Digitaal Sociaal Huis - PowerPoint PPT Presentation

digitaal sociaal huis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitaal Sociaal Huis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitaal Sociaal Huis

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Digitaal Sociaal Huis
139 Views
breck
Download Presentation

Digitaal Sociaal Huis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitaal Sociaal Huis 21 januari 2013

 2. Agenda

 3. Huidige situatie • Bestek “Overname Digitaal Sociaal Huis” is gegund aan CIPAL • Protocol van samenwerking met de besturen is opgezegd • Sinds december 2012 : operationeel beheer in handen van CIPAL (perceel 1) • Vanaf december 2013 : toepassing volledig in handen van CIPAL (perceel 2)

 4. Opzeg besturen • Opzegbrieven verstuurd op 27 november 2012 naar het bestuur dat het protocol heeft ondertekend • Samenwerking met VERA stopt 30 november 2013 • Model van raadsbeslissing dat kan gebruikt worden indien uw bestuur opteert om toe te treden tot de oplossing van CIPAL • Document helpdeskprocedure CIPAL. Dit document kan u hier ook bekomen

 5. Operationeel beheer CIPAL • Tot 30 november 2013 • Alles blijft zoals het is : • Toepassing • Servers • Prijzen • OnderleverancierXenIT die het technische beheer van de toepassing en infrastructuur onder zijn hoede neemt • Enkel de helpdesk wordt overgenomen door CIPAL

 6. Helpdesk CIPAL • Technische zaken : • Melding van bugs • Aanpassen contactgegevens, gebruikers, rechten • Reset wachtwoord • Vragen over de werking (hoe doe ik dit ?) • Via e-mail : help@cipal.be • Telefonisch : 014/576.300

 7. Loskoppeling gebruikersbeheer • Begin 2012 door het wegvallen van AgendaWeb(oude mailomgeving) • Voordeel : DSH is sindsdien stabieler en sneller • Nadeel : Niet meer mogelijk zelf gebruikers en contactgegevens te beheren • Merendeel van de helpdesk vragen gaat over gebruikersbeheer

 8. Taak VERA • Organisatorische vragen : • Nieuwe producten • Wijziging bestaande producten • Fouten in producten • Vragen over de gunning, opzegbrief, … • Klachten

 9. Taak VERA (2) • Overleg met IPDC om laatste versie van de producten over te dragen van DSH naar IPDC • Overleg met CIPAL om overschakeling naar perceel 2 zo vlot mogelijk te laten verlopen

 10. Evolutie Digitaal Sociaal Huis • Bezoekersstatistieken van de verschillende DSH’s geanalyseerd • Periode januari 2011 – december 2012 (2 jaar)

 11. Bezoekersaantallen

 12. Verkeersbronnen • Grote verschillen : • Veel zoekverkeer : geen link op gemeentelijke- of OCMW website • Veel verwijzingsverkeer : duidelijke link of banner op website gemeente en/of OCMW • Veel rechtstreeks verkeer : promotie via brochures…

 13. Verwijzingsverkeer

 14. Conclusie dataverkeer • De Digitaal Sociaal Huis toepassing is nog steeds relevant gezien de stijgende bezoekersaantallen • Daling november-december zelfde trend als vorig jaar • Grote verschillen per DSH in bezoeken via zoekmachines, verwijzingen en rechtstreeks • Deze verschillen geven ruimte tot verbeteringen van de bezoekersaantallen in de gebieden waar uw DSH slecht scoort • Communiceer sociale dienstverlening op websites