ty tt myysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Laki voimaan 1.1.2010 lukien. Johdanto. Koulutusmuodot: Työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus, opso, henkilöstökoulutus Jatkossa työvoimakoulutus ja omaehtoinen koulutus samalla viivalla tasavertainen mahdollisuus itsensä kehittämiseen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus' - bob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdanto
Johdanto
 • Koulutusmuodot: Työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus, opso,

henkilöstökoulutus

 • Jatkossa työvoimakoulutus ja omaehtoinen koulutus samalla viivalla

tasavertainen mahdollisuus itsensä kehittämiseen

 • Yksittäiset työvoimakoulutuspaikat systeemi jatkuu
 • -tiukempi seula
 • -ensisijaisesti omaehtoisen koulutuksen tuella
 • -vain jos opiskelumaksu sadoissa euroissa, siis joka opiskelijan pitäisi itse maksaa
 • Ely-keskus hankkii ns.korttikoulutukset työvoimakoulutuksena
keskeiset muutokset
Keskeiset muutokset
 • Työttömän omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettava koulutuspäiväraha ja työvoimakoulutuksen ajalta maksettava koulutustuki poistuvat.
 • Työvoimakoulutuksen ja työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta maksetut työttömyyspäivärahat kuluttavat työttömyyspäivärahan 500 maksupäivän enimmäisaikaa.

(kannustaa aloittamaan koulutuksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa)

 • Etuuden saamiselle ei enää ole asetettu erityistä työhistoriavaatimusta.
ty tt myysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu yleiset edellytykset
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu – Yleiset edellytykset

Omaehtoisen opiskelun ajalta työttömällä olisi oikeus etuuteen, jos

 • henkilö on työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
 • henkilöllä on TE –toimiston toteama koulutustarve
 • henkilö on täyttänyt 25 vuotta opiskelun alkaessa
 • opiskelusta on sovittu henkilön työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen koulutuksen alkua (myöhemmin työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa)

Poikkeus: Opiskelusta voidaan sopia suunnitelmassa opintojen alkamisen jälkeen, jos siihen on painava syy tai jos työnhakija on aloittanut opinnot työsuhteen aikana. Painava syy voi olla esimerkiksi se, että työnhakija saa opiskelupaikan varasijalta peruutuspaikkana. Painava syy voi olla myös se, ettei TE -toimisto ehdi tehdä työnhakusuunnitelmaa ennen opiskelun alkamista.

Subjektiivista oikeutta omaehtoisiin työttömyysetuudella tuettuihin opintoihin ei ole.

ty tt myysetuus ty llistymist edist v n palvelun ajalta
TYÖTTÖMYYSETUUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN PALVELUN AJALTA
 • ”perusetuuden ” (ansio- tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki)

myöntämisestä säädetään työttömyysturvalain 10 luvussa

 • Myönnettävä perusetuus määräytyy palveluun osallistuvalle

työttömyysajalta maksettavan etuuden perusteella

*Omavastuuaika kuluu palvelun aikana, etuutta maksetaan tältäkin ajalta

*Maksetaan tiettyjen typo- ym. Esteiden estämättä (esim.karenssi yms)

etuudet jatkoa
Etuudet jatkoa…
 • Ansio- ja peruspäivärahassa kolme etuustasoa
 • ansio-osa/peruspäiväraha
 • korotettu ansio-osa (ent. 45 % nyt 57.5%)/ppr:n korotusosa
 • muutosturvan ansio-osa/ peruspäivärahan muutosturvalisä

-palveluiden ajalta max 200 päivää

* Jos henkilöllä on oikeus muutosturvalisään, korotettua ansio-osaa ei enää makseta

*Työmarkkinatukeen korotusosa palveluiden ajalta max 200 pv

-me ilmoitetaan lausunnolla, että hjan työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu työllistymissuunitelmassa

Maksaja tarkastelee 200 pv:n kulumat ja muut etuudet

etuudet jatkoa1
Etuudet jatkoa …
 • Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja omaehtoisiin opintoihin osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena työnhakijalla on oikeus saada ylläpitokorvausta 9 euroa päivältä ( korotettu 18 euroa)
 • Tämä etuus maksetaan kaikilta päiviltä (ei seurata poissaolopäiviä)
 • Muissa työllistymistä edistävissä palveluissa etuutta voidaan maksaa vain osallistumispäiviltä
 • ESIM. TYÖMARKKINATUKI Palkka

25,74 euroa työmarkkinatuki 2500 e/kk ansiopv70,73

9 euroa ylläpitokorvausta ansiopv + korotusosa 83,22

4.42 euroa korotusosa ansiopv+muutosturval 90,72/pv

etuuksien siirtym s nn t
ETUUKSIEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖT
 • 1.1.2010 kesken olevan työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan koulutustukea ja ylläpitokorvausta nykyisten säännösten perusteella

*Ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa

*Ei työttömyyspäivärahaan kuuluvia uusia tasokorotuksia

*Ylläpitokorvaukseen tasokorotus

*1.1.2010 kesken oleva koulutuspäivärahalla tuettu opiskelu

*Koulutuspäiväraha vaihtuu työttömyyspäivärahaksi

*Etuuden taso sama kuin työttömyysajalta maksettavassa etuudessa, ei ylläpitokorvausta

*ensimmäisajat kuten nykyisin

mit tehd
Mitä tehdä?

1)Tehdään työnhakusuunnitelma, jossa koulutus mainitaan, ennen koulutukseen hakeutumista omassa te-toimistossa

-työnvälitys 1.krs ja yli 6 kk 2 krs.n päivystys

esim.”suunnitelmissa hakeutua lähihoitajan koulutukseen. Vain tämä riittää!! Muista allekirjoitukset.

Puoltoa ei tarvitse tehdä, jos on epävarma

2)Koulutuspalvelujen tuottajan selvitys opinnoista TE-toimistolle

3)Hakijan oma hakemus

*Toimitetaan koulutuspalvelujen lokeroon/postiin, omaan te-toimistoon

*valintaryhmä tekee lopullisen päätöksen

*toimistojen väliset linjaukset voivat vaihdella

koulutustarpeen arvioinnissa huomioitavaa
Koulutustarpeen arvioinnissa huomioitavaa
 • Työllistymisen tai työssä pysymisen tukeminen opiskelun avulla.
 • Aikaisemman koulutuksen kelpoisuus työmarkkinoilla.
 • Tarve uudelleen koulutukseen esim. ammatinvaihtajat.
 • Työsuhteen päättymisen syy.
 • Muu koulutustarjonta, esimerkiksi työvoimakoulutus tai oppisopimuskoulutus.
 • Koulutustarpeen työvoimapoliittinen tarkoituksenmukaisuus.
 • Liikkuvuusnäkökulman huomioiminen.
1 opintoja koskevat edellytykset
1. Opintoja koskevat edellytykset
 • Työttömyysetuudelle tuettujen omaehtoisten opintojen tulee aina olla päätoimisia. Päätoimisuus arvioidaan työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla.
 • Päätoimisia ovat TTL 2 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella opinnot, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen, nuorille tarkoitetut lukio-opinnot sekä opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä/ kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti tai 25 tuntia viikossa.
 • Sivutoimiset opinnot eivät estä työnhakijaa saamasta työttömyysetuutta työttömyyden perusteella.
 • Tuettavien opintojen tulee lisäksi olla opintoja, joista säädetään
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998)
  • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998)
  • ammattikorkeakoululaissa (351/2003)
  • yliopistolaissa (558/2009)
2 opintoja koskevat edellytykset
2. Opintoja koskevat edellytykset

ja jotka johtavat…

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon
 • tai tähtäävät edellä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen
 • tai ovat em. lakien mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta
 • tai ovat avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta
 • tai ovat muuta Suomessa järjestettyä tai Suomessa toimivan koulutuspalvelujen tuottajan ulkomailla järjestämää ammatillisesti suuntautunutta koulutusta (esim. palo-, poliisi- ja pelastusalan koulutus tai maanpuolustuskorkeakoulu)
 • tai koulutusta, josta säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tai lukiolaissa (629/1998), jos koulutuksen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen este
 • tai vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) säädettyä koulutusta, jos koulutus on ammatillista osaamista tai pätevyyttä lisäävää ja opinnoista esitetään koulutus- tai opintosuunnitelma.
3 opintoja koskevat edellytykset
3. Opintoja koskevat edellytykset

Työttömyysetuudella on yliopistossa mahdollista suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja vain jos opinnot ovat todisteellisesti olleet keskeytyneet vähintään vuoden ajan ellei kyseessä muu erityinen syy.

 • Erityinen syy uusien yliopisto-opintojen aloittamiseen:
  • Työllistyminen ammattiaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin ei ole työelämässä tapahtuneiden muutosten vuoksi todennäköistä
  • Muuntokoulutusmahdollisuus
 • Työttömyysetuudella suoritettavat omaehtoiset opinnot eivät voi olla lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtääviä opintoja.
 • Lakiesityksessä säädettyä sovelletaan työnhakijan aiemmin harjoittamiin opintoihin vain, jos opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei koske työsuhteen aikana aloitettuja opintoja.
 • Työttömyysetuuden ei ole tarkoitus muodostua opintotukea tai muita opintojen aikaisia tukimuotoja korvaavaksi järjestelmäksi.
opintojen ja etuuden kesto
Opintojen (ja etuuden) kesto
 • Opinnoilla ei ole vähimmäiskestovaatimusta
 • Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta kutakin opintokokonaisuutta kohden
 • Opintojen loma-ajat katsotaan opiskeluajaksi ja ne sisältyvät em. Enimmäiskestoaikaan jollei kyseessä ns. jaksotettu opiskelu.
 • Jos työnhakija suorittaa useita erillisiä opintokokonaisuuksia, kutakin kokonaisuutta koskien harkitaan erikseen voidaanko opinnot katsoa työttömyysetuudella tuettaviksi opinnoiksi ja kutakin kokonaisuutta koskee oma 24 kuukauden enimmäisaikansa.
 • Sitä kuinka pian edellisen työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun jälkeen voisi aloittaa uuden kokonaisuuden opinnot ei rajoiteta, vaan opintojen hyväksyminen osaksi työnhakusuunnitelmaa perustuu aina tarveharkintaan.
24 kk n enimm isajan kuluminen
24 kk:n enimmäisajan kuluminen
 • Enimmäisajan kuluminen lasketaan opintojen alkamisesta lukien.
 • Jos kyse on aiemmin keskenjääneistä opinnoista, enimmäisaika lasketaan opintojen jatkamisesta lukien. Huom! Korkeakoulujen ilmoitettava vain nyt aloitettavien opintojen todelliset opintojen laajuudet! Ei sitä milloin opinnot ovat aikoinaan alkaneet.
 • Jos taas työnhakija jatkaa työsuhteen aikana aloittamiaan opintoja, lasketaan enimmäisaika siitä, kun henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi tai jos henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi ennen työttömyyden alkamista siitä, kun työsuhde päättyy.

Tilapäinen keskeytys:

 • Enimmäisaikaa ei voida pidentää, mutta pakottavasta syystä (esimerkiksi terveydelliset syyt) opiskelun voi tilapäisesti keskeyttää, jolloin enimmäisaika ei kulu keskeytysaikana. Tilapäisen keskeytyksen edellytyksenä on, että työnhakija esittää TE –toimistolle koulutuspalvelun tuottajan antaman selvityksen opintojen keskeytymisestä viipymättä keskeytyksen alkamisen jälkeen.
ty nhakijan velvollisuudet
Työnhakijan velvollisuudet

Työnhakijan velvollisuutena on

 • Esittää TE –toimistolle todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lomajaksoista
 • Osallistua opetukseen
 • Edetä opinnoissaan: korkeakouluopinnoissa saatava keskimäärin 5,5 opintopistettä/opintokuukausi; muissa opinnoissa edettävä koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti
 • Toimittaa selvitys opintojen etenemisestä työnhakusuunnitelmassa sovitulla tavalla esimerkiksi opintorekisteriote tai muu vastaava koulutuspalvelun toteuttajan antama selvitys/todistus
 • Esittää todistus suoritetuista opinnoista
 • Esittää selvitys opintojen tilapäisestä keskeytymisestä (esim. 2 vkoa kestävä kokoaikatyö)
 • Ilmoittaa opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytyksen jälkeen
 • Ilmoittaa opintojen päättymisestä

Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä työttömyysetuudella tuetun opiskelun aikana menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen.

opiskelun tukemisen keskeytyminen opiskelijasta johtuvasta syyst
Opiskelun tukemisen keskeytyminen opiskelijasta johtuvasta syystä
 • Jos työnhakija ei toimita selvitystä opintojen etenemisestä sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Jos opinnot eivät saadun selvityksen mukaan ole edenneet riittävästi.
 • Jos opiskelija on ollut luvatta poissa ilman hyväksyttävää syytä.
 • Jos opiskelija on muuten olennaisesti laiminlyönyt opintojaan.
opiskelun tukemisen keskeytyminen
Opiskelun tukemisen keskeytyminen
 • TE –toimiston on aina varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi ennen keskeytyspäätöksen tekemistä (selvityspyyntö URA:ssa).
 • Jos henkilö jatkaa opintoja sen jälkeen, kun niitä ei enää voida tukea työttömyysetuudella, hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, eikä hänellä sen vuoksi ole enää oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Jos henkilö lopettaa opinnot kokonaan, hän voi saada työttömyysetuutta työttömyyden perusteella. Opintojen lopettamisesta ei aiheudu korvauksetonta määräaikaa tai muuta sanktiota.
koulutuspalvelujen tuottajan velvollisuudet
Koulutuspalvelujen tuottajan velvollisuudet

Koulutuspalvelun tuottajan on annettava opiskelijalle todistus

 • opiskelijaksi hyväksymisestä
 • opintojen aloittamisesta
 • opintojen aikaisista lomajaksoista (kassat ei maksa ,jos ei ole ilmoitettu)
 • opintojen etenemisestä ,opintorekisteriotteeseen suorituspäivät
 • opintojen tilapäisestä keskeytymisestä.

Koulutuspalvelujen tuottajan on viipymättä ilmoitettava TE –toimistolle

 • opintojen päättymisestä
 • luvattomista poissaoloista, jotka vaikuttavat opinnoista suoriutumiseenajoissa ilmoitus te-toimistoon 5 päivän sääntö!
 • opintojen keskeytymisestä
 • opintojen oleellisesta laiminlyönnistä.

Näiden velvollisuuksien toteuttamiseksi TE –toimisto toimittaa koulutuspalvelujen tuottajille niiden opiskelijoiden nimet ja henkilötunnukset, joiden opinnot on katsottu laissa tarkoitetuksi työttömyysetuudella tuetuksi opiskeluksi.

valitusoikeus
Valitusoikeus
 • Työnhakijan oikeusturva toteutuu siten, että työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan oikeudesta etuuteen. Etuuden maksaja antaa työvoimapoliittisen lausunnon perusteella päätöksen, josta voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä vakuutusoikeuteen.
 • Työvoimapoliittinen lausunto annetaan seuraavien edellytysten täyttymisestä:
  • opiskelun alkaminen ja päättyminen, loma-ajat
  • aiemmin keskeytyneiden opintojen tukeminen
  • tukiaika ja sen kuluminen
  • opintojen eteneminen ja seuranta sekä keskeytyminen

-> uusia lausuntoja (0Dx –lausunnot)

 • Siitä, ettei opintoja hyväksytä työllistymissuunnitelmaan sellaisiksi opinnoiksi, joita tuetaan työttömyysetuudella, ei anneta työvoimapoliittista lausuntoa -> ei valitusoikeutta.
vaikutukset te toimistojen virkailijoiden toimintaan
Vaikutukset TE-toimistojen virkailijoiden toimintaan
 • Työttömyysetuudella tuettavan omaehtoisen opiskelun edellytysten arviointi
 • Edellytysten täyttyessä opiskelusta sopiminen työnhakusuunnitelmassa tai muussa työnhakijan kanssa laadittavassa suunnitelmassa
 • Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen työttömyysetuuden maksajalle hakijan oikeudesta työttömyysetuuteen omaehtoisen opiskelun ajalta
 • Työnhakijan opintojen etenemisen seuranta sovitulla tavalla
 • Koulutus- ja ammattitietopalvelut sekä ammatinvalinta –ja urasuunnittelupalvelut mukaan tarvittaessa työnhakijan koulutustarpeen arviointiin.

HUOM!

Ei korvaa yksittäispaikkojen ja yhteishankintakoulutuksen hankintatarvetta.

slide23

OMAEHTOINEN KOULUTUS: KOULUTUSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI

Tukea voi saada henkilö

joka jää työstään vähintään kahdeksi kuukaudeksi opintovapaalle tai muulle palkattomalle vapaalle opiskelun takia

jonka päätoiminen työ- tai virkasuhde, yritystoiminta tai palvelusuhde samaa

työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden

jolla on vähintään 5 vuoden työhistoria, josta enintään neljäsosa työssäoloon rinnastettavaa aikaa

Millaiseen koulutukseen?

tutkintoon johtavaan taikka ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen,

jonka kesto on vähintään kaksi kuukautta, ja jonka järjestäjä on

julkisen valvonnan alainen oppilaitos

koulutuksen ei tarvitse olla päätoimista

slide24

OMAEHTOINEN KOULUTUS: KOULUTUSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI

Tuen määrä ja kesto

Aikuiskoulutustuki muodostuu 500 euron suuruisesta perusosasta sekä palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjille maksetaan vain perusosa.

Tukiaika määräytyy kertyneen työhistorian perusteella

Mahdollisuus opintolainan valtiontakaukseen

Hakija voi käyttää etukäteen laskennallista tukiaikaa 60 ikävuoteen saakka. Tällöin ehtona on, että työssäoloaikaa on kertynyt vähintään kymmenen vuotta (työssäoloon rinnastettavaa aikaa ei lasketa mukaan) Enimmillään tukiaika on noin 18 kk.

slide25

OMAEHTOINEN KOULUTUS: KOULUTUSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI

Tuen hakeminen

Jos opintovapaa kestää yhdenjaksoisesti vähintään 2 kuukautta, tukea haetaan etukäteen. Jos jokainen jakso kestää alle 2 kuukautta, tukea haetaan jälkikäteen

Hakulomakkeita saa Koulutusrahaston sivuilta tai TE-toimistojen koulutus- ja ammattitietopalveluista

slide26

OMAEHTOINEN KOULUTUS: KOULUTUSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI

MUUTOKSET 1.5.2010 (laki voimaan)

Aikuiskoulutustuen saamisehto ja tukikauden kesto muuttuu kiinteäksi: 8 vuoden työhistoria oikeuttaa kertaluontoisesti 18 kuukauden aikuiskoulutustukeen. Työhistoriasta enintään kaksi vuotta voi olla työssäoloon rinnastettavaa aikaa.

Aikuiskoulutustukea myönnetään päätoimiseen opiskeluun opintovapaan aikana

Aikuiskoulutustuen määrä on sama kuin työttömyyspäiväraha (perusosa + ansio-osa) ilman lapsikorotuksia, ylläpitokorvausta ja muita korotuksia, ja määräytyy samoin perustein kuin työttömyyspäiväraha. Yrittäjille maksetaan perusosa.

Tukea voi saada soviteltuna, jos opiskelu on osa-aikaista ja työstä poissaolosta on sovittu yhdessä työnantajan kanssa.

Uudistettua etuutta maksetaan 1.8.2010 alkaen