Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CEL SZKOLENIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

131 Views Download Presentation
Download Presentation

CEL SZKOLENIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CEL SZKOLENIA PODNIESIENIE EFETYWNOŚCI STOSOWANIA DOSTĘPNYCH NAGRÓD

 2. CZY KAŻDY „PREZENT”JEST NAGRODĄ ?

 3. KIEDY WYRÓŻNIENIE JEST NAGRODĄ ? WYMIEŃ 4 KRYTERIA JAKIE MUSI ONA SPEŁNIAĆ BY UZNAĆ JĄ ZA FAKTYCZNY WYRAZ DOCENIENIA

 4. WYRÓŻNIENIE JEST NAGRODĄ NAGRODA MUSI SPEŁNIĆ OCZEKIWANIA ADRESATA ZASPOKOIĆ JEGO POTRZEBY

 5. DIAGNOZA SYTUACJI ZA CO NAGRADZAMY ? CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ? KOGO NAGRADZAMY ?

 6. ZA CO NAGRADZAMY ? • MIĘDZY INNYMI: • - WYSOKI POZIOM WYKONANIA PRACY • - WSPÓŁPRACĘ I WSPÓŁDZIAŁANIE • - PROPAGOWANIE WIEDZY WŚRÓD WSPÓŁPRACOWNIKÓW • - OPIEKĘ NAD NOWYMI PRACOWNIKAMI - MENTORING

 7. JAK NAGRADZAMY ? PREMIA AWANS PIONOWY SZKOLENIE POCHWAŁA AWANS POZIOMY POWIERZENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW DELEGOWANIE DO ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 8. KOGO NAGRADZAMY ? DIAGNOZA – KROK 1 OCENA POZIOMU ROZWOJU PRACOWNIKA WG TEORII K. BLANCHARD’A Poziom I – ENTUZJASTYCZNY DEBIUTANT Poziom II – ROZCZAROWANY ADEPT Poziom III – OSTROŻNY PRAKTYK Poziom IV – SAMODZIELNY EKSPERT

 9. ŚrednieKompetencje • ZmienneZaangażowanie • Niewielkie Kompetencje • NiskieZaangażowanie • WysokieKompetencje • Wysokie Zaangażowanie • Niskie Kompetencje • Wysokie Zaangażowanie SAMODZIELNY EKSPERT OSTROŻNY PRAKTYK ROZCZAROWANY ADEPT ENTUZJASTYCZNY DEBIUTANT ROZWIJAJĄCY SIĘ ROZWINIĘTY

 10. KOGO NAGRADZAMY ? DIAGNOZA – KROK 2 OCENA POZIOMU POTRZEB PRACOWNIKA WG TEORII A. MASLOW’A Poziom I – FIZJOLOGIA Poziom II – BEZPIECZEŃSTWO Poziom III – PRZYNALEŻNOŚĆ I LUBIENIE Poziom IV – SZACUNEK I UZNANIE Poziom V – SAMOREALIZACJA

 11. SAMOREALIZACJA SZACUNEK I UZNANIE PRZYNALEŻNOŚĆ I LUBIENIE BEZPIECZEŃSTWO FIZJOLOGIA

 12. KOGO NAGRADZAMY ? DIAGNOZA – KROK 3 OCENA TEMPERAMENTU PRACOWNIKA WG TEORII HIPOKRATESA - GALENA TYP ANALITYCZNY TYP SPONTANICZNY TYP EMPATYCZNY TYP DOMINUJĄCY

 13. DOPASUJ NAGRODĘ DO CHARAKTERYSTYKI PRACOWNIKA DOPASUJ WYBRANE 3 NAGRODY

 14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konrad Schroeder