T rk ye de bor lanma s stem
Download
1 / 52

- PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA SİSTEMİ. R. Hakan ÖZYILDIZ 2012. HAZİNECE İHRA Ç EDİLEN DEVLET İ Ç BOR Ç LANMA SENETLERİ. Kamu Bankalarının görev zararları için ihraç edilen DİBS’ler. Bankaların bilanço yapılarının iyileştirilmesi için yapılan ihraçlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - blaze-winters


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Haz nece hra ed len devlet bor lanma senetler
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Bankalarının görev

zararları için ihraç

edilen DİBS’ler

Bankaların bilanço

yapılarının iyileştirilmesi

için yapılan ihraçlar

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len devlet bor lanma senetler siniflandirmalari
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ SINIFLANDIRMALARI

DİBS

DİBS

Kuponsuz

Kuponlu

(İskontolu)

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili

Sabit faizli

Değişken faizli

YTL

DİBS

Döviz Cinsi

Döviz

Dövize Endeksli

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len devlet bor lanma senetler1
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

 • Hazine, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu olmak üzere iki çeşit Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmektedir;

  • Devlet Tahvilleri, 1 yıl ve daha uzun vadeli,

  • Hazine Bonoları ise 1 yıldan kısa vadeli iç borçlanma senetleridir.

 • NOT: 1 yıl, Hazine için 364 gündür.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Para Cinsine Göre Sınıflandırma :

İhraç para birimi cinsine göre döviz veya TL cinsinden senet ihraçları yapılabilmekte, döviz cinsinden ihracı gerçekleştirilen senetler ise ya döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak toplam iç borç stoku içerisindeki yerini alabilmektedir.

Döviz cinsi ve dövize endeksli senetler arasındaki en belirgin fark, döviz cinsinden senetlerin borçlanma ve ödemelerine ilişkin işlemlerin dövizle yapılmasına karşın dövize endeksli senetlerin borçlanma ve ödemelerinin belirlenen kur üzerinden hesaplanan TL karşılıkların dikkate alınarak yapılmasıdır.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len devlet bor lanma senetler2
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Kupon durumuna göre sınıflandırma:

Kuponsuz senetler (zero coupon bonds) olarak adlandırabileceğimiz iskontolu senetlerin faiz ödemeleri sadece vade sonunda yapılır. Söz konusu senetlerin satış fiyatları ile her bir senedin vade sonunda ulaşacağı nominal tutar arasındaki fark senedin üzerinde taşıdığı ve yatırımcının elde edeceği faiz kazancı olacaktır.

Bu noktada, iskontolu senetler, “ihraç tarihinde iskonto edilmiş fiyat ile satılan, vadesi boyunca herhangi bir kupon ödemesi olmayan, yatırımcı için getirisi nominal fiyat ile iskontolu fiyat arasındaki fark olan “sabit getirili senetler” olarak tanımlanabilir.

Kuponlu senetler ise, itfa olana kadar senedi elinde bulunduran yatırımcısına belirli dönemlerde nakit akımı sağlayan senetler olarak ifade edilebilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Kuponlu senetler nominal değer (par value) üzerinden ihraç edilebildiği gibi nominal değerin altında “iskontolu”, nominal değerin üzerinde “primli” olarak ihraç edilebilmektedir.

Piyasa Faiz Oranı < Kupon Faiz Oranı PRİMLİ olması,

Piyasa Faiz Oranı > Kupon Faiz Oranı İSKONTOLU olması,

Piyasa Faiz Oranı = Kupon Faiz Oranı PAR’dan olması,

beklenir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Faiz tipine göre sınıflandırma:

İskontolu senetler sabit getirili senetlerdir. Kuponlu senetler ise sabit veya değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebilir.

Sabit faiz ödemeli senetler için kupon ödeme dönemlerinde veya vade sonlarında ödenecek faiz miktarları, senetlerin ihraç gününde belliyken, değişken faiz ödemeli senetlerde ilgili büyüklükleri “bir değere endekslemek” söz konusudur.

Ancak, bu noktada toplam iç borç stokunda yer alan değişken faizli senetlerde ayrıca bir ek getiri (spread) uygulamasına da yer verilebilmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Sabit faizli senetler vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti ederken; yatırımcının vade sonunda elde edeceği getiri vade başlangıcında bilinmektedir.

Değişken faiz ödemeli senetler ise menkul kıymetin ihraç ve itfa tarihi arasındaki dönemde faiz oranında oluşabilecek aşırı volatiliteye ilişkin yatırımcının üstlenmesi olası faiz riskinin azaltılmasını ve bu yolla borçlanan için nispeten uzun vadeli borçlanabilmeyi olanaklı kılar.

Hazine kuponlu senetlerin ihracı yoluna giderek uzun vadede borçlanma kabiliyetini arttırmaya çalışmakta, yatırımcı ise bu senetlerden satın alarak sık ve düzenli nakit akımları elde etmeyi hedeflemektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len devlet bor lanma senetler3
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

 • Finansman Amacına Göre Sınıflandırma :

 • Bütçe Finansmanı Amacı Dışında İkrazen İhraç Edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri :Bütçenin finansmanı dışında, Hazine’ye herhangi bir nakit girişi olmadan, borcun niteliğine göre kuruluşlarla Hazine arasında bir borç alacak ilişkisi doğurmak üzere “ikrazen” ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senetleridir.

 • Bütçe Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri: İlgi bütçe yılında ödenek ayrılması yoluyla ihracı gerçekleştirilebilen ancak Hazine hesaplarına nakit girişi sağlamayan senetlerdir.

 • Bütçe Finansmanı Amacıyla İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri: Bütçe açığının finansmanı amacıyla ihraç edilen ve Hazine hesaplarına nakit girişi sağlayan senetlerdir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len skontolu d bs ler
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DİBS’LER

1) Kuponsuz Senetler (iskontolu senetler)

 • İhale yolu ile ihraç edilen Devlet tahvili (1 yıldan uzun vadeli) ve Hazine Bonoları (1 yıldan kısa vadeli) genelde kuponsuz senetler olup iskontolu olarak satılmaktadır.

 • Yatırımcı vade tarihinde 100 YTL değere sahip olacak bir adet senede ihale tarihinde kaç liralık bir bedel ödemek istediğini belirlemektedir.

 • Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda ödeneceği için tek bir nakit akımı söz konusudur.

R. Hakan ÖZYILDIZSkontolu d bs ler n f yatlamasi
İSKONTOLUDİBS’LERİN FİYATLAMASI

YATIRIMCILAR İHALEDE FİYAT VE MİKTAR TEKLİFLERİNİ VERİRLER

DÖNEM FAİZİ (NOMİNAL / FİYAT) – 1

YILLIK BASİT (DÖNEM FAİZİ / GÜN)*364

YILLIK BİLEŞİK (1+DÖNEM FAİZİ)^(364/GÜN)-1

VADE 91 GÜN

FİYAT 92,246

DÖNEM FAİZİ (100/92,246)-1=0,0841 *100= %8,41

YILLIK BASİT (8,41/91)*364 = %33,62

YILLIK BİLEŞİK (1+0,0841)^(364/91)-1= %38,11

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len kuponlu d bs ler
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DİBS’LER

 • 2) Kuponlu Senetler

 • Borcun vadesini daha uzun döneme yayarak borç çevirme riskinin azaltılması amacıyla borçlanmanın vadesinin uzatılması önem teşkil etmektedir. Kuponlu senet ihracı yoluyla borçlanma vadesinin uzatılması amaçlanmaktadır.

  Sabit Kuponlu Senetler

  • Sabit kuponlu senedin ilk ihracı sırasında kupon oranı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Piyasa katılımcılarının sabit kuponlu bu tahvil için ihalede nominal değer üzerinden bir fiyat vermeleri istenmektedir.

  • Tahvilin vade tarihinde anapara ödemesi yapılmakta, kupon ödeme tarihlerinde ise faiz ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, birden fazla nakit akımı söz konusudur.

  • Ölçüt borçlanma stratejisinin ikincil piyasa üzerinde yaratacağı olumlu etkilerden faydalanmak amacıyla, 1999 yılı başından itibaren 2 yıl vadeli, sabit faizli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin ihracına başlamıştır. 2003 yılı son çeyreğinde, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, 2004 yılı son çeyreğinde 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ve 2005 yılı Şubat ayında ise 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihraçları gerçekleştirilmiştir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Haz nece hra ed len kuponlu d bs ler1
HAZİNECE İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DİBS’LER

 • b) DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİLLER (DFT)

  • Hazine Müsteşarlığı’nca, Temmuz 1999’dan itibaren değişken faizli Devlet Tahvillerinin ihale yoluyla ihracına başlanmıştır.

  • Sabit kuponlu senetlerin ihracında olduğu gibi, bu enstrümanların ihracı yoluyla Hazine iç borç stokunun ortalama vadesinin uzatılması hedeflenmektedir.

  • Söz konusu değişken faizli tahvil ile Hazine bir yandan faiz riskini üstlenirken, diğer yandan vade uzatımı yoluyla Hazine borcunu yenileme (roll-over) riskini azaltmayı hedeflemektedir.

  • DFT’lerin yapısı gereği faiz oranlarındaki değişimlere karşı fiyat duyarlılığı sonraki kupon tarihine kalan süre ile orantılı olmakta (effective duration), ve dolayısıyla fiyat yapısı bir anlamda 3 ay vadeli bir bonoya benzemektedir. Dolayısıyla piyasa oyuncuları bu tahvili alarak büyük bir faiz riski üstlenmemiş olacaklardır.

  • DFt’lerin fiyatlaması, sağlayacağı nakit akımlarının değişken olması sebebiyle sabit getirili enstrümanlara göre daha zordur. Daha önceki ihraçlar ve ikincil piyasa gözlemlerine bakıldığında, söz konusu unsurun senetlerin likiditesi üzerinde olumsuz bir etki yarattığı gözlenmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZEnflasyona endeksl tahv l
ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL

 • İHRAÇCI AÇISINDAN NEDEN ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL?

 • Hükümetlerin, enflasyon beklentilerinin hedefin üzerinde olduğu kötümser piyasalarda maliyet fırsatını kullanmaları

 • Enflasyonun düşürülmesine ilişkin hükümetlerin verdiği taahhütlerin güçlendirilerek kredibilitenin artırılması

 • Borçlanma maliyetinin enflasyon risk primi ölçüsünde azaltılması

 • Piyasa oyuncularının enflasyon beklentilerini gerçekçi olarak yansıtması bakımından enflasyon belirsizliğinin azaltılması

 • Enflasyona endeksli yapıdaki gelirlere karşılık benzer yükümlülük yaratılarak bilanço riskinin azaltılması

 • Daha dengeli –farklılaştırılmış yapıda- yükümlülük portföy dağılımı

 • Farklı yatırımcı kitlelerine ulaşma

R. Hakan ÖZYILDIZ


Enflasyona endeksl tahv l1
ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL

 • YATIRIMCI AÇISINDAN NEDEN ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL?

 • Enflasyon riskine karşı koruma

 • Duration uzatmak için uygun bir enstrüman

 • Kur volatilitesine karşı bir “hedge”

 • Diğer enstrümanlara göre düşük “fiyat volatilitesi”

R. Hakan ÖZYILDIZ


Enflasyona endeksl tahv l2
ENFLASYONA ENDEKSLİ TAHVİL

 • Tahvilin Yapısı:

 • Uzun vadeli, genellikle 6 ayda bir kupon ödemeli

 • 6 aylık reel kupon oran

 • Anapara enflasyon değerleme farkı vadede ödenecek

 • Kupon ödemeleri enflasyona karşı korunmuş

 • Deflasyon durumunda getiri garantisi

R. Hakan ÖZYILDIZ


Son yillarda ikan b r enstr man gel re endeksl senetler
SON YILLARDA ÇIKAN BİR ENSTRÜMAN: GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

 • Devlet iç borçlanma senetlerinin yatırımcı tabanının genişletilmesi (faize duyarlı yatırımcıya ulaşabilmek) ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 28 Ocak 2009, 29 Nisan 2009, 24 Şubat 2010, 11 Ağustos 2010, 23 Şubat 2011 ve 24 Ağustos 2011 tarihlerinde getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) Bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen Gelire Endeksli senet (GES) ihraçları gerçekleştirilmiştir.

 • 2012 Yılı Hazine Finansman Programında GES’lerin Şubat ve Ağustos aylarında ihraç edilmesinin planlandığı belirtilmiştir. Bu çerçevede, 2012 ve 2013 yılının tamamına ait hasılat paylarının %68’lik tutarına endekslenen, 728 gün vadeli TL cinsinden VII. Tertip GES ihraç edilecektir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem
GES

 • İhraç edilecek VII. Tertip GES, daha önce ihraç edilen GES’lerde olduğu gibi her bir kupon döneminde asgari gelir payı getiri garantili ve azami gelir payı getiri limitini haiz olup, anapara ve kupon ödeme dönemleri ve her ödeme için belirlenen azami ve asgari getiri sınırı önceden bilinir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Nak t di i bor lanma
NAKİT DIŞI İÇ BORÇLANMA

 • İHRAÇ ŞEKLİ

 • Devlet Bakanlığı Makamından alınan onay çerçevesinde Doğrudan Satış

 • İHRAÇ ÇEŞİTLERİ

 • İkrazen Yapılan İhraçlar - Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

 • İkrazen Olmayan İhraçlar - Kamu Bankaları, Fiskobirlik

R. Hakan ÖZYILDIZ


Nak t di i bor lanma1
NAKİT DIŞI İÇ BORÇLANMA

 • KANUNİ DAYANAK

 • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 • Mali Yıl Bütçe Kanunu

 • 4389 Sayılı Bankalar Kanunu

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

DİBS’LERİN İHRAÇ YÖNTEMLERİ

“İHALE”YÖNTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

‘’TAP’’ SİSTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

“DOĞRUDAN SATIŞ” YÖNTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ,

“HALKA ARZ” YÖNTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

İHALE SÜRECİ

İkincil Piyasa İşlemleri

SÜRE

Senedin itfa tarihi

İhale valör günü

Detaylı ihale duyurusu (ihaleden önceki iş günü yapılır)

İhalenin düzenlendiği tarih (genelde Salı günleri yapılır)

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

İHALE SÜRECİ ÖZET

İhale Günü

İhale Valör Günü

Saat 10:30

Saat 12:00

Saat 13:30

Saat 14:00

SÜRE

İhale Öncesi ROT Teklifi

İhale Teklifleri

İhale Sonucu

İhale SonrasıTeklifler

Kamu Kurumları

Piyasa Yapıcılar

Piyasa Yapıcılar

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 1
İHALE SÜRECİ (1)

 • İHALE DUYURUSU:

  • Hazine 2006 yılı başından itibaren aylık ihale programlarını kamuoyuna duyurmaya başlamıştır.

  • Hazine her ayın son iş günü açıkladığı iç borçlanma stratejisi çerçevesinde, bir sonraki ay gerçekleştirilecek ihalelerin tarihini, valör tarihini, ihraç edilecek senetlerin türünü (döviz, YTL, kuponlu, iskontolu vs) ve vadesini duyurmaktadır. Temmuz ayından itibaren iç borçlanma stratejisi iki aylık duyurulmaktadır.

  • İhalelere ilişkin detay duyuru ise ihalelerden önceki haftanın son iş gününde yapılmaktadır.

  • İç borçlanma ihaleleri genellikle Salı günleri yapılır. Ancak piyasanın uygun olması durumunda diğer günlerde de düzenlenebilmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 2
İHALE SÜRECİ (2)

 • İHALELERE KATILIM:

  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihaleleri TC Merkez Bankası Kanunu’nun 41 inci maddesi çerçevesinde TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü nezdindeki Hazine İşlemleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • İç borçlanma ihaleleri tüm tüzel ve gerçek kişilere açıktır. İhalelere tüm bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, özel finans kuruluşları ve bireysel yatırımcılar katılabilmektedir.

  • Katılımcılar, ihale günü saat 12:00’ye kadar, minimum 100 YTL. nominal (1 YTL’nin katları şeklinde) tutarlı tekliflerini (döviz cinsi borçlanmalarda min. 10.000 birim döviz) T.C. Merkez Bankası ya da banka şubelerine iletirler.

  • İhale teklifleri TCMB’ye faks, on-line ve EFT (Elektronik Fon Transferi) aracılığıyla ve/veya TCMB şubelerine bizzat şahısların başvurusu ile yapılır.

  • Katılımcılar fiyat teklifinde bulunurlar.

  • Her katılımcı ihaleye birden çok teklifle katılabilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 3
İHALE SÜRECİ (3)

 • İHALE TEMİNATI:

  • İhaleye katılanlar (Piyasa Yapıcılar hariç) teklif ettikleri miktarın % 1’ini, ihaleden önce teminat olarak yatırmak zorundadırlar. Valör günü DİBS almaya hak kazandığı halde yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların teminatlarına Müsteşarlığımız tarafından el konmaktadır. Ayrıca, sözkonusu katılımcıların sonraki ihalelere teklif vermek istediklerinde %1 yerine %20 teminat yatırmaları gerekmektedir. %20 teminat yatırdığı halde aynı davranışı tekrarlayan katılımcılar %100 teminat yatırmakla cezalandırılmaktadır.

  • Dövizli ihalelerde teminat YTL olarak yatırılmaktadır. Bu süreçte kullanılacak döviz kuru ihaleden önce TCMB tarafından açıklanmaktadır.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 4
İHALE SÜRECİ (4)

 • İHALEDEN ÖNCE ROT SATIŞI YAPILMASI:

  • Kamu Kuruluşlarına ve Piyasa Yapıcısı olan bankalara ihale öncesinde ihale sistemine göre; ihalede oluşacak fiyattan ya da ortalama fiyattan teklif verme yani Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) verme hakkı tanınmıştır.

  • İhale günü saat 10:30’a kadar katılmak isteyen kamu kurumlarının almak istedikleri net tutarı Merkez Bankasına faksla bildirerek %1 oranında teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

  • ROT satışları ihale günü saat 11:00’da kamuoyuna duyurulur.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 5
İHALE SÜRECİ (5)

 • İHALE LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI:

  • İhale günü TCMB’ye gelen tüm teklifler saat 12.00’den sonrayüksek fiyattan düşük fiyata(düşük faizden yüksek faize) göresıralanır.

  • Ayrıca, her fiyat seviyesinde elde edilecek kümülatif hasılat, satılacak nominal tutar, ortalama, basit ve bileşik faiz oranları görülebilmektedir.Bu sayede ihale farklı (tek fiyat-çoklu fiyat) değerlendirme yöntemleriyle incelenebilmektedir.

  • İhale listesi TCMB tarafından hazırlandıktan sonraHazine’ye değerlendirilmek üzere gönderilmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Hale s rec 6
İHALE SÜRECİ (6)

 • İHALE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

 • Çoklu Fiyat İhalesi:İhale katılımcıları ihaleyi kazanmaları halinde kendi teklif ettikleri fiyat üzerinden ihaleden DİBS almaya hak kazanmaktadırlar. Çoklu fiyat yönteminde ihaleyi kazanan yatırımcıların herbiri farklı fiyattan senedi satın almış olmaktadır.

 • Tek Fiyat İhalesi: İhale katılımcıları ihaleyi kazanmaları halinde DİBS’leri kendi teklif ettikleri fiyat üzerinden değil Hazinenin belirlediği fiyat (ihaleyi kazanan fiyat tekliflerinin en düşüğü) üzerinden almaya hak kazanmaktadırlar. Tek fiyat yöntemiyle değerlendirilen bir ihaleden almaya hak kazanan katılımcıların hepsi aynı getiriyi elde edeceklerdir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

İHALE TEKLİFLERİ

GEL

İHALE

TEKLİF

TEKLİF

BİRİM

YILLIK

KAPİT.

KUMUL

KUMUL

ORT.

YILLIK

KAPİ

VEREN

MİKTARI

FİYAT

NAKİT

FAİZ

FAİZ

FAİZ

TOPLAM

HASILAT

FAİZ

ORT.

ORT.

A

1.000.000

92.246

922.460

0,0841

0,3362

0,3811

1.000.000

922.460

0,0841

0,3362

0,3811

A

1.000.000

92.163

921.630

0,0850

0,3401

0,3860

2.000.000

1.844.090

0,0845

0,3382

0,3835

B

5.000.000

92.144

4.607.200

0,0853

0,3410

0,3872

7.000.000

6.451.290

0,0851

0,3402

0,3861

C

1.000.000

92.105

921.050

0,0857

0,3429

0,3895

8.000.000

7.372.340

0,0851

0,3406

0,3866

C

450.000

92.102

414.459

0,0858

0,3430

0,3897

8.450.000

7.786.799

0,0852

0,3407

0,3867

D

10.000.000

92.102

9.210.200

0,0858

0,3430

0,3897

18.450.000

16.996.999

0,0855

0,3419

0,3883

C

1.250.000

92.097

1.151.212

0,0858

0,3433

0,3900

19.700.000

18.148.212

0,0855

0,3420

0,3884

D

2.000.000

92.097

1.841.940

0,0858

0,3433

0,3900

21.700.000

19.990.152

0,0855

0,3421

0,3886

D

1.500.000

92.088

1.381.320

0,0859

0,3437

0,3906

23.200.000

21.371.472

0,0856

0,3422

0,3887

D

2.000.000

92.081

1.841.620

0,0860

0,3440

0,3910

25.200.000

23.213.092

0,0856

0,3424

0,3889

E

1.000.000

92.081

920.810

0,0860

0,3440

0,3910

26.200.000

24.133.902

0,0856

0,3425

0,3890

F

6.000.000

92.064

5.523.840

0,0862

0,3448

0,3920

32.200.000

29.657.742

0,0857

0,3429

0,3895

G

50.000

92.059

46.029

0,0863

0,3450

0,3923

32.250.000

29.703.771

0,0857

0,3429

0,3895

G

109.000

92.059

100.344

0,0863

0,3450

0,3923

32.359.000

29.804.115

0,0857

0,3429

0,3896

F

1.850.000

92.059

1.703.091

0,0863

0,3450

0,3923

34.209.000

31.507.207

0,0858

0,3430

0,3897

F

1.000.000

92.056

920.560

0,0863

0,3452

0,3925

35.209.000

32.427.767

0,0858

0,3431

0,3898

H

20.000.000

92.049

18.409.800

0,0864

0,3455

0,3929

55.209.000

50.837.567

0,0860

0,3439

0,3909

H

500.000

92.039

460.195

0,0865

0,3460

0,3935

55.709.000

51.297.762

0,0860

0,3440

0,3909

B

15.000.000

92.039

13.805.850

0,0865

0,3460

0,3935

70.709.000

65.103.612

0,0861

0,3444

0,3915

C

1.000.000

92.039

920.390

0,0865

0,3460

0,3935

71.709.000

66.024.002

0,0861

0,3444

0,3915

H

200.000

92.032

184.064

0,0866

0,3463

0,3939

71.909.000

66.208.066

0,0861

0,3444

0,3915

H

250.000

92.030

230.075

0,0866

0,3464

0,3941

72.159.000

66.438.141

0,0861

0,3444

0,3915

B

10.867.000

92.027

10.000.574

0,0866

0,3466

0,3942

83.026.000

76.438.715

0,0862

0,3447

0,3919

B

1.500.000

92.022

1.380.330

0,0867

0,3468

0,3945

84.526.000

77.819.045

0,0862

0,3447

0,3919

A

6.000.000

92.022

5.521.320

0,0867

0,3468

0,3945

90.526.000

83.340.365

0,0862

0,3449

0,3921

B

5.000.000

92.017

4.600.850

0,0868

0,3470

0,3949

95.526.000

87.941.215

0,0862

0,3450

0,3922

B

750.000

92.017

690.127

0,0868

0,3470

0,3949

96.276.000

88.631.342

0,0863

0,3450

0,3923

R. Hakan ÖZYILDIZ

33


Hale s rec 7
İHALE SÜRECİ (7)

 • İHALE SONRASI DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

  Piyasa Yapıcılığı uygulaması kapsamında Piyasa Yapıcı olan bankalar rekabetçi olmayan teklif ve ihale yollarıyla kazandığı net tutarın toplamının %5’ine kadar olan miktarda ilave ihale DİBS’lerini ihale sistemine göre ortalama veya ihalede kabul edilen fiyattan alım karşılığında; elinde bulundurduğu, ihalede satılan DİBS’ten daha kısa vadeli, tanım ve fiyatı Müsteşarlıkça belirlenen DİBS’leri Müsteşarlığa değişim amacıyla iade edebilir. Piyasa Yapıcı bankalara, Hazine’nin belirleyeceği senetler için ilave bir %5’lik değişim imkanı da tanınmıştır.

R. Hakan ÖZYILDIZ


De m haleler ve amaci
DEĞİŞİM İHALELERİ VE AMACI

 • Değişim işlemleri, birçok ülkede, borç ve risk yönetiminde etkinliğin artırılması amacıyla aktif olarak kullanılan bir yöntemdir.

 • Uluslararası uygulamalar incelendiğinde; değişim işlemlerinin

 • Senetlerin likiditesinin artırılması

 • Borç geri ödeme profilinin düzenlenmesi

 • Borç çevirme riskinin azaltılması

 • amaçlarıyla gerçekleştirildiği görülmektedir.

Borç yönetimin etkinleştirilmesi


T rk ye de bor lanma s stem

İHALE SÜRECİ (8)

 • Ayrıca, yine Piyasa Yapıcı bankalar valör günü saat 14:00’e kadar ihale sonrası teklif verebilir.

 • İhale sonrası teklif yoluyla satış tutarı uygulamadaki ihale sistemine göre iki şekilde hesaplanabilecektir.

 • Tek fiyat ihale sisteminde her bir Piyasa Yapıcıya söz konusu tekliflerin karşılanmasıyla yapılacak satışların azami tutarı, Piyasa Yapıcının ihalede aldığı net tutarın (rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç) %20’si kadardır.

 • Çoklu fiyat ihale sisteminde ise her bir Piyasa Yapıcıya, ihalede oluşan ortalama fiyatın üstünde kalan (ortalama fiyat ve rekabetçi olmayan tekliflerin karşılanması yoluyla yapılan satışlar hariç) net teklifleri toplamının %40’ı kadar ortalama fiyat üzerinden ihale sonrası satış yapılır.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Tap s stem yle hra ed len d bs ler
‘’TAP’’ SİSTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DİBS’LER

 • Ekim 1988’de Hazine “Tap” adı altında yeni bir yöntem kullanmaya başlamıştır.

 • Bu sistemde Hazine, ihraç edeceği senedin türü, vade ve faiz yapısını önceden belirler ve ilan eder.

 • Bu yöntemle yapılan ihraç süresi, bir gün olabileceği gibi, senetler daha uzun süre ile satışta kalabilir. Senetlerin birden fazla gün satışta kalması durumunda, ilan edilen faiz oranı üzerinden her gün için fiyat belirlenip bu fiyatlar üzerinden satış gerçekleştirilir.

 • Yatırımcıların satış süresince istedikleri zaman satın alabilecekleri senetleri Merkez Bankasına depolanmaktadır.

 • Yatırımcılar Merkez Bankasından alana kadar bu tahvillerin mülkiyeti Hazine’ye aittir.

 • Merkez Bankası “TAP” satışları süresince sadece aracı ve depolayıcı görevi görmektedir.

 • Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği TAP satışlarından sadece Piyasa Yapıcı bankalar yararlanabilmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Do rudan sati y ntem yle hra ed len d bs ler
DOĞRUDAN SATIŞYÖNTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DİBS’LER

 • Hazine 1996 yılından itibaren doğrudan DİBS ihraç etmeye başlamıştır. Özelliği başlangıçta kime ve ne kadar satılacağının belli olmasıdır.

 • Hazine kamu kurumları, bankalar ile diğer finansal kuruluşlara doğrudan ihraç yöntemi ile DİBS ihraç edebilmektedir.

 • Kamu kurumları, bankalar ya da diğer finansal kuruluşlar senet taleplerini Hazine’ye iletmektedir. Söz konusu talep Hazine tarafından değerlendirilmekte ve piyasa koşulları çerçevesinde senedin faizi belirlenerek karşı tarafla da mutabakat sağlanarak senet ihracı gerçekleştirilmektedir.

 • Daha önce ihraç edilmiş olan bir senet için de doğrudan satış söz konusu olabilir. Senedin ihraç fiyatının üzerine işlemiş faizi konularak hesaplanan fiyat üzerinden ihraç gerçekleştirilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Halka arz y ntem yle hra ed len d bs ler
HALKA ARZYÖNTEMİYLE İHRAÇ EDİLEN DİBS’LER

 • Ağustos 1992’den itibaren 3 ay ve 6 ay vadeli Hazine Bonoları ve 1 yıl vadeli Devlet Tahvilleri ile başlamak üzere kamu bankaları, özel bankalar ve aracı kurumlar vasıtası ile halka doğrudan DİBS satışına başlanmıştır.

 • Bu yöntemle hem piyasaya yeni bir enstrüman sunulmakta hem de alıcı tabanını genişleterek küçük yatırımcılara da fırsat verilmektedir.

 • Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği halka arz yoluyla satışlara sadece Piyasa Yapıcı bankalar aracılık edebilmektedir.

R. Hakan ÖZYILDIZUygulamanin amaci
UYGULAMANIN AMACI

 • Uygulama ile;

  • Etkin Bir Borç Yönetimi

  • Hazine İhalelerinde Belli Oranlarda Rollover Garantisi Elde Etmek

  • İkincil Piyasalarda Likiditeyi Artırmak

   amaçlanmaktadır.

R. Hakan ÖZYILDIZ


2008 2009 d nem py s stem uygulama esaslari
2008-2009 DÖNEMİ PY SİSTEMİUYGULAMA ESASLARI

 • PİYASA YAPICILARA SAĞLANAN HAKLAR

 • PİYASA YAPICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

R. Hakan ÖZYILDIZ


Py lara sa lanan haklar
PY’LARA – SAĞLANAN HAKLAR

PY, “Türk DİBS Piyasa Yapıcısı” ünvanını kullanabilir.

İhalelere teminatsız katılabilirler.

Geri alım ve değiştirme ihalelerine PY’lar katılabilir.

Halka Arzlara PY’lar aracılık edebilir.

TAP satışlardan PY’lar faydalanabilir.

Danışma Kurulu Toplantılarına 2 Temsilci ile katılabilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


Py lara sa lanan haklar1
PY’LARA – SAĞLANAN HAKLAR

 • Piyasa Yapıcı ihalelerde “rekabetçi olmayan teklif” verebilir. (varsa ihaleye ilişkin üst limitin %30’u kadar.)

 • Valör günü saat 14:00’a kadar “ihale sonrası teklif” verebilir.

- Tek Fiyat ihale sisteminde  Piyasa Yapıcının ihalede aldığı “net” tutarın (ROT ile yapılan satışlar hariç) %20’si kadar ihale sonrası satış yapılabilir.

- Çok Fiyat ihale sisteminde  İhalede oluşan ortalama fiyatın üstünde kalan (ortalama fiyattan ve ROT’tan yapılan satışlar hariç) net tekliflerin toplamının %40’ı kadar ortalama fiyat üzerinden ihale sonrası satış yapılabilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

PY’LARA – SAĞLANAN HAKLAR

 • Piyasa Yapıcı, rekabetçi olmayan teklif ve ihale yollarıyla kazandığı net tutarın toplamının %5’ine kadar olan miktarda ilave ihale DİBS’lerini ihale sistemine göre ortalama veya ihalede kabul edilen fiyattan alım karşılığında; elinde bulundurduğu, ihalede satılan DİBS’ten daha kısa vadeli, tanım ve fiyatı Müsteşarlıkça belirlenen DİBS’leri Müsteşarlığa değişim amacıyla iade edilebilir.

 • Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş olan Devlet İç Borçlanma Senedi ödünç işlemleri piyasasında Devlet İç Borçlanma Senedi ödünç alma-verme işlemlerine taraf olabilirler,

R. Hakan ÖZYILDIZ


Uygulama esaslari
UYGULAMA ESASLARI

 • PİYASA YAPICILARA SAĞLANAN HAKLAR

 • PİYASA YAPICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

R. Hakan ÖZYILDIZ


Py larin y k ml l kler
PY’LARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

R. Hakan ÖZYILDIZ


Py larin y k ml l kler1
PY’LARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

PY’LARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PY’lar, ikincil piyasada likiditeyi sağlamak amacıyla İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Müsteşarlıkça belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için alım-satım kotasyonu verir.

- (9:45 – 12:00) ile (13:15 – 16:00) saatleri arasında verilir,

- alım – satım kotasyonlarının asgari büyüklüğü 5 milyon YTL’dir.

Kotasyonlar,

Kuponlu senetler için, fiyat üzerinden verilir. Alım-satım fiyatları arasındaki açıklık azami 0,5 YTL’dir.

İskontolu senetler için, yıllık basit faiz üzerinden verilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

PY’LARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kotasyon büyüklüklerinin

 • 5 milyon YTL’nin altına düşmesi

 • kotasyonların geri çekilmesi durumunda

Piyasa Yapıcı 2 dakikalık bir süre içinde kotasyonlarını yeniler.

Kotasyonlar “PY” ek koduyla girilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


T rk ye de bor lanma s stem

ÖLÇÜT İHRAÇLAR

Müsteşarlık 9 ölçüt senet belirler ve ilan eder.

Piyasa Yapıcı 9 senetten kendi belirleyeceği dördü sabit faizli, biri değişken faizli ve TÜFE’ye endeksli olmak üzere altı ölçüt ihraç belirler..

Vadesine 182 günden az kalan DİBS’ler ölçüt olmaktan çıkar.

Gerekli görüldüğü takdirde Piyasa Yapıcılığı Danışma Kurulu’nda gündeme getirilerek ölçüt ihraçlarda değişiklik yapılabilir.

R. Hakan ÖZYILDIZ


De ken fa zl tahv l frn f yatlamasi
DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİL (FRN) FİYATLAMASI

 • n : Dönem Sayısı

 • İc : Mevcut 3 aylık piyasa faiz oranı

 • d : Bir sonraki kupona kadar olan gün sayısı

 • P : nominal değer

 • So : Hazine tarafından belirlenen spread (sabit)

 • Sm : Kuponlar için piyasa risk primi

 • n : Kalan kupon sayısı

 • C1 : Belirlenmiş olan sonraki kupon miktarı

R. Hakan ÖZYILDIZ