Zásahy státu do ekonomiky, Nashova rovnováha, Index ekonomické svobody - PowerPoint PPT Presentation

bonita
z sahy st tu do ekonomiky nashova rovnov ha index ekonomick svobody n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zásahy státu do ekonomiky, Nashova rovnováha, Index ekonomické svobody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zásahy státu do ekonomiky, Nashova rovnováha, Index ekonomické svobody

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
90 Views
Download Presentation

Zásahy státu do ekonomiky, Nashova rovnováha, Index ekonomické svobody

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zásahy státu do ekonomiky, Nashova rovnováha, Index ekonomické svobody

 2. John Forbes Nash Jr. • John Forbes Nash Jr. (* 13. června 1928) je americký matematik pracující v oblastech teorie her a diferenciální geometrie. Jeho slibně se rozvíjející kariéru matematika na takřka třicet roků výrazně zkomplikovala vážná duševní porucha, navzdory tomu vytrval ve své práci. V roce 1994 mu byla za přínos k teorii her udělená Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (známá jako Nobelova cena za ekonomii). • V rámci své práce se věnoval i modelování konfliktů • http://www.reflex.cz/Clanek10547.html

 3. Vězňovo dilema • Soudce dvěma podezřelým sdělí své rozhodnutí: přiznají-li se oba dva, budou odsouzeni za společně spáchaný zločin oba na deset let do vězení. • Budou-li oba zapírat, bude jim prokázán alespoň menší prohřešek a budou odsouzeni k jednomu roku žaláře. Přizná-li se však jeden z nich, postará se soudce, aby vyvázl jen s několikaměsíčním trestem, zatímco druhého, jenž bude zapírat, čeká osm let vězení.

 4. Vězňovo dilema VĚZEŇ A spolupracuje nespolupracuje VĚZEŇ B A 1 rok, B 1 rok A 2 měsíce, B 8 let spolupracuje nespolupracuje A 8 let, B 2 měsíce A 10 let, B 10 let

 5. Nashova rovnováha • Dilema vězně tedy popisuje situaci, v níž jsou podmínky zadány tak, že aktéři sledující pouze svůj vlastní prospěch, zájem a nemající možnost spolu navzájem komunikovat, se zachovají způsobem, který se sice každému z nich jeví jako osobně nejvýhodnější, přitom však v důsledku poškodí oba. • V ekonomii lze aplikovat na případy, kdy je na trhu malý počet prodávajících (tj. oligopoly), jinými slovy na problém kartelových dohod. • Jestliže všichni účastnící těchto dohod volí pro ně optimální strategii, kartel není dlouhodobě udržitelný.

 6. Výchozí podmínky • cena 10 Kč daná kartelovou dohodou (2 firmy – A a B) • počet zákazníků 1000 • jedna firma poruší dohodu a zlevní svůj výrobek na 9 Kč • počet zákazníků stoupne na 1100 • poté i druhá firma klesne s cenou na 9 Kč

 7. Fungování kartelových dohod FIRMA A neporuší dohodu poruší dohodu FIRMA B 0 Kč 9900 Kč 5000 Kč 5000 Kč neporuší dohodu poruší dohodu 4950 Kč4950 Kč 9900 Kč 0 Kč

 8. Dodatky ke hře Vězňovo dilema • Vězňovo dilema je hra na jedno kolo, ve skutečnosti jsou vazby mezi lidmi dlouhodobější • Nejúspěšnější strategií je program, který vždy v následujícím kole oplácí protihrači – tedy spolupráce za spolupráci, podraz za podraz. • Hry se většinou hrají v daleko větších skupinách než jsou dva lidé, proto je ve skutečnosti složitější navazovat spolupráci, případně si hlídat podrážející hráče a oplácet jim.

 9. Co to je IEF – index ekonomické svobody? • IEF – Index of Economic Freedom • provádí tzv. The Heritage Foundation • zahrnuje: Business freedom, Trade freedom, Fiscal freedom, Government size, Monetary freedom, Investment freedom, Financial freedom, Property rights, Freedom from corruption, Labor freedom • Česká republika je v hodnocení 183 států na 37. místě (za Botswanou a Slovenskem) • z dat IEF a a HDP na hlavu lze ukázat následující závislost

 10. Mapa světa dle IEF

 11. Závislost mezi IEF a HDP

 12. Zdroje, doporučené www https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html www.heritage.org www.worldbank.com

 13. Dopad regulace cen • Jaký bude mít regulace cen vliv na nabídkovou a poptávkovou funkci a jak se regulace projeví na trhu (nejedná se o regulaci monopolu)? p D S pe;Qe ... rovnovážné množství při rovnovážné ceně tržní cena pe regulovaná cena SR nedostatek Qe Q

 14. Spotřební daň břemeno ze spotřební daně S1 p břemeno, které dopadá na spotřebitele S E1 33 E Zavedením (zvýšením) spotřební daně se nabídková křivka posune doleva 30 27 břemeno, které dopadá na výrobce 1000 1200 Q

 15. Subvence, dotace p D S S1 13 000 E 10 000 8 000 E1 velikost subvence, opět rozdělená mezi výrobce a spotřebitele (nižší cenou) Q 3000 4000