y api ler genel m d rl plan program da res ba kanli i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Y API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Y API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları. Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Y API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI' - brandon-nixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan program dairesi ba kanl g rev tan mlar
Plan Program Dairesi BaşkanlığıGörev Tanımları
 • Genel Müdürlüğümüzün yıllık bütçesini, yatırım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüzce yürütülen yatırımların ödenek ihtiyaçlarını belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli görüşmelerde bulunmak,
 • Yatırım Takip Sistemi (YTS) programı ile yatırım ve çalışma programlarının merkez ve taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek,
plan program dairesi ba kanl g rev tan mlar1
Plan Program Dairesi Başkanlığı Görev Tanımları
 • Yatırım Programında yer alan projelerin ihale öncesindeki işlere ilişkin ilgili başkanlıklarla koordinesini, formların vizesini, yatırım ödeneklerinin mahalline gönderilmesini sağlamak, inşaatların nakdî ve fizikî gerçekleşmelerini izlemek, yatırımlarla ilgili raporları hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek,
 • Ödenek aktarma, serbest bırakma işlemlerini yürütmek, Ayrıntılı Harcama Programı’nı hazırlayarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde sonuçlanmasını sağlamak
 • Ödeme emri belgelerini düzenlenmek,
 • Teminat mektupları, krediler, avanslar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
plan program dairesi ba kanl g rev tan mlar2
Plan Program Dairesi BaşkanlığıGörev Tanımları
 • Genel Müdürlüğümüzün satın alma işlemleri ve cari harcamalar ile ilgili işlemlerini yapmak,
 • Genel Müdürlüğümüzün harcamalarına ait yıl sonu kesin hesap açıklama raporlarını, Başkanlık ile ilgili konularda, yatırımlara ilişkin istatistik bilgi ve verileri hazırlamak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, ödeme emirlerini düzenleyici sıfatı ile hazırlayıp ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamak,
plan program dairesi ba kanl g rev tan mlar3
Plan Program Dairesi BaşkanlığıGörev Tanımları
 • Genel Müdürlüğe ait bilgilerin sağlıklı şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, toplanan bilgilerin ilgili birimlerce kullanılabilmesi için gerekli programı, dağıtımı ve denetimi sağlamak,
 • Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, ihtiyaç duyulan yazılımları hazırlamak, yenilenmesini veya alımını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün network ve internet alt yapısının organizasyonunu sağlamak,
 • Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemek,
plan program dairesi ba kanl g rev tan mlar4
Plan Program Dairesi BaşkanlığıGörev Tanımları
 • Donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, ağ donanımlarının güvenliğini sağlamak,
 • Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemleri 5188 sayılı Koruma ve Güvenlik Kanununa uygun olarak hizmet binasının koruma ve güvenliğinin yapılmasını sağlamak,
 • Görev alanları ile ilgili olarak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,
plan program dairesi ba kanl
Plan Program Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanlığımız 4 adet Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır:

 • Plânlama ve Program Takip Şube Müdürlüğü
 • Bütçe Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
b t e ube m d rl
Bütçe Şube Müdürlüğü

Teminat İşlemleri;

Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan işlere ait teminat alma ve iadesi ile ilgili işlemleri kapsamaktadır.

Ödeme İşlemleri;

Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan işlere ait ödeme işlemleri ile cari harcamalarını kapsamaktadır.

b t e ube m d rl1
Bütçe Şube Müdürlüğü

İlama Bağlı Borçlar;

Genel Müdürlüğümüzün tarafı olduğu mahkeme dosyalarına ilişkin işlemler ile ödeme işlerini kapsamaktadır.

Ödenek Gönderme İşlemleri;

Yatırım Programında yer alan işlere ait yatırım ve cari ödenek gönderme işlemlerini kapsamaktadır.

b t e ube m d rl2
Bütçe Şube Müdürlüğü

Ödenek Aktarması;

Yatırım programında yer alan işlerin ödeneklerinin bütçemize aktarılması işlemleridir.

Bütçenin Hazırlanması;

Genel Müdürlüğümüzün cari bütçesinin (taşıt, onarım, bakım, ulaştırma, kırtasiye giderleri, personel maaşları vb.) yapılmasıdır.

Satın Alma İşlemleri;

Genel Müdürlüğümüzün mal ve idari işler kapsamında satın alma işlemlerinin yapılmasıdır.

planlama ve program takip ube m d rl
Planlama ve Program Takip Şube Müdürlüğü

Yatırım Programı ile İlgili Hizmetler;

Yatırım Programının hazırlanması ile ilgili işlemlerinden yatırım programının yayınlanması ile işlerin bitirilmesi sürecini kapsamaktadır.

Ödenek Revizyonu ile İlgili İşlemler;

Yatırım Programında yer alan işlerin ödeneklerinin arttırılması veya düşürülmesi işlemidir.

planlama ve program takip ube m d rl1
Planlama ve Program TakipŞube Müdürlüğü

İhale Yetkisi ile İlgili İşlemler;

Yatırım Programında yer alan işlerin ödeneğinin; yatırımcı kuruluş tarafından teklif edilerek, bütçemize aktarılmasından, işlerin ihalesinden, İhale Öncesi Bilgi Formlarının vize edilmesine kadar olan süreci kapsar.

Yatırım Takip Sistemi (YTS) ile Yatırım Programı İşlemleri,

Yıllık yatırım programı ile ilişkilendirilerek hazırlanan çalışma programlarının taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek.

strateji geli tirme ve koordinasyon ube m d rl
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Gereğince Yapılması Gerekenler;

 • Stratejik Plan,
 • Performans Programı,
 • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı,
 • Stratejik Eylem Planları,
 • Kamu Hizmet Sunumu,
 • Tedbir Programları,

ve benzeri işlemlerin koordinasyonu.

strateji geli tirme ve koordinasyon ube m d rl1
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
 • Faaliyet Raporlarının Hazırlanması;

Genel Müdürlüğümüze ait haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması işlemleridir

 • İlgili Kurumlarca Hazırlanan Mevzuat Taslakları Hakkında Genel Müdürlüğümüzün Görüşlerinin Oluşturulmasının Koordinasyonu,
 • Meclis Soru Önergelerinin Cevaplanması İşlemleri,
bilgi lem ube m d rl
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Web Sayfası Tasarımı,
 • Web Sayfası Güncelleme,
 • Yeni E-posta Şifre Talepleri,
 • Kullanıcı Yetkilendirme,
 • Anahtar(switch) Konfigürasyonu,
 • Firewall Konfigürasyonu,

Genel güvenlik için

 • Uygulama Sunucuları İçin Firewall Konfigürasyonu

Uygulama sunucularına erişmesi gereken kullanıcılara yetki verilir

bilgi lem ube m d rl1
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Ağ Kurulumu,
 • Bilgisayar Ve Çevre Birimlerinin Kurulum, Bakım Ve Onarımı,

İşletim sistemi, antivirüsprogramı, yazıcı kurulumu

 • Veri Aktarımı,
 • Teknik Şartname hazırlanması,
 • Sunucu Kurulumu,

Kurum uygulamalarının üzerinde çalışacağı sunucu kurulumu işlemleri yapılır

plan program dairesi ba kanl1
Plan Program Dairesi Başkanlığı

Sivil Savunma Hizmetleri;

Sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek.