de levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling. Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof. Inhoud. Aanleiding en doel Opbouw en inhoud scan Uitkomsten pilotstudie Draagvlak in de organisatie Discussie in subgroepen Afronding. Aanleiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling' - bran


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling

De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling

Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof

inhoud
Inhoud
 • Aanleiding en doel
 • Opbouw en inhoud scan
 • Uitkomsten pilotstudie
 • Draagvlak in de organisatie
 • Discussie in subgroepen
 • Afronding
aanleiding
Aanleiding
 • Doel HBO
 • Verwachtingen branche
 • Management van onderwijs
 • Focus docenten
slide4
Doel

-optimale inzetbaarheid

-verantwoordelijkheid bij medewerker

door

-huidige situatie en wensen in beeld

-reflectie op

-handelingsperspectieven

opbouw en inhoud scan
Opbouw en inhoud scan
 • Zijn
 • Willen
 • Kunnen
 • Doen
slide6
Zijn
 • Privéleven en werksituatie
 • Persoonstypologie
 • Werkaspecten en beleving
willen
Willen
 • Drijfveren en loopbaanankers
 • Leren en zelfontwikkeling
 • Gewenste organisatiecultuur
kunnen
Kunnen
 • Competenties
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Huidige organisatiecultuur
slide9
Doen
 • Support leidinggevende
 • Employabiliteit & mobiliteit
 • Balans werk & privéleven
 • Doelen werk & privéleven
slide11

Levensloopscan in beeld:

cCmpetenties

Competenties

Gezondheid & vitaliteit

Organisatie cultuur

Looloploolplobaanankersbaanankers

Loopbaanankers

Leren & ontwikkeling

Gewenste cultuur

Wil

Kennis & Kunde

Kunnen

Wik

Zijn

Persoon & situatie

Zijn

Motieven & wil

Willen

DoDoDDenDoen

pr

Privéleven & werk

Werkaspecten & werkbeleving

Persoonstype

Plannen & actie

Doen

Balns

Balans werk - privé

Support leiding

Employability

LOOPBAAN - PLAN & ACTIE

slide14

Prototype en pilotstudy

Ontwikkeling prototype : www.levensloopscan.com

Pilotstudy:

26 Hogeschool Zuyd medewerkers

uit de vier verschilllende generaties,

verdeeld naar soort van functie en

gelijk aantal vrouwen en mannen.

slide15

Generaties ( Bontekoning) in pilot

De Protestgeneratie,

Geboren 1940-1955: idealistisch en gedreven, zoeken draagvlak voor ‘het’ idee, voorkeur voor (her)structureren.

De Generatie X,

Geboren 1955-1970: bescheiden en nuchter, willen verschillen constructief verbinden, procesgeoriënteerde professionals.

De Pragmatische Generatie,

Geboren 1970-1985: gedrevennetwerkers die snel concrete resultaten willen, gericht op kennis benutten en toepassen en vlot leren in het werk.

De Screenagers,ook wel internet of Einstein generatie (Boschma & Groen, 2006) Geboren na 1985: slim en grenzeloos actief, authentieke multi-taskers, willen zich overal snel thuis voelen

slide17

Evaluatie: Effect en werking scan

 • Brengt de Levensloopscan de loopbaan in relatie tot privé goed in beeld ? JA 23X NEE 1X
 • Draagt Levensloopscan ertoe bij dat men daadwerkelijk actie gaat nemen? JA 22X NEE 2X
 • Welke acties gaat men nemen: wat/ hoe, wanneer, met behulp van wie ?
 • ACTIES 20X NEE 2X ONBEKEND 2X
 • Heeft de Levensloopscan op diverse onderdelen tot nieuw inzicht geleid? JA bij helft onderdelen NEE bij helft onderdelen
 • 5. Heeft de Levensloopscan tot groter inzicht tussen de onderdelen geleid ?
 • JA 22X ONBEKEND 2X
slide18

Evaluatie: Effect en werking scan

 • 7. Strookt de inhoud van levensloopscan en portfolio met de verwachtingen?
 • JA 18X NEE 4X
 • 8. Gaat men scanresultaten gebruiken voor ’n gesprek met leidinggevende ?
 • JA 17X NEE 5X
 • 9. Bevat de scan alle elementen benodigd om tot compleet beeld te komen ?
 • JA 16X NEE 6X
 • 10. Is men van plan de Levensloopscan in de toekomst vaker te gebruiken ?
 • JA 19X NEE 3X
 • 11. Zou men gebruik van de levensloopscan bij anderen willen aanbevelen?
 • JA 22X NEE 2 X
slide19

Aanbevelingen en acties

 • Welke aanbevelingen geeft u om de levensloopscan te verbeteren ?
 • samenhang tussen onderdelen verduidelijken -> Website/coach
 • loopbaanplan bespreken met adviseur /coach -> PO/ coach /LG
 • meer informatie over inhoud van onderdelen -> Website/coach
 • bij competenties overzicht sterkste/zwakste -> in LLscan zelf
 • bij print screen verschil tussen score en uitleg -> in LL scan zelf
 • bij resultaat toevoegen van ‘n loopbaanadvies -> PO/coach/ LG
slide21

Vervolg Project Levensloopscan

Vervolg Project Levensloopscan:

1 K-onderzoek naar generatieverschillen

2 Ontwikkelen Website als voorportaal

3 Samenwerking PZ/loopbaancoaches

4 Scheppen draagvlak tbv LFG P-beleid

( uitvoering scan mw, scan onder LG )

invoering lfg p beleid in hszuyd
Invoering lfg p-beleid in HSZuyd

Vraagt om beïnvloeding van de cultuur en mindset van managers en medewerkers:

- gethematiseerd in MD programma van het management

- thema staat geregeld in schijnwerper: in medewerkersblad zal in 2010 een artikelenreeks worden opgenomen, het CvB bespreekt het in haar BLOG

- de levensloopscan wordt opgenomen in het aanbod van het interne loopbaancentrum

- P&O adviseurs agenderen het thema bij het overleg met het management

- inzet cultuurscan op dit thema, punten worden opgepakt

lfg p beleid binnen de hsz
Lfg p-beleid binnen de HSZ
 • Steeds meer ingebed in het bestaande HR beleid, maar we zijn er nog niet !
 • Stimuleren van pro-activiteit medewerker en maatwerk vanuit de organisatie
 • Levensfasegerichtheid: medewerker blijft gedurende gehele loopbaan “in beweging”
 • Gerelateerde activiteiten:

- functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

- workshop “werk en gezin combineren”

- training “excelleren door leren”

- (loopbaan) coaching

toegevoegde waarde lfb p beleid
Toegevoegde waarde lfb p-beleid
 • Voor de medewerker:

- onder optimale condities blijven ontwikkelen

- mogelijkheid werk en gezin beter te combineren

- structureel bespreken van verhouding belastbaarheid-belasting

- positief veranderend zelfbeeld (oudere) werknemer door het beeld van en de aandacht voor de diverse generaties

- eigen (passende) inbreng medewerkers zorgt voor meer gemotiveerde medewerkers

toegevoegde waarde lfb p beleid1
Toegevoegde waarde lfb p-beleid
 • Voor de organisatie

- meer competente en gemotiveerde medewerkers

- medewerkers blijven langer inzetbaar

- kennis en ervaring renderen beter

- vergroting van de arbeidstevredenheid wat zorgt voor positieve invloed op arbeidsverhoudingen

- een evenwichtig personeelsbestand zorgt voor nieuwe ideeën, innovatie en creativiteit

- het imago van een moderne klantgerichte organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid

inzet levensloopscan
Inzet levensloopscan
 • Als instrument van het loopbaancentrum
 • Staat gratis ter beschikking van medewerkers
 • Benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker
 • Geeft de medewerker een concreet portfolio waarmee de gerichte acties kan ondernemen
discussie in subgroepen
Discussie in subgroepen

Vraag 1:

Hoe stimuleer je tot een dialoog over best practices en de fase waarin LFG P-beleid zich bevindt ?

Vraag 2

Hoe creëer je dialoog en draagvlak onder leidinggevenden voor LFG Personeelsbeleid in de HS ?

Vraag 3

Hoe bevorder je ( permanente ) dialoog tussen de medewerker en leidinggevenden in de HS ?

tot slot
Tot slot

Bedankt voor uw

aandacht en inbreng!

Contact ?

Marijke Dieleman

ammy.dieleman@wxs.nl

Femke Heintzbergen

willems@Zestor.nl

ad