rnek olay tekn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 353 Views
 • Uploaded on

ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ. Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar Tekniğin Yararları Tekniğin Dezavantajları. Örnek olay Tekniği.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rnek olay tekn
ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ

Nedir?

Amaçları nelerdir?

Kullanıldığı Durumlar

Tekniğin Yararları

Tekniğin Dezavantajları

rnek olay tekni i
Örnek olay Tekniği
 • Bir öğretim tekniği olan Örnek olay; bir olayın yazılı veya sözlü anlatılarak veya bir film göstererek konu ile ilgili öğrencilerin çözümleme, öneri ve düşüncelerini ortaya koyma tekniğidir. Burada temel amaç, örnek olayın çözümlemesinin öğrenciler tarafından yapılmasıdır. Bu durum, öğrencilere, olaylara geniş boyutlu yaklaşma ve insanları bu yaklaşım içerisinde değerlendirme görüşünü kavratır.
rnek olay tekni i u ama lar ger ekle tirmeye dayal d r
Örnek olay tekniği, şu amaçları gerçekleştirmeye dayalıdır :
 • 1. Bir olayla veya durumla ilgili sorunlar hakkında farklı görüşleri ortaya koymak,
 • 2. Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak,
 • 3. Bir olay, durum veya düşüncenin farklı açılardan yorumlanabileceğini göstermek,
 • 4. Katılanların çözümleme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.
rnek olay tekni iyle ele al nabilecek konular
Örnek Olay Tekniğiyle Ele Alınabilecek Konular
 • İnsanların kötü alışkanlıklarıyla ilgili olarak değişik örnek olay sorunları oluşturulabilir.
 • Trafik canavarı örnek olay etkinliğini için çok uygulanılabilir bir konudur.
 • Görgü kurallarıyla ilgili iyi bir örnek çocuklara çok etkili mesajlar verebilir.
 • Zenginlik-fakirlik sorunları
 • Anne ve Babaların çocuklar üzerine yanlış eğitimi
slide5
* Herhangi bir okul ortamında öğretmen-öğrenci arasındaki bir olay da iyi bir örnek olay teşkil edebilir. Bu noktada Ahmet arkadaşımızın bizzat yaşadığı bir olayı sınıf içersinde, üzerine tartışmak üzere paylaştık.

Lise 2 öğrencisi olan Ahmet, laboratuar ortamında bilgisayarların ders dışında herhangi bir etkinlik için kullanılmaması gerektiğini bildiği halde, arkadaşlarıyla beraber oyun oynamaktadır. Bu esnada bayan bir öğretmenleri sınıfa girer ve oyun oynadıklarını görür, öğrencileri bir köşeye çekerek biraz azarladıktan sonra bir ceza verir.

 • Bu noktada arkadaşımızın, olayın hemen ardından ne olduğunu kendisinin açıklaması yerine, sınıfça tahminlerde bulunmaya ve öğrencilerin bu durumu gözlerinde canlandırarak nasıl bir çözüm yolu izleyecek olduklarını sorduk. Ve çeşitli tahminlerden, olayla ilgili görüşlerin ardından arkadaşımız olayın devamını anlattı:
slide6
- Öğretmenleri onlar azarladıktan sonra, ceza olarak, sınıftan belirli bir miktar para toplayıp bir miktar boya aldıktan sonra okuldaki bir alanı boyamalarını söylemiştir. Arkadaşlarımız ise bunu gerçekleştirmiştir, ancak topladıkları paranın bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırmışlardır ve boyama işini de gereken ciddiyeti göstermeden ve en önemlisi derse ve hocaya olan bakışları değişmeden gerçekleştirmişlerdir. Bu da böyle bir ceza yönteminin pek de işe yarar olmadığını, davranış değişikliğinin öğrencinin hocaya karşı tutumuna, veya hocanın bakış açısına göre değişebileceğini göstermiştir.
kullan ld durumlar
Kullanıldığı Durumlar:

Örnek olay tekniğinin kullanıldığı durumlar,

şöyle sıralanabilir:

 • 1. Konunun davranış biçimlerine dayalı olması,
 • 2. Bir kararın çözümlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesinin istenilmesi,
 • 3. Grubun küçük ve katılımcıların olayı inceleyebilecek düzeyde olması,
 • 4. Eğitim kurumu politikasının bu tekniğin kullanılmasına elverişli olması ve personelin eleştirilere açık olması.
rnek olay tekni inin yararlar
Örnek olay Tekniğinin Yararları:
 • Örnek olay tekniği, katılanların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması; öğrencilerde sorun çözme yeterliğini geliştirmesi; olayın incelenmesi sonucunda geliştirilen ilkelerin öğrencilerde davranış değişikliğini sağlaması; öğrencilere, grup içerisinde tartışma, konuşma ve karşı görüşe saygı duyma yeterliği kazandırması gibi yararlar sağlamaktadır.
rnek olay tekni inin dezavantajlar
Örnek olay Tekniğinin Dezavantajları:
 • Diğer taraftan, bu tekniğin; her konu ile ilgili örnek olay bulmanın güçlüğü, olayı rapor haline getirmenin ve sunmanın uzun zaman alması, uygulama amaçlarından sapma gibi olumsuz yönleri ve güçlükleri bulunmaktadır (Bülbül, 1991, s. 203).
kaynak a
KAYNAKÇA:

Eylül Akar - 2005001

 • -Açıkgöz, Kamile Aktif Öğrenme,1. Baskı, İzmir, Eğitim Dünyası Yayınları,2002
 • -Demirel, Özcan “Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı”Ankara, Pegem Yayıncılık, Ekim 1999
 • -Küçükahmet, Leyla “Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Ağustos 2002
 • -Üstündağ, Tülay “Yaratıcılığa Yolculuk”, Pegem A Yayınları, Kasım 2002