszczeniu.


Kszta ty kom rek bakterii
Kształty komórek bakterii się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • Bakterie kuliste – mogą występować w środowisku pojedynczo; określa się je jako ziarniaki lub tworzyć połączenia:· Po dwie komórki bakteryjne – dwójniaki· Po cztery –czwórniaki · Tworzyć skupiska łańcuszkowe – paciorkowce· Tworzyć regularne skupiska foremne – pakietowce

  W formie nieregularnych gron – gronkowce

 • Bakterie cylindryczne – występują w kształtach wydłużonych mogą mieć postać:· LaseczekPałeczekMogą występować pojedynczo lub w formie łańcuszków.

 • Bakterie spiralne – ich wspólną cechą jest poskręcany kształt komórki. Bakterie te mogą występować w postaci: Przecinka – przecinkowceŚruby – śrubowceSprężyny – krętki


Czynno ci yciowe bakterii
CZYNNOŚCI ŻYCIOWE BAKTERII się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • Odżywianie

  1)Większość bakterii to heterotrofy (organizmy cudzożywne). Korzystają więc ze związków organicznych wytworzonych przez autotrofy. Do cudzożywnych bakterii należą :

  -pasożyty (człowieka, roślin i zwierzą), które żyją kosztem swoich żywicieli,

  -sporofity , które odżywiają  się martwą materią organiczną.

  2)Bakterie autotroficzne (samożywne) same syntezują wszystkie potrzebne do życia substancje z prostych związków nieorganicznych. Dzielą się na :

  -bakterie fotosyntezujące, które energię potrzebną do przekształcenia związków prostych w związki złożone czerpią ze światła słonecznego.

  -bakterie chemosyntezujące , które energię potrzebną do przekształcenia związków prostych w związki złożone z przeprowadzanych reakcji utleniania określonych związków nieorganicznych czerpią z przeprowadzanych reakcji utleniania określonych związków nieorganicznych.


 • Oddychanie się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

  1)Oddychanie beztlenowe może zachodzić na dwa różne sposoby.

 • Przez fermentacje ,która zachodzi w cytoplazmie bakterii beztlenowych. Polega na częściowym utlenieniu (rozłożeniu) złożonych związków organicznych do związków prostszych – alkoholu etylowego, kwasu mlekowego, kwasu octowego i innych. W czasie fermentacji powstaje niewielka ilość energii.

 • Drugi znacznie bardziej wydajny sposób oddychania beztlenowego przypomina oddychanie tlenowe, z tym, że akceptorem elektronów jest tutaj  inny niż tlen związek nieorganiczny. Wśród bakterii beztlenowych wyróżniamy :

  -względne beztlenowce , które  mogą dostosować mechanizm oddychania  do panujących warunków (mogą oddychać zarówno tlenowo jak i beztlenowo),

  -bezwzględne beztlenowce  , które giną w obecności tlenu .

  2)Oddychanie tlenowe -glukozie dostarczany jest tlen, następnie w wyniku szeregu procesów powstaje woda, dwutlenek węgla i energia. Jest bardziej wydajne energetycznie niż oddychanie beztlenowe. Bakterie oddychające tlenowo nazywane są aerobami. Wśród nich wyróżniamy :

  -względne tlenowce (aeroby fakultatywne)- oddychają tlenowo, ale w warunkach braku tlenu w środowisku przestawiają się na oddychanie beztlenowe. Do tej grupy należy zaliczyć bakterie purpurowe, liczne heterotrofy,

  -bezwzględne tlenowce (aeroby obligatoryjne)- oddychają jedynie tlenowo. Brak tlenu w środowisku jest dla nich zabójczy. Bakterie te nie potrafią wykorzystać innego związku jako akceptora wodoru.  Do tej grupy należą sinice, chemoautotrofy.


Pozytywna rola bakterii w rodowisku
Pozytywna rola bakterii w środowisku się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • Bakterie powodują rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych, dzięki czemu powierzchnia Ziemi nie jest pokryta warstwą martwych roślin, czy zwierząt.

 • Bez bakterii w glebie nie byłoby soli mineralnych, ponieważ bakterie mineralizują glebę. Bez soli mineralnych rośliny się mogłyby rosnąć.

 • Głównym składnikiem ścian komórkowych jest celuloza. Bakterie żyjące w żołądkach zwierząt roślinożernych pomagają zwierzętom trawić celulozę.

 • Bakterie przyczyniają się do oczyszczania wody.

 • Biorą udział w krążeniu dwutlenku węgla, azotu, siarki, fosforu ( cykle biochemiczne ),

 • Bakterie chemosyntezujące usuwają ze środowiska trujące, szkodliwe związki chemiczne np. amoniak,


Pozytywna rola bakterii w gospodarce cz owieka
Pozytywna rola bakterii w gospodarce człowieka się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • Są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym w produkcji

  • szczepionek (osłabione lub zabite bakterie wstrzykiwane zdrowym organizmom celem uodpornienia na choroby zakaźne przez wywołanie produkcji swoistych przeciwciał)

  • surowic (gotowe przeciwciała wstrzykiwane choremu celem wywołania natychmiastowej reakcji odpornościowej)

  • antybiotyków (wytwarzają substancje hamujące rozwój konkurencyjnych bakterii)

  • witamin (C, B12)

 • Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu,

 • W układzie pokarmowym człowieka produkują witaminy grupy B i witaminę K

 • Jak już było wspomniane na początku są po prostu niezbędne do życia


Negatywna rola bakterii w rodowisku
Negatywna rola bakterii w środowisku się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • - wywołują choroby zwierząt (np. nosacizna, gruźlica, różyca),

 • -powodują choroby roślin(plamistość liścia buraka, parch bakteryjny buraka, zgorzel łodygi ziemniaka, rak bakteryjny pomidorów, bakterioza kapusty),

 • -powodują gnicie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

 • - powodują niszczenie materiałów przemysłowych (drewna, włókna, papieru),

 • - uwalniają azot do atmosfery (bakterie denitryfikacyjne).


Negatywna rola bakterii w gospodarce cz owieka
Negatywna rola bakterii w gospodarce człowieka się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • powodują zakażenia przewodu pokarmowego

 • wśród najgroźniejszych dla człowieka chorób wywoływanych przez bakterie należy wymienić:

  - trąd,

      -cholerę

  -gruźlicę,

  -anginę

  -zapalenie opon mózgowych,

  - szkarlatynę,

  -boreliozę,

  -krztusiec,

  -rzeżączkę,

  -kiłę.


Ciekawostki
CIEKAWOSTKI się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:

 • W jelitach znajduje się ok. 10 trylionów pojedynczych komórek bakteryjnych – to dziesięć razy więcej niż wszystkie komórki ludzkiego organizmu razem wzięte!

 • 99% DNA które mamy w sobie , to w rzeczywistości DNA bakterii zamieszkujących nasze jelita,

 • Całkowita masa bakterii wynosi ok. 2 kg!

 • Gdyby nie bakterie to w serze żółtych zjadanym przez nas na śniadanie nie byłoby tak zwanych ok. (pot. dziur w serze) ,

 • Bakterie wykorzystuję się także do produkcji innych produktów mlecznych , m.in. do produkcji kefiru i maślanki .


Poznajemy biologie z się rozmieszczone następujące cechy anatomiczne komórki:TIKiem

TIK-technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oto link do naszej strony internetowej!!

http://blogiceo.nq.pl/lokrzywinbio/


ad