Download
y zey aktif maddeler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yüzey Aktif Maddeler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yüzey Aktif Maddeler

Yüzey Aktif Maddeler

696 Views Download Presentation
Download Presentation

Yüzey Aktif Maddeler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yüzey Aktif Maddeler

 2. Bazı Kavramlar • Lipofilik • Lipofobik • Hidrofilik • Hidrofobik

 3. Su ve Yağ Su, yağı sevmez Yüzey aktif maddeler Bunların ikisini de sever

 4. Yüzey Aktif Maddeler Polar Uç Apolar Uç

 5. Misel Oluşumu

 6. Kritik Misel Konsantrasyonu (CMC)

 7. Yağ, Su ve Yüzey Aktif MaddeBu bir emülsiyon değil mi? Lipofilik kısım Hidrofilik kısım

 8. Emülsiyona Bazı Örnekler

 9. Kir nasıl çıkarılıyor?

 10. Bazı Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması • Non-iyonik • Anyonik • Katyonik • Amfoterik

 11. Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Sülfosüksinat Diester Sülfosüksinat Monoester

 12. Anyoniklerin Kullanım Yerleri • Şampuanlar • Elde yıkama • Banyo jeli • Diş pastası • Sabun ve Deterjanlar

 13. Katyonik Yüzey Aktifler (1)

 14. Katyonik Yüzey Aktifler (2)

 15. Katyonikler negatif yüzeylere yapışır

 16. Cationic Surfactants

 17. CH3 N+ CH2COO- CH3 CH3 CONH (CH2)3 N+ CH2COO- CH3 Amfoterik olanİyonik Yüzey Aktif Maddeler Cocobetaine (CB) Cocoamidopropylbetaine ( CAPB)

 18. Amfoteriklerin kullanım yerleri • Saç şampuanları • Elde yıkamak için bulaşık deterjanları • Tekstil deterjanları • Sıvı sabunlar • Temizleme losyonları

 19. Non-iyonicYüzey Akt. Mad.

 20. Non-iyonicYüzey Akt. Mad.

 21. Non-iyonikler suda nasıl çözünmektedir?

 22. Sabunlaşma Reaksiyonu