1 / 6

Talantu skolas Druvas vidusskolā

Talantu skolas Druvas vidusskolā. Skolas mērķi: Iemācīt skolēniem programmēšanas pamatus Sagatavot skolēnus rajona, valsts un pasaules informātikas olimpiādēm Popularizēt programmētāja profesiju Skolas skolotāji:

borna
Download Presentation

Talantu skolas Druvas vidusskolā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Talantu skolasDruvas vidusskolā Skolas mērķi: Iemācīt skolēniem programmēšanas pamatus Sagatavot skolēnus rajona, valsts un pasaules informātikas olimpiādēm Popularizēt programmētāja profesiju Skolas skolotāji: Ivars Atteka (programmēšanas entuziasts, sagatavojis Latvijas, Baltijas un pasaules olimpiāžu medaļniekus) Normunds Svētiņš (informātikas skolotājs, sagatavojis Latvijas olimpiādes medaļniekus) KJPS (Kurzemes jauno programmētāju skola)

  2. Iestāšanās noteikumi: Skolā tiek uzņemti 6.-12. klašu skolēni, kuri izpildījuši šādas prasības: atzīme matemātikā ir 7 vai augstāka (iespējami izņēmumi, bet ar skolotāja rekomendāciju) pārbaudes testa rezultāti atbilst programmētāju skolas prasībām Dalībnieku sastāvs Uz 1.testu 2008.gada 8. martā ieradās– 50 skolēni (Saldus, Kuldīgas, Liepājas raj.). Izveidoja 2 grupas pa 13 skolēniem katrā Uz šo brīdi darbojas 3 grupas (26 skolēni) Darbība Reizi mēnesī klātienē Regulāra sadarbība internetā Nometnes, noslēdzot mācību gadu Treniņnometnes, gatavojoties olimpiādēm Atbalstītāji Swedbanka, Aivars Bundzens, “Garants” Privātpersonas, Saldus RP projektu fonds, “Cemex iespēju fonds”

  3. KJPS 1. dzimšanas diena Pirmie panākumi Rajona olimpiādē 2009. gadā piedalījās 18 dalībnieki, jaunākajā grupā – 13 (visi KJPS dalībnieki) 10 skolēni ieguva punktus. Bez slavenajiem Mārtiņa Frolova un Aigara Eglāja, kurus pirms KJPS izveides individuāli trenēja Ivars Atteka, vēl divi skolēni tika izvirzīti uz valsts kārtu, kurā Rihards Fridrihsons ieguva atzinību (piedalījās atlasei uz Baltiju), Gvido Neilands - nākamais aiz atzinības.

  4. Turpmākie panākumi Uz 2010.g. informātikas olimpiādes valsts kārtu , pēc sasniegtajiem rezultātiem, tika izvirzīti 7 KJPS dalībnieki, kas ir labākais rezultāts uzreiz pēc Rīgas un Daugavpils Valsts kārtā Olafs Eglājs un Jānis Gruzis ieguva attiecīgi sudraba un bronzas godalgas, kā arī iespēju piedalīties Baltijas olimpiādes atlases turnīrā • Druvas vidusskolā uzstādīts olimpiāžu uzdevumu testēšanas serveris (programmēja Ivara Atteka audzēknis Aigars Eglājs) Olimpiāžu laureāti

  5. Tuvākie plāni Tiks izveidota jauna grupa, kurā aicināti 6.-8.klašu skolēni. Pirmā nodarbība 25.septembrī • Talantu skolu (īpaši KJPS) atbalstam nodibināt biedrību • Optimistiskais mērķis-2011.g. informātikas olimpiādes valsts kārtā piedalīties 12 audzēkņiem

  6. Jaunās uzlecošās zvaigznes! 21.09.2010.

More Related