pisanje cv a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pisanje CV-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pisanje CV-a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Pisanje CV-a - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Pisanje CV-a. Jelena Ergelašev Tubić. Bilo da konkurišete za stipendiju, neki drugi akademski program ili tražite posao. Veoma je važno da dobro prezentujete svoje sposobnosti, veštine, znanje i iskustvo , na jasan i strukturisan način – putem CV-a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pisanje CV-a


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pisanje cv a

Pisanje CV-a

Jelena Ergelašev Tubić

slide2

Bilo da konkurišete za stipendiju, neki drugi akademski program ili tražite posao...

Veoma je važno da dobro prezentujete svoje sposobnosti, veštine, znanje i iskustvo, na jasan i strukturisan način – putem CV-a.

CV (Curriculum vitae) je hronološki opis vaših akademskih, vannastavnih i profesionalnih postignuća i pisanje CV-a je veoma važan korak kada aplicirate za stipendiju ili posao. Cilj svakog CV-a je da, pre svega, zainteresuje selekcionu komisiju i da vam obezbedi poziv na intervju.

slide3

EU CV

Evropski CV je format CV-a korišćen za akademske i aplikacije za posao.

Preporučen je od strane Evropske komisije

(primer Europass CV-a)

Pisanje CV-a za potrebe stipendije mora imati svrhu – da prikaže vašu prikladnost za stipendiju, davanjem relevantnih informacija o vama i vašim postignućima.

Čitanjem teksta konkursa za stipendiju možete doći do informacija šta selekciona komisija traži od kandidata. Odredbe pokazuju koji kriterijum postoji pri selekciji. Na primer, to se može odnositi na dosadašnje akademske zasluge, učešće na (istraživačkim) projektima, doprinos lokalnoj zajednici... S obzirom na to, potrebno bi bilo da takva vaša postignuća uključite u CV.

Motivacionopismo vam pruža dalje šansu da takva iskustva pojasnite, kao i da naglasite neke aspekte vašeg CV-a na kojima tekst konkursa i insistira.

slide4

Akademske zasluge - Ako imate objavljenih radova ili ste učestvovali ili ćete učestvovati na nekim (naučnim) konferencijama, trebalo bi takve informacije da uključite u svoj CV.

Ukoliko ste student prve godine i nemate još uvek akademskih postignuća, unesite u svoj CV dosadašnje vannastavne i nastavne uspehe – rezultate sa takmičenja, učešće u školskom savetu…i kratko ih opišite. Sertifikate različitih vrsta nemojte stavljati u CV, osim ako se ne tiči stipendije i te oblasti za koju konkurišete.

Univerzitetske/ Istraživačke aktivnosti – Vaš akademski CV ne treba da liči na CV kada budete konkurisali za posao. Fokus je navašimaktivnostima u okviruobrazovanja. Ukolikosteimaliradnogiskustva do sada, a blisko je vezanoza oblast zakojukonkurišetezastipendiju, trebalo bi to najprenaslovitiiopisati, a zatimizložitiakademskoiskustvo. U okviruopisadosadašnjihakademskog/radnogiskustva, potrebno je prezentovatisvojeprenosiveveštine– organizatorske, veštinukomunikacije, istraživačke, kompjuterskeveštine…

Doprinos lokalnoj zajednici, kulturnim aktivnostima, liderstvo. U okviru nekih konkursa za stipendije potrebno je da se prezentuju vaše dosadašnje iskustvo u ovim oblastima. Tu bi trebalo kratko opisati vaša volonterskaili plaćena angažovanja u lokalnoj zajednici, učešću u organizaciji kulturnih aktivnosti ili aktivnostima u kojima ste pokazali liderske potencijale i sl.

slide5

Korisni saveti pre nego što počnete

Kao prvo, detaljno pročitajte sajt koji pruža informacije o željenoj stipendiji.

Sledeće,razmotrite u konkursu šta se traži od kandidata.

Povežite upravo to – vaše sposobnosti i dostignuća sa onim šta oni traže.

Posvetite se razmišljanju o svojim veštinama i zamislite šta biste voleli da drugi znaju o vama, a da možete to da uklopite u svoj CV, kako biste bili podesni za izbor između velikog broja kandidata. Stavite se u poziciju poslodavca i kažite zašto bi baš vas trebalo da izabere.

Ovakvim strateškim pristupom dolazite do adekvatne forme CV, koja bi trebalo da zainteresuje Selekcionu komisiju da baš vašu prijavu uzme ozbiljno u razmatranje.

slide6

Da biste uspeli što bolje da napišete CV, potrebno je da dobro poznajete sebe, postanete svesni svojih znanja i sposobnosti

slide7

VAŠA LIČNOST – Kakva ste osoba?

Kako biste se opisali?

Mnogi na to pitanje odgovaraju tako što kažu čime se bave ili eventualno navedu svoje obrazovanje.

To je dobar početak, ali da biste napisali CV morate preciznije da razmišljate o vašem znanju, veštinama i stavovima.

Ta tri aspekta su jako povezani sa poslom, sa načinom na koji se odnosite prema drugima i sa vašom ličnošću.

slide8

PROFESIONALNE VEŠTINE

Osobine specifične za posao

Opšte osobine

2. INTERPERSONALNE VEŠTINE

3. LIČNE OSOBINE I VREDNOSTI

slide9

PROFESIONALNE VEŠTINE

Osobine specifične za posao

Da li možete da se setite osobina koje su specifične za posao

koji ćete raditi (ili radite)?

Npr:

Profesori:Imaju znanja iz predmeta koji predaju, veštine da objasne to i zainteresovan odnos prema studentima.

Računovođe: Znaju pravne i zahteve za vođenje računa, imaju dobre matematičke veštine i lične karakteristike da vole da stvari budu uredne i precizne.

Prodavac:Ima znanje o proizvodima koje prodaje, veštine da ih atraktivno predstavi i uslužan je prema kupcima.

slide10

Opšte osobine

Da li možete da se setite osobina koje su uopštene za bilo koji posao?

PROFESIONALNE VEŠTINE

Znanje: Poznavanje zakona o radu....koja su vam prava?

Organizacione veštine: Da li možete da organizujete nedeljne zadatke?

Analitičke veštine: Da li možete da identifikujete uzroke problema i pronađete rešenje?

Veštine upravljanja finansijama: Da li možete da postavite budžet i da ga se držite?

Pouzdanost: Da li stižete na vreme? Da li volite da vidite posao uspešno urađen?

Prilagodljivost: Da li se brinete kada se rutina promeni?

slide11

INTERPERSONALNE VEŠTINE

Svi poslovi podrazumevaju slaganje sa ljudima, zato je dobro posvetiti malo vremena razmišljanju o vašim interpersonalnim veštinama.

Diplomatija:Da li ste spremni da prihvatite tuđe ideje kada iznosite svoje?

Motivacione veštine: Da li ste u stanju da inspirišete druge?

Postavljanje granica:Ako smatrate da imate previše obaveza da li ćete to reći vašem šefu?

Komunikacione veštine:Da li ste dobar slušalac?

slide12

LIČNE OSOBINE I VREDNOSTI

Shvatanje ličnih stavova i vrednosti je takođe relevantno za to koliko ćete dobro raditi neki posao.

Vrednosti: Da li imate čvrsta uverenja?

Samodisciplina: Da li istrajavate čak i kada su zadaci dosadni i teški?

Samopouzdanje: Da li sa lakoćom govorite pred drugima?

Iskrenost: Koliko Vam je teško da priznate grešku?

slide13

Sve ove osobine podjednako su važne. Važno je biti jak u profesionalnoj, interpersonalnoj i ličnoj sferi. Mnogima je teško da se suoče sa svojim slabostima, pa biraju da se usavršavaju u oblastima u kojima su već jaki.

Moguće je da ako ste jaki samo u jednojilidveoblasti postignete uspeh u poslu. Ako ste brilijantni u profesionalnoj sferi možete možda sebi priuštiti da budete manje brilijantni u druge dve oblasti.

slide14

Zašto se truditi da razvijete te slabije veštine?

Svako mora da shvati važnost timskog rada na poslu/projektu. Ako ste brilijantni, ali imate slabe lične i interpersonalne osobine bićete odbačeni iz grupe i biće vam teško da uspostavite kontakte i napravite mrežu kako unutar tako i van organizacije. Takvi odnosi su važni za visok standard obavljanja posla.

profesionalne veštine

interpresonalne veštine

lične osobine

slide15

Kako treba da izgleda CV?

Ne postojiuniverzalannačinkojimćeteoblikovatisadržajCV-a, alipostojinekolikoosnovnihpravilakojetrebapoštovatikako bi izgledaoprofesionalnoi kako bi postigaosvojcilj: privućipažnjuposlodavca i dati mu jasneinformacijezbogkojih vas želiuključiti u ‘užikrug’ i pozvatinaintervju.

- Preglednost

-Sažetost -Stil-Istinitost-Slanjeemail-om/ poštom-Slika

slide16

Šta treba da sadrži CV?

Pored ličnih podataka CV za konkurs za stipendiju treba da sadrži i sledeće informacije:

Formalno i neformalno obrazovanje

Radno iskustvo – plaćeno/volontersko (ako je relevantno za aplikaciju)

Jezičke i kompjuterske veštine

Nagrade i priznanja

Objavljeni (naučni) radovi

Prethodne stipendije (ako je traženo)

Ostalo relevantno iskustvo i postignuća

Preporuke (ako je traženo)

Uobičajeno je da CV ima 1-2 stranice, mada negde mogu da se nađu i sledeći kriterijumi:

1-3 str. za studente osnovnih i postdiplomskih studija

2-5 str. za studente doktorskih studija

5 ili više str. za istraživačke aplikacije

1-2 str. za konkurse za posao

slide18

Postoje tri osnovnatipa CV-a:

hronološki, funkcionalni i kombinovani.

Hronološki je okrenut ka vašemradnomiskustvu pa u prvi plan stavljanaglasaknaprofesionalnirazvoj.

Funkcionalnistilbazira se višenaisticanjuveština

Kombinovanistilpisanjanajboljiizborpritraženjuprvogzaposlenja. U okviruovogističetesvojedosadašnjeradnoiskustvo, a istovremenostavljatenaglasak i naveštinekojeposedujete.

slide19

Za vaše stipendije potreban je Europass format CV-a

EUROPASS CV form

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp;jsessionid=82E6795FEFF6C13E3129F7C84D29283D.wpc1

Europass

Curriculum vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)Betty HOBKINS

Address(es) 32 Reading rd, Birmingham, B26 3QJ, United Kingdom

Telephone(s) Personal: +44 2012345678 Mobile: +44 7123456789

Fax(es)+44 2012345679

E-mail(s) bettyh@gmail.com

Nationality(-ies) British

Date of birth 07.10.1974

Gender Female

slide20

Najčešćegreške u pisanju CV-a

Evošta bi trebaloizbegavatiprilikompisanjaposlovnebiografije.- Nedostatakosnovnihinformacija- Gramatičkegreške- Odaberitestilpisanja(hronološki, funkcionalniilikombinovani)- Ni preopširno, niprekratko(nanajvišedvestrane!) - Neisticatinebitnepojedinosti(poslodavca ne zanimabašsveštosteradili u prošlosti.) - Ne napisatiradnoiskustvo- Nikadanemojtelagati!

slide21

KORISNI SAVETI

 • pisati CV na belom papiru A4 formata
 • napravite logičnu strukturu CV-a, da bude lak za čitanje
 • istaknite naslove sekcija u CV-u (lični podaci; obrazovanje;...)- važne informacije u CV-u učinite preglednim i upadljivijim
 • bez dugih paragrafa – bolje je da koristite “teze”
 • tekst CV-a poravnajte tako da bude uredan
 • obratite pažnju na prorede u tekstu
 • nemojte praviti gramatičke greške
 • vodite računa o email adresi da naziv ne bude šaljiv, vulgaran i dr., nego profesionalan – npr. imeprezime@gmail.com
 • - ukoliko prilažete sliku u CV-u, budite odgovorni i nemojte slati slike sa proslava, godišnjih odmora i dr.
 • nemojte da vam CV bude predugačak, ako za tim ne postoji jak razlog
 • izbegavajte mnoštvo boja i različite fontove u CV-u
 • - bez humora
 • pitajte nekoga za savet i utisak kada kreirate CV (možda uočite zajedno neke greške)
 • UVEK prilagodite CV potrebama aplikacije, tj. nemojte nikad slati isti. Tretirajte ga kao “rad u toku” i ažurirajte ga s vremena na vreme!
slide22

Sve ove odrednice služe kao orijentacija, a vi kad kreirate vaš CV pročitajtegajošjednom i samisebipostavitesledećapitanja:

 • Prvi utisak
 • Jesamli to ja? •Da li CV izgleda originalno? •Da li je privlačan za čitanje, sa jasno razdvojenim delovima i dovoljnim razmacima? •Da li dizajn izgleda profesionalno? •Da li su kvalifikacije navedene tako da čitalac može odmah da zaključi da li kandidat zadovoljava uslove? •Da li je dužina i sveukupan izgled odgovarajuć, uzimajući u obzir nivo karijere i cilj?
 • Izgled•Da li pruža vizuelno prijatan, uredan izgled? •Da li postoje elementi dizajna kao što su tačke, podebljana slova i crte koje vode čitaoca kroz dokument i ističu važan sadržaj? •Da li postoji ravnoteža između teksta i praznog prostora? •Da li su sve margine poravnate sa svih strana? •Da li su elementi dizajna kao što su razmaci i veličina slova korišćeni
 • dosledno kroz ceo dokument? •Ukoliko je duži od stranice, da li druga stranica sadrži naslov? Delovi •Da li su svi delovi jasno označeni? •Da ali su delovi poređani najboljim redom da istaknu najjače adute kandidata? •Da li je obrazovanje i radno iskustvo navedenoobrnutim hronološkim redom (poslednji posao kao prvi)?
slide23

Dostignuća•Da li su naglašena dostignuća? •Da li su dostignuća razdvojena od odgovornosti? Relevantnost•Da li sadržaj ide u prilog cilju konkursa za stipendiju? •Da li CV obiluje bogatim rečnikom i odgovarajućim izrazima? •Da li su priložene dodatne informacije, kao što su nagrade i istraživanja, dok su lični detalji kao što su bračno stanje, nacionalnost i drugi nerelevantni detalji izostavljeni? Pisani stil•Da li je izbegnuto u prvom licu jednine koristeći lične zamenice kao što su ja, moj i ostale? •Da li je tok sadržaja logičan i lak za razumevanje? •Da li je savršen koliko god može da bude, bez nepažljivih pismenih gramatičkih i rečeničnih grešaka?

 • Izbegavajte korišćenje reči - mrzim, ništa, problem, uvek i nikad
slide24

Imajte na umu da ne postoji jedan jedini, najbolji stil pisanja biografije.

Morate pronaći svoj sopstveni, ali najpre morate savladati osnovna pravila.

slide25

Razmotrite da li ste stavili u CV i prikazali sledeće vaše sposobnosti / veštine / osobine:

leadership

teamwork

creativity

initiative

problem-solving

self-motivation

discipline

reliability

persistence and determination

compassion and humanity

love and care for others

specific abilities with numbers, language, communications and ICT (information and communications technology - especially computing and websites), fixing and making things, selling and marketing something, etc.

kao i:

school or college projects and responsibilities

part-time jobs

sport

voluntary work

clubs

caring

supervising, teaching, helping young people

charity work

hobbies and pastimes

outdoor activities

holidays and travel

and any other personal interests which illustrate your strengths, capabilities and passions.

slide26

Korisne fraze za pisanje CV-a (eng.)

- results-driven, logical and methodical approach to achieving tasks and objectives

- determined and decisive; uses initiative to develop effective solutions to problems

- reliable and dependable - high personal standards and attention to detail

- methodical and rigorous approach to achieving tasks and objectives

- entrepreneurial and pro-active - strong drive and keen business mind

- identifies and develops opportunities; innovates and makes things happen

- good strategic appreciation and vision; able to build and implement sophisticated plans

- determined and decisive; uses initiative to meet and resolve challenges

- strives for quality and applies process and discipline towards optimizing performance

- extremely reliable and dependable - analytical and questioning, strives for quality

- methodical approach to planning and organizing - good time-manager

- excellent interpersonal skills - good communicator, leadership, high integrity

- strong planning, organizing and monitoring abilities - an efficient time-manager

- self-driven and self-reliant - sets aims and targets and leads by example

- good interpersonal skills - works well with others, motivates and encourages

- high integrity, diligent and conscientious - reliable and dependable

- self-aware - always seeking to learn and grow

- seeks new responsibilities irrespective of reward and recognition

-emotionally mature and confident - a calming influence

- detailed and precise; fastidious and thorough

- decisive and results-driven; creative problem-solver

- good starter - enthusiastic in finding openings and opportunities

- creative and entrepreneurial networker - effective project coordinator

- reliable and dependable in meeting objectives - hard-working

- emotionally mature; calming and positive temperament; tolerant and understanding

- seeks and finds solutions to challenges - exceptionally positive attitude

- great team-worker - adaptable and flexible

slide27

- well-organised; good planner; good time-manager

 • - seeks new responsibilities and uses initiative; self-sufficient
 • - solid approach to achieving tasks and objectives; determined and decisive
 • - excellent interpersonal skills - good communicator, high integrity
 • - energetic and physically very fit; quick to respond to opportunities and problems
 • - active and dynamic approach to work and getting things done
 • - financially astute - conversant with accounting systems and principles
 • - tactical, strategic and proactive - anticipates and takes initiative
 • - systematic and logical - develops and uses effective processes
 • - good listener - caring and compassionate
 • - critical thinker - strong analytical skills; accurate and probing
 • - good researcher - creative and methodical - probing and resourceful
 • - facilitative project manager; develops and enables group buy-in
 • persistent and tenacious sales developer; comfortable with demanding targets
 • - resilient and and thorough - detached and unemotional
 • - completer-finisher; checks and follows up - immaculate record-keeper
 • - team-player - loyal and determined
 • - technically competent/qualified [state discipline or area, to whatever standard or level]
 • - task-oriented - commercially experienced and aware
 • - excellent inter-personal and communications skills
 • - sound planning and organizational capabilities
 • - results oriented - focused on productive and high-yield activities
 • - tolerant and understanding - especially good with young children/elderly people/needy people/disadvantaged people, etc
 • - emotionally mature - calming and positive temperament - compassionate and caring
 • - sensitive and patient interpersonal and communication skills
 • - high integrity and honesty; ethical and socially aware
 • - energetic and positive outlook, which often inspires others
 • - calm, reliable and dependable in meeting objectives - logical and numerate
 • - seeks and finds good outcomes to challenges
 • - adaptable and flexible; well-organised planner and scheduler
 • - seeks new responsibilities and uses initiative; self-sufficient
slide28

Korisne fraze za pisanje CV-a (srpski)

 • - Efektivan/efektivno;
 • - Iskusan u /stručnjak za;
 • Sposoban za samostalno analiziranje problema i osmišljavanje rešenja;
 • Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine rukovođenja timom;
 • Sposoban za analizu i interpretaciju podataka;
 • - Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;
 • - Odlične analitičke sposobnosti;
 • - Uspešno ostvarivanje dobrih međuljudskih odnosa / konstruktivne saradnje u timu;
 • - Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;
 • - Samoinicijativano obavljanje poslova;
 • - Dobar u komunikaciji;
 • - Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici;
 • - Dobar u planiranju;
 • - Pažljiv i metodičan pristup;
 • - Precizan i tačan rad pod pritiskom;
 • - Dobar organizator sa posebnim smislom za detalje;
slide29

- Dobar timski igrač / u timskom radu;

- Strpljiv, tolerantan i odličan u komunikaciji;

- U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;

- Uverljiv, ali i taktičan;

-Fleksibilan pristup promenljivim situacijama; - Dobro upravljanje promenama;

- Odlučnost i preduzimljivost u izvršenju projekta do

uspešnog ostvarenja cilja;

- Aktivni donosilac odluka;

- Odličan u organizaciji vremena;

- Odlično poznavanje numeričkih operacija i rada na

računaru;

- Sposoban kako za individualni tako i za timski rad;

- Odgovoran u realizaciji zadatih rokova;

- Razvijeno vizuelno pamćenje.

slide30

Pre slanja, OBAVEZNO proverite kako ste napisali vaš CV!!!

Kao pomoć u proceni, možete se poslužiti CV kalkulatorom

http://poslovi.infostud.com/info/saveti/cv-kalkulator/

Vaš CV nikada nemojte slati samostalno. Uz njega uvek ide MOTIVACIONO PISMO.

slide31

Pregledsadržaja Europass CV-a

 • Personal information
  • Desired employment / Occupational field
   • Work experience
    • Education and training
     • Personal skills and competences
      • Social skills and competences
      • Organisational skills and competences
      • Technical skills and competences
      • Computer skills and competences
      • - Artistic skills and competences
      • Other skills and competences
        • Driving licence
         • Additional information
         • Annexes
slide32

Vežba

Razmišljanje o vašim veštinama

Svrha ove vežbe je da vam pomogne da postanete svesniji, pored profesionalnih veština i vaših interpersonalnih i ličnih osobina koje su relevantne za vašu profesiju kao i načina na koji mogu biti prenesene, tj. primenjene i na druge oblasti u okviru obavljanja nekog posla/projekta.

Na primer:

Profesija: Hirurg

Zadatak: Izvođenje operacije

*važno je dashvatiteda je nekaveština - veštinaivrednostidaistaveština možebitiupotrebljena u različitimsituacijama/poslovima.

slide33

“PRENOSIVO ZNANJE”

Kada krenete u potragu za karijerom (stipendijom, poslom...), veoma je važno da znate svoje kompetencije. Godinama unazad ste usavršili mnogo veština preko vaših zadataka, vannastavnih aktivnosti i životnog iskustva.

Na primer, kada biste istraživali temu za čas i onda napisali, uredili i prezentovali svoj završni rad svojim vršnjacima, vi biste koristili veštine (sakupljanje informacija, pisanje, rešavanje problema, prezentovanje) koje nije ograničeno za tu specifičnu akademsku disciplinu, nego je „prenosivo” na različita zanimanja.

U karijeri od vas će se očekivati da primenite veštine koje ste naučili na radno okruženje.

slide34

Zadatak

Razmislite o vašoj profesiji/poslu i napišite 2 zadatka koji su deo vašeg posla. Nabrojte nekoliko interpersonalnih i ličnih osobina koji su neophodne da bi se taj zadatak efikasno obavio.

Profesija………………………………….

Zadatak 1…………………………………

slide35

CuriclumVeetay

Name: Stephen Terrence Jones

Address: 99 Long Road, Chesterfield, England, CH68 1??

Maritul Status: Divorced

Number of Children: Three

Age of Children: 16, 14 and 5

Health: Good

Telephone number: 01111 333 555

Date of Birth: 26 August 1965

Place of Birth: Surrey

Secondary Education: General School, Edmunds Lane, Surrey

Further Education: None

Professional Qualifications: None

Car: Owner and Driver

Interests: Golf and Fishing

Work History:

1982 to 1992 I worked for the Royal Mail. I started of as a postman on a local round that used to deliver to many housing estates. After five years I moved I got moved off the rounds because I had an accident. Then I went in to the sorting office sorting the mail. In 1991 We had a new sorting system installed that did the mail automatically if the address was typed on to the envelope. I left because they wouldn't pay me enough.

From 1992 to 1994 I worked for a haulage company but didn't like the people there so left

1995 to 2002 I worked for a local firm that sent parcels all over the country. People used to ring up and ask us to pick up and send all sorts of parcels from them to other people. I left because I had an argument with the boss.

REFERENCES:

Available on request

Primer lošeg CV-a

slide36

Vežba: UOBIČAJENE GREŠKE

Izgled CV-a je veoma važan.

Veoma je bitno da izgled ne bude u suprotnosti sa sadržajem CV-a. Niko neće poverovati da ste savesna osoba koja je ponosna na svoj rad, ako vam je CV neuredan.

Svrha ove vežbe je da postanete svesniji najčešćih grešaka koje bi trebalo izbegavati, prvenstveno kada budete sređivali vaš CV posle ove radionice.

Kako uraditi ovu vežbu:

U vežbi UOBIČAJENE GREŠKE 1 i 2 zaokruži sve greške koje pronađeš.

slide37

Uobičajene greške - vežba br.1

Curriculum Vita* nedostaje slovo E (vitae)

Lični podaci

Name: Vanja Petrović

Address: Fruškogorska 17, 21000 Novi Sad

Tel: 021/406-594

* Nema email-a? Broj mobilnog telefona?

Radno iskustvo

1980-85 Zaposlen u Ministarstvu za saobraćaj* Više o odgovornostima i dužnostima

1986/87 Kurs iz javnog nastupa * Prebaciti u odeljak kurseva

1985 - Zapslen* Greška u pisanjuu Gradskoj upravi u Novom Sadu. Moje pozicija je bila u administrativnom odeljenju* Izgled: Poravnati sa rečenicama iznad

Obrazovanje

1971 Završio srednju školu. Prosek 4,33. * Nije potrebno spominjati srednju školu

1980 Master izpolitičkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, prosek6,5

*Najpre upisati najskorije obrazovanje

*Napisati podatke o osnovnim studijama

Hobi

Gledam puno filmova. * NepotrebnoTakođe veoma me interesuju tropske ribe.

Jezici

*Maternji jezik?

* Izgled: bez razmaka

Govorim veoma dobro engleski. * Loše! Veoma nejasno.

Francuski Nivo srednje škole. * Usmeni? Pisani? Osnovni? Konverzacijski?…

* Kursevi

* Reference

slide38

Uobičajene greške - vežba br. 2

CURRICULUM VITAE

IME: VANJA PETROVIĆ* Ne pisati sve velikim slovima

ADRESA: FRUŠKOGORSKA 17, 21 000 NOVI SAD

* Bezslike 021/406-594

RADNO ISKUSTVO

* Previšeukrašenizgled i nepregledno

1985- Zaposlen u gradskoj upravi Novog Sada kao savetnik u administraciji. Moja pocizija je bila u administrativnom odeljenju. *Više o dužnostima i obavezama i do kada („danas”)

1980-85 Administrativni radnik u ministarstvu za saobraća. *Više o dužnostima i obavezama

OBRAZOVANJE

1980 Master iz političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. *Novi redSpecijalizacija iz oblasti državne administracije.

1971 Završio srednju školu. *Nepotrebno

JEZICI

* Maternji jezik?

Engleski: Pregovaranje (pisano i govorno)

Francuski: Razumevanje (pisano i govorno)* Nejasan nivo

RAZNO *'Kursevi'

1986–87 Kurs iz javnog nastupa. *Gde?

INTERESOVANJA

Imam posebno interesovanje za filmove kao umetnički izraz. Izučavam i tropskeribice.

* Reference

slide40

HVALA NA PAŽNJI!

PITANJA I ODGOVORI