Laboratorieskola 2 0
Download
1 / 33

LABORATORIESKOLA 2.0 - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

LABORATORIESKOLA 2.0. 18 maj 2009 Esbjörn Hellström, Lund. LABORATORIESKOLA 2.0. Laboratorieskola (1.0) utvecklades av John Dewey och Alice Chipman Dewey i början av 1900-talet och har sedan dess, via Ellen Key och andra reformpedagoger, även inspirerat till nu gällande läroplan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LABORATORIESKOLA 2.0' - brendan-morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laboratorieskola 2 0

LABORATORIESKOLA 2.0

18 maj 2009

Esbjörn Hellström, Lund


Laboratorieskola 2 01
LABORATORIESKOLA 2.0

Laboratorieskola (1.0) utvecklades av John Dewey och Alice Chipman Dewey i början av 1900-talet och har sedan dess, via Ellen Key och andra reformpedagoger, även inspirerat till nu gällande läroplan.

En Laboratorieskola kännetecknas av erfarenhetsbaserat lärande som grund för kunskapsutvecklingen (learning by doing).


Laboratorieskola 2 02
LABORATORIESKOLA 2.0

SYFTE

- ”hållbar pedagogisk praxis” (Dewey, 1928)

Jfr. ”hållbart lärande” (2005); ”Decade of Education for Sustainable Development”. Malmö-Lund som första nordiska region för hållbart lärande.


Laboratorieskola 2 03
LABORATORIESKOLA 2.0

RESULTAT (1928)

Vad händer med eleverna när de kommer till college eller ut i livet?

Erfarenheten visar att de klarar sig bra.


Laboratorieskola 2 04
LABORATORIESKOLA 2.0

RESULTAT

Erfarenheten visar att de klarar sig bra.

(Illeris 1991, Dahlin 2003)


Laboratorieskola 2 05
LABORATORIESKOLA 2.0

SKILLNADER

…olika pedagogiska vetenskaper inte bara möjliga utan också behövliga.


Laboratorieskola 2 06
LABORATORIESKOLA 2.0

VARIATION

På samma sätt som skolornas arbetsmetoder skiftar, så måste de intellektuella teorier som man slutit sig till av dessa arbetsmetoder variera.


Laboratorieskola 2 07
LABORATORIESKOLA 2.0

…progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av

-frihet,


Laboratorieskola 2 08
LABORATORIESKOLA 2.0

…progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av

-frihet,

-individcentrering,


Laboratorieskola 2 09
LABORATORIESKOLA 2.0

…progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av

-frihet,

-individcentrering,

-aktivitet och


Laboratorieskola 2 010
LABORATORIESKOLA 2.0

…progressiva skolor utgör ett avsteg från gamla ideal, som när det gäller betoningen av

-frihet,

-individcentrering,

-aktivitet och

-samarbete som socialt medium.


Laboratorieskola 2 011
LABORATORIESKOLA 2.0

- - där man värdesätter skillnader i förmåga och erfarenhet i stället för likriktning.


Laboratorieskola 2 012
LABORATORIESKOLA 2.0

OLIKA MÄTSYSTEM

Kunskapsmätningarnas plats i en pedagogisk teori är mycket annorlunda i ett statiskt utbildningssystem jämfört med i ett dynamiskt.


Laboratorieskola 2 013
LABORATORIESKOLA 2.0

LÄRA AV ALLT

Det finns inget speciellt lärostoff som alla skolor måste använda…


Laboratorieskola 2 014
LABORATORIESKOLA 2.0

…men i varje skola borde det finnas någonting i lärostoffet som är signifikant och som utvecklas och formas.


Laboratorieskola 2 015
LABORATORIESKOLA 2.0

En aktivitet eller ett projekt måste naturligtvis hålla sig inom ramen för elevernas erfarenhet och knyta an till deras behov –


Laboratorieskola 2 016
LABORATORIESKOLA 2.0

En aktivitet eller ett projekt måste naturligtvis hålla sig inom ramen för elevernas erfarenhet och knyta an till deras behov –

- kännetecknet på ett bra projekt att det är tillräckligt rikt och komplext för att kräva en rad olika insatser från olika barn…


Laboratorieskola 2 017
LABORATORIESKOLA 2.0

UPPTÄCKANDETS VÄG

… kännetecken på en bra aktivitet äratt den tar tillräckligt lång tid…


Laboratorieskola 2 018
LABORATORIESKOLA 2.0

… tar tillräckligt lång tid,

- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg


Laboratorieskola 2 019
LABORATORIESKOLA 2.0

… tar tillräckligt lång tid,

- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg

- öppnar ett nytt fält,


Laboratorieskola 2 020
LABORATORIESKOLA 2.0

… tar tillräckligt lång tid,

- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg

- öppnar ett nytt fält,

- ställer nya frågor,


Laboratorieskola 2 021
LABORATORIESKOLA 2.0

… tar tillräckligt lång tid,

- så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett sådant sätt att varje steg

- öppnar ett nytt fält,

- ställer nya frågor,

- väcker behov av ytterligare kunskaper.


Laboratorieskola 2 022
LABORATORIESKOLA 2.0

Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga honom att dricka.


Laboratorieskola 2 023
LABORATORIESKOLA 2.0

HÄRMNING – PÅVERKAN

…varifrån kommer elevens idé om vad han skall göra?

Den måste komma från det han redan har hört eller sett - - från omgivningen.


Laboratorieskola 2 024
LABORATORIESKOLA 2.0

LÄRARROLLEN

Progressiva lärare kan arbeta fram avgörande och systematiserade kunskapsområden.


Laboratorieskola 2 025
LABORATORIESKOLA 2.0

…materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt…


Laboratorieskola 2 026
LABORATORIESKOLA 2.0

…materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt…

…ska vara uppgifter grundade på omsorgsfulla observationer av de frågor som uppstått i samband med aktiviteterna…


Laboratorieskola 2 027
LABORATORIESKOLA 2.0

…materialet ska hänga samman med och ha uppstått ur aktiviteter och längre projekt…

…ska vara uppgifter grundade på omsorgsfulla observationer av de frågor som uppstått i samband med aktiviteterna…

…ska kunna läggas till en stor men ändå fristående samling av sammanhängande stoff, byggas upp steg för steg…


Laboratorieskola 2 028
LABORATORIESKOLA 2.0

LÄRA AV LIVET

… eleverna skall komma fram till sådana svar, som har inlärning som en oundviklig konsekvens.


Laboratorieskola 2 029
LABORATORIESKOLA 2.0

För läraren gäller att hitta förutsättningar - - och att samverka med elevernas aktiviteter så att de får inlärning som en konsekvens


Laboratorieskola 2 030
LABORATORIESKOLA 2.0

UNDERVISNINGSKONST

Är inte den progressiva rörelsen nu tillräckligt väletablerad för att kunna tänka igenom det intellektuella bidrag den skulle kunna ge till undervis­ningskonsten, till den konstart som är den svåraste och den viktigaste av alla mänskliga konster?


Laboratorieskola 2 031
LABORATORIESKOLA 2.0

En hel del kan sägas om barnets studier, men skolan är inte det ställe där barnet lever.

Den förändring som nu äger rum i vår undervisning är en ändring av gravitationspunkten, en revolution inte olik den som Copernicus presenterade när astronomins centrum skiftade från jorden till solen.

I detta fall blir barnet solen omkring vilket undervisningsmetoderna kretsar.

Barnet är det centrum kring vilket de organiseras (The School and Society. John Dewey, 1899).


Laboratorieskola 2 032
LABORATORIESKOLA 2.0

  • Text: John Dewey

  • Urval: Esbjörn Hellström

  • Slut


ad