CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
Download
1 / 26

2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA. Programul 4 “Parteneriate in domeniile prioritare”. 2007. CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME. Scopul Programului 4. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2007' - brandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Programul 4

“Parteneriate in domeniile prioritare”

2007


Scopul programului 4

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

Scopul Programului 4

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Colaborare între diferitele entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice in vederea soluţionarii problemelor identificate.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Structura programului si bugetul alocat pentru perioada 2007 - 2013

5400 milioane lei

DC 1 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 10%

DC 2 - Energie 10%

DC 3 - Mediu 14%

DC 4 - Sănătate 14%

DC 5 - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară 12%

DC 6 - Biotehnologii 7%

DC 7 - Materiale, procese şi produse inovative 15%

DC 8 - Spaţiu şi securitate 8%

DC 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă 10 %


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Rezultatele estimate

Creşterea performanţei sistemului CDI

Dezvoltarea resurselor sistemului CDI

Antrenarea sectorului privat

Creşterea capacităţii instituţionale

Extinderea cooperării internaţionale


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Participantii la competitie

 • Consortii de CDI

 • Consortii de entitati CDI, agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala

 • Agenti economici sau unitati de administratie publica locala sau centrala in parteneriat cu entitati CDI


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Conditii de eligibilitate a participantilor

a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;

b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;

c) să nu se facă vinovate de declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor;

d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă.

e) ca activitatea de cercetare dezvoltare sa fie prevăzută in obiectul lor de activitate – cod CAEN 7310, daca organizaţia respectiva desfaşoară în cadrul proiectului activităţi de CDI finanţate de la bugetul de stat.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Tipurile de proiecte si activităţile care se pot finanţa

 • Proiecte complexe (PC)

 • Proiectele complexe, in parteneriat, urmăresc atingereaunor obiective ce vizează dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiilor de vârf din România.

2. Proiecte orientate (PO)

Proiectele orientate urmăresc atingerea unor obiective stabilite prin consultarea unor parteneri economici.

3. Proiecte complexe de anvergura (PC - A)

Tematica proiectului trebuie sa tina cont de strategia naţională in domeniu, iar cercetările si rezultatele trebuie sa aiba o abordare la nivel european.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Proiecte complexe (PC)

activitati de cercetare fundamentala, aplicativa, de dezvoltare tehnologica/ precompetitiva si activitati suport

minim 3 participanţi

maxim 2 000 000 lei

maxim 36 luni

dezvoltarea de  tehnologii, produse, procese şi servicii inovative

Se recomanda prezenta in parteneriat a unei persoane juridice din sectorul economic


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Proiecte orientate (PO)

rezolvarea unor probleme concrete cu care se confrunta mediul economic la nivel regional si/sau national

la nivel individual sau in parteneriat

maxim 1 000 000 lei

maxim 18 luni

asimilare în productie a rezultatelor cercetarii si crearea de noi produse, tehnologii si servicii.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Proiecte complexe de anvergura (PC - A)

activitati de cercetare fundamentala, aplicativa, de dezvoltare tehnologica/ precompetitiva si activitati suport

minim 6 participanti

maxim 6600 000 lei

maxim 36 luni

dezvoltarea de  tehnologii, produse, procese şi servicii inovative, la nivel european

Se recomanda prezenta in parteneriat a unei persoane juridice din sectorul economic


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Structura si modul de prezentare a ofertei de proiect

Documente pe suport de hârtie


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Formulare


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Structurarea informatiei pe CD

 • Un fişier care să conţină Fişa de însoţire (format rtf). Denumirea fişierului va fi “numărul alocat la înregistrarea on line - FI”. (Exemplu: 0036–FI.rtf)

 • Un singur fişier in format PDF, care sa contina toate formularele A (A1, A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3), formularul Bin limba romana, precum si formularul B in limba engleza. Denumirea fişierului va fi „numarul alocat la inregistrarea on line–formulare”. (Exemplu: 0036–formulare.pdf)


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de depunere a ofertei de proiect

Pasul 1:

Coordonatorul va înregistra obligatoriu oferta de proiect on-line pe site-ul competiţiei, urmând instrucţiunile de înregistrare.

Pasul 2:

Coordonatorul va urmari pe site:

- confirmarea depunerii ofertei de proiect;

- numărul de inregistrare alocat;

- userul si parola necesare depunerii on-line a ofertei de proiect.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de depunere a ofertei de proiect

Pasul 3:

Coordonatorul va urmari pe site informatiile:

- intervalul calendaristic pentru depunerea on-line;

- locul, data si ora la care trebuie sa depuna oferta de proiect in format electronic (CD) si pe suport hartie.

Pasul 4:

Conform programarii afisate pe site, Coodonatorul va efectua depunerea on-line a ofertei de proiect.

Aceasta consta in completarea unor informatii on-line, precum si in up-load-ul fisierului pdf cu oferta de proiect. Informatiile privind procedura de depunere on-line, vor fi disponibile pe site-ul competitiei.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de depunere a ofertei de proiect

PRIMIREA OFERTELOR

SEDIUL CNMP

ELIBERAREA UNEI DOVEZI DE PRIMIRE

Pasul 5:

Depunerea ofertei de proiect in format electronic (CD) si pe suport hârtie, se va face la sediul CNMP, strada Mendeleev, nr 21-25, sector 1, cod postal 010362, Bucuresti, Romania, in conformitate cu programarea afisata pe site-ul competitiei.

La depunerea documentelor depunatorul va primi o confirmare de depunere a ofertei de proiect.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de depunere a ofertei de proiect

Pasul 6:

Pe durata competitiei, Coordonatorului ii revine obligaţia să urmărească site-ul web, pentru informaţii şi anunţuri privitoare la desfăşurarea acesteia.


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect

Verificarea eligibilitatii administrative

DOSARELE SE VOR TRIMITE PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITATII


2007

Lista ofertelor de proiect eligibile

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect

Lista ofertelor neeligibile


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect

Evaluarea stiintifica

Server CNMP


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect

Evaluarea stiintifica

Daca diferenta punctajelor acordate de fiecare evaluator depaseste 10 puncte

Daca diferenta punctajelor acordate de fiecare evaluator nu depaseste 10 puncte

Panel

media aritmetica

Punctaj final


2007

LISTA PROIECTELOR FINANTATE

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect

LISTA DE REZERVA

LISTA PROIECTELOR RESPINSE

PUBLICAREA REZULTATELOR PE SITE-ul CNMP

In cazul in care directorul de proiect a depus mai multe oferte de proiect, in cadrul aceleiasi directii de cercetare, la aceiasi competitie, iar acestea intrunesc punctajul stabilit pentru acordarea finantarii, directorul proiectului trebuie sa opteze pentru finantarea unei singure oferte de proiect.

!


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Procedura de contractare a ofertelor de proiect

 • În vederea încheierii contractelor de finanţare, are loc negocierea contractului între CNMP şi conducătorul de proiect, în calitate de contractor sau o persoana imputernicita de acesta.

 • In cursul negocierii se stabilesc modificările impuse de transpunerea ofertei de proiect în contractul de finanţare.

 • Dimensiunea financiară a proiectului va putea fi pusă în discuţie la negociere, în corelare cu recomandările evaluatorilor si cu disponibilitatile financiare ale bugetului de stat.


2007

Perioada

Etapa

OBS

19 iunie

-

30 iunie

depunere oferte

19 - 23 inscriere on-line in vederea programarii depunerii

25 - 30 depunere on-line a ofertei de proiect

27 - 30 depunere oferta pe suport de hartie + versiune electronica pe cd

2 iulie

-

31 august

evaluare

1 septembrie

afisare rezultate

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Calendarul competitiei 2007


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Date de contact:

 • Pentru informatii suplimentare puteti sa:

 • vizitati site-ul: www.cnmp.ro/pncdi2/program4

 • scrieti un e-mail la: parteneriate@cnmp.ro

 • telefonati la: 021 311 59 92

 • trimiteti o scrisoare pe adresa:

 • Str. Mendeleev 21-25, sector 1, Bucuresti,cod 010362


2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

SUCCES!