slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU Seval IŞIK TOBB- TAIEX Seminer-24 Kasım 2008. DEĞİNİLECEK HUSUSLAR. Katılım Müzakereleri Sürecini Nasıl Tanımlarız? Neler Müzakere Edilebilir? Müzakere Enstrümanları?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve' - boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ve

TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

Seval IŞIK

TOBB- TAIEX Seminer-24 Kasım 2008

de n lecek hususlar
DEĞİNİLECEK HUSUSLAR
 • Katılım Müzakereleri Sürecini Nasıl Tanımlarız?
 • Neler Müzakere Edilebilir? Müzakere Enstrümanları?
 • Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu
katilim m zakereler s rec ned r
KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ NEDİR?
 • Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreç
 • Klasik müzakerelerden çok farklı, manevra alanı çok dar
 • Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak için gerekli kurumsal yapılanmayı oluşturmak zorundadır.(1995 Madrid Zirvesi)
 • Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir.
aday ve potans yel adaylar
ADAY VE POTANSİYEL ADAYLAR?
 • Aday Ülkeler

- Türkiye,

- Hırvatistan,

- Makedonya Cumhuriyeti

 • Potansiyel Aday Ülkeler
 • - Arnavutluk,
 • - Bosna ve Hersek,
 • - Karadağ,
 • Kosova,
 • Sırbistan
kat l m m zakerelerinin a amalar
Katılım Müzakerelerinin Aşamaları
 • Müzakere Kararı (17 Aralık 2004-Brüksel Zirvesi )
 • Hükümetlerarası Konferans (HAK-Üye Devletler ve Türkiye Dışişleri Bakanları: 3 Ekim 2005-MÇB)
 • Tarama (Avrupa Komisyonu ve Türkiye bürokratlar-FiiliTarama 20 Ekim 2005-Bilim Araştırma)
 • Müzakerelerin fiilen başlatılması
 • Müzakere başlıklarının geçici ve nihai olarak kapatılması.
tarama s reci
Tarama Süreci
 • Müzakere Sürecinin ilk aşamasıdır
 • Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki uzmanları tarafından yürütülür.

2 aşamalıdır:

 • Tanıtıcı Tarama (explanatory): Komisyon uzmanları ilgili AB mevzuatı hakkında bilgi verir.
 • Ayrıntılı Tarama (bilateral): Aday ülke mevzuatını ve uygulamalarını anlatır. AB müktesebatı ile uyumlu ve farklı yönlerini ortaya koyar, farklılıkları gidermeye yönelik teknik planlamaları hakkında genel bilgi verir.
m zakere s rec ndek belgeler
MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ BELGELER

Adaylık Süreci Belgeleri

KOB, UP, İLERLEME RAPORLARI

Tarama ve Müzakereye Özel Belgeler

 • 1- Müzakere Çerçeve Belgesi
 • 2- Tarama Sonu Raporu
 • 3- Kriterlere Yönelik Belgeler
  • Strateji Belgesi, Politika Belgesi, Eylem Planı, Yol Haritası…
 • 4- Müzakere Pozisyon ve Ortak Pozisyon Belgeleri
 • 5- Hükümetler Arası Konferans (HAK) Belgesi
 • 6- Katılım Antlaşması
yeli e haz rl k ve uyum s reci
Üyeliğe Hazırlık ve Uyum Süreci
 • Türkiye müzakerelere başlamış bir aday ülke olarak neler yapıyor?
 • Katılım müzakereleri sırasında aday ülkelere Avrupa Birliği üyeliğine kendilerini hazırlamaları için fırsat tanınır;
 • Böylece özellikle müktesebatın benimsenmesi ve uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha donanımlı hale gelirler.
 • Bu anlamda tek taraflı bir süreç!!
slide9

1-Neler Müzakere edilemez?

 • AB Müktesebatına uyum sağlanıp sağlanmayacağı/uygulamaya yönelik idari yapıların oluşturulup oluşturulamayacağı
 • Kopenhag Siyasi kriterlerine uyulup uyulmayacağı
 • Kopenhag Ekonomik Kriterleri
neler m zakere edilebilir
Neler müzakere edilebilir ?
 • Sadece AB Müktesebatına ne zaman ve nasıl uyum sağlayacağımızı müzakere edilebiliriz.
 • Geçici tedbirler müzakere edilebilir. – geçici süreler, ek yardım, AB düzenlemelerindeki değişiklikler, geçici derogasyonlar.
 • Kalıcı derogasyonlar müzakere edilebilir. – ancak başarı şansı azdır.
aday lkenin ve ab nin elindeki enstr manlar neler
Aday Ülkenin ve AB ‘nin Elindeki Enstrümanlar Neler?
 • Türkiye’nin ve AB’nin elindeki araçlar (müzakere pozisyonu belgesi içinde talep ediliyor)
  • geçiş dönemi (uygulama takvimi);
  • derogasyon(istisna)

(a) geçici

(b) kalıcı

ge i d nemi ve ge ici derogasyon hangi durumlarda talep edilebilinir
Geçiş Dönemi ve Geçici DerogasyonHangi Durumlarda Talep Edilebilinir?
 • AB Müktesebatına uyumun ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar yarattığı durumlarda; Bazı müzakere başlıklarında (enerji,çevre, sosyal politika)
 • Taleplerimize somut gerekçelere dayandırabiliyorsak “düzenleyici etki analizi” (regulatory impact analysis)
hangi alanlarda al nmas zor
Hangi Alanlarda Alınması Zor?
 • Temel serbest piyasa ekonomisi kuralları ile ilişkili konular : devlet yardımları, kamu ihalesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları
 • İşletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen hususlar: teknik mevzuat, bazı sosyal politika unsurlar
 • AB’nin siyasi öncelikleri ile çelişen alanlar :
 • gıda güvenliği, uluslararası örgütlü suçla mücadele , nükleer güvenlik, iltica ve göç kuralları
hangi alanlarda al nmas daha kolay
Hangi Alanlarda Alınması Daha Kolay?
 • AB’nin hassas olmadığı konular
 • Üretim sürecini dolaylı etkileyen ve aday ülkeye büyük maliyet getirecek hususlar : çevre, ulaştırma ve enerji mevzuatının bazı bölümleri
 • Aday ülke açısından :
 • Düzenleyici Etki Analizi sonunda sektörel olumsuz etkininin somut şekilde kanıtlanması;
 • Devlet bütçesine aşırı yükün belirlenmesi;
 • Ulusal çıkarla çelişmesi ve söz konusu çıkarın AB açısından büyük önem taşımıyor olması.
rnek kalici deregasyon
ÖRNEK: KALICI DEREGASYON

Malta

 • Malta’da en az 5 yıl boyunca ikamet etmeyen yabancıların, ikinci konut amacıyla gayrimenkul edinmelerini sınırlayan mevzuatın, AB üyesi ülke vatandaşlarına karşı ayırımcı olmamak koşuluyla daimi olarak korunmasına izin verilmiştir.

Estonya

92/43/EEC Doğal Çevrenin (habitat) Korunması

Bozayı avlanma yasağı

rnek ge d nem polonya tarim
ÖRNEK:GEÇİŞ DÖNEMİ-POLONYA-TARIM
 • İlgili düzenleme: 1999/74/EC sayılı kuluçkaya yatan kümes hayvanlarının korunmasında asgari standartlara ilişkin direktif. Buna göre, kümes alanının en az % 65’lik bölümünde yükseklik asgari 36 cm., geri kalan alanda asgari 33 cm.,
 • Polonya’da ilgili direktifle uyumlu olmayan ve 2000 yılından önce faaliyete geçmiş 44 tesise, 31 Aralık 2009’a kadar geçiş süresi verilmiştir.
rnek ge d nem polonya evre
ÖRNEK:GEÇİŞ DÖNEMİ-POLONYA-ÇEVRE
 • Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi:
 • İlgili düzenleme: 96/61/EC sayılı, entegre kirlilik önleme ve kontrolüne ilişkin direktif
 • Talep ve gerekçe: Direktife uyum için, eski teknolojilerin kullanıldığı 4000 tesisin modernize edilmesi veya faaliyetine son verilmesi gereklidir. Çoğu enerji alanında faaliyet gösteren ve özel sektöre ait tesislerin standartlara uyumu 6,3 milyar Euro’luk bir yatırım gerektirmektedir.
 • Bu maliyetin katılıma kadar karşılanması mümkün olmadığından 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçiş süresi istenmiştir.
rnek ab nin korunma nlemi ilerin serbest dola m
ÖRNEKAB’nin Korunma Önlemiİşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İngiltere ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri G.Kıbrıs ve Malta hariç yeni üyelerin vatandaşlarına 2 yıl süreyle kendi ulusal hukuklarını uygulayacaklardır.
 • Bu uygulama katılım tarihi itibariyle 5 yıl boyunca devam edebilecektir.
 • 5. yılın sonunda üye ülkeler, iş gücü piyasalarının ciddi olarak bozulması veya bozulma tehdidi altında olması halinde, serbest dolaşım engelini Komisyon’a bildirimde bulunarak iki yıl daha uzatabileceklerdir.
 • Bu koruma önleminde, karşılılık ilkesi uygulanacaktır.
kat l m m zakerelerinin a amalar1
Katılım Müzakerelerinin Aşamaları
 • Müzakere Kararı (17 Aralık 2004-Brüksel Zirvesi )
 • Hükümetlerarası Konferans (HAK-Üye Devletler ve Türkiye Dışişleri Bakanları: 3 Ekim 2005)
 • Tarama (Avrupa Komisyonu ve Türkiye bürokratlar-Fiili Tarama 20 Ekim 2005-Bilim Araştırma)
 • Müzakerelerin fiilen başlatılması
 • Müzakere başlıklarının geçici ve nihai olarak kapatılması.
 • Katılım Antlaşmasının imzalanması
 • Katılım Antlaşmasının yürürlüğe girmesi
tarama s reci1
Tarama Süreci
 • Müzakere Sürecinin ilk aşamasıdır
 • Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki uzmanları tarafından yürütülür.

2 aşamalıdır:

 • Tanıtıcı Tarama (explanatory): Komisyon uzmanları ilgili AB mevzuatı hakkında bilgi verir.
 • Ayrıntılı Tarama (bilateral): Aday ülke mevzuatını ve uygulamalarını anlatır. AB müktesebatı ile uyumlu ve farklı yönlerini ortaya koyar, farklılıkları gidermeye yönelik teknik planlamaları hakkında genel bilgi verir.
tarama sonras nihai durum
Tarama Sonrası Nihai Durum
 • 33 Faslın tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları tamamlandı
 • “Tarama Sonu Raporu” Türkiye’ye resmi olarak iletilen: 22 fasıl
 • 14 fasılda açılış kriteri bulunmaktadır,
 • 10 fasılda açılış kriteri bulunmamaktadır.
 • Açılan fasıl sayısı :8
m zakeresi a lan fas llar
Müzakeresi Açılan Fasıllar

1- Bilim Araştırma (geçici kapandı)

2- İstatistik (2 kapanış kriteri)

3- İşletme ve Sanayi Politikası (1 kapanış kriteri)

4- Trans-Avrupa Şebekeleri (1 kapanış kriteri)

5- Tüket. ve Sağlığın Korunması (5kapanış kriteri)

6- Mali Kontrol (6 kapanış kriteri)

7- Şirketler Hukuku

8- Fikri Mülkiyet Hukuku

ab konseyinde onaylan p a l kriteri belirlenmeyen ancak m zakereleri de a lmayan fas llar
AB Konseyinde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenmeyen Ancak Müzakereleri de Açılmayan Fasıllar

1- Ekonomik ve Parasal Politika

2- Eğitim ve Kültür

ab konseyinde onaylan p a l kriteri belirlenen fas llar
AB Konseyinde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar

1- Malların Serbest Dolaşımı

2- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

3- Sermayenin Serbest Dolaşımı

4- Kamu Alımları

5- Şirketler Hukuku

7- Rekabet Politikası

8- Mali Hizmetler

ab konseyinde onaylan p a l kriteri belirlenen fas llar1
AB Konseyinde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar

9- Tarım ve Kırsal Kalkınma

10- Gıda Güvenliği Veterinerlik Bitki Sağlığı

11- Vergilendirme

12- Sosyal Politika ve İstihdam

13- Çevre

14- Gümrük Birliği

13 fas l i in
13 Fasıl için:
 • Toplam Açılış Kriteri:35
 • Toplam Kapanış Kriteri: 15

Ek protokol şartı hariç!!!!!!!!!

ek protokol art
Ek Protokol Şartı

Komisyonun önerisi üzerine Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak müzakereleri açılmayacak fasıllar; (11 Aralık 2006 GİDİK Kararı)

1- Malların Serbest Dolaşımı

2- Gümrük Birliği

3- Balıkçılık

4- Taşımacılık

5- Dış İlişkiler

6- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

7- Mali Hizmetler

8- Tarım ve Kırsal Kalkınma

Ek protokolün uygulanması tüm fasıllar için kapanış kriteridir.