Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat? - PowerPoint PPT Presentation

boris
ryhm t 13 miten teen ensi vuoden valinnat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat?

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat?
152 Views
Download Presentation

Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ryhmät 13 Miten teen ensi vuoden valinnat?

 2. RYHMÄNOHJAUS ON OSA PAKOLLISTA OPOKURSSIA !!! • JOS OLET OLLUT POISSA ROT-TUOKIOSTA lue ketju itsenäisesti. • Käy lukion kotisivuilla ja liity Seinäjoen lukion facebook. • Seuraa kotisivuilta tapahtumakalenteria. • JOS MUUTAT KURSSIVALINTOJASI, niin tarkasta aina muutosten vaikutus loppuvuoden valintoihin! ”Älä elä kädestä suuhun – jakso kerrallaan”.

 3. KEM1 TAVOITE 1: pakolliset suoritettu toisen vuoden loppuun mennessä PSY1 Opo1 S-merkintä tulee 3. vuonna. FIL1 TER1

 4. TAVOITE 2. Noin kurssia suoritettuna TOISEN vuoden loppuun mennessä. 60 • Jos sinulla 3,5 -4 v suunnitelma käy AIA, RUB, MAB/MAA ja ENA kursseja ”normitahdissa”. • 3,5 v ohjelma 2. vuoden lopussa min 48 kurssi • 4 v ohjelma min 44 kurssin. • Vanhojen tanssi kurssi

 5. S-merkintä päättötodistukseen 3. vuotena • S-merkintämuutokset ilmoitetaan kansliaan vasta sitten, kun saat penkkaripäivänä kokonaisarvostelutodistuksen.

 6. Isoskoulutus? Vanhakoulutus? Hyväksiluvut Autokoulu – opetusluvilla ei saa kurssia… • Hyväksiluku anomus tehdään rehtorille heti, kun suoritus on valmis. • Täytä hyväksilukulomake (opoaulassa)+ kurssitodistukset ja vie ne kansliaan. • Huom! Jos saat musiikkiopiston suoritusten perusteella hyväksilukua, a) Ota MUS06 kurssi, esiintyminen koulun tilaisuuksissa. b) Saat joko MUS1 tai MUS2 kurssin hyväksiluettua. 4 H, Mannerheimin yms järjestöjen koulutus Hygieniapassi – tentti ei riitä. Lukiokurssin laajuus on 38 h

 7. Ei liikaa nelosia • Oppimäärän pakollisista ja syventävistä(soveltavia kursseja ei oteta huomioon) kursseista, pitää olla 2/3 osa hyväksytysti suoritettuna.

 8. MAA/RUA –MAB/RUB vaihto • Ota yhteys ko. opettajaan. Häneltä saat vaihtolomakkeen, johon vaaditaan huoltajien allekirjoitus. • Hyväksytysti suoritetut arvosanat siirtyvät sellaisenaan lyhyen oppimäärän kurssien arvosanoiksi (seuraava dia). • Hylättyjen (4) kurssien arvosanat eivät siirry! Osa kursseista voi siirtyä soveltavaksi kurssiksi. • Jos jaksotodistukseesi on jäänyt pitkän arvosanoja, sen jälkeen kun olet vaihtanut tasoa, ota yhteys kansliaan. • Jos opiskelet MAA, mutta haluat kirjoittaa MAB käy lisäksi kurssit MAB7 ja MAB8. Lyhyen matematiikan kertauskurssi on MAB9 (0,5)

 9. Etäkurssit ja muut aikuislinjan kurssit • Vaihda valintaohjelmassa oppilaitokseksi ”Seinäjoen lukion aikuislinja” • Etäkurssin tunnus on ”ETÄ”. • Kurssi alkaa pakollisella lähitunnilla, jonka ajankohta on ilmoitettu aikuislinjan kurssitarjottimessa, nettisivuilta • Etäkurssilla on kurssikoe ja tehtäviä moodlessa. • Jos valitse AIA tai HIS kursseja aikuislinjalta tarkasta kurssien vastaavuus (päivälinjan kurssikoodi on sulkujen sisällä) • Aikuislinjan kurssiarvosanan siirtyminen päivälinjan arvosteluun kestää n. 2 viikkoa

 10. Etäkurssit ja muut aikuislinjan kurssit

 11. Erilliset opintokokonaisuudet • Finanssiklubi (3 ov) koodilla FIN • Sisältää kurssit FIL06FIN, YHT05FIN • Draaman ja kuvataiteen rajalla – performanssi nykytaiteessa 2 kurssia. (KUV02) 5. jaksossa ja(AI22) 6. jaksossa, jotka opiskelija suorittaa peräkkäisissä jaksoissa. Voit valita sen myös 2. tai 3. opiskeluvuotena. • FYS10 (seniorivuonna)ja FYS11 (abivuonna) valintaohje • FYS10: Senioreille 6. jakso (0,5 - 1 ov) • FYS11:Abeille 3. jaksossa (0,5 - 1 ov) Edellytyksenä FYS10- kurssin käyminen • Kursseilla tehdään fysiikan harjoituksia, mittauksia ja kytkentöjä, joiden raportteja voidaan hyväksilukea esim. amk- ja yliopisto-opinnoissa. • Lisäksi perehdytään elektroniikan mittauksiin ja käydään Seinäjoen ammattikorkeakoulun laboratoriossa.

 12. Opokurssit • Opo01 pakollinen jaettu 3 vuodelle • OPO02 Koulutus, yrittäjyys ja urasuunnitelma etänä jaksoissa 2. ja 5. (Facessa) • Opo03 Työelämäkokemus etänä 2. ja 5. jaksoissa • OPO04 Kansainväliset mahdollisuudet • OPO05 Tutor-kurssi • OPO06 Opiskelijakuntatoiminta • OPO07 Lue -kurssi (erityisopettaja pitää)

 13. YO-TUTKINTO • toinen kotimainen kielitasovaihtoehto A*(RUA) tai B(RUB) • vieras kieli tasovaihtoehdot A*(pitkä) tai C (lyhyt) • YKSI vieras kieli pakollisena. • Kahta pitkää vierasta kieltä (esim. ENA, RAA) ei voi kirjoittaa samalla tutkintokerralla • Kaksi lyhyttä kieltä voi sen sijaan kirjoittaa samana koepäivänä, 2 h lisäaikaa • Matematiikka tasovaihtoehdot A* (pitkä) tai B (lyhyt) • Pakollisia kokeita on neljä. • Äidinkieli on kaikille pakollinen. • Vähintään yksi vaativan tason A*YO-koe

 14. AINEREAALI • Vain yksi reaalikoe voi olla pakollisena • Jos kirjoitat ylimääräisiä reaaleja, tarkista ettet kokeet ole samana päivänä • koepäivä 1. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto • koepäivä 2. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

 15. YO-TUTKINNON RAKENNE

 16. Suunnittele kurssivalintasi yo-kirjoitusten hajautuksen näkökulmasta. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen kerran aikana

 17. Jatko-opintosuunnitelmat lukion jälkeen – kypsyttele ajatusta ! KANNATTAISIKO MINUN KIRJOITTAA YLIMÄÄRÄISIÄ yo-tutkintoaineita? • Jatko-opintopisteitä lisäpisteitä.. • Moneen paikkaan otetaan huomioon enemmän kuin neljän pakollisen yo-kokeen tulokset. YLIOPISTOT • Yo-todistuksesta saa alkupisteitä 3- 6 ainetta. • Alkupisteet vaihtelevat tiedekunnittain ja yliopistoittain vaikka haet samalla alalle. TARKISTA ASIA: • Kurssien määrä ja arvosana vaikuttaa harvoin poikkeuksena (esim. liikuntatieteellinen tiedekunta). • Lukio-diplomit antavat pisteitä taide ja musiikkialoille. • Valintakokeen merkitys on suuri. AMMATTIKORKEAKOULUT päättötodistuksen keskiarvo 8-8,5(tai suurempi) = saat maksimipisteet yo-kokeista lasketaan kt. alla • Liiketalous ja luonnonvara-ala: Äidinkieli, paras vieras pitkä/lyhyt ja matematiikka tai reaaliaine • Tekniikan ala: Äidinkieli, matematiikka p/l ja fysiikan tai kemia reaalikoe • Luonnontieteet Äidinkieli, paras kieli p/l matematiikka p/l • Ravitsemus ja matkailu ja sosiaali- ja terveys: Äidinkieli, paras kieli ja matematiikka tai reaaliaine • Kulttuuriala Äidinkieli • Humanistinen Äidinkieli, paras pitkä kieli ja matematiikka tai reaaliaine