Sajt t j koztat
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Sajtótájékoztató. 0653. és 0753. számú bevallás. Személyi jövedelemadó bevallás. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek, akiknek kifizetőtől, munkáltatótól származó adóköteles jövedelmük volt, (nem kértek adóhatósági,vagy munkáltatói adómegállapítást)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Szem lyi j vedelemad bevall s
Személyi jövedelemadó bevallás

 • A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek, akiknek kifizetőtől, munkáltatótól származó adóköteles jövedelmük volt, (nem kértek adóhatósági,vagy munkáltatói adómegállapítást)

 • Az adószámmal rendelkező általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek

 • Őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek

  Benyújtási határidő: 2008. május 20.


Szem lyi j vedelemad bevall s1
Személyi jövedelemadó bevallás

 • Nyomdai úton előállított egységcsomagot 2008. január 31. megkapták az érintettek

  • ( 909.000 egységcsomag magánszemélyek részére)

  • ( 2.242.000 tájékoztató levelek)

 • Ügyfélszolgálatainkon beszerezhető a bevallás

  • 2008. május 20-ig díjmentesen postára adható

 • APEH honlapjáról letölthető a nyomtatvány

  • foglalkoztatóként havi adó és járulék bevallásra kötelezetteknek elektronikusan kell beküldeniük.


 • Hasznos tudnival k i
  Hasznos tudnivalók I.

  • 0753-as nyomtatvány letöltése

  • Abevjava keretprogram, és szolgáltatásai

   • Aktív help

  • www.apeh.hu, www.magyarorszag.hu

  • 0753-D lap (1+1%)

   • Benyújtási határidő: 2008. május 20.


  Sajt t j koztat

  • Abevjava keretprogram

  • Szövegablak

  • F1 kitöltési útmutató

  • F2 Abevjava súgó

  • Keresési lehetőség

   • Kapcsolódó témák

   • Példatár elérése

  • Törzsadatok átvétele


  Hasznos tudnival k ii
  Hasznos tudnivalók II.

  Különadó fizetési kötelezettség (6.748.850 Ft felett)

  • Nem érvényesíthető kedvezmény:

   • felnőttképzési díjhoz,

   • számítástechnikai eszköz beszerzéséhez,

   • szellemi tevékenységhez,

  • 3 900 000 forintot meghaladó éves jövedelem esetén nem érvényesíthető (3.4MFt – 3.9MFt között csökken)

   • felsőoktatási tandíj kedvezménye,

   • közcélú adományok kedvezménye,

   • biztosítások kedvezménye


  Sajt t j koztat

  • 0753-03 lap Rendelkező ny.

  • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár egyéni számlára

  • Nyugdíj előtakarékossági számlára NYESZ-R

  • Rendelkezni akkor lehet, ha az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó fedezetet ad.

  • Rendelkezés:

  • Ha pénztártag

  • Ha van igazolása

  • Pénztár számlaszámára


  Sajt t j koztat

  • 0753-07 lap Magánszemélyek különadója(államháztartás egyensúly)

  • Összevonandó jöv. nyugdíjjárulék alap felső határ felett 6.748.850 Ft

  • 4 % különadó fizetés

   • Negyedéves elszámolás

   • 0753-C lap 75. sorra átvezetni

  • Adóterhet nem viselő járandóság

  • csak akkor része a különadónak,

  • ha van bevallási kötelezettség


  Sajt t j koztat

  • 0753-09 lap egészségügyi hozzájárulás

  • 450.000 Ft felső határ

  • Ingatlan bérbeadás

   • közeli hozzátartozó részére bérbeadás esetén is fizetési kötelezettség

  • Kifizető által levont hozzájárulást csak akkor kell önálló sorban feltüntetni, ha túlvonás történt és visszaigényli


  Sajt t j koztat

  • 0753-11 lap átvezetés

  • Megváltozott visszaigényelhető

  • személyi jövedelemadó

  • járulék

  • egészségügyi hozzájárulás

  • különadó

  • átvezetése, részleges kiutalására szolgáló lap tartalma. (170)


  Hasznos tudnival k iii
  Hasznos tudnivalók III.

  • Bevallás pótlása

   • 2013. december 31-ig (0753. bevallás)

  • Bevallás önellenőrzése (0753.bevallás)

   • 0753-19-es lappal kiegészítve

   • Esedékességet követően fogadjuk el

  • Kiutalási határidő

   • Benyújtástól számított 30 napon belül

   • Hiba kijavításától számított 30 napon belül


  0753 bevall s ltal nos jellemz i
  0753. bevallás általános jellemzői

  • Önellenőrzés: a bevallással érintett időszakra az adókötelezettség, vagy önellenőrzési pótlék változik.

  • Helyesbítés: az adóalapot, adókötelezettséget nem érinti a bevallás adatok változása.

  • Pótlás: a bevallási kötelezettség teljesítése határidőre nem történt meg.

   Elektronikus úton, hibásan benyújtott bevallás

  • Javító bevallás: ugyanazon típusú bevallás benyújtásával ismételt küldés elektronikus formában – a javított adatokkal, alapbevallás vonalkódjának kitöltésével


  Tipikus hib k a kit lt s sor n i
  Tipikus hibák a kitöltés során I.

  Formai hibák

  • Aláírás hiánya – (csak papíralapú bevallásnál)

  • Köztartozás nyilatkozat hiánya

  • Adó, adójóváírás hibás kiszámítása

  • Főlapon jelzett mellékletek kihagyása


  Tipikus hib k a kit lt s sor n ii
  Tipikus hibák a kitöltés során II.

  Tartalmi hibák

  • Kedvezmények érvényesítése

  • Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye

   • (3.4 MFt, de csak azoknak akik törlesztést megkezdték 2007. év előtt)

  • Magán-nyugdíjpénztári befizetések

  • Családi kedvezmény

   • (3 eltartott gyermek után, havonta 4 eFT, 6 MFt jövedelemig, további eltartottak esetén korlát nől 500 eFt-al egészen 8 MFt-ig)

  • Különadó

  • Kedvezményi korlátok figyelmen kívül hagyása (Ha 25D>3.900.000, akkor 95C, 96C, 97C, 98C, 99C, 100C nem lehet kitöltve!)


  Sajt t j koztat
  ADAM

  • A munkáltató a hozzá benyújtott nyilatkozatot március 12-éigelektronikusan továbbította az adóhatósághoz

  • Az adóhatóság megállapítja az adókötelezettséget és 2008. május 20-ig postára adja a magánszemély részére

  • 2008-ban összesen 5652 db nyilatkozatot nyújtottak be

  • Ha az adóhatóság befizetendő személyi jövedelemadót, különadót, egészségügyi hozzájárulást állapít meg, azt 2008. június 20-ig kell megfizetnie a magánszemélynek, és eddig az időpontig történik meg a visszautalás.


  Munk ltat i ad meg llap t s hat rid k i
  Munkáltatói adómegállapításHatáridők I.

  • 2008. május 10. 1+1%-os nyilatkozat határideje a magánszemély számára,munkáltatóhoz történő beadás esetén

  • 2008. május 20. Adómegállapítás elkészítésének és a magánszemély részére történő átadás határideje

  • 2008. június 10. A munkáltatói adómegállapítás megküldése elektronikus úton az adóhatóság részére. (07M29 sz.)


  Hat rid k ii
  Határidők II.

  • A személyi jövedelemadó és a levont személyi jövedelemadó előleg (adó), az egészségügyi hozzájárulás, különadó különbözetét a kifizető a legközelebbi bérfizetéskor, de legkésőbb 2008. június 20-ig levonja vagy visszafizeti.

  • Ha az adókülönbözet 2008. június 20-ig nem vonható le teljes egészében, akkor a levonást további két hónapon keresztül kell folytatni (azaz augusztus 20-ig).


  1 1 os rendelkez nyilatkozatok beny jt sa 2008 m jus 20
  1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása 2008.május 20.

  • A nyilatkozat a 0753-as bevallás,(0753-D lap)

  • A bevallással, de nem a bevallás részeként, lezárt, adóazonosítóval ellátott borítékban csatolva

  • Munkáltatói adómegállapítás, vagy ADAM munkáltató általi továbbításával

  • Elektronikus úton: 07egysza.exe programmal, vagy 0753,részeként

  • Lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán benyújtva


  Sajt t j koztat
  II. 20.


  T j koztat az apeh oep biztos totti jogviszony ellen rz sr l
  Tájékoztató az APEH-OEP biztosítotti jogviszony ellenőrzésről

  • az OEP által a törvényi rendelkezések alapján az APEH részére átadott adatok:

   • az OEP nyilvántartásában biztosítottként nem szereplő, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult magánszemélyek adatai

   • azon magánszemélyek adatai, akik nyilatkozatuk alapján nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal

  • az érintett magánszemélyek száma: közel 134.000 fő


  A mag nszem lyek adatai vizsg lat nak eredm nye
  A magánszemélyek adatai vizsgálatának eredménye ellenőrzésről

  • több, mint 100.000 fő magánszemély beazonosított, adóazonosító jellel rendelkezik

   • mintegy 5.000 fő magánszemély esetében mulasztotta el közel 4.000 foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét (járulékbevallást nyújtott be beazonosított magánszemélyre vonatkozóan, de biztosítási jogviszonyt nem jelentett be)

  • közel 34.000 fő magánszemély nem azonosítható, nyilvántartásunk szerint nem rendelkezik adóazonosító jellel


  A beazonos tott mag nszem lyek csoportjai
  A beazonosított magánszemélyek csoportjai ellenőrzésről

  1. csoport: az APEH nyilvántartása alapján rendelkezik élő biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélyek

  • közel 10.000 fő

   2. csoport: egyéb biztosított magánszemélyek, vagy biztosítási kötelezettséggel nem érintett magánszemélyek

  • elhunyt, külföldre távozott, nyugdíjas, ápolási díjban részesülő, illetve nappali tagozatos hallgató magánszemélyek

   3. csoport: azon magánszemélyek, akik az APEH nyilvántartása alapján nem biztosítottak

  • közel 80.000 fő

   4. csoport: azon magánszemélyek, akikre vonatkozóan a foglalkoztató járulékbevallást nyújtott be

  • jogviszony-bejelentés nem szerepel az APEH nyilvántartásában

  • mintegy 5.000 fő


  A beazonos tott mag nszem lyek csoportjai1
  A beazonosított magánszemélyek csoportjai ellenőrzésről

  • az 1. és 2. csoport adatait az adóhatóság visszaküldte az OEP részére

   • az APEH ismételten átadta a jogviszonyra, illetve a kötelezettségre vonatkozó bejelentések adatait

  • az 1. és 2. csoportban szereplő magánszemélyek nem kapnak értesítőlevelet


  A beazonos tott mag nszem lyek csoportjai2
  A beazonosított magánszemélyek csoportjai ellenőrzésről

  3. csoport: azon magánszemélyek, akik az APEH nyilvántartása alapján nem biztosítottak

  • közel 80.000 fő

  • értesítőlevelet kapnak, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik

  • be kell nyújtaniuk az „ADATELTÉRÉSI NYILATKOZAT”-ot az APEH részére (az értesítőlevél melléklete)

  • egyéb benyújtandó adatlap:

   • egyéni vállalkozó, biztosított őstermelő, külföldi munkáltató képviseletét ellátó foglalkoztatott: a 08T1041-es jelzésű adatlap vagy

   • nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult: a 08T1011-es jelzésű adatlap


  Foglalkoztat k
  Foglalkoztatók ellenőrzésről

  • mintegy 5.000 fő beazonosított magánszemély esetében mulasztotta el közel 4.000 foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét

  • a foglalkoztató az APEH nyilvántartása alapján járulékbevallást nyújtott be, de biztosítást eredményező jogviszonyt nem jelentett be

  • a foglalkoztató értesítőlevelet kap, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik

  • a foglalkoztatónak be kell jelentenie a 08T1041-es jelzésű adatlapon a magánszemély biztosítotti jogviszonyát


  A beazonos tatlan mag nszem lyek
  A beazonosítatlan magánszemélyek ellenőrzésről

  • közel 34.000 fő

  • értesítőlevelet kapnak, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik

  • benyújtandó nyilatkozat, adatlap:

   • APEH EGYEZTETŐ ADATLAP (természetes azonosító adatok)

   • ADATELTÉRÉSI NYILATKOZAT

  • egyéb benyújtandó adatlap:

   • egyéni vállalkozó, biztosított őstermelő, külföldi munkáltató képviseletét ellátó foglalkoztatott: a 08T1041-es jelzésű adatlap vagy

   • nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult: a 08T1011-es jelzésű adatlap


  K sz nj k a figyelmet
  Köszönjük a figyelmet! ellenőrzésről