MARKETINGO TYRIMAI - PowerPoint PPT Presentation

aquila-mendoza
marketingo tyrimai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKETINGO TYRIMAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKETINGO TYRIMAI

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
MARKETINGO TYRIMAI
279 Views
Download Presentation

MARKETINGO TYRIMAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARKETINGO TYRIMAI Dr. Vytautas Dikčius

 2. APKLAUSA Netikslus klausimas Interviuotojo klaida Imtis Tiriama visuma Klausimas Atsakymas Respondentas Interviuotojas Neatsakymo klaidos Netikslumas atsakinėjant Netikslus atsakymo užrašymas Atrankos klaidos Dr. Vytautas Dikčius

 3. APKLAUSA Asmeninis interviu Privalumai Trūkumai Lankstumas Labai brangusmetodas Galimybė naudoti vaizdines priemones Didelė atsakymo klaidos galimybė Mažesnė neatsakymų klaida Galimybė gauti daugiau informacijos Galimybėrinkti įvairaus tipo informaciją Dr. Vytautas Dikčius

 4. APKLAUSA Telefoninis interviu Privalumai Trūkumai Nereprezentatyvumas Greitis Ribotas informacijos kiekis ir jos detalumas Žemi kaštai vienam interviu Nėra galimybės naudoti vaizdus, produktų pavyzdžius ar kitus mėginius interviu metu. Tiksliai žinomas respondentas Laikas yra praleidžiamas labai efektyviai Dr. Vytautas Dikčius

 5. APKLAUSA Pašto apklausa Privalumai Trūkumai Reikalingas ilgas laiko tarpas apklausai atlikti Žemi kaštai Galima daug atidžiau formuluoti savo atsakymus Neatsakymų klaidos Nėra galimybės interviuotojui paaiškinti klausimus Ribotas informacijos kiekis ir gylis Anonimiškumas Dr. Vytautas Dikčius

 6. ANKETOS SUDARYMAS Klausimų tipai Nestruktūrizuoti klausimai Plataus pasirinkimo klausimai “Arba - arba” klausimai Skalės Dr. Vytautas Dikčius

 7. REKOMENDACIJOS FORMULUOJANT KLAUSIMUS • Nustatyti klausimo esmę (kas, ką, kada, kur, kodėl ir kaip?) “Kokio pavadinimo šampūną Jūs naudojate?” • Vartoti paprastus žodžius “Ar per paskutinius 3 mėn. vartotojote analgetinius preparatus?” • Vengti dviprasmiškų žodžių “Kaip dažnai Jūs vartojate maisto papildus?” • Niekada • Retai • Kartais • Dažnai Dr. Vytautas Dikčius

 8. REKOMENDACIJOS FORMULUOJANT KLAUSIMUS • Vengti numatomų alternatyvų “Ar Jums patinka važiuoti traukiniu, kai Jūs keliaujate trumpais atstumais?” • Vengti numanomų prielaidų “Ar Jūs pritariate, kad 2005 metų Lietuvos biudžetas būtų subalansuotas?” • Vengti apibendrinimų ir įvertinimų “Kiek litrų pieno Jūs išgeriate vidutiniškai per vieną mėnesį?” • Vengti dvigubų klausimų “Kokiuose klubuose Jūs lankėtės per paskutinius 3 mėnesius ir kokia muzika Jums buvo priimtiniausia? Dr. Vytautas Dikčius

 9. PAGRINDINĖ INFORMACIJA IDENTIFIKAVIMO KLAUSIMYMO PAGRINDU GAUNAMA INFORMACIJA Tiesiogiai susijusi su tyrimo problema Demografinės charakteristikos KLASIFIKAVIMO Pavardės ar pavadinimai, adresai ir pan. Dr. Vytautas Dikčius

 10. RESPONDENTŲ ATRANKA Tikslinės populiacijos nustatymas Visos populiacijos tyrimas Populiacijos dalies tyrimas Atrankos metodai Atsitiktinė atranka Neatsitiktinė atranka Paprasta Patogumo Sisteminė Kvotinė Stratifikuota Ekspertinė Klasterinė Sniego gniūžtės Vietovės Daugiapakopė Dr. Vytautas Dikčius

 11. IMTIES DYDIS Imties dydžio nustatymas (didelės visumos) n = z2 p(1-p)/ e2 n - reikiamas imties dydis z - standartinės paklaidos dydžio vienetai normaliame pasiskirstyme, kuris atitiks norimą patikimumo laipsnį (pastebėkime, kad 95% patikimumui z=1.96; 99% patikimumui z=2.58). e – atrankos klaida (maksimalus skirtumas tarp imties ir visumos proporcijų). p- visumos proporcijos, kurios atitinka domimas charakteristikas. Imties dydžio nustatymas (mažos visumos) n = Dr. Vytautas Dikčius