zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KBC ZAGREB PowerPoint Presentation
Download Presentation
KBC ZAGREB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

KBC ZAGREB - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

ŠESTI TRANSFUZIJSKI DANI Zadar,23.rujan 2011. ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU. KBC ZAGREB. INDIKATORI KVALITETE NARUČIVANJA KRVI U KBC-Zagreb. Duško Ivanac Željka Benčić Nada Đekić Jasminka Lacko Nela Šimunić. UVOD Predstavljanje klinika KBC-a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KBC ZAGREB' - branxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju

ŠESTI TRANSFUZIJSKI DANI

Zadar,23.rujan 2011

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

KBC ZAGREB

indikatori kvalitete naru ivanja krvi u kbc zagreb
INDIKATORI KVALITETE NARUČIVANJA KRVI U KBC-Zagreb
 • Duško Ivanac
 • Željka Benčić
 • Nada Đekić
 • Jasminka Lacko
 • Nela Šimunić
uvod predstavljanje klinika kbc a
UVODPredstavljanje klinika KBC-a
 • U sklopu KBC-a djeluju 32 klinike i klinička zavoda
 • Klinike i klinički zavodi smješteni su na 6 lokacija u gradu Zagrebu
 • Klinike dijelimo prema medicinskim djelatnostima: hitne,internističke,kirurške,intenzivne,pedijatrijske…
indikacije naru ivanja koncentrata eritrocita
Indikacije naručivanja koncentrata eritrocita
 • Korekcija anemija
 • Operativni programi
 • Akutna krvarenja
 • Sepsa
 • Hemoragična dijateza
 • Zahtjevnice za naručivanje krvi i krvnih pripravaka
va nost pravilno ispunjenog zahtjeva za krv i krvne pripravke
Važnost pravilno ispunjenog zahtjeva za krv i krvne pripravke
 • Identifikacija podataka pacijenta
 • Prioriteti za prijetransfuzijsko ispitivanje:redovni postupak,hitni postupak,T&S,vitalna transfuzija
 • Provjera kliničkih pokazatelja
na in pripreme koncentrata eritrocita
Način pripreme koncentrata eritrocita
 • Korekcija anemija križna proba redovna
 • Akutna krvarenja križna proba hitna
 • Operativni zahvati križna proba ili T&S
 • Vitalna transfuzija bez križne probe (naknadna križna)
pohrana koncentrata eritrocita s kri nom probom
Pohrana koncentrata eritrocita s križnom probom
 • Obrazac za čuvanje doza konc.eritrocita (po kirurškim klinikama)
 • Hladnjak za čuvanje doza konc.eritrocita
cilj rada
CILJ RADA
 • Analizirati opravdanost zahtjeva za križnom probom
 • Utvrditi stvarnu potrebu za izradu križne probe
 • Prezentacija kliničarima vezana uz transfuzijsko liječenje pacijenata (pravovaljana procjena za potraživanjem koncentrata eritrocita sa križnom probom)
 • Prikaz odnosa zahtjeva sa klinika,križnih proba,izdanih doza,stvarno transfundiranih doza i povrata doza sa klinika u transfuziju
metoda retrospektivna analiza zahtjeva za potra njom koncentrata eritrocita
METODA: Retrospektivna analiza zahtjeva za potražnjom koncentrata eritrocita
 • Zaprimljeni zahtjevi po klinikama KBC-a
 • Priređene doze koncentrata eritrocita sa križnom probom po klinikama KBC-a
 • Izdane doze koncentrata eritrocita sa križnom probom po klinikama KBC-a
 • Stvarno transfundirane doze koncentrata eritrocita po klinikama KBC-a
 • Povrat doza koncentrata eritrocita u transfuziju sa klinika KBC-a(razlika između izdanih i stvarno transfundiranih doza je povrat doze koju je odjel dužan vratiti unutar 24h od izdavanja )
analiza zahtjeva za koncentratima eritrocita prema med djelatnostima od 01 01 2011 30 06 2011
Analiza zahtjeva za koncentratima eritrocita prema med.djelatnostima(od 01.01.2011-30.06.2011)
predstavljanje klinika najve ih naru itelja koncentrata eritrocita za operativni program
Predstavljanje klinika najvećih naručitelja koncentrata eritrocita za operativni program:
 • Klinika za kardijalnu kirurgiju
 • Klinika za opću kirurgiju; abdominalna,vaskularna,traumatološka,dječja
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za neurokirurgiju
 • Klinika za ortopediju
 • Klinika za ginekologiju i porodništvo
 • Klinika za plućne bolesti
tablica analize naru enih i transfundiranih doza konc eritrocita po kir klinikama na rebru
Tablica analize naručenih i transfundiranih doza konc.eritrocita po kir.klinikama na Rebru

1

grafi ki prikaz analize naru enih i transfundiranih doza konc eritrocita po kir klinikama na rebru
Grafički prikaz analize naručenih i transfundiranih doza konc.eritrocita po kir. klinikama na Rebru
slide20
Grafički prikaz analize naručenih i transfundiranih doza konc.eritrocita u dislociranim klinikama KBC-a
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Klinika za kardijalnu kirurgiju:od naručenih 1724 doza konc.eritrocita izdano je 1255 (72,8%),od toga u roku 24h vraćeno je 439 (35%),a transfundirano je 813 (47,2%) od ukupno naručenih doza
 • Klinika za neurokirurgiju: od ukupno naručenih doza konc.eritrocita izdano je 10% doza
 • Klinika za urologiju:vrlo mali broj zahtjeva za T&S,izdano je 27% doza konc.eritrocita od naručenog,jer za vrijeme operacije najčešće podižu dozu po dozu
 • Klinika za opću kirurgiju: od sveukupno naručenih doza konc.eritrocita izdano je 41%,a 15,4% izdanih doza vrati se u transfuziju iz op.sale
preporuka
Preporuka :
 • Smanjiti broj križnih proba s obzirom na broj transfundiranih doza
 • Analizirati potrošnju reagensa i potrošnog materijala
 • Pojačati edukaciju po klinikama vezano uz naručivanje T&S
 • Križnu probu naručivati prema standardima naručivanja za pojedine op.zahvate
 • Povećati broj zahtjeva za T&S,a u slučaju potrebe za transfuzijom izdati dozu,a križnu probu raditi naknadno
hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI

DOWN SYNDROM- PRUŽITE RUKE