digitalizace mpx 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitalizace MPX 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitalizace MPX 1

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

Digitalizace MPX 1 - PowerPoint PPT Presentation

breck
117 Views
Download Presentation

Digitalizace MPX 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DigitalizaceMPX 1 Zpracoval: Ing.Pavel Hanuš

 2. MPX 1 • Uzavřena smlouva s Čra na poskytování vysílacích služeb pro MPX1, jehož operátorem je ČT, v rozsahu garantovaného pokrytí 95% obyvatelstva ČR • Dokrytí a regionalizace – zatím není uzavřena žádná smlouva • Rámcová smlouva • Operativní řešení pro jednotlivé lokality

 3. Základní síť MPX1 26 vysílačů

 4. Červen – Srpen 2008

 5. Červenec 2008 K34 Krašov PO 11,1% PÚ 11,1% Zdroj: České Radiokomunikace

 6. Smlouva s ČRo • Operátorem MPX1 je ČT • Smlouvu s Čro bylo možné podepsat až po zajištění podmínek výstavby MPX1 – smlouva s Čra • ČRo musí realizovat výběrové řízení – přímé oslovení ČT • Zákonné lhůty neumožnily zahájit vysílání ČRo již při zahájení vysílání z vysílače Krašov

 7. Září 2008

 8. Září 2008 K53 K49 K49 Kleť K53 Cukrák PO 35,4% PÚ 36,4% Zdroj: České Radiokomunikace

 9. Střední Čechy – Cukrák K53 30.9.2008 Zdroj: České Radiokomunikace

 10. Jižní Čechy – Kleť K49 30.9.2008 Zdroj: České Radiokomunikace

 11. Řešení výpadku signáluztráta primárního signálu z vysílače Kleť K49

 12. Říjen 2008

 13. K36 Zelená hora Říjen 2008 K33 K36 K53 K54 K34 K25/K29 K49 Ukončení vysílání v MPX A K25 Brno,Barvičova a Hády K33 Buková Hora (záměna na K33 ČT1 za K50 ČT2) K34 Vraní vrch K53 Praha město K54 Ostrava,Hladnov PO 57,2% PÚ 49,8% Zdroj: České Radiokomunikace

 14. Západní Čechy – Zelená hora K36 31.10.2008 Zdroj: České Radiokomunikace

 15. Řešení výpadku signáluztráta primárního signálu z vysílače Praha-město K41

 16. Listopad 2008

 17. Listopad 2008 K49 PO 57,9% PÚ 52,0% K49 Svatobor Zdroj: České Radiokomunikace

 18. Listopad/Prosinec 2008 K33 K36 PO 58,1% PÚ 52,3% K33 Jedlová hora K36 Klínovec Zdroj: České Radiokomunikace

 19. Prosinec 2008

 20. Rok 2009

 21. Červen 2009 PO 62,7% PÚ 60,3% Zdroj: České Radiokomunikace

 22. Červenec 2009 PO 67,6% PÚ 66,1% Zdroj: České Radiokomunikace

 23. Srpen 2009 PO 75,2% PÚ 73,4% Zdroj: České Radiokomunikace

 24. Listopad 2009 PO 88,2% PÚ 86,1% Zdroj: České Radiokomunikace

 25. Rok 2010

 26. Květen 2010 PO 94,1% PÚ 90,9% Zdroj: České Radiokomunikace

 27. Červenec 2010 PO 95,5% PÚ 93,2% Zdroj: České Radiokomunikace

 28. Září 2010 PO 97,9% PÚ 97,3% Zdroj: České Radiokomunikace

 29. Říjen 2010 PO 99,6% PÚ 99,1% Zdroj: České Radiokomunikace

 30. Technické informace

 31. Distribuční kanály technických informací MPX1 • Piktogram a Ticker • Letáky (ve vybraných regionech) • Plakáty v MHD • Inzerce v regionálním a celostátním tisku • Rozhlasové spoty • Plakáty pro městská zastupitelstva • Komunikace se státní správou a samosprávou • Vysílání ČT • Spoty • Specializované pořady • Pravidelné pořady – zpravodajství a publicistika

 32. Piktogram+Ticker

 33. Letáky

 34. Plakáty

 35. Říjen 2010 Zdroj: České Radiokomunikace