slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr . Lenka Mojšová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr . Lenka Mojšová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Mgr . Lenka Mojšová - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Mgr. Jana Fečkaninová. Mgr . Lenka Mojšová. Mentor: MUDr. Jiří Dvořáček. Leonardo da Vinci stáž 01.09. – 30.11.2012 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov Tel.: +420 380 739 131 http://cervenydvur.cz/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr . Lenka Mojšová' - brennan-saunders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mgr. Jana Fečkaninová

Mgr. Lenka Mojšová

Mentor: MUDr. JiříDvořáček

LeonardodaVinci stáž 01.09. – 30.11.2012Psychiatrická léčebna Červený DvůrČervenýDvůr 1, 381 01 Český KrumlovTel.: +420 380 739 131http://cervenydvur.cz/

c harakteristika organiz cie

PL Červený Dvůr sa špecializuje na strednodobú ústavnú liečbu závislostí na návykových látkach a patologického hráčstva. Bola založená v roku 1966. V súčasnosti je kapacita liečebne 103 lôžok, terapeutický program ročne absolvuje 550 až 750 pacientov. Liečebňa má 4 oddelenia – príjmové detoxifikačné oddelenie (detox) a tri psychoterapeuticko-režimové oddelenia.

Charakteristika organizácie

Vykonávané činnosti

  • Zúčastňovali sme sa všetkých terapeutických aktivít, ktoré liečebňa ponúka. Neskôr sme pod supervíziou sami viedli ranné komunity a skupinové psychoterapie.
  • Samostatne sme vykonávali psychologické a adiktologické vyšetrenia, tiež individuálne rozhovory.
  • Zúčastňovali sme sa rodinných terapií a arteterapií.
  • Pravidelne sme navštevovali prednášky v liečebni.
  • Aktívne sme boli zapojené do celého života terapeutickej komunity.
pozit va negat va a pr nos st e

– využitie teoretických poznatkov v praxi

– viaceré formy práce s pacientom (individuálne, skupinovo, komunitne)

– zvýšenie profesijnej zodpovednosti a samostatnosti

– tímová spolupráca

– participácia na rozhodnutiach pri prestupoch do vyššej fázy liečby

– možnosť konzultácie s odborníkmi (lekári, psychológovia, terapeuti, soc. pracovníci)

– sledovanie celého procesu liečby (detox – ukončenie liečby)

– budovanie vzťahu s pacientmi účasťou na voľnočasových aktivitách usporadúvaných liečebňou (keramika, korálky, kurz tanca,...)

– príjemné prostredie, v ktorom je liečebňa situovaná + okolie

Pozitíva, negatíva a prínos stáže
slide4

– nedostatočne vymedzené kompetencie

– veľké časové odstupy jednotlivých aktivít na oddelení

– nižší profesijný rešpekt zo strany pacientov (vekový priemer cca 25 rokov)

– náročnejšia integrácia do života komunity (tvorí ju cca 30 osôb)

– nutnosť direktívnejšieho prístupu

– nedostatočné využitie diagnostických metód pri práci s pacientmi

  • Prínos stáže:
  • nenahraditeľná profesijná skúsenosť, ktorá snáď bude zohľadňovaná pri uchádzaní sa o zamestnanie
  • osobnostný rast – sebarealizácia, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, nárast frustračnej tolerancie, rozvoj sociálnych zručností
ubytovanie a vo n as

Bývali sme v Penzióne Střemily. Nachádza sa na okraji CHKO Blanský les, 14 km od Českého Krumlova, 6 km od Červeného Dvůra. V okolí sú nádherné trasy na cykloturistiku, sústava rybníkov, ubytovaným sa ponúka možnosť jazdy po okolí v kočiari ťahanom koňmi.

Ubytovanie a voľný čas

Krivolaké uličky, romantické zákutia a unikátny komplex meštianských domov s impozantnou dominantou zámku nad meandrom Vltavy, vynikajúce výstavy umelcov svetoznámych mien, koncerty, hudobné festivaly, divadelné predstavenia, krčmičky, kaviarne i stredoveké krčmy, pestrá zmes turistov z celého sveta, to všetko je Český Krumlov. Od roku 1992 je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.