kritick aplikace v elezni n doprav n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kritické aplikace v železniční dopravě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kritické aplikace v železniční dopravě

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Kritické aplikace v železniční dopravě - PowerPoint PPT Presentation

borna
123 Views
Download Presentation

Kritické aplikace v železniční dopravě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 16. 4. 2004 K611 – Katedra Aplikované Matematiky Kritické aplikacev železniční dopravě PhDr. Štěpán Klapka AŽD Praha s.r.o., Věda a Výzkum Žirovnická 2, 106 17 Praha 10 Tel: 267 287 396 E-mail: stepan.klapka@azd.cz Ing. Martin Pěnička ČVUT v Praze Fakulta dopravní Katedra Aplikované Matematiky Na Florenci 25 110 00 Praha 1 E-mail: penicka@fd.cvut.cz E-mail: martin@imm.dtu.dk

 2. O čem je tento projekt? V tomto projektu se budete zabývat • současnou a hlavně budoucí železnicí • výpočetní technikou (HW, SW) • matematickým modelováním • formálními jazyky • výpočtem bezpečnosti a spolehlivosti • optimalizačními úlohami • integrováním systémů

 3. Příklad: Tvorba bezpečného SW Za správně (bezpečně) navržený systém považujeme systém, pokud splňuje požadavky zadavatele. prokazatelně „Program testing can be used to show the presence o bugs, but never to show their absence“Dijkstra 1972

 4. Příklad: Tvorba bezpečného SW • Testování SW Pouze hledání chyb • Validace SW (Model Checking) Pokud nemůžeme prokázat správnost/bezpečnost samotného SW, prokážeme jí na modelu

 5. Příklad: Formální model železnice (1)

 6. Příklad: Formální model železnice (2)

 7. Příklad: Formální model železnice (3) axiom

 8. Proč tento projekt? • Protože počítačové systémy hrají stále důležitější roli ve všech oblastech železniční dopravy (od plánování až po zabezpečení) • Protože návrh těchto systémůje těžký a málokdo to umí • Protože současné systémy mohou být mnohem více integrovány • Protože je to zajímavé

 9. Pro koho je projekt určen? Projekt je určen pro ty studenty, kteří • mají zájem naučit se zajímavé a perspektivní metody a techniky • nebojí se matematiky, počítačů, železniční dopravy a trochy práce • budou chtít snadno nalézt své uplatnění v zabezpečení • Železniční dopravy • Letecké dopravy • Jaderné energetiky • Výzkumu vesmíru • Telekomunikací

 10. Co se můžete naučit? • Programovat bezpečně • Formální metody • RAISE • Petri Net • StateCharts, StateMate • SPIN • Určit bezpečnost a spolehlivost systémů • Pravděpodobností modely • Markovovské modely

 11. Závěrem • Jedná se o velmi širokou oblast => • máte možnost sami si nalézt, co vás bude nejvíce těšit a zajímat a tomu se v projektu následně věnovat. • Prosím omluvte dnešní neúčast vedoucích tohoto projektu • Vaše případné dotazy směřujte na email: martin@imm.dtu.dk Odpovím obratem !

 12. Pojďte si hrát s námi !!!