slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marketingo informacija ir tyrimai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Marketingo informacija ir tyrimai - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Marketingo informacija ir tyrimai. 4. TEMA. 1. Kada reikalinga marketingo informacija?. Kuriant naują gaminį ar paslaugą. Modifikuojant esamą produktą. Keičiant kainas. Keičiant rėmimo ir paskirstymo veiksmus. 2. Tipinės marketingo tyrimų sritys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingo informacija ir tyrimai' - branden-farmer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kada reikalinga marketingo informacija
Kada reikalinga marketingo informacija?

Kuriant naują gaminį ar paslaugą

Modifikuojant esamą produktą

Keičiant kainas

Keičiant rėmimo ir paskirstymo veiksmus

2

tipin s marketingo tyrim sritys
Tipinės marketingo tyrimų sritys
 • Naujo produkto paklausos ir rinkos potencialo tyrimai
 • Esamo produkto modifikacija
 • Pardavimų apimčių tyrimai
 • Rinkos segmentavimo tyrimai
 • Konkurencijos tyrimai
 • Naujo produkto savybių tyrimai
 • Kainodaros tyrimai - kaip vartotojai reaguos į įvairias kainas
 • Reklamos įdėjų tikrinimas
 • Rėmimo ir paskirstymo veiksmų keitimas
 • Vartotojų pasitenkinimo tyrimai

3

kas yra m arketingo tyrima s
Kas yra marketingo tyrimas?
 • Procesas apimantisspecifinės marketingo situacijos sprendimams reikalingos informacijos paiešką, rinkimą, apdorojimą, analizavimą ir interpretavimą;
 • Sistemingas ir objektyvus informacijos rinkimas, analizė ir panaudojimas tikslu nustatyti ir spręsti marketingo problemas.

Marketingo

tyrimas

4

duomenys ir informacija
Duomenys ir informacija

Yra esminis skirtumas

tarp duomenų ir informacijos

 • Duomenys - tai informacijos žaliava, iš kurios ją naudojantis asmuo dar turi paimti, pagaminti jam prasmingą ir marketingo sprendimams reikalingą informaciją.
 • Informacija - tai marketingo sprendimams tinkami ir suprasti duomenys.
 • Duomenys (mažiausiai) turi būti tinkami, suprantami, tikslūs.
marketingo tyrim reik m
Marketingo tyrimų reikšmė
 • Sumažina klaidingo sprendimo riziką
 • Sumažina klaidingų sprendimų taisymo kaštus.
 • Padeda sukurti veiksmingą marketingo kompleksą.
 • Padeda išspręsti problemas
 • Padeda problemas numatyti ir apsisaugoti nuo jų

6

marketingo tyrimo objektai
Marketingo tyrimo objektai

Marketingo tyrimų metu dažniausiai renkama informacija apie:

 • Įmonės makroaplinką;
 • Įmonės mikroaplinką;
 • Marketingo kompleksą (produktas,kaina, rėmimas, paskirstymas);
 • Vartotojus (nuomonės, įvaizdžiai, sprendimai, poreikiai, elgesys, gyvenimo stiliai, socialinė priklausomybė, demografiniai duomenys).
marketingo tyrimo proceso etapai
Marketingo tyrimo proceso etapai

Specifinės marketingo situacijos sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizavimas ir interpretavimas

Tyrimo

problemos

išsiaiškinimas

ir tikslų

apibrėžimas

Tyrimo plano

duomenų

rinkimui

paruošimas

Tyrimo plano

įgyvendinimas –

duomenų

rinkimas

ir analizavimas

Duomenų

interpretavimas ir

tyrimo ataskaitos

parengimas

Kokios informacijos reikia?

Kokie galimi info šaltiniai?

Kaip rinksime – pirminių duomenų rinkimo metodas?

Iš ko rinksime - imtis?

Kokia yra problema?

Kokie tyrimo tikslai?

Surenkami antriniai ir pirminiai duomenys. Atliekama jų analizė

Pasiekiami tyrimo tikslai pateikiant atsakymus probleminius klausimus

8

1 etapas tyrimo problemos tiksl i siai kinimas apibr imas
1 etapas. Tyrimo problemos/tikslų išsiaiškinimas/apibrėžimas

Problemos išsiaiškinimas/apibrėžimas yra pats svarbiausias ir sunkiausias marketingo tyrimų proceso etapas. Šiame etape reikia atsakyti į klausimus:

 • Kokia yra problema?
 • Ką būtina sužinoti?
 • Kokia yra reali problemos priežastis /(ys)?
 • Kokie tyrimo tikslai?

Nesumaišyti simptomų su realia problema!

1 etapas tyrimo problemos tiksl i siai kinimas apibr imas t sinys
1 etapas. Tyrimo problemos/tikslų išsiaiškinimas/apibrėžimas (tęsinys)

Geras problemos išsiaiškinimas/apibrėžimas:

 • Leidžia išvengti nereikalingos informacijos rinkimo
 • Leidžia surinkti pakankamai informacijos problemos analizei
 • Leidžia teisingai paskirstyti išteklius

10

1 etapas tyrimo problemos tiksl i siai kinimas t sinys
1 etapas. Tyrimo problemos/tikslų išsiaiškinimas (tęsinys)

Aprašomieji

Priežastiniai

Galimityrimo

PROJEKTAI (tipai):

Žvalgybiniai

11

1 etapas tyrimo problemos tiksl i siai kinimas t sinys1
1 etapas. Tyrimo problemos/tikslų išsiaiškinimas (tęsinys)
 • Atliekamas kai:
 • nežinomas problemos turinys, kilmė ir
 • aplinka arba tam tikrų veiksmų pasekmės
 • norima surinkti pradinę informaciją
 • Žvalgybinio tyrimo paskirtis:
  • tikslesnis problemos apibrėžimas
  • hipotezės suformulavimas –
  • ryšių tarp kintamųjų suformulavimas

Žvalgybinis

(Exploratory)

tyrimas

 • Apsiribojama reiškinių, faktų, situacijos,
 • būklės išsiaiškinimu, palyginimu, kitimo
 • tendencijų konstatavimu, daug nesigilinant
 • į jų kilmę ir raidą nulėmusias priežastis.
 • Pvz., vartotojų nuomonės išsiaiškinimas,
 • rinkos potencialo apibrėžimas

Aprašomasis

(Descriptive)

tyrimas

Priežastinis

(Causal)

tyrimas

Gilinamasi į reiškinį sukėlusias,nulėmusias

priežastis, patikrinamos hipotezes - ryšiai

tarp kintamųjų, pavyzdžiui:

 • tarp reklamos ir pardavimų
 • tarp kainos ir paklausos kiekio

12

2 etapas tyrimo plano paruo imas
2 etapas. Tyrimo plano paruošimas
 • Kokios informacijos mums reikia?
  • informacija turi atitikti tyrimo tikslus
  • Išspręsti sprendžiamą problemą
 • Kokie galimi informacijos šaltiniai?
  • Antriniai duomenys
  • pirminiai duomenys
 • Pirmiausia žiūrima į kokius tiriamosios problemos klausimus galima atsakyti naudojant antrinius duomenis.
duomen skirstymas
Duomenų skirstymas

Antriniai duomenys (secondary data) - tai kitiems tikslams anksčiau surinkti, skelbti arba neskelbti duomenys.

Pirminiai duomenys(primary data) - tai specifinei marketingo problemai spręsti specialiai renkami duomenys.

Antrinių duomenų pranašumai: beveik visada yra pigesni ir greičiau gaunami

antrini d uomen skirstymas
Antrinių duomenų skirstymas

Išoriniaiduomenys(external data) yragaunamiiššaltinių, esančiųužorganizacijosribų

Vidiniaiduomenys(internal data) yra tie, kuriesusidaroorganizacijosviduje.

15

antrini duomen tr kumai
Antrinių duomenų trūkumai
 • Dažnai neįmanoma patikrinti duomenų teisingumo
 • gali būti netikslūs, pasenę
 • gali būti pateikti nepriimtina forma
 • gali būti nepilni
 • gali būti per daug/mažai apibendrinti
 • gali neturėti reikalingos informacijos
antrini duomen vertinimas
Antrinių duomenų įvertinimas

Šaltinio

kokybė

Kas rinko duomenis?

Kokiu tikslu?

Kaip rinko?

Ar duomenys teisingi?

Ar tikslūs ir nepasenę?

Ar pilni?

Duomenų

kokybė

Ar duomenys suderinami

su kitais šaltiniais?

Ar duomenys palyginami

su kitais šaltiniais?

Duomenų

suderinamumas

duomen altiniai

Antriniai duomenys

Pirminiai duomenys

Duomenų šaltiniai

Kokybiniai metodai

Vidiniai

Išoriniai

Kiekybiniai

metodai

 • Finansinės
 • ataskaitos
 • Gamybos
 • ataskaitos
 • Pardavimų
 • ataskaitos
 • Tyrimų
 • ataskaitos
 • Vartotojų
 • laiškai

Bibliotekos

Valstybiniai

dokumentai

Laikraščiai

Žurnalai

Radijas

Televizija

Internetas

Tiekėjai

Paskirstytojai

Pardavėjai

Vartotojai

Apklausa

Stebėjimas

Eksperi-

mentas

Giluminis

Interviu

Focus

Grupė

kokybiniai p irmini duomen rinkimo metodai
Kokybiniai pirminių duomenų rinkimo metodai

Giluminis interviu

Duomenų rinkimas užduodant

nestruktūrizuotus klausimus

Tikslinė (Fokus) grupė

Duomenų rinkimas diskusijos būdu

kokybinis duomen rinkimo metodas giluminis interviu depth interview
Kokybinis duomenų rinkimo metodasGiluminis interviu (Depth Interview)
 • Taip pat vadinamas akis į akį (one-on-one) interviu.
 • Trukmė nuo 20 minučių iki 1 valandos.
 • Klausimai nestruktūrizuoti.
 • Paprastai interviu įrašomas į diktofoną ar video.

21

slide22

Kokybinis duomenų rinkimo metodasTikslinėgrupė (Focusgroup)

 • Tikslinė grupė - tai nuo 8 iki 12 žmonių, sukviestų specialiai parengtoje vietoje, grupė, turinti tikslą diskusijos būdu įsigilinti į kokią nors vieną sritį, klausimą ar problemą.
tikslin grup proced ra
Tikslinė grupė: procedūra
 • Galimi tikslai:
  • naujų idėjų generavimas
  • vartotojų pagrindinių poreikių nustatymas
  • naujų produktų testavimas
tikslin grup proced ra1
Tikslinė grupė: procedūra
 • nuo 8 iki 12 žmonių
 • trukmė 1 - 2 valandos
 • vadovauja moderatorius
 • užrašoma į video
 • palaipsniui pereinama nuo bendro diskusijos objekto kontekstoprie specifinių klausimų
kiekybiniai p irmini duomen rinkimo metodai
Kiekybiniai pirminių duomenų rinkimo metodai

Apklausa (aprašomieji tyrimai)

Uždavimas klausimų apie požiūrius,

pirmenybės teikimus, pirkimo elgseną

Stebėjimas (aprašomieji tyrimai)

Duomenų rinkimas stebint

žmones, įvykius arba situacijas

Eksperimentas (priežastiniai tyrimai)

Žmonių grupių naudojimas nustatymui

priežasties - pasekmės ryšių

slide26

Kiekybinis duomenų rinkimo metodasApklausa

Apklausa- tai kiekybinis pirminių duomenų rinkimo metodas apklausiant respondentus asmeniškai, telefonu, internete, paštu.

Pagrindinis įrankis – anketa (klausimynas).

slide27

Apklausos

metodai

Telefonu (Telephoneinterview)

Paštu

(Mailquestionnaire)

Asmeninė

(Door-to-Door, Personal Interview)

Internetu (Online interview)

27

apklausos metod palyginimas
Apklausos metodų palyginimas

Paštu

Telefonu

Asmeniškai

Internetu

Palyginimo pagrindas

Lankstumas

Mažas

Geras

Puikus

Geras

Galimybė įtakoti atsakymus

Jokios

Vidutinė

Didelė

Vidutinė

Anonimiškumo išlaikymas

Visiškas

Vidutinis

Jokio

Vidutinis

Duomenų rinkimo greitis

Mažas

Puikus

Geras

Puikus

Atsako lygis

Žemas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Kaštai

Maži

Vidutiniai

Aukšti

Labai maži

28

klausim tipai
Klausimų tipai

Klausimų tipai

Dihotominiai

Daugavariantiniai

Likerto skalė

Semantinio Diferencialo skalė

Svarbumo skalė

Rangavimo skalė

Nestruktūrizuoti

Sakinio užbaigimas

Žodžių asocaicijos

Istorijos užbaigimas

29

klausimo tipas dihotominis
Klausimo tipas - Dihotominis
 • Ar Jūs namuose naudojatės fiksuoto ryšio telefonu?
 • Taip  Ne
 • Tokiuose klausimuose galimi du atsakymų variantai: taip arba ne

30

klausimo tipas daugiavariantiniai klausimai
Klausimo tipas – daugiavariantiniai klausimai
 • With whom are you traveling on this trip?
 •  No one
 • Spouse
 • Spouse and children
 • Children only
 • Business associates/friends/relatives
 • An organized tour group

31

klausimo tipas likert o skal
Klausimo tipas – Likertoskalė
 • Indicate your level of agreement with the following statement: Small airlines generally give better service than large ones.
 •  Strongly disagree
 • Disagree
 • Neither agree nor disagree
 • Agree
 • Strongly agree

32

klausimo tipas svarbumo skal
Klausimo tipas– Svarbumo skalė
 • Airline food service is _____ to me.
 •  Extremely important
 • Very important
 • Somewhat important
 • Not very important
 • Not at all important

33

klausimo tipas ra ngavimo skal
Klausimo tipas– Rangavimoskalė
 • American Airlines’ food service is _____.
 •  Excellent
 • Very good
 • Good
 • Fair
 • Poor

34

klausimo tipas nestrukt rizuoti atviri
Klausimo tipas –Nestruktūrizuoti (atviri)

What is your opinion of American Airlines?

35

od i asociacijos
Žodžiųasociacijos

Renkamas pavadinimas naujam verslo centrui. Koks pavadinimas labiausiai tiktų?

GrandofficeGrand StarAltoSky OfficeLodestarBusiness TopImpresumGrand StellaCentury towerNW StarNW Office

BrilliantSky TowerIB Park (Tarptautinis verslo parkas)Verslo bokštasVilniaus verslo centrasManagement Leader Center (MLC)Vilniaus verslo bokštasVerslo imperijaViršuliškių verslo centras

klausimo tipas s akinio u baigimas
Klausimo tipas –Sakinio užbaigimas

When I choose an airline, the most important consideration in my decision is: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38

klausimo tipas istorijos u baigimas
Klausimo tipas –Istorijos užbaigimas

“I flew American a few days ago. I noticed that the exterior and interior of the plane had very bright colors. This aroused in me the following thoughts and feelings.” Now complete the story. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39

slide40

Kiekybinis duomenų rinkimo metodasStebėjimas

 • Stebėjimas- tai tyrimo metodas, pagrįstas žmonių elgsenos, objektų kaitos, įvykių ar procesų raidos fiksavimu.
 • Stebėjimo būdai: asmeninis ir mechaninis, elektroninis.
 • Stebėjimas parodo KAS atsitinka, bet ne KODĖL tai atsitiko.
slide41

Kiekybinis duomenų rinkimo metodasEksperimentas

 • Eksperimentas- tai tyrimo metodas, kai tyrėjas keičia vienus kintamuosius (nepriklausomus) ir stebi šių pakeitimų įtaką kitiems kintamiesiems (priklausomiems).
laboratoriniai ir tikrov s eksperimentai
Laboratoriniai ir tikrovės eksperimentai
 • Laboratorinis eksperimentas - tai marketingo informacijos gavimo metodas dirbtinai sukurtoje aplinkoje, kurioje tyrėjas gali kontroliuoti tyrimo eigai ir rezultatui įtakos turinčius veiksnius.
 • Tikrovės (panel) eksperimentas - tai marketingo informacijos gavimo metodas realios rinkos aplinkoje.
laboratoriniai ir tikrov s eksperimentai t sinys
Laboratoriniaiirtikrovėseksperimentai (tęsinys)
 • Tikrovės eksperimentai yra blogai kontroliuojami, bet labiau realūs.
 • Laboratoriniai eksperimentai yra gerai kontroliuojami, bet mažiau realūs.

43

im ties parinkimas
Imties parinkimas
 • Imtis (sample) - tai marketingotyrimuiatrinktavisumosdalis (populiacijossegmentas), galintitinkamai jai atstovautibeiteiktireikalingąinformaciją.

Imtis

Populiacija

im ties parinkimas sampling
Imtiesparinkimas (Sampling)

Imtiesvienetas

 • -- kąmesapklausime?

Imtiesdydis

 • -- kiekžmonių mesapklausime?

Imtiessudarymoprocedūra

 • -- kaipmesparinksimerespondentus?

45

3 etapas duomen rinkimas ir analizavimas
3 etapas - Duomenų rinkimas ir analizavimas
 • Paruošiami klausimynai, stebėjimo registravimo formos, tyrimo instrukcijos
3 etapas duomen rinkimas ir analizavimas1
3 etapas - Duomenų rinkimas ir analizavimas
 • Nusprendžiama kas rinks duomenis: ar organizacijos specialistai ar iš šalies samdomi žmonės.
 • Atliekamas duomenų rinkimas

47

3 etapas duomen rinkimas ir analizavimas2
3 etapas – Duomenų rinkimas ir analizavimas
 • Surinkti duomenyssutvarkomitaip, kadbūtųtinkamirastiatsakymus į marketingoklausimus:
 • grupuojami
 • sisteminami
 • nagrinėjami

48

4 etapas tyrimo ataskaitos parengimas

Titulinis puslapis/ Santrauka

4 etapas – Tyrimo ataskaitos parengimas

Turinys

Įvadas

Tyrimo ataskaitoje pateikiama:

 • Tyrimo rezultatai
 • Rezultatų interpretacija
 • Daromos išvados
 • Rekomendacijos

Tyrimo metodas

Rezultatų analizė ir interpretacija

Išvados

Rekomendacijos

49

ad