e twinning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-Twinning в детската градина- квалификация за учителите, ИКТ в препод PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-Twinning в детската градина- квалификация за учителите, ИКТ в препод

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

E-Twinning в детската градина- квалификация за учителите, ИКТ в препод - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

E-Twinning в детската градина- квалификация за учителите, ИКТ в преподаването. Евгения Цветанова, е -Twinning посланик ЦДГ№25”Братя Грим”,гр.Шумен 12.11.2011 Харманли. Програма eTwinning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-Twinning в детската градина- квалификация за учителите, ИКТ в препод' - brede


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e twinning

E-Twinning в детската градина-квалификация за учителите, ИКТ в преподаването

Евгения Цветанова,

е-Twinning посланик

ЦДГ№25”Братя Грим”,гр.Шумен

12.11.2011

Харманли

etwinning
Програма eTwinning

Предоставя възможности за сътрудничество между учители и ученици от различни европейски страни и реализация на партньорски проекти в глобалната мрежа

Обединява 145 000 учители от Европа в 5115 активни проекти

Осъществява се в платформа на 24 езика

Eзкови проблеми? – GLOBISCH!

etwinning1
Кои са българските eTwinning посланици?

Екип от 7 опитни учители и преподаватели от всички образователни степени и различни региони в България

Обучители на учители

Съветници

С практически опит в европейската платформа eTwinning

Предложени от НЗК по eTwinningкъм ЦРЧР

winning
еТwinning –форма на модерна комуникация

Платформа, която “говори” езика на младите хораот началото на 21 век

Отговаря на представите на подрастващите за модерна комуникация, тъй като поощрява работата в глобалната мрежа

Социална мрежа

Младите перманентно се движат в социалните мрежи /Facebook, Twitter, Netlog/

slide5

Защитено работно пространство

 • Целeнасочено и планирано онлайн-сътрудничество, не самоцелно сърфиране в социална мрежа
 • Нов десктоп и лично виртуално пространство с възможност за използване инструментите на
 • WEB 2.0 като второ поколение на уеб-базирани услуги
 • Инструменти на WEB 2.0 в платформата - блог, форум, уики, чат
slide7
Какво може да открие един учител:
 • Нови идеи за работа
 • Проектни предложения и опит в работата по виртуални проекти
 • Обмен на опит идобри практики
 • усъвършенства своите ИКТ –компетенции
 • Усъвършенства своите чуждоезикови компетенции
 • Обучава се чрез е-курсове или в Семинари за професонално развитие
 • Среща нови приятели и култури
 • Споделя своя добър опит и той бива оценен
 • Осигурява равнопоставеност с колеги в напреднали европейски страни
 • Доброволност – демократизъм
 • Достига до отдалечени региони
 • Достъп до огромна база от дидактически материали
 • Работа в защитено интернет пространство
 • Начин за самообразование, самообучение, кариерно развитие в подкрепяща среда (наставничество)
 • Получава признание за добре свършената си работа и т.н.
slide8
Това е вид самообразование чрез сътрудничество
 • Самостоятелност на обучавания;
 • Квалификация в резултат на наставничество;
 • Избор на ресурси и инструменти според нуждите;
 • Премахване на необходимостта институцията да организира платено обучение;
 • Самостоятелно определяне на направлението за необходима квалификация.
slide9
Няколко конкретни форми за квалификация:

Групи-ГрупитеeTwinningсазаеТуинър-и, коитожелаятдадискутиратспецифичнитемиилипредмети в ограниченасреда. Задаучаства, учителяттрябвадакандидатства.

Обучителнитесъбитиясакраткиинтензивнионлайнкурсовепонай-различнитеми. Тесеводятотексперти и включватактивнаработа и дискусиисредучителитеотЕвропа. На десктопащенамеритесписъкнапредстоящитесъбитиязаопределенсрок. Поканазазаписванесепубликуваеднаседмицапрединачалотонасъбитието.

slide10

Ресурси-Територията на ресурсите ви позволява да търсите дигитални помагала, заредени от други еТуинър-и. Вие също можете да допринесете за тази територия като заредите ваши собствени ресурси

Семинари за професионално развитие- всяка година се обявяват таргет -групите и се кандидатства към ЦРЧР

Конференциии-най-добрите и активните са поканени

Camps – международни младежки лагери

Виртуални партньорства прерастват в реални

slide12

Насочена към първата фаза на образованието, предоставя възможности за повишаване качеството на преподаването

Активизира използването на информационните и комуникационни технологии

Секторна програма “Коменски”

Подпомага мобилността

Насърчава чуждоезиковото обучение

slide13

Насочена към първата фаза на образованието, предоставя възможности за повишаване качеството на преподаването

Активизира използването на информационните и комуникационни технологии

Активизира използването на ИКТ

Подпрограма

eTwinning

Насърчава чуждоезиковото обучение

winning1
еТwinning и програма “Коменски”
 • еднакви цели
 • еТwinning – възможност за допълнение и обогатяване на работата по програма “Коменски”
 • eTwinning - работна платформа за проекти по програма “Коменски”
 • eTwinning преди , и , след Коменски...
slide15
Освен професионалните, подоряваме и други свои качества:

Социални:

 • Комуникативност
 • Способност за работа в екип
 • Развиване на разнообразни начини за общуване и толерантност към хората, коитоговорят различни езици и притежават различна култура
 • Работаи сътрудничество в защитеноличнопространство“Граждани на света”, глобалисти
 • Равнопоставено партньорство -

изравнява учениците с тези от напредналите

страни в Европейския съюз

e twinning1
Инструментите на e-Twinning

Инструментите на десктопа-ел. поща, чат, учителски стаи, форум, търсачка и пр.

Инструментите на TwinSpace- календар, чат, уики, форум и др

Други инструменти извън платформата, но пригодени за нея

web 2 0 cool tools for school
WEB2.0 COOL TOOLS FOR SCHOOL

Presentation Tools – Prezi, PreZentinCollaborative Tools – Mind Meister, SpacebirdResearch Tools – Search CrystalVideo Tools - VuvoxSlideshow Tools - SlideshareAudio Tools - AudacityImage Tools –Picturetrail, Picasa, ImageChefDrawing Tools – All my magic, ImaginationWriting Tools –Wordle, Play with wordsMusictools - MoofOrganizing Tools – WebspirationConverting Tools – Zamzar, MediaconvertMapping Tools – Map ChannelsQuiz and Poll Tools – Easy Test MakerGraphing Tools - UuorldCreativity Tools - Puzzler4You

Widgets – WebImages

5 winning
5 причини да си в еТwinning
 • Предлага многобразни и иновативни методи на работа, учителят “говори” езика на младите
 • Повишава активността на учениците и мотивира
 • Гарантира автентичност на материалите и автономност на обучаваните – нов път към познанието
 • Дава възможност за участие на учители в семинари за професионално развитиеи Годишни конференции
 • Носи удовлетворение и самочувствие, че си “модерен” човек, а не BBC)))