slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması. İnsanda; Kalp seslerinin dinlenmesi. Nabız muayenesi. EKG kaydı ve analizi, kalbin elektriksel ekseninin ve hızının hesaplanması. Arteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçülmesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı Çalışması

 • İnsanda;
 • Kalp seslerinin dinlenmesi.
 • Nabız muayenesi.
 • EKG kaydı ve analizi, kalbin elektriksel ekseninin ve hızının hesaplanması.
 • Arteryel kan basıncının indirekt yöntemle ölçülmesi.
slide2
1. Birinci kalp sesi (Sistolik)2. İkinci kalp sesi (Diyastolik)3. Üçüncü kalp sesi4. Dördüncü kalp sesi (Atriyal)

Kalp Sesleri

1. ve 2. ses stetoskopla duyulur.3. ses çocuk, genç erişkin ve sporcularda duyulabilir.4. sesin duyulması patolojiktir.

slide3

1.İnterkostal aralık

Angulus sterni; Ludwig açısı

2.İnterkostal aralık

5.İnterkostal aralık

Birinci kalp sesi (lup): Mitral ve Triküspid odakta iyi duyulur.İkinci kalp sesi (dup): Aort ve Pulmoner odakta iyi duyulur.

slide4
Birinci ve ikinci kalp sesini nasıl ayırt edersiniz?

Nabızla eş zamanlı olan birinci sestir.

y zeyel ge en t m arterlerden yap labilir dakikadaki say s ritmi dolgunlu u g zden ge irilmelidir
* Yüzeyel geçen tüm arterlerden yapılabilir.* Dakikadaki sayısı, ritmi, dolgunluğu gözdengeçirilmelidir.

Nabız Muayenesi

Radiyal

Tibiyalis posterior

Dorsalis pedis

Karotis

l m ncesi dikkat edilecek noktalar
Ölçüm öncesi dikkat edilecek noktalar
 • İşlemi hastaya kısaca anlatın.
 • Hasta ölçümün yapılacağı pozisyonunda en az 5 dakika kalmış olmalı.

!!! Yemek, kaygı, sıcaklık, fiziksel aktivite kan basıncını etkiler.

 • En az yarım saat öncesinde egzersiz, yemek ø.
 • Ortam sıcaklığı ılık olmalı.
 • “Beyaz önlük hipertansiyonu”na ve “maske hipertansiyona” dikkat.
slide9

Ölçüme hazırlık

Manşonun yerleştirilmesi:

- Kolun üst bölümüne yerleştirilmeli.

- Sıkı ve engelleyici giysiler uzaklaştırılmalı.

- Manşonun boruları kolun iç yüzünde bulunmalı.

- Manşonun alt kenarı, brakial nabzın en iyi alındığı noktanın (antekübital fossanın hemen yukarısı) 2-3 cm yukarısında olmalı.

- Borular manşonun alt ucundan çıkmalı.

slide10

Kolun duruşu:

 • - Kol yatay düzlemde durmalı ve sternumun orta seviyesine gelecek şekilde desteklenmeli.
 • Kolun kalp seviyesinin altında veya üstünde olması sistolik ve diyastolik kan basıncını 10mmHg sırasıyla  ve .
 • Manometrenin duruşu:
 • Dik durmalı ve göz seviyesinde olmalı.
slide11

Ölçüm

 • Stetoskop brakiyal nabzın en iyi alındığı noktaya yerleştirilir (çok bastırılmamalı, manşona değmemeli).
 • Manşon sistolik basıncın 30 mmHg üstüne çıkılana kadar şişirilir.
 • Basınç saniyede 2-3 mmHg azaltılır (her vuruşta 2mmHg düşmeli)

- Vurucu seslerin ilk duyulduğu nokta sistolik; tekrarlayan seslerin kaybolduğu nokta diyastolik basınca karşılık gelir.

slide12

A = sesin ilk duyulduğu an 

sistolik basınç

D = sesin kaybolduğu an 

diyastolik basınç

*** Arteryel basınç; sistolik / diyastolik basınç

olarak ifade edilir. 120/75 mmHg.

slide13

Normal

HT öncesi durum

Hipertansiyon

Sistolik120 mmHg  120-140 mmHg 140 ve 

Diyastolik 80 mmHg  80-90 mmHg 90 ve 

slide14

Elektrokardiyogram

Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. EKG bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile ölçülmesidir.

slide15

P dalgası :

atriyum depolarizasyonu

QRS kompleksi :

ventrikül depolarizasyonu

T dalgası :

ventrikül repolarizasyonu

Dalgalar, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri yansıtır.

slide16

EKG Kaydı

I. Bipolar kayıt iki aktif (different) elektrod

II. Ünipolar kayıt bir different, bir indifferent elektrod

potansiyeli sıfır

slide17

I. Bipolar Derivasyonlar

Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin merkezinde bulunduğu kabul edilir = EINTHOVEN ÜÇGENİ

Bu elektrodlar ortak bir terminale bağlanırsa indifferent bir elektrod elde edilir.

Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod

I Sağ kol Sol kol

II Sağ kol Sol bacak

III Sol kol Sol bacak

Sağ bacak: toprak elektrodu

slide18

I. Ünipolar Derivasyonlar

1. Şiddetlendirilmiş Ekstremite Derivasyonları

aVL : Pozitif elektrod sol kolda, referans sağ kolla sol bacağın toplamı

aVF : Pozitif elektrod sol bacakta, referans sol kolla sağ kolun toplamı

aVR : Pozitif elektrod sağ kolda, referans sol kolla sol bacağın toplamı

slide19

2. Göğüs Derivasyonları

Ludwig (Louis) açısı

Manubrium ve korpus sterni arasındadır. İkinci kostaya karşılık gelir.

V1 : 4. interkostal aralık sternumun sağ kenarı

V2 : 4. interkostal aralık sternumun sol kenarı

V3 : V2 ile V4 ün orta noktası

V4 : 5. interkostal aralık sol mid-klavikula çizgisi

V5 : 5. interkostal aralık sol ön aksillar çizgisi

V6 : 5. interkostal aralık sol orta aksillar çizgisi

Referans : Sağ kol + sol kol + sol bacak

slide20

Ventriküllerin Ortalama Elektriksel Ekseni

Kalbin anatomik duruşuna ve elektriksel aktivitenin ventriküllerde yayılma doğrultusuna bağlıdır.

QRS kompleksindeki R dalgası ile en negatif dalganın genliği arasındaki fark hangi derivasyonda en büyük ise ortalama QRS ekseni o derivasyonun eksenine paralel/yakındır.

Ventriküllerin ortalama elektriksel ekseni normalde 59 derecedir. Yirmi ile 100 derece arası normal sınırlar olarak kabul edilir.

slide21

I. ve III. Derivasyondan ventriküllerin ortalama elektriksel ekseninin çizdirilmesi.

slide22

Kalp Hızının Hesaplanması

EKG, kağıt üzerine 25 mm/s hızda kaydedilir.

Genlik kalibrasyonu 1 cm/mV olarak yapılır.

R-R arası 20 mm

Periyod= 20 x 0.04= 0.8 sn.

Dakikada atım sayısı= 60/0.8= 75

Normal: 60-100

Taşikardi: 100 

Bradikardi: 60 