Kalp f zyoloj s
Download
1 / 44

KALP F?ZYOLOJ?S? - PowerPoint PPT Presentation


 • 958 Views
 • Uploaded on

KALP FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR. Kalp Fonksiyonları. Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 ’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALP F?ZYOLOJ?S?' - lel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kalp f zyoloj s

KALP FİZYOLOJİSİ

Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR


Kalp fonksiyonlar
Kalp Fonksiyonları

 • Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir

 • Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO2’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar

 • Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır

 • Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır

 • Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanır


Kalp fonksiyonlar1
Kalp Fonksiyonları

 • Kan basıncını oluşturur

 • Kan sirkülasyonunu yönlendirir

  • Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır.

 • Kanın tek yönlü akışını sağlar

  • Bunda kalp kapakları büyük rol oynar

 • Kan gereksinimini düzenler

  • Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar


Kalp fizyolojisi

Dolaşım Sistemleri

Pulmoner dolaşım

Sistemik dolaşım


Kalbin lokalizasyonu ve l leri
Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

 • Yaklaşık yumruk ölçülerindedir

 • Şekil

  • Apex: koni biçiminde yuvarlaktır

  • Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir

 • Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuşturKalp duvar
Kalp Duvarı

 • Üç tabakadan oluşur:

  • Epicardium:Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır

  • Myocardium:Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır

  • Endocardium:Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır

Kalp kas
Kalp Kası

Kalp kası:

 • Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir.

 • Çizgili kalp kası,iskelet kasından bazı farklar gösterir:

  • Daha kısa lif boyu vardır,

  • Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksekenerji talebini göstermektedir.

  • Daha az oranda SR içerir.

  • Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.


Kalp kas1
Kalp Kası

 • Sadece kalpte bulunur

 • Çizgilidir

 • Her hücre sadece teknükleos içerir

 • İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur

 • Kendiliğinden uyarılmaözelliğine sahiptir

 • Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir

 • Kontraksiyonu Ca2+ regüle ederKalp kas3
Kalp Kası

Kalp kası:

 • Dallanma gösterir,

 • Tek bir nüklous içerir,

 • Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri:

  • Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır,

  • Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.


Kalp kas4
Kalp Kası

 • Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur

 • Aktin ve miyozin liferi içerir

 • Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir

 • Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur

 • Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranır
Uzunluk gerim li kisi
Uzunluk-Gerim İlişkisi

Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.

Kalp kas nda aksiyon potansiyeli
Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli:

 • Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir.

 • Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar.

 • Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır,

  Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile)

 • Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer.

 • Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.


Refra k tor peri y od
Refraktor Periyod

 • Absolute:Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez

 • Relative:Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir

 • Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engeller


Ap kontraksiyon ili kisi
AP-kontraksiyon ilişkisi:

 • APiskelet kasında oldukça kısa sürelidir

  • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir

 • AP kalp kasında uzun sürelidir

  • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer
Kalp siklusu
Kalp Siklusu

 • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar

 • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir:

  • Sistol→ Kalp kasının kasılması

  • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi

 • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir

  • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur