Munn og halskreftbehandlede utvalgte rettigheter
Download
1 / 24

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter. - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter. Sosionom May Wettre Holthe Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 16.juni 2013. Tannbehandling Ftrl. §. 5-6. Tannbehandling dekkes etter honorartakster for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.' - boaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Munn og halskreftbehandlede utvalgte rettigheter

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.

Sosionom May Wettre Holthe

Oslo Universitetssykehus

Rikshospitalet

16.juni 2013


Tannbehandling ftrl 5 6
Tannbehandling Ftrl. §. 5-6

 • Tannbehandling dekkes etter honorartakster for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen.

 • Gjelder pasienter med primærsvulster, metastaser og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjeven.

 • Sykdommen eller behandling av denne må ha ført til behov for tannbehandling.


Tannbehandling ftrl 5 61
Tannbehandling Ftrl.§. 5-6

 • Tannlegen skal vurdere om en person omfattes av forskriften til §. 5-6.

 • Tannlegen skal velge behandlingsformer.

 • For kjeveortopedisk behandling og implantatbasert protetikk stilles det krav til kompetanse.


Tannbehandling ftrl 5 62
Tannbehandling Ftrl. §. 5-6

 • Hvis tannlegen ikke har avtale med NAV om direkte oppgjør, må en betale hele regningen selv og deretter kreve refusjon fra NAV.

 • Medlemmer som har hjemmesykepleie, kommer inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og kan få gratis tannbehandling.

 • Ved enkelte tannbehandlinger gir Folketrygden bedre dekning.

 • Enkelte grupper kan komme inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten når de har kommunal hjemmehjelp. Forskjell på kommunene.

 • Kan søke om dekning av mellomlegget fra Kreftforeningen.


Logopedbehandling
Logopedbehandling

 • Munnhule- og strupeopererte kan få logopedbehandling etter behov.

 • Henvisning fra sykehuset eller fastlegen.

 • Henvises til logoped innen Voksenopplæringen i kommunen.

 • Hvis logoped ikke ansatt, henvises til Statped sentrene eks. Statped Sør-Øst (Bredtvedt), Statped Vest (Eikelund) etc.

 • Fri behandling.


St nad til fysikalsk behandling
Stønad til fysikalsk behandling

 • Større operasjoner ( behandling 6 mnd. etter operasjon).

 • Lymfødem.

 • Stråleskader.

 • Alvorlige nevrologiske plager.

 • Kroniske sykdommer (MS, CP,reumatiske lidelser).

  Fri behandling.


Grunnst nad
Grunnstønad

 • Kompensasjon for nødvendige ekstrautgifter ved sykdom.

 • Eks. transportutgifter, drift av tekniske hjelpemidler, slitasje på klær og sengetøy.

 • Utgifter minimum laveste sats grunnstønad per mnd. (kr. 643,-, 2013).

 • Utgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres.

 • Utgiftene må ha en varighet av minst 2-3 år.

 • Ubegrenset alder (unntak for transportutgifter der en må være under 70 år ved søknadstidspunktet).

 • Skattefri ytelse.


Hjelpest nad til tilsyn og pleie
Hjelpestønad til tilsyn og pleie

 • Behov for særskilt tilsyn, pleie eller opptrening.

 • Privat tilsyns- og pleiebehov (hjelp til personlig stell som dusjing, medisinering etc.).

 • Varighet minst 2-3 år.

 • Ubegrenset alder.

 • Skattefri ytelse.

 • Sats 1 kr. 1153 pr. mnd. (2013).


Egenandelstak 1
Egenandelstak 1

 • Gjelder egenandeler for:

 • Lege, medisiner og medisinsk forbruksutstyr på blå resept, laboratorieprøver, røntgen, psykolog og reiseutgifter (gjelder også reiseutgifter til fysikalsk behandling).

 • Øvre grense for egenandeler kr. 2040 (2013).

 • Deretter frikort fra NAV. Automatisk frikort fra 1.07.10.


Egenandelstak 2
Egenandelstak 2

 • Gjelder egenandeler for:

 • Tannlegehjelp (spesiell kjeveortopedisk behandling). Gjelder ikke tannlegehjelp for munn- og halskreftpasienter.

 • Fysioterapi (vanlig behandling).

 • Opphold ved opptreningsinstitusjon.

 • Behandlingsreiser til utlandet (pasienter med revmatiske lidelser og hudlidelser).

 • Øvre grense for egenandeler kr. 2620,- (2013).


Bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell ftrl 22
Bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell Ftrl. .22

Kroniske og alvorlige sår og fistler som:

 • Kreftsår

 • Trykksår (Liggesår).

 • Venøse leggsår.

 • Diabetiske sår.

 • Arteriosclerotiske sår.

 • Varighet minst 3 mndr. i løpet av et kalenderår.

 • Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

 • Egenandel kr. 1667 pr. kalenderår (2013). Deretter dekkes 90 % av overskytende.


Kreft immunsvikt vanlig bidrag ftrl 5 22
Kreft/immunsvikt – Vanlig bidrag Ftrl. §. 5-22 Ftrl. .22

Etter søknad fra lege, kan det ytes vanlig bidrag til:

 • Jernpreparater

 • Vitaminpreparater (kun med innhold av ett virkestoff).

 • Også reseptfrie legemidler og handelsvarer kan dekkes.

  Legen må begrunne hvorfor pasienten skal bruke nevnte produkter.


Bl resept ftrl 5 14
Blå resept Ftrl.§. 5.14 Ftrl. .22

 • Medisiner for personer med kronisk sykdom.

 • Sondemat.

 • Medisinsk forbruksutstyr eks. smekker, filtre.

 • Næringsdrikker (etter søknad).

 • Må stå i Produkt- og prislisten.

 • Egenandel 38 % av reseptbeløpet, maks kr. 520 pr. utlevering.

 • Apoteket kan utlevere inntil 3 måneders forbruk.

 • Går inn på egenandelskortet.


Tekniske hjelpemidler
Tekniske hjelpemidler Ftrl. .22

 • Sug, vibrator.

 • Luftfukter, ekstra vibrator.

 • Varslingsutstyr, spesialutstyr til telefon.

 • Stemmeprotese.

 • Bil.

 • Snorkel.

 • (Datamaskin)

 • Søkes til hjelpemiddelsentralen, behandlingshjelpemiddelsentralen eller NAV.


Pasientreiser
Pasientreiser Ftrl. .22

 • Ordningen overtatt av Helseforetakenes senter for pasientreiser (fra 1.12.10.).

 • Det lokale helseforetaket dekker reiseutgiftene.

 • Rett til å få dekket reiseutgifter til og fra behandling med billigste reisemåte med rutegående transport.

 • Avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 3 km.

 • Egenandel for pasienter over 16 år (kr.133,-, 2013).

 • Reiseregning sendes Pasientreiser.

 • Rekvisisjon fra behandler på annen transport pga helsemessige forhold.

 • Reiser bestilles på Pasientreiser tlf. 05515.

 • Se www.pasientreiser.no eller ring tlf. 05515.


Transporttjeneste for funksjonshemmede
Transporttjeneste for funksjonshemmede Ftrl. .22

 • Pga varig bevegelseshemming av fysiske eller psykiske årsaker ha vesentlige vansker med å bruke kollektive transportmidler.

 • Ulike ordninger i de forskjellige fylkene.

 • Arbeids- og fritidsreiser.

 • Funksjonshemmingen må vare i ett år.

 • Søkes til kommunen.


Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Ftrl. .22

 • Har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

 • I forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet.

 • Tillatelsen følger søker.

 • Fritak for avgift i landets bomringer ved bruk av Autopass brikke.

 • Søkes til kommunen.


S rfradrag
Særfradrag Ftrl. .22

 • Ordningen vil opphøre helt fra 2015

  Ordningen har opphørt for nye søkere.


Pleie og omsorgstiltak
Pleie- og omsorgstiltak Ftrl. .22

 • Hjemmehjelp, hjemmesykepleie.

 • Dagsenter.

 • Avlastningsplass på sykehjem.

 • Trygghetsavdeling.

 • Frivillighetssentral.

 • NAV (Sosialkontor).


Rettigheter for p r rende
Rettigheter for pårørende Ftrl. .22

 • Omsorgslønn (kommunal ytelse).

 • Velferdspermisjon på jobben.

 • Opplæringspenger.

 • Sykemelding.

 • Hjelpestønad.

 • Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid.

 • Pleiepenger i livets sluttfase.


Psykososial st tte
Psykososial støtte. Ftrl. .22

 • Psykososial støtte

  • Fastlegen

  • Psykiatrisk poliklinikk

  • Privatpraktiserende psykologer/ psykiatere

  • Familievernkontor

  • Hjemmetjenesten

  • Kreftforeningen.

  • Kreftkoordinator i kommunen

  • Likemannstjenesten i pasientforeningen

  • Vardesentrene

   Rehabilitering

  • Rehabiliteringssentre

  • Montebellosenteret

  • Lærings- og mestringskurs


Hvem kan gi r d og veiledning
Hvem kan gi råd og veiledning? Ftrl. .22

 • Førstelinjetjenesten.

 • NAV (Trygdekontor. Sosialkontor. Arbeidskontor.) (www.nav.no).

 • HELFO

 • Pasientreiser

 • Kommunal omsorgstjeneste.

 • Fastlegen.

 • Andrelinjetjenesten.

 • Sosionomtjenesten i sykehus..

 • Brukerorienterte tilbud.

 • Lærings- og mestringssentre ved sykehusene.

 • Kreftforeningen.

 • Munn - og halskreftforeningen.


Sti n te verdens ende
Sti´n te verdens ende. Ftrl. .22

Vi syns vi kunne se te verdens ende

Og visste åssen åra ville bli,

Da livet pluts´lig svinga av fra veien

og tok en kronglete og ulendt sti.

Der stengte fjellet steilt på alle kantær.

Da sa du stille: Vi kan klatre, vi.

Vi føllte kronglesti´n langs bratte stupet

Og ingen a oss torde se i djupet.

Nå har vi føllt den bratte, trange stien

med stup på alle siene i mange år.

Det kan nok hende vi misunner andre

den strake landeveien der de går.

Det ser så lett ut, men en veit jo aldri.

Og kronglesti´n vår har blitt veldig vår.

Det var den sti´n vi fikk, det hjælper ikke

å følge andres glatte vei med blikket.


Munn og halskreftbehandlede utvalgte rettigheter

Og vi har lært å ikke sture over Ftrl. .22

den rette veiens rike blomsterflor,

For det gror blomster også langs med sti´n vår

og gleden over dem er like stor,

ja kanskje større, for de er så sjeldne,

en må se nøye for å se de gror.

De ligger ofte skjult blant visne bla´er,

Men duftær ekstra sterrt på fine da´er.

La gå at det kan komma vonde ti´er,

Da sti´n vår kjennas vanskelig og bratt,

men den har lært oss at det vokser blomster

på både slåpetorn og nypekratt.

Og ingen ting i verden er så vakkert

som nyperoser i ei sankthansnatt.

Og når vi sitter sammen, kan vi kjenne

at også vår sti når te verdens ende.

Margaret Skjelbred