vaivaru pamatskolas stipr s puses m su lepnums n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAIVARU PAMATSKOLAS STIPRĀS PUSES - MŪSU LEPNUMS. PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAIVARU PAMATSKOLAS STIPRĀS PUSES - MŪSU LEPNUMS.

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

VAIVARU PAMATSKOLAS STIPRĀS PUSES - MŪSU LEPNUMS. - PowerPoint PPT Presentation

mickey
257 Views
Download Presentation

VAIVARU PAMATSKOLAS STIPRĀS PUSES - MŪSU LEPNUMS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAIVARU PAMATSKOLAS STIPRĀS PUSES - MŪSU LEPNUMS. INDIVIDUĀLAIS PĒTNIECISKAIS PROJEKTA DARBS 2012. gada 7.- 27. novembris

 2. Mērķis: • Veicināt piederības izjūtu savai skolai attīstot prasmes prezentēt skolas nozīmīgumu

 3. Uzdevumi: • Konstatēt savas skolas stiprās puses , labo ko esi pamanījis skolā. • Aprakstīt un attēlot to, kas skolā rada prieku Tev un arī citiem. • Izpētīt un izzināt, ar ko Vaivaru pamatskola atšķiras no citām skolām.

 4. Norise: • 5.-9.kalšu skolēni izveido 3-5 minūšu garu savas izglītības iestādes prezentācijas materiālu, izmantojot multimediju iespējas (DVD, PowerPoint, videofilma, fotomateriāli), iekļaujot gan demonstrējamo un vizuālo materiālu, kā arī skolēnu stāstījumu un iespējams arī muzikālo izpildījumu

 5. Dalībnieki : • 5.-9..klašu skolēni veido individuālu radoši informatīvu prezentāciju „Vaivaru pamatskolas stiprās puses – mūsu lepnums ” • 6.- 9. klases skolēni no vienas ģimenes veido vienu kopīgu prezentāciju • 1.-4. klases skolēni veido kopīgu klases prezentāciju „Vaivaru pamatskolas stiprās puses – mūsu lepnums ” – plakāta, bukleta vai citā formā pēc izvēles.

 6. Prezentācijas sagatavošana- saturs : • Prezentācijas ilgums 3 – 5 min. • Prezentācijā jāsniedz informācija par Vaivaru pamatskolas • nozīmīgākajiem sasniegumiem dažādās jomās - ekoskolas projekts, draudzīga skola, piedalīšanās starptautiskos projektos, gadskārtu tradīciju un valsts svētku svinēšana, skolas pasākumi, skolas emocionālā un fiziskā vide . • Prezentācijas sagatavošanā skolotājs konsultantssniedz atbalstu projekta sagatavošanā,veic starpvērtējumu .. • Projekta nolikums atrodams skolas mājas lapā un pie skolotājiem konsultantiem.

 7. Prezentācijas iesniegšana : • Sagatavotu prezentāciju materiālu iesūtīšana vai demonstrēšana skolotājam – konsultantam 2012. gada 23. novembrī

 8. Prezentāciju demonstrēšana vērtēšanas komisijai: • 2012.gada 27.novembrī

 9. Vērtēšanas kritēriji • Darba struktūra(20%) – • Tēmas pārzināšana(20%) • Radošums(10%) • Vizuālais un tehniskais noformējums (10%) • Uzstāšanās(20%). • Kopsavilkums, izmantoto avotu daudzveidība (20%) Pilna, detalizēta vērtēšanas tabula – skolas mājas lapā vai pie skolotāja – konsultanta.

 10. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA • Vērtēšanas komisija: skolas direktore Inese Kārkliņa un apstiprināta skolotāju žūrija, skolēnu parlamenta pārstāvji • Projekta darbs tiek vērtēts ballēs . • Labākos autorus gaida pārsteigumi, balviņas, atzinības zīmodziņi, diplomi. • Izcilākie projekta autori saņems Vaivaru pamatskolas direktores speciālbalvas.

 11. TU VARI BŪT LABĀKAIS! APSTEIDZ UN PĀRSTEIDZ CITUS!TIEKAMIES PREZENTĀCIJĀ 27.NOVEMBRĪ!